Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Windows 10 IoT Core Services

Långsiktig support för operativsystem och tjänster för att hantera enhetsuppdateringar och utvärdera enhetshälsa.

Håll enheterna stabila och säkra

Få 10 års support för Windows-operativsystem, inklusive månatliga uppdateringar av säkerhet och tillförlitlighet utan funktionsuppdateringar – minimalt med ändringar i det grundläggande operativsystemet som kan påverka enheternas stabilitet. Versioner av Windows 10 IoT Core via Long-Term Servicing Channel (Långsiktig underhållskanal) blir tillgängliga vartannat eller vart tredje år, och varje version stöds över en livscykel på 10 års.

Hantera enhetsuppdateringar

Skapa, anpassa och styr enhetsuppdateringar med samma nätverk för innehållsdistribution som används av flera miljoner kunder för att hantera Windows-uppdateringar. Med Device Update Center kan du tillämpa uppdateringar på operativsystemet, enhetsdrivrutiner samt OEM-specifika program och filer. Det kan även provköras på testenheter före en bredare distribution.

Gör nätverket och IoT-enheterna säkrare

Utvärdera enheters trovärdighet med DHA, hälsoattestering för enhet. Den här säkerhetstjänsten kan kombineras med ett system för enhetshantering, till exempel Azure IoT Device Management, för att generera rapporter och vidta korrigerande åtgärder som att återställa en enhet, neka nätverksåtkomst eller skapa en supportbegäran.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center som visar princip och efterlevnad samt resurssäkerhetshygien i Azure
En översikt över beräkning och appar i Security Center med en lista över rekommendationer i Azure.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Kunder med enheter som kör Windows 10 IoT Core

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto