Hoppa över navigering

Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och hantera flera miljarder IoT-tillgångar

Utveckla din IoT-tillämpning med dubbelriktad kommunikation

Etablera säker och tillförlitlig kommunikation mellan din IoT-tillämpning och de enheter som den hanterar. Azure IoT Hub erbjuder en molnbaserad serverdelslösning för anslutning av så gott som alla enheter. Utöka lösningen från molnet till nätverksgränsen med autentisering för varje enhet, inbyggd enhetshantering och skalad etablering.

Säkerhetsoptimerad kommunikationskanal för överföring av data till och från IoT-enheter

Enhetsuppdatering för IoT Hub möjliggör trådlös distribution av uppdateringar för att hjälpa till att hålla IoT-enheter uppdaterade och säkra

Fullständig integrering med Azure Event Grid och serverlös beräkning för en enklare utveckling av IoT-tillämpningar

Kompatibilitet med Azure IoT Edge för att skapa hybrid-IoT-program

Upprätta dubbelriktad kommunikation med flera miljarder IoT-enheter

Använd telemetridata från enhet till moln och få bättre förståelse för dina enheters tillstånd. Definiera meddelanderutter till andra Azure-tjänster utan att skriva någon kod. I meddelanden från moln till enhet kan du tillförlitligt skicka kommandon och meddelanden till anslutna enheter och spåra meddelandeleveransen med bekräftelsekvitton. Skicka automatiskt enhetsmeddelanden på nytt om det behövs vid tillfälliga anslutningar.

Håll dina IoT-enheter uppdaterade med Device Update for IoT Hub

Med den omfattande plattformen Device Update for IoT Hub kan kunder publicera, distribuera och hantera trådlösa uppdateringar för allt från små sensorer till enheter på gateway-nivå. Utforska fördelarna med att implementera Device Update for IoT Hub. Till exempel möjligheten att snabbt hantera säkerhetshot och distribuera funktioner som uppfyller affärsmålen, utan att behöva betala extra kostnader för utveckling och underhåll när du bygger egna uppdateringsplattformar.

Läs om Device Update for IoT Hub

Öka säkerheten genom att autentisera alla enheter

Skapa separata identiteter och referenser för dina anslutna enheter för att upprätthålla sekretessen i meddelanden från moln till enhet och enhet till moln. Återkalla åtkomstbehörigheter för specifika enheter efter behov.

Läs mer om IoT-säkerhet i Azure

Snabba upp IoT-distributionen med automatiserad enhetsetablering

Registrera och etablera enheter med zero-touch, med hög säkerhet och skalbarhet. Tjänsten för IoT Hub-enhetsetablering stöder alla typer av IoT-enheter som är kompatibla med IoT Hub.

Läs mer om IoT Hub-enhetsetablering

Sprid molnets krafter ända till gränsenheterna

Skapa och distribuera enkelt IoT Edge-moduler för att överföra kod och tjänster mellan molnet och nätverksgränsen. Distribuera intelligens – inklusive AI och andra avancerade analyser – på flera olika enheter, samtidigt som du minskar dina IoT-programkostnader, underlättar utvecklingsarbetet och kör enheter offline eller med tillfällig anslutning.

Utforska IoT Edge

Läs den senaste versionen av rapporten IoT Signals

I det här dokumentet bygger vi vidare på tidigare lyckade rapporter med nya lärdomar och insikter om IoT.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Minska risken genom att använda Azure Defender for IoT med hantering av säkerhetstatus, hotövervakning och åtgärder.
 • Öka säkerheten genom att ansluta dina IoT-enheter till IoT Hub via virtuella nätverk.
 • Gör som nystartade företag, myndigheter och 95 procent av företagen på Fortune 500-listan som förlitar på Azure.
 • Skydda dina företagstillgångar med våra strikta säkerhetsstandarder och branschens mest omfattande efterlevnadscertifieringar.

Priser för Azure IoT Hub

Anslut, övervaka och styr flera miljarder IoT-tillgångar utan startkostnad eller uppsägningsavgifter – och betala bara för det du behöver.

Resurser och dokumentation för Azure IoT Hub

Kom igång med utbildningsresurser

Lär dig mer om att skapa IoT-lösningar genom att titta på självstudier och evenemang, gå kurser och skaffa en utvecklarcertifiering.

Utforska populära resurser för utvecklare

Läs mer i instruktioner, självstudier, API-dokumentation och kodexempel. Du kan också ställa frågor och få hjälp av Microsoft-utvecklare och experter i Azure-communityn.

Betrott av företag i alla storlekar

Maersk transporterar varor över hela världen säkert med hjälp av IoT

"The innovation and flexibility of the Azure platform gave us confidence that the IoT capabilities in Azure were the best choice for us."

Siddhartha Kulkarni, Head of Equipment IoT på Maersk
Maesrk

IoT hjälper till att lösa dagens globala vattenutmaningar

"Azure and IoT services have helped us get much closer to our ambition to help customers operate at water-neutral."

Christophe Beck, Executive Vice President och President, Nalco Water
Ecolab

Revolutionerande IoT-lösning för fordonsägare sparar tid, pengar och bensin – och kan rädda liv

"By analyzing sensor data from a connected car in Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Roberto Silvestri, IoT Platform and Hybrid Cloud Services Director, TEXA
TEXA S.p.A

Smarta data inom förnybar energi med IoT i Tyskland

"We used Azure because we knew E.ON had high standards for data security, and Azure is highly secure by design. We passed E.ON's security tests easily using Azure."

Frank Schmid, Head of Business Units and System Solutions, M&M / WAGO
Avacon

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Azure IoT Hub

Vanliga frågor om Azure IoT Hub

 • IoT Hub Basic är perfekt att börja med när du ska distribuera din IoT-lösning om du inte behöver dubbelriktad kommunikation, men vill ha grundläggande IoT-säkerhet med autentisering för varje enhet, hög skalbarhet för enheter och smidig uppgradering till IoT Hub Standard. Med Standardnivån får du enhetshantering och stöd för Azure IoT Edge. Event Hubs är utformat för scenarier med stordata, t.ex. datainmatning för webbplatser. Du hittar en detaljerad jämförelse här.
 • Varje Azure-prenumeration har standardkvotgränser som kan påverka IoT-lösningens omfång. För närvarande är gränsen 50 IoT-hubbar per Azure-prenumeration. Om du vill öka din kvot kontaktar du supporten. Visa mer information.
 • Azure IoT Hub och enhets-SDK:erna för IoT Hub stöder följande protokoll för enhetsanslutning:

  • HTTPS
  • AMQP
  • AMQP över WebSockets
  • MQTT
  • MQTT över WebSockets

  Om ditt program inte kan använda något av protokollen som stöds, utökar du IoT Hub med stöd för anpassade protokoll:

  • Använd IoT Edge för att skapa en fältgateway i syfte att utföra protokollöversättningar på gränsen.
  • Anpassa Azure IoT-protokollgatewayen så att den kan utföra protokollöversättning i molnet.
 • Azure IoT Hub har ett serviceavtal (SLA) som garanterar 99,9 procents drifttid.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?