ExpressRoute Priser

Med tjänsten ExpressRoute kan du skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en delad miljö. ExpressRoute-anslutningar går inte via offentliga Internet, är mer tillförlitligt, snabbare, har färre fördröjningar och högre säkerhet än vanliga anslutningar via Internet.

Abonnemang med förbrukade data

All inkommande dataöverföring är kostnadsfri och all utgående dataöverföring debiteras enligt en förutbestämd taxa. Användarna debiteras även en fast månatlig portavgift (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet).

Porthastighet Pris per månad Pris per månad med Premium-tillägget Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s $55 $130 Unlimited None
100 Mbit/s $100 $200 Unlimited None
200 Mbit/s $145 $295 Unlimited None
500 Mbit/s $290 $690 Unlimited None
1 Gbit/s $436 $1186 Unlimited None
2 Gbit/s $872 $2372 Unlimited None
5 Gbit/s $2180 $5180 Unlimited None
10 Gbit/s $5000 $8000 Unlimited None

Utgående dataöverföring debiteras enligt en taxa på $0.025 per GB för zon 1, $0.05 per GB för zon 2 och $0.14 per GB för zon 3.

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan Premium-tillägg och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i USA kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i USA utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

Obs: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

Abonnemang med obegränsade data

All inkommande och utgående dataöverföring är kostnadsfri. Användarna debiteras en fast månatlig engångsavgift för port (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet).

Porthastighet Pris per månad Pris per månad med Premium-tillägget Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s $300 $375 Unlimited Unlimited
100 Mbit/s $575 $675 Unlimited Unlimited
200 Mbit/s $1150 $1300 Unlimited Unlimited
500 Mbit/s $2750 $3150 Unlimited Unlimited
1 Gbit/s $5700 $6450 Unlimited Unlimited
2 Gbit/s $11400 $12900 Unlimited Unlimited
5 Gbit/s $25650 $28650 Unlimited Unlimited
10 Gbit/s $51300 $54300 Unlimited Unlimited

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan Premium-tillägg och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i USA kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i USA utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

Obs: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

ExpressRoute Premium-tillägget

ExpressRoute Premium är ett tillägg som debiteras enligt ett abonnemang för obegränsade data/förbrukade data för ExpressRoute. Med ExpressRoute Premium-tillägget får du följande funktioner:

  • Högre väggränser för offentlig och privat peering från 4000 vägar till 10 000 vägar.
  • Global anslutbarhet för tjänster. En ExpressRoute-krets som har skapats i vilken region som helst (förutom i moln för Azure Kina, Azure Tyskland och Azure Government) har tillgång till resurser i alla andra regioner i världen. Ett virtuellt nätverk som har skapats i Västeuropa kan exempelvis nås via en ExpressRoute-krets som har etablerats i Silicon Valley.
  • Ökat antal VNet-länkar per ExpressRoute-krets från 10 till en högre gräns (beroende på kretsens bandbredd).
Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive ExpressRoute, via supporten för Azure, från $29.0 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar 99,95 % tillgänglighet för ExpressRoute-dedikerade kretsar. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu