Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Säkra åtkomsten till dina resurser med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar.

Skydda program och data mot yttervärlden med Azures identitets- och åtkomsthanteringslösningar. Skydda dig mot bedrägliga inloggningsförsök och skydda autentiseringsuppgifterna med riskbaserade åtkomstkontroller, identitetsskyddsverktyg och starka autentiseringsalternativ – utan att störa produktiviteten.

Hitta den identitetsprodukt du behöver

Identitetsprodukt som du behöver
Om du vill Använd den här
Använda kundidentitets- och åtkomsthantering i molnet Azure Active Directory External Identities
Ansluta virtuella datorer i Azure till en domän utan att distribuera domänkontrollanter Microsoft Entra Domain Services