Hoppa över navigering

Priser för Azure ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Med tjänsten ExpressRoute kan du skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en delad miljö. ExpressRoute-anslutningar går inte via offentliga Internet, är mer tillförlitligt, snabbare, har färre fördröjningar och högre säkerhet än vanliga anslutningar via Internet.

ExpressRoute-tjänsten kräver distribution av:

 • ExpressRoute-krets: ExpressRoute-kretsar distribueras i peeringplatser eller mötesplatser och mappas till olika zoner.
 • ExpressRoute-gateway: ExpressRoute-gatewayer distribueras i Azure-regionen.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Abonnemang med förbrukade data

All inkommande dataöverföring är kostnadsfri och all utgående dataöverföring debiteras enligt en förutbestämd taxa. Användarna debiteras även en fast månatlig portavgift (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet).

Kretsbandbredd Pris för Standard per månad Pris för Premium per månad Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
100 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
200 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
500 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
1 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
2 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
5 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
10 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar

Pris för utgående dataöverföring

Zon Pris/GB
Zon 1 $0.025
Zon 2 $0.05
Zon 3 $0.14
Zon 4 $0.1

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan att en Premium-krets krävs och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i Nordamerika kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Nordamerika utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

OBS: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

Abonnemang med obegränsade data

All inkommande och utgående dataöverföring är kostnadsfri. Användarna debiteras en fast månatlig engångsavgift för port (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet). Obs! Prissättningen för Global Reach ingår inte i prissättningen för abonnemang med obegränsade data.

Kretsbandbredd Pris för Local-krets per månad Pris för Standard-krets per månad Pris för Premium-krets per månad Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s Gäller inte $- $- Obegränsat Obegränsat
100 Mbit/s Gäller inte $- $- Obegränsat Obegränsat
200 Mbit/s Gäller inte $- $- Obegränsat Obegränsat
500 Mbit/s Gäller inte $- $- Obegränsat Obegränsat
1 Gbit/s $- $- $- Obegränsat Obegränsat
2 Gbit/s $- $- $- Obegränsat Obegränsat
5 Gbit/s $- $- $- Obegränsat Obegränsat
10 Gbit/s $- $- $- Obegränsat Obegränsat
De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan att en Premium-krets krävs och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i Nordamerika kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Nordamerika utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

OBS: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

ExpressRoute Premium-krets

Se dokumentationen om ExpressRoute för information om samlingsfunktionerna som aktiveras med Premium-kretsen.

ExpressRoute Direct

Med ExpressRoute Direct ansluter kunder direkt till Microsofts nätverk via ett par 10- eller 100 Gbit/s-portar för att skapa ExpressRoute Local, ExpressRoute Standard- och ExpressRoute Premium-kretsar.

I ExpressRoute Direct ingår både en månatlig portavgift och, om du använder ExpressRoute Premium-kretsar, även en avgift för Premium-kretsarna. Utgående dataöverföring gäller för Standard- och Premium-kretsar, inte för Local-kretsar. ExpressRoute Global Reach-tillägg och Global Reach-avgifter för inkommande och utgående gäller för Global Reach-kretsar.

Mer information om funktionerna som ingår i ExpressRoute Direct finns i dokumentationen om ExpressRoute.

Parkopplingshastighet för portar Pris för Zon 1 per månad Pris för Zon 2 per månad Pris för Zon 3 per månad Pris för Zon 4 per månad US Gov-pris per månad
10 Gbit/s $6000 $7000 $8500 $7500 $7500
100 Gbit/s $50000 $60000 $80000 $70000 $62500
Kretsbandbredd Pris för Local-krets per månad Pris för Standard-krets per månad Pris för Premium-krets per månad
1 Gbit/s Ingår Ingår $-
2 Gbit/s Ingår Ingår $-
5 Gbit/s Ingår Ingår $-
10 Gbit/s Ingår Ingår $-
40 Gbit/s Ingår Ingår $-
100 Gbit/s Ingår Ingår $-
De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar

Pris för utgående dataöverföring

Zon Pris/GB
Zon 1 $0.025
Zon 2 $0.05
Zon 3 $0.14
Zon 4 $0.1

Tillägget Global Reach

Med ExpressRoute Global Reach kan du sammankoppla ExpressRoute-kretsar och skapa ett privat nätverk mellan ditt lokala nätverk.

Mer information om funktionerna som ingår i tillägget Global Reach finns i dokumentationen för ExpressRoute. Global Reach kan både användas på ExpressRoute- och ExpressRoute Direct-kretsar.

Kretsbandbredd Pris per månad 1
50 Mbit/s $-
100 Mbit/s $-
200 Mbit/s $-
500 Mbit/s $-
1 Gbit/s $-
2 Gbit/s $-
5 Gbit/s $-
10 Gbit/s $-
40 Gbit/s $-
100 Gbit/s $-
1Tilläggsavgiften aktiverar Global Reach på en enskild ExpressRoute-krets.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar

Pris för dataöverföring för Global Reach

Zon Inkommande dataöverföring för Global Reach Utgående dataöverföring för Global Reach
Zon 1 $0.02 per GB $0.02 per GB
Zon 2 $0.055 per GB $0.055 per GB
Zon 3 $0.112 per GB $0.112 per GB

Virtual Network-gatewayer

Virtual Network-gatewayer krävs för åtkomst till ett virtuellt nätverk när privat Azure-peering används på en ExpressRoute-krets.

Gateway-typ Pris Bandbredd
Standard VNet Gateway $-/timme 1 Gbit/s
VNet Gateway med höga prestanda $-/timme 2 Gbit/s
VNet Gateway med ultrahöga prestanda $-/timme 10 Gbit/s

Tillgänglighetszoner

Som med hela Azure gör vi ständiga innovationer, uppgraderingar och finjusteringar av våra virtuella nätverksgatewayer för att öka tillförlitligheten och tillgängligheten. Genom att lägga till stöd för Azure-tillgänglighetszoner för vi in ökad återhämtningsförmåga, skalbarhet och högre tillgänglighet i virtuella nätverksgatewayer. Du kan distribuera VPN- och ExpressRoute-gatewayer i Azure-tillgänglighetszoner genom att använda de nya zonredundanta gateway-SKU:erna. Detta separerar dem fysiskt och logiskt i olika tillgänglighetszoner som skyddar din lokala nätverksanslutning till Azure från fel på zonnivå.

Gateway-typ Pris
ErGw1AZ* $-/timme
ErGw2AZ* $-/timme
ErGw3AZ* $-/timme
De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar

*ErGw1AZ, ErGw2AZ och ErGw3AZ är de zonmotståndskraftiga versionerna av Standard Vnet Gateway, VNet Gateway med höga prestanda och VNet Gateway med ultrahöga prestanda. Bandbreddströskelvärden förblir samma för den zonredundanta gatewayen.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure ExpressRoute

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure ExpressRoute.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure ExpressRoute.

Vanliga frågor och svar

 • Du kan debiteras ytterligare avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute. Kontakta tjänstleverantören om du har frågor om deras priser.

 • Två portar (på två routrar) för redundansändamål ingår i den angivna månatliga avgiften.

 • Se dokumentationen om ExpressRoute för mappning från peeringplats till zon i ExpressRoute.

 • ExpressRoute-faktureringen påbörjas när en tjänstnyckel utfärdas till kunden, och upphör när (1) en kund begär att en krets ska tas bort OCH (2) Exchange-providern eller nättjänstleverantören har tagit bort etableringen av kretsen.

 • Om din ExpressRoute-tjänst är aktiv under hela månaden kommer du att debiteras den månatliga avgiften oavsett användning. Om du har sagt upp ExpressRoute-tjänsten under månaden får du dock bara en justerad faktura för de timmar som tjänsten använts och överanvänd dataöverföring.

 • Du kan öka porthastigheten när som helst utan något avbrott. Du kan minska porthastigheten genom att radera kretsen under existerande prisplan och återskapa den under den nya prisplanen. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen

 • Det beror på kretsstorlek, användning och region. Alternativet Obegränsade data passar bäst om du har höga användningsnivåer, medan alternativet Förbrukade data passar bäst vid låga användningsnivåer.

 • Du kan ändra din prisplan från förbrukade data till obegränsade när som helst utan något avbrott. Du kan ändra prisplanen från obegränsade till förbrukade data genom att radera kretsen under den obegränsade prisplanen och återskapa den under prisplanen för förbrukade data. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen.

  Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

 • Ja. På Office 365-sidan finns vägledning, rekommendationer och implementeringssteg för att använda ExpressRoute med Office 365. Office 365-licens måste skaffas separat. Du måste köpa en ExpressRoute Premium-krets för att använda Office 365 med ExpressRoute. Vidare kommer du att debiteras för dataöverföring (baserat på konsumtion) om du väljer prisplanen ExpressRoute för förbrukade data.

  Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

 • Nej. Du debiteras månadsavgiften för ExpressRoute (inklusive månadsavgiften för premium-tillägget) och prenumerationsavgiften för Office365. Det tillkommer ingen extra avgift för att använda tjänsten.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.