Hoppa över navigering

ExpressRoute priser

Med tjänsten ExpressRoute kan du skapa privata anslutningar mellan Azure-datacenter och infrastrukturen i era lokala system eller i en delad miljö. ExpressRoute-anslutningar går inte via offentliga Internet, är mer tillförlitligt, snabbare, har färre fördröjningar och högre säkerhet än vanliga anslutningar via Internet.

Abonnemang med förbrukade data

All inkommande dataöverföring är kostnadsfri och all utgående dataöverföring debiteras enligt en förutbestämd taxa. Användarna debiteras även en fast månatlig portavgift (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet).

Porthastighet Pris per månad Pris per månad med Premium-tillägget Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
100 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
200 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
500 Mbit/s $- $- Obegränsat Ingen
1 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
2 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
5 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen
10 Gbit/s $- $- Obegränsat Ingen

Utgående dataöverföring debiteras enligt en taxa på $- per GB för zon 1, $- per GB för zon 2 och $- per GB för zon 3.

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan Premium-tillägg och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i USA kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i USA utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

Obs: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

Abonnemang med obegränsade data

All inkommande och utgående dataöverföring är kostnadsfri. Användarna debiteras en fast månatlig engångsavgift för port (baserat på dubbla portar med hög tillgänglighet).

Porthastighet Pris per månad Pris per månad med Premium-tillägget Inkommande dataöverföring ingår Utgående dataöverföring ingår
50 Mbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
100 Mbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
200 Mbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
500 Mbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
1 Gbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
2 Gbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
5 Gbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat
10 Gbit/s $- $- Obegränsat Obegränsat

När användarna har anslutit till en ExpressRoute-plats kan de ansluta till andra regioner i samma geografiska område utan Premium-tillägg och utan extra kostnader utöver de befintliga abonnemangsavgifterna. Kunder i USA kan exempelvis skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i USA utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften. Och kunder som har anslutit till en ExpressRoute-plats i Europa kan skicka och hämta data till eller från vilken Azure-region som helst i Europa utan att behöva betala extra avgifter utöver den befintliga abonnemangsavgiften.

Obs: Kunder kan debiteras extra avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute.

ExpressRoute Premium-tillägget

ExpressRoute Premium är ett tillägg som debiteras enligt ett abonnemang för obegränsade data/förbrukade data för ExpressRoute. Med ExpressRoute Premium-tillägget får du följande funktioner:

 • Högre väggränser för offentlig och privat peering från 4000 vägar till 10 000 vägar.
 • Global anslutbarhet för tjänster. En ExpressRoute-krets som har skapats i vilken region som helst (förutom i moln för Azure Kina, Azure Tyskland och Azure Government) har tillgång till resurser i alla andra regioner i världen. Ett virtuellt nätverk som har skapats i Västeuropa kan exempelvis nås via en ExpressRoute-krets som har etablerats i Silicon Valley.
 • Ökat antal VNet-länkar per ExpressRoute-krets från 10 till en högre gräns (beroende på kretsens bandbredd).
Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute.

Tillägget Global Reach*

Med ExpressRoute Global Reach kan du sammankoppla ExpressRoute-kretsar och skapa ett privat nätverk mellan ditt lokala nätverk.

Mer information om funktionerna som ingår i tillägget Global Reach finns i dokumentationen för ExpressRoute.

Porthastighet Pris per månad 1 Pris per månad med Premium-tillägget Inkommande dataöverföring ingår 2 Utgående dataöverföring ingår 3
50 Mbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
100 Mbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
200 Mbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
500 Mbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
1 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
2 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
5 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
10 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
40 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen
100 Gbit/s $- Gäller inte Ingen Ingen

1Avgiften aktiverar Global Reach på varje ExpressRoute-krets.

2Ingående dataöverföring debiteras enligt en taxa på $- per GB för zon 1, $- per GB för zon 2 och $- per GB för zon 3.

3Utgående dataöverföring debiteras enligt en taxa på $- per GB för zon 1, $- per GB för zon 2 och $- per GB för zon 3.

Global Reach är för närvarande i offentlig förhandsversion. Under den här perioden är avgiften 50 % av det angivna priset.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive ExpressRoute, via supporten för Azure, från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar 99,95 % tillgänglighet för ExpressRoute-dedikerade kretsar. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Du kan debiteras ytterligare avgifter av tjänstleverantören för anslutningen till ExpressRoute. Kontakta tjänstleverantören om du har frågor om deras priser.

 • Två portar (på två routrar) för redundansändamål ingår i den angivna månatliga avgiften.

 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För ExpressRoute motsvarar följande regioner Zon 1, 2, 3 och Government:

  Zon 1: USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala; USA, södra centrala; USA, östra 2; USA, centrala; Europa, västra; Europa, norra; Frankrike, centrala; Frankrike, södra; Kanada, östra; Kanada, centrala

  Zon 2: Asien, östra; Asien, sydöstra; Australien, östra; Australien, sydöstra; Japan, östra; Japan, västra; Sydkorea, centrala; Sydkorea, södra; Indien, södra; Indien, västra; Indien, centrala

  Zon 3: Södra Brasilien

  Förvaltningszon: US Gov, Iowa; US Gov, Virginia

 • ExpressRoute-faktureringen påbörjas när en tjänstnyckel utfärdas till kunden, och upphör när (1) en kund begär att en krets ska tas bort OCH (2) Exchange-providern eller nättjänstleverantören har tagit bort etableringen av kretsen.

 • Om din ExpressRoute-tjänst är aktiv under hela månaden kommer du att debiteras den månatliga avgiften oavsett användning. Om du har sagt upp ExpressRoute-tjänsten under månaden får du dock bara en justerad faktura för de timmar som tjänsten använts och överanvänd dataöverföring.

 • Du kan öka porthastigheten när som helst utan något avbrott. Du kan minska porthastigheten genom att radera kretsen under existerande prisplan och återskapa den under den nya prisplanen. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen

 • Det beror på kretsstorlek, användning och region. Alternativet Obegränsade data passar bäst om du har höga användningsnivåer, medan alternativet Förbrukade data passar bäst vid låga användningsnivåer.

 • Du kan ändra din prisplan från förbrukade data till obegränsade när som helst utan något avbrott. Du kan ändra prisplanen från obegränsade till förbrukade data genom att radera kretsen under den obegränsade prisplanen och återskapa den under prisplanen för förbrukade data. Samordna gärna med din tjänstleverantör för att tillhandahålla den nya kretsen.

  Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

 • Ja. På Office 365-sidan finns vägledning, rekommendationer och implementeringssteg för att använda ExpressRoute med Office 365. Office 365-licens måste skaffas separat. Du måste köpa en ExpressRoute Premium-krets för att använda Office 365 med ExpressRoute. Vidare kommer du att debiteras för dataöverföring (baserat på konsumtion) om du väljer prisplanen ExpressRoute för förbrukade data.

  Mer information finns på sidan med teknisk dokumentation för ExpressRoute

 • Nej. Du debiteras månadsavgiften för ExpressRoute (inklusive månadsavgiften för premium-tillägget) och prenumerationsavgiften för Office365. Det tillkommer ingen extra avgift för att använda tjänsten.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om ExpressRoute

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad