Priser för Cognitive Services – Custom Vision Service

Du kan enkelt anpassa en egen förstklassig modell för visuellt innehåll som passar just ditt användningsfall.

Custom Vision Service gör det enkelt att bygga och finjustera anpassade bildklassificerare för att identifiera specifikt bildinnehåll. Med förstklassig maskininlärning kan du lära din klassificerare att identifiera vad som är viktigt för dig – som att kategorisera bilder av dina produkter eller filtrera innehåll för din webbplats. Ladda bara upp några taggade bilder och låt Custom Vision Service göra jobbet.

Prisinformation

Förhandsversionsrabatten är medräknad i priserna nedan.

Nivå Funktioner Pris
Kostnadsfri 2 projekt
5 000 inlärningsbilder per projekt
10 000 förutsägelser
$-
Standard 100 projekt
Uppladdnings-, inlärnings- och förutsägelsetransaktioner
$- per 1 000 transaktioner
Bildlagring (upp till 6 MB var) $- per 1 000 bilder per månad

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
 • Behöver du teknisk support för förhandstjänster? Använd våra forum.
 • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria nivån omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.
 • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden. Läs mer.

Vanliga frågor och svar

Custom Vision Service

 • För uppladdningsåtgärder räknas varje bilduppladdning som en transaktion.

  För inlärningsåtgärder räknas 10 inlärda bilder som en transaktion. Varje åtgärd avrundas uppåt till närmaste steg med 10 bilder. En inlärningsåtgärd som till exempel innehåller 149 995 bilder räknas som 15 000 transaktioner.

  För förutsägelseåtgärder räknas varje API-anrop som en transaktion.

 • Det maximala antalet bilder som lagras i projektet loggas varje dag. Månadens genomsnitt av det här antalet är antalet bilder per månad. Lagringen avrundas uppåt till nästa instans av 1 000. Om det till exempel finns i genomsnitt 1 897 bilder på arbetsytan räknas det som 2 000 bilder.

Allmänt

 • Känslo-API, ansikts-API, API för Language Understanding Intelligent Service, API för Bing-tal till text och Text till tal-API för Bing debiteras per 1 000 transaktionsanrop där API-anropen utförs aktivt. Fakturering beräknas utifrån mängden API-transaktionsanrop.

  Tjänsten för dikterings-API för Bing debiteras per timme analyserat tal. Faktureringen beräknas per minut.

  Rekommendations-API:t och API:t för textanalys kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

 • En kommentar till ett dokument räknas som en transaktion. Batch-poängsättningsanrop tar även hänsyn till antalet dokument som ska poängsättas i transaktionen. Så om du till exempel skickar 1 000 dokument för sentimentanalys i ett enda API-anrop räknas det som 1 000 transaktioner. Om ett API har stöd för mer än en kommentarsåtgärd tas hänsyn även till det. Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av diskussionsämne i 1 000 dokument motsvarar det 2 000 transaktioner (2 kommentarer x 1 000 dokument).

 • Om användningen på standardnivån överskrider gränsen överförbrukas kontot. Överförbrukningen debiteras per månad och beräknas utifrån priset som specificeras för varje nivå.

 • Alla API-anrop (med undantag av batchbedömningsanrop) räknas som en transaktion. Batchbedömningsanrop räknas utifrån antalet objekt som behöver bedömas i den transaktionen.

 • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån. Batchbedömning stöds inte på den kostnadsfria nivån.

 • Rekommendationer-API:t kan köpas i enheter av standardnivåerna till ett fast pris. Varje enhet på en nivå inkluderar en viss mängd API-transaktioner. Om användaren förbrukar mer än den inkluderade mängden debiteras denne enligt pristabellen ovan. Överförbrukningen fördelas proportionellt och tjänsten debiteras per månad. De inkluderade mängderna på en nivå återställs varje månad.

 • Du kan när som helst uppgradera till en högre nivå. Debiteringstaxan och inkluderad mängd för den nya nivån träder i kraft omedelbart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kognitiva tjänster

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto