Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar.

Utveckla din IoT-tillämpning med dubbelriktad kommunikation

Etablera säker och tillförlitlig kommunikation mellan din IoT-tillämpning och de enheter som den hanterar. Azure IoT Hub erbjuder en molnbaserad serverdelslösning för anslutning av så gott som alla enheter. Utöka lösningen från molnet till nätverksgränsen med autentisering för varje enhet, inbyggd enhetshantering och skalad etablering.

Säkerhetsoptimerad kommunikationskanal för överföring av data till och från IoT-enheter

Device Update for IoT Hub möjliggör trådlös distribution av uppdateringar för att hjälpa till att hålla IoT-enheter uppdaterade och säkra

Fullständig integrering med Azure Event Grid och serverlös beräkning för en enklare utveckling av IoT-tillämpningar

Kompatibilitet med Azure IoT Edge så att du kan skapa IoT-hybridtillämpningar

Upprätta dubbelriktad kommunikation med flera miljarder IoT-enheter

Använd telemetridata från enhet till moln och få bättre förståelse för dina enheters tillstånd. Definiera meddelanderutter till andra Azure-tjänster utan att skriva någon kod. I meddelanden från moln till enhet kan du tillförlitligt skicka kommandon och meddelanden till anslutna enheter och spåra meddelandeleveransen med bekräftelsekvitton. Skicka automatiskt enhetsmeddelanden på nytt om det behövs vid tillfälliga anslutningar.

En stadssilhuett som har spelats in av en 360-kamera
En stillbild från videon Enhetsuppdatering för IoT Hub

Håll dina IoT-enheter uppdaterade med Device Update for IoT Hub

Med den omfattande plattformen Device Update for IoT Hub kan kunder publicera, distribuera och hantera trådlösa uppdateringar för allt från små sensorer till enheter på gateway-nivå. Utforska fördelarna med att implementera Device Update for IoT Hub. Till exempel möjligheten att snabbt hantera säkerhetshot och distribuera funktioner som uppfyller affärsmålen, utan att behöva betala extra kostnader för utveckling och underhåll när du bygger egna uppdateringsplattformar.

Öka säkerheten genom att autentisera alla enheter

Skapa separata identiteter och referenser för dina anslutna enheter för att upprätthålla sekretessen i meddelanden från moln till enhet och enhet till moln. Återkalla åtkomstbehörigheter för specifika enheter efter behov.

Snabba upp IoT-distributionen med automatiserad enhetsetablering

Registrera och etablera enheter med zero-touch, med hög säkerhet och skalbarhet. Tjänsten för IoT Hub-enhetsetablering stöder alla typer av IoT-enheter som är kompatibla med IoT Hub.

Sprid molnets krafter ända till gränsenheterna

Skapa och distribuera enkelt IoT Edge-moduler för att överföra kod och tjänster mellan molnet och nätverksgränsen. Distribuera intelligens – inklusive AI och andra avancerade analyser – på flera olika enheter, samtidigt som du minskar dina IoT-programkostnader, underlättar utvecklingsarbetet och kör enheter offline eller med tillfällig anslutning.

IoT-signaler: Spotlight-rapport för tillverkning

Läs den senaste versionen av rapporten IoT Signals

Den här rapporten bygger vidare på tidigare lyckade rapporter och innehåller nya lärdomar och insikter om IoT.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation för Azure IoT Hub

Kom igång med utbildningsresurser

Lär dig mer om att skapa IoT-lösningar genom att titta på självstudier och evenemang, gå kurser och skaffa en utvecklarcertifiering.

Titta på videor från Channel 9

Utforska Microsoft Learn-moduler

Skaffa en IoT-utvecklarcertifiering

Utforska populära resurser för utvecklare

Läs mer i instruktioner, självstudier, API-dokumentation och kodexempel. Du kan också ställa frågor och få hjälp av Microsoft-utvecklare och experter i Azure-communityn.

Utforska dokumentationen

Visa kodexempel

Gå med i IoT-communityn

Vanliga frågor och svar om Azure IoT Hub

 • IoT Hub Basic är perfekt att börja med när du ska distribuera din IoT-lösning om du inte behöver dubbelriktad kommunikation, men vill ha grundläggande IoT-säkerhet med autentisering för varje enhet, hög skalbarhet för enheter och smidig uppgradering till IoT Hub Standard. Med Standardnivån får du enhetshantering och stöd för Azure IoT Edge. Event Hubs är utformat för scenarier med stordata, t.ex. datainmatning för webbplatser. Se en detaljerad jämförelse.

 • Varje Azure-prenumeration har standardkvotgränser som kan påverka IoT-lösningens omfång. För närvarande är gränsen 50 IoT-hubbar per Azure-prenumeration. Om du vill öka din kvot kontaktar du supporten. Få mer information.

 • Azure IoT Hub och enhets-SDK:erna för IoT Hub stöder följande protokoll för enhetsanslutning:

  • HTTPS
  • AMQP
  • AMQP över WebSockets
  • MQTT
  • MQTT över WebSockets

  Om ditt program inte kan använda något av protokollen som stöds, utökar du IoT Hub med stöd för anpassade protokoll:

  • Använd IoT Edge för att skapa en fältgateway i syfte att utföra protokollöversättningar på gränsen.
  • Anpassa Azure IoT-protokollgatewayen så att den kan utföra protokollöversättning i molnet.
 •  

  Azure IoT Hub har ett serviceavtal (SLA)som garanterar 99,9 procents drifttid.

   

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto