Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Resource Mover

Få ett enklare sätt att flytta flera resurser mellan Azure-regioner.

Flytta dina resurser sömlöst

Använd de globala infrastrukturfunktionerna i Azure och flytta dina resurser sömlöst till den region som passar dina behov bäst. Planera effektivt för en snabbare migrering och skydda dina resurser.

Utför beroendeanalys på dina resurser

Möjlighet att flytta till zonkonfiguration för extra återhämtning

Enhetlig och konsekvent flyttupplevelse

Möjlighet att styra flytt av incheckning och körning

En karta som visar en region som väljs i Japan

Optimera din arbetsbelastning

Flytta din arbetsbelastning till den region som bäst uppfyller dina krav på efterlevnad, prestanda, återhämtning eller kapacitet. Eftersom Azures globala infrastruktur fortsätter att växa till nya regioner och tillgänglighetszoner, kan du komma närmare dina kunder, uppfylla kraven för datahemvist och förbättra återhämtningen för program.

Ett beroende som läggs till i Azure Resource Mover

Enkel planering

Effektivisera processerna för att identifiera dina Azure-resurser och analysera de beroenden som krävs när du planerar migreringen. Planera och testa så många gånger du behöver, samtidigt som du får en enhetlig upplevelse i alla Azure-resurserna.

En översikt i Azure Resource Mover som förklarar de steg som krävs

Dirigera sömlöst

Replikera effektivt Azure-resurser, -konfiguration och -data på några dagar eller veckor, inte månader. När du förbereder din flytt kan du spara tid genom att ta färre steg och synkronisera data. Flytta flera resurser samtidigt i en enhetlig och konsekvent upplevelse.

En användare uppmanas att verifiera beroenden i Azure Resource Mover

Flytta med tillförsikt

Du kan känna dig trygg med att dina resurser förblir intakta i källsystemet när de flyttas. Flytta dina arbetsbelastningar i en krypterad Azure-miljö, aktivera testkörningar för att bekräfta migreringen och testningen, samt automatisera återställningen mellan den slutliga migreringen och incheckningen efter testning.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderfortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Azure Resource Mover-resurser

Vanliga frågor och svar om Azure Resource Mover

 • Du kan flytta följande Azure-resurser:

  • Azure Virtual Machines och tillhörande diskar
  • Nätverkskort
  • Tillgänglighetsuppsättningar
  • Azure Virtual Network-resurser
  • Offentliga IP-adresser
  • Nätverkssäkerhetsgrupper
  • Interna lastbalanserare
  • Offentliga lastbalanserare
  • SQL-databaser
  • Elastiska pooler
  • Resursgrupper
 • Med den här tjänsten kan du flytta från en valfri offentlig Azure-region till en annan valfri offentlig Azure-region, och flytta resurser inom regioner i Kina.

 • Ja, du kan ta bort flera resurser i samma migrering. Hur lång tid det tar att flytta flera resurser varierar beroende på hur mycket data varje resurs har.

 • Ja, tillgänglighetszoner stöds beroende på tillgängligheten i Azure-målregionen. Mer information finns i översikten över regioner med tillgänglighetszoner.

 • Nej, Azure Resource Mover flyttar endast resurser mellan offentliga Azure-regioner. Azure Migrate är en central hubb för utvärdering och migrering och flyttar resurser från lokala miljöer till Azure.

 • Du kan genomföra så många testmigreringar du vill och i lugn och ro testa och validera din migrering. Vid din slutliga migrering automatiseras en återställning tills incheckningen är klar. Efter migreringen finns dina ursprungliga resurser kvar tills du väljer att ta bort dem.

 • Ja, du kan ta bort dina källfiler när migreringen har slutförts.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt