Hoppa över navigering

Azure Hybrid-förmån

Det kostnadseffektivaste molnet för din Windows Server- eller SQL Server-migrering.

Ring säljavdelningen 1-800-867-1389

Påskynda den digitala omvandlingen

Nu är det hög tid att gå över till Azure och dra nytta av alla fördelar med molntekniken, inklusive möjligheten att skala upp och ned snabbt, bara betala för faktisk användning och att få beräkningskraft till ett lågt pris. Oavsett om du distribuerar nya virtuella datorer, flyttar några arbetsbelastningar eller migrerar dina datacenter inom ramen för en hybridmolnstrategi medför Azure Hybrid-förmånen stora besparingar när du migrerar till molnet.

Använd dina Windows Server-licenser med Software Assurance eller Windows Server-prenumerationer och gör stora besparingar med Azure. Med den här förmånen täcker vi kostnaden för operativsystemet (på upp till två virtuella datorer) för varje licens. Du betalar bara för basberäkningskostnaderna.

Maximera din aktuella investering i Software Assurance genom att använda befintliga SQL Server-licenser för att spara upp till 55 procent på vCore-baserade SQL Database-alternativ, SQL Server i Azure Virtual Machines och SQL Server Integration Services.

Kalkylator för besparingar med Azure Hybrid-förmånen

Ange antalet kärnlicenser du har som täcks av Software Assurance eller Windows Server-prenumerationer

Ange planerad Azure-distribution av virtuella Windows-datorer

Berättigade virtuella datorer baserat på val av instansstorlek

Uppskattning per månad

Utan Azure Hybrid-förmånen per månad
Med Azure Hybrid-förmånen per månad
Besparingar på berättigade virtuella datorer per månad
( % besparing)

Uppskattning per år

Uppskattade årliga besparingar med Azure på alla virtuella datorer

Antalet berättigande virtuella datorer är 0. Du behöver minst kärnor i licenser med Software Assurance för att vara behörig för minst en virtuell dator baserat på val av instansstorlek.

Ange mer än noll timmar per månad

Den valda virtuella Windows-datorinstansen är inte tillgänglig i den valda regionen. Välj en annan region.

Det totala antalet licenser måste vara större än noll

Ange antalet SQL Server-licenskärnor med Software Assurance

Ange planerad Azure-distribution av SQL Server-instanser

Berättigat antal instanser av hanterade instanser för generell användning baserat på ditt val av instanser

Uppskattning per månad

Utan Azure Hybrid-förmånen per månad
Med Azure Hybrid-förmånen per månad
Besparingar på berättigade instanser per månad
( % besparing)

Uppskattning per år

Uppskattade årliga besparingar med Azure för alla instanser

Det totala antalet licenser måste vara större än noll

Den valda SQL Database-instansen är inte tillgänglig i den valda regionen. Välj en annan region.

Ange mer än noll timmar per månad

Berättigat antal SQL Database-instanser är 0. Du behöver minst kärnor i licenser med Software Assurance för att vara behörig för minst 1 SQL Database.

Spara upp till 80 % med Azure Reserved Virtual Machines-instanser

Du kan reservera virtuella datorer i förväg och spara upp till 80 % med Azure Hybrid-förmånen jämfört med priset när du betalar per användning. Dessutom är priserna för reserverade instanser av virtuella datorer förutsägbara och reservationerna kan bytas ut eller sägas upp för en proportionell återbetalning om dina behov ändras.

Läs mer om reserverade instanser för virtuella Azure-datorer

Inbytesförmåner för SQL Server-licens

vCore-baserade SQL Database-alternativ

SQL Server med Software Assurance

Bara i Azure: Få mer för högt virtualiserade arbetsbelastningar i Azure SQL Database

SQL Server Enterprise Edition-kunder med Software Assurance som använder förmånen obegränsad virtualisering kan flytta till SQL Database till ett kostnadseffektivt pris.

Azure Hybrid-förmån för SQL Server ger SQL Server Enterprise Edition-kunder med Software Assurance fyra kärnor i molnet för varje kärna de äger lokalt när de väljer prestandaalternativet för generell användning i SQL Database. Alternativet för generell användning passar bäst för virtualiserade arbetsbelastningar och gör övergången till SQL Database mycket kostnadseffektiv.

Aktivera din Hybrid-förmån

SQL Server:

 1. Prova SQL Database Managed Instance från Azure Portal och migrera dina SQL Server-databaser utan att ändra dina appar.
 2. Prova SQL Database – Single Database eller SQL Database – Elastic Pool från Azure Portal och skapa datastyrda program och webbplatser i valfritt programmeringsspråk.

SQL Server i Azure Virtual Machines

Minska kostnaderna genom att använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Azure Hybrid-förmånen för Windows Server tillsammans för hög flexibilitet och kontroll när du hanterar virtuella datorer. För BYOL-scenarier (Bring Your Own License) rekommenderar vi att du använder Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL-stöd och att du sedan väljer ”Ja” på frågan ”Har du redan en Windows-licens?”.

Är du nybörjare på Azure? Skapa ett kostnadsfritt konto

Vanliga frågor och svar

Windows Server

 • Azure Hybrid-förmånen hjälper dig att få ut mer värde från dina Windows Server-licenser och ger besparingar på upp till 40 procent* på virtuella datorer. Du kan använda förmånen med licenser för Windows Server Datacenter och Standard Edition som täcks av Software Assurance eller Windows Server-prenumerationer. Beroende på utgåva kan du konvertera eller återanvända dina licenser för att köra virtuella Windows Server-datorer i Azure och betala ett lägre basberäkningspris (priser för Linux-baserade virtuella datorer).

  * De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instanstyp och användning.

 • Basberäkningspriset som används för att beräkna Azure Hybrid-förmånen motsvarar Linux-priset för virtuella datorer.
 • Azure Hybrid-förmånen gäller för Windows Server Standard- och Datacenter-utgåvor.
 • Varje licens för dubbla processorer eller varje uppsättning av licenser för processorer med 16 kärnor berättigar innehavaren till två instanser med upp till åtta processorkärnor eller en instans med upp till 16 processorkärnor. Azure Hybrid-användningsförmånen för Standard Edition-licenser kan endast användas en gång – antingen lokalt eller i Azure. Datacenter Edition-förmånerna berättigar till samtidig användning både lokalt och i Azure.
 • Azure Hybrid-förmånen är tillgänglig om du har Windows Server Standard- eller Datacenter Edition-licenser med en aktiv Software Assurance eller Windows Server-prenumerationer. Förmånen är inte begränsad till ett specifikt licensieringsprogram.

 • Ja, det kan du. Med funktionen ”retroaktiv taggning” kan du tagga dina befintliga virtuella datorer och utnyttja den här förmånen. Läs mer om hur du konverterar befintliga virtuella datorer på Azure och använder Azure Hybrid-förmånen för Windows Server.

SQL Server

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina befintliga licensinvesteringar och att snabba upp migreringen till molnet. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är en Azure-baserad förmån som gör att du kan använda dina SQL Server-licenser med en aktiv Software Assurance till reducerat pris.

  Du kan utnyttja den här förmånen även om Azure-resursen är aktiv. Observera dock att det reducerade priset inte tillämpas förrän du väljer förmånen på portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen för Azure SQL Database:

  • Om du har licenser av typen Standard Edition per kärna med en aktiv Software Assurance kan du få 1 vCore på tjänstnivån Generell användning för varje 1 licenskärna som du äger lokalt.
  • Om du har licenser av typen Enterprise Edition per kärna med en aktiv Software Assurance kan du få 1 vCore på tjänstnivån Affärskritisk för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Obs! Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för tjänstnivån Affärskritisk är endast tillgänglig för kunder som har Enterprise Edition-licenser.
  • Om du har licenser av typen Enterprise Edition per kärna med hög virtualisering med en aktiv Software Assurance kan du få 4 vCores på tjänstnivån Generell användning för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Det här är en unik virtualiseringsförmån som endast är tillgänglig för Azure SQL Database.

  Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server i Azure Virtual Machines:

  • Om du har licenser av typen Enterprise Edition per kärna med en aktiv Software Assurance kan du få 1 kärna för SQL Server Enterprise Edition i Azure Virtual Machines för varje 1 licenskärna som du äger lokalt.
  • Om du har licenser av typen Standard Edition per kärna med en aktiv Software Assurance kan du få 1 kärna för SQL Server Standard Edition i Azure Virtual Machines för varje 1 licenskärna som du äger lokalt.
 • Virtualiseringsförmånen som är tillgänglig med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hanterar lokala arbetsbelastningar med hög virtualisering. Virtualiseringsförmånen är endast tillgänglig för Azure SQL Database. Du kan konvertera 1 kärna för SQL Enterprise Edition med en aktiv Software Assurance och få upp till 4 vCores för SQL Database på tjänstnivån Generell användning till reducerat pris. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har 4 kärnlicenser för SQL Enterprise Edition kan du få upp till 16 vCores för Generell användning till det reducerade priset/grundpriset.

 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och i molnet för att underlätta migrering.

 • Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha aktiv Software Assurance. Om din Software Assurance upphör att gälla och du inte förnyar den flyttas du över till priset för License Included (Licens ingår) för respektive tjänstnivå.
 • Den här Hybrid-förmånen är endast tillgänglig med:

  • vCore-baserade tjänstnivåer för Azure SQL Database: Managed Instance, Single Database och Elastic Pool
  • SQL Server på Azure Virtuella datorer
  • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • Du kan använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Windows Server tillsammans när du använder SQL Server i Azure Virtual Machines. Vi rekommenderar att du använder Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL-stöd. Distribuera Virtual Machines med Microsoft-certifierade SQL Server-galleriavbildningar med BYOL-stöd på Azure Portal och välj sedan ”Ja” på frågan ”Har du redan en Windows-licens?”.

  I Azure SQL Database behöver du bara använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server eftersom operativsystemet är abstraherat från användaren. Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance.

 • Den huvudsakliga skillnaden i Azure Hybrid-förmånen för SQL Server med Azure Virtual Machines jämfört med Azure SQL Database är att virtualiseringsförmånen endast är tillgänglig för Azure SQL Database. Du kan utnyttja den här förmånen när du migrerar från SQL Server Enterprise Edition lokalt till Azure SQL Database på tjänstnivån Generell användning. Om du vill veta mer om skillnaderna mellan SQL Server i Azure Virtual Machines och Azure SQL Database rekommenderar vi att du läser dokumentationen.

 • Ja. Du kan ackumulera licenser. Observera dock att Standard Edition-licenser inte kan ackumuleras till en kvalificerande Enterprise Edition-tjänstnivå. Du kan till exempel ackumulera fyra Standard Edition-licenser med 2 kärnor för att få 8 vCore på tjänstnivån Generell användning till reducerat pris. Däremot kan du inte ackumulera Standard Edition-licenser för att erhålla tjänstnivån Affärskritisk, som endast är tillgänglig för Enterprise Edition-användare med Software Assurance.

Ytterligare resurser

Fullständiga vanliga frågor och svar

Läs vanliga frågor om Azure Hybrid-förmånen

Datablad

Ladda ned en sammanfattning om Azure Hybrid-förmånen

Windows Server på Azure

Ladda ned den ultimata guiden till Windows Server på Azure

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser och fler resurser

 1. Kostnaden innefattar inte någon avgift för Software Assurance.
 2. Exempel på årskostnadsjämförelse mellan två virtuella Windows Server-datorer med D2V3. Besparingen baseras på två virtuella D2V3-datorer i USA, Väst 2-regionen som kör 744 timmar/månad i 12 månader. Grundberäkningsavgiften är SUSE Linux Enterprise-avgiften för USA, Väst 2. Azure-pris per den 24 april 2018. Priset kan komma att ändras.
 3. 80 % av besparingen baseras på den kombinerade kostnaden för Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och den treåriga reserverade Azure-instansen.
 4. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.
 5. Besparingar baserat på åtta vCore affärskritiska hanterade instanser i regionen USA, östra, som körs 730 timmar per månad. Besparingar beräknas utifrån fullt pris (licens inkluderad) jämfört med grundpriset (med Azure Hybrid-förmån för SQL Server), som exkluderar Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise Edition, som kan variera beroende på EA-avtalet. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i december 2017, kan komma att ändras.
 6. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för SQL Server Enterprise Edition och SQL Server Standard Edition-kunder med aktiv Software Assurance. Hybrid-förmånen kan tillämpas på de vCore-baserade alternativen Generell användning och Affärskritisk (kommer snart) i Azure SQL Database.
; ;