Hoppa över navigering

Azure Hybrid-förmån

Det kostnadseffektivaste molnet för din Windows Server- eller SQL Server-migrering.

Ring säljavdelningen 1-800-867-1389

Påskynda den digitala omvandlingen

Nu är det hög tid att gå över till Azure och dra nytta av alla fördelar med molntekniken, inklusive möjligheten att skala upp och ned snabbt, bara betala för faktisk användning och att få beräkningskraft till ett lågt pris. Oavsett om du distribuerar nya virtuella datorer, flyttar några arbetsbelastningar eller migrerar dina datacenter inom ramen för en hybridmolnstrategi medför Azure Hybrid-förmånen stora besparingar när du migrerar till molnet.

Spara upp till 40 procent på virtuella Windows Server-datorer med Azure Hybrid-förmånen för Windows Server

Använd dina lokala Windows Server-licenser med Software Assurance och gör stora besparingar med Azure. Med den här förmånen täcker vi kostnaden för operativsystemet (på upp till två virtuella datorer) för varje licens. Du betalar bara för basberäkningskostnaderna.

Spara upp till 40 procent idag1

Kalkylator för besparingar med Azure Hybrid-förmånen

Ange antalet kärnlicenser du har som täcks av Software Assurance

Det totala antalet licenser måste vara större än noll

Ange planerad Azure-distribution av virtuella Windows-datorer

Den valda virtuella Windows-datorinstansen är inte tillgänglig i den valda regionen.
Välj en annan region.
Ange mer än noll timmar per månad

Spara upp till 82 % med reserverade instanser för virtuella datorer i Azure

Du kan reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 82 % med Azure Hybrid-förmånen jämfört med priserna som du betalar om du betalar per användning. Dessutom är priserna för reserverade instanser av virtuella datorer förutsägbara, och reservationerna kan bytas ut eller sägas upp för en proportionell återbetalning om dina behov ändras.

Läs mer om reserverade instanser för virtuella Azure-datorer

Aktivera Azure Hybrid-förmånen för Windows Server

Är du nybörjare på Azure? Skapa ett kostnadsfritt konto

Vanliga frågor och svar

 • Azure Hybrid-förmånen hjälper dig att få ut mer värde från dina Windows Server-licenser och ger besparingar på upp till 40 procent* på virtuella datorer. Du kan använda förmånen med licenser för Windows Server Datacenter och Standard Edition som täcks av Software Assurance. Beroende på utgåva kan du konvertera eller återanvända dina licenser för att köra virtuella Windows Server-datorer i Azure och betala ett lägre basberäkningspris (priser för Linux-baserade virtuella datorer).

  * De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instanstyp och användning.

 • Basberäkningspriset som används för att beräkna Azure Hybrid-förmånen motsvarar Linux-priset för virtuella datorer.
 • Azure Hybrid-förmånen gäller för Windows Server Standard- och Datacenter-utgåvor.
 • Varje licens för dubbla processorer eller varje uppsättning av licenser för processorer med 16 kärnor berättigar innehavaren till två instanser med upp till åtta processorkärnor eller en instans med upp till 16 processorkärnor. Azure Hybrid-användningsförmånen för Standard Edition-licenser kan endast användas en gång – antingen lokalt eller i Azure. Datacenter Edition-förmånerna berättigar till samtidig användning både lokalt och i Azure.
 • Azure Hybrid-förmånen är tillgänglig om du har Windows Server Standard- eller Datacenter Edition-licenser med en aktiv Software Assurance. Förmånen är inte begränsad till ett specifikt licensieringsprogram.
 • Ja, det kan du. Med funktionen ”retroaktiv taggning” kan du tagga dina befintliga virtuella datorer och utnyttja den här förmånen. Läs mer om hur du konverterar befintliga virtuella datorer på Azure och använder Azure Hybrid-förmånen för Windows Server.

Ytterligare resurser

Fullständiga vanliga frågor och svar

Läs vanliga frågor om Azure Hybrid-förmånen

Datablad

Ladda ned en sammanfattning om Azure Hybrid-förmånen

Windows Server på Azure

Ladda ned den ultimata guiden till Windows Server på Azure

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser och fler resurser

 1. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning
 2. Besparingar baserade på två virtuella D2 v2 Promo-datorer i regionen ”USA, västra 2” som körs 550 timmar/månad under 12 månader, basberäkningspris baserat på CentOS- eller Ubuntu Linux-pris för ”USA, västra 2” och Software Assurance-kostnad (Level A) för Windows Server Standard Edition (en licens för 2 processorer eller en uppsättning licenser för 16 kärnor). Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning. Priser från och med juni 2017. Priserna kan komma att ändras.

Spara upp till 30 % på Azure SQL Database med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server

Maximera din aktuella investering i Software Assurance genom att använda befintliga SQL Server-licenser för att spara upp till 30 procent på vCore-baserade SQL Database-alternativ.

Spara upp till 30 procent idag.

Kalkylator för besparingar med Azure Hybrid-förmånen

Ange antalet SQL Server-licenskärnor med Software Assurance

Det totala antalet licenser måste vara större än noll

Ange planerad Azure-distribution av SQL Server-instanser

Den valda SQL Database-instansen är inte tillgänglig i den valda regionen.
Välj en annan region.
Ange mer än noll timmar per månad

Få mer för dina virtualiserade arbetsbelastningar i SQL Database

Inbytesförmåner för SQL Server-licens

vCore-baserade SQL Database-alternativ

SQL Server med Software Assurance

Bara i Azure: Få mer för högt virtualiserade arbetsbelastningar

SQL Server Enterprise Edition-kunder med Software Assurance som använder förmånen obegränsad virtualisering kan flytta till SQL Database till ett kostnadseffektivt pris.

Azure Hybrid-förmån för SQL Server ger SQL Server Enterprise Edition-kunder med Software Assurance fyra kärnor i molnet för varje kärna de äger lokalt när de väljer alternativet för generell användning. Alternativet för generell användning passar bäst för virtualiserade arbetsbelastningar och gör övergången till SQL Database mycket kostnadseffektiv.

Aktivera Azure Hybrid-förmånen för SQL Server

Använder du redan Azure?

Registrera dig för SQL Database Managed Instance från Azure Portal eller via Azure Marketplace.

Testa SQL Database med en enkel databas eller elastisk pool från Azure Portal eller via Azure Marketplace.

Är du nybörjare på Azure? Skapa ett kostnadsfritt konto

Vanliga frågor och svar

 • En virtuell kärna (vCore) representerar en logisk CPU som är tillgänglig för servern med olika alternativ av maskinvara. Servrar som skapas baserat på 4:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. Servrar som skapas baserat på 5:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz-processorer.

 • Den vCore-baserade inköpsmodellen ger dig mer flexibilitet och kontroll samt ett tydligt sätt att överföra de lokala arbetsbelastningskraven till molnet. Med modellen är det också möjligt att oberoende skala beräknings- och lagringsresurser, utifrån dina arbetsbelastningsbehov.

  Den vCore-baserade modellen är tillgänglig för SQL Database-distributionsalternativen hanterad instans, enkel databas och elastisk pool, och det är möjligt att använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för vart och ett av dessa alternativ. Det finns därför priser i den vCore-baserade modellen både med och utan hybridförmånen:

  • License Included (Licens ingår): exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för vCore-baserade distributionsalternativ för SQL Database.
  • Grundpris: reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och snabba på din migrering till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för SQL Database. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för alla vCore-baserade alternativ: SQL Database hanterad instans, enkel databas och elastisk pool. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance. Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen:

  • Om du har Standard Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Generell användning för varje 1 licenskärna du äger lokalt.
  • Om du har Enterprise Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Affärskritisk (kommer snart) för varje 1 licenskärna du äger lokalt. Obs! Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för alternativet Affärskritisk är endast tillgänglig för Enterprise Edition-kunder.
  • Om du har Enterprise Edition med hög virtualisering per kärnlicens med Software Assurance kan du få 4 vCores i alternativet Generell användning för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Det här är en unik virtualiseringsförmån som endast är tillgänglig i Azure.
 • Virtualiseringsförmånen kan användas för virtualiserade arbetsbelastningar på vCore-baserad Azure SQL Database. Du kan använda den för att omvandla 1 kärna i SQL Enterprise Edition med aktiv Software Assurance och få upp till 4 vCores för generell användning till grundpriset. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har 4 kärnlicenser för SQL Enterprise Edition, kan du få upp till 16 vCores generell användning till grundpriset.

 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och i molnet för att underlätta migrering.

 • Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha aktiv Software Assurance. Om Software Assurance förfaller och du inte förnyar den flyttas du över till priset License Included (Licens ingår) för respektive SKU.

 • Den här hybridförmånen är endast tillgänglig med SQL Server Integration Services (SSIS) och vCore-baserade alternativ för Azure SQL Database: hanterad instans, enkel databas och elastisk pool.

Ytterligare resurser

Fullständiga vanliga frågor och svar

Läs vanliga frågor om Azure Hybrid-förmånen

Datablad

Ladda ned en sammanfattning om Azure Hybrid-förmånen

Windows Server på Azure

Ladda ned den ultimata guiden till Windows Server på Azure

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser och fler resurser

 1. Besparingar baserat på 8 vCore affärskritisk hanterad instans i regionen USA, östra som körs 730 timmar per månad. Besparingar beräknas utifrån fullt pris (licens inkluderad) jämfört med reducerat pris (med Azure Hybrid-förmån för SQL Server), som inkluderar Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise Edition. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå samt Software Assurance-nivå. Priser i december 2017, kan komma att ändras.
 2. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för SQL Server Enterprise Edition och SQL Server Standard Edition-kunder med aktiv Software Assurance. Hybrid-förmånen kan tillämpas på de vCore-baserade alternativen Generell användning och Affärskritisk (kommer snart) i Azure SQL Database.
; ;