Hoppa över navigering

Priser för virtuella Linux-datorer med skalningsuppsättningar

Skala automatiskt virtuella datorer med hög tillgänglighet

Med Virtual Machine Scale Sets, skalningsuppsättningar för virtuella datorer, kan du lätt distribuera och hantera identiska virtuella datorer som en uppsättning och därmed enkelt utveckla höggradigt skalbara program. Virtual Machine Scale Sets bygger på Azure Resource Manager-distributionsmodellen med Azures funktioner för automatisk skalning och belastningsutjämning, och har stöd för Windows, Linux, anpassade avbildningar och tillägg.

Virtual Machine Scale Sets är för närvarande tillgängligt för alla storlekar av virtuella datorer som stöds av virtuella Windows- och Linux-datorer. Du debiteras endast för de beräkningsinstanser du väljer, samt övriga underliggande infrastrukturresurser som förbrukas, till exempel lagring och nätverk. Inga ytterligare avgifter debiteras för själva Virtual Machine Scale Sets-tjänsten. Standardavgifter för utgående trafik tillkommer.

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

B-serien

B-serien är ekonomiska virtuella datorer som tillhandahåller lågkostnadsalternativ för arbetsbelastningar som vanligtvis körs på en låg till medelhög CPU-prestandabaslinje men som ibland behöver kunna tillhandahålla avsevärt högre CPU-prestanda när behovet ökar. För de här arbetsbelastningarna krävs det inte att all processorkraft används hela tiden, men ibland behövs det mycket kraft för att slutföra vissa uppgifter snabbt. Många tillämpningar som servrar för utveckling och testning, webbservrar med låg trafiknivå, små databaser, mikrotjänster, servrar för konceptvalidering, kompileringsservrar och kodlagringsplatser passar den här modellen.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB – – Tom $- $- $-
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $-
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB – – Tom $- $- $-
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $-
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $-
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $-

Av2 Standard

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för Av2-serien.

D2-64 v3 – den senaste generationen

D2-64 v3-instanserna är den senaste generationen instanser med hypertrådar för generell användning. D2-64 v3-instanserna baseras på 2,3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4-processorn (Broadwell) och kan uppnå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3-instanserna erbjuder en utmärkt kombination av processor, minne och lokala diskar för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

D2s-64s v3 – senaste generationen

Dsv3-serien har stöd för Premium Storage och är den senaste generationen av instanser med hypertrådar för generell användning som körs på processorerna Intel Xeon E5-2673 v3 2,4GHz (Haswell) och Intel Xeon ® E5-2673 v4 2,3GHz (Broadwell). Med Intel Turbo Boost Technology 2.0 kan Dsv3 uppnå 3,1 GHz. Dsv3-seriens storlekar kombinerar vCPU, minne och tillfällig lagring för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer för Dsv3-storlekar är samma som för Dv3-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $-

D1-5 v2

Instanser i D1–5 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Instanser i D1–5 v2 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Dsv2 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB – – Tom $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB – – Tom $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $-

DC-serien förhandsversion

DC-serien är en ny serie med virtuella datorer i Azure som hjälper till att skydda konfidentialiteten och integriteten hos dina data och din kod medan de bearbetas i det offentliga molnet. De här datorernas backas av den senaste generationens Intel XEON E-2176G-processor på 3,7 GHz med SGX-teknik. Med Intel Turbo Boost Technology kan de här datorerna nå 4,7 GHz. DC-serien gör att kunder kan skapa säkra, enklavbaserade program som skyddar kod och data medan de används.
Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DC2s 2 8,00 GiB 100 GiB $- $- – – Tom – – Tom
DC4s 4 16,00 GiB 200 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för Dc-serien.

*Pris för förhandsversion han komma att ändras

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

De virtuella datorerna i Fsv2-serien har stöd för 2 GiB RAM och 8 GB lokal tillfällig lagring (SSD) per vCPU, och de är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på processorn Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) med hypertrådar, som kan uppnå turboklockfrekvenser med en kärna på 3,7 GHz och turboklockfrekvenser med alla kärnor på upp till 3,4 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F2s v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F4s v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 576 GiB $- $- $- $-

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har stöd för 2 GiB RAM och 16 GB lokal SSD (solid state drive) per CPU-kärna, och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. F-serien bygger på 2,4 GHz-processorn Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), som kan uppnå klockhastigheter på så mycket som 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Fs istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Fs-serien

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F1s 1 2,00 GiB 4 GiB – – Tom $- $- $-
F2s 2 4,00 GiB 8 GiB – – Tom $- $- $-
F4s 4 8,00 GiB 16 GiB – – Tom $- $- $-
F8s 8 16,00 GiB 32 GiB – – Tom $- $- $-
F16s 16 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $-

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3 – den senaste generationen

E2-64 v3-instanserna är den senaste generationen minnesoptimerade instanser med hypertrådar. E2-64 v3-instanserna baseras på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processorn (Broadwell) och kan gå upp till 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3-instanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2 v3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
E20 v3 20 160,00 GiB 500 GiB $- $- Gäller inte Gäller inte
E32 v3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- Gäller inte
E64 v3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2s-64s v3 – senaste generationen

ESv3-seriens instanser bygger på 2,3 GHz-processorn Intel Xeon ® E5-2673 v4 (Broadwell) och kan nå 3,5 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och använda Premium-lagring. Ev3-serieinstanserna är idealiska för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du varianten Esv3 för virtuella datorer. Pris- och debiteringsmätarna för Esv3-storlekar är samma som för Ev3-serien. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2s v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4s v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8s v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E20s v3 20 160,00 GiB 320 GiB $- $- Gäller inte Gäller inte
E32s v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- Gäller inte
E64s v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

D11–15 v2

Instanserna i D11–15 v2 är baserade på 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processorer och kan gå upp till 3,1 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D11–15 v2 är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Instansen i D15 v2 är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

DS11-S15 v2

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Dsv2 istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Dsv2-storlekar är samma som för Dv2-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB – – Tom $- $- $-

G-serien

Virtuella datorer i G-serien använder Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien och ger oöverträffade prestanda för databearbetning för hantering av stora databasbelastningar, särskilt SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen och Hortonworks. G5-instansen är isolerad till maskinvara som är dedikerad till en enda kund.

För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen GS istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för GS-storlekar är samma som för G-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för G-serien.

Gs-serien

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
Gs1 2 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom
Gs2 4 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom
Gs3 8 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom
Gs4 16 224,00 GiB 448 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom
Gs5 32 448,00 GiB 896 GiB – – Tom $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för Gs-serien.

M-serien

Virtuella datorer i M-serien har en processor av typen Intel® Xeon® E7-8890 v3 2,5(Haswell) med hypertrådar. M-serien tillhandahåller upp till 128 kärnor och 4,0 TiB minne för oöverträffade beräkningsprestanda som ger stöd för stora minnesinterna arbetsbelastningar.

Alla storlekar för virtuella datorer i M-serien kan använda beständiga Standard- och Premium-diskar. Pris- och debiteringsmätarna för Ms-storlekar är samma som för M-serien.

Virtuella datorer i M-serien är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-arbetsbelastningar. Mer information om att köra SAP HANA på Azure hittar du i SAP-lösningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
M8ms 8 219,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $-
M16ms 16 438,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $-
M32ts 32 192,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $-
M32ls 32 256,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $-
M32ms 32 875,00 GiB 1 024 GiB – – Tom $- $- $-
M64ls 64 512,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $-
M64s 64 1 024,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $-
M64 1 64 1 024,00 GiB 7 168 GiB – – Tom $- $- $-
M64ms 64 1 792,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $-
M64m 1 64 1 792,00 GiB 7 168 GiB – – Tom $- $- $-
M128s 128 2 048,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $-
M128 1 128 2 048,00 GiB 14 336 GiB – – Tom $- $- $-
M128ms 128 3 892,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $-
M128m 1 128 3 892,00 GiB 14 336 GiB – – Tom $- $- $-
1 Azures virtuella beräkningsdatorer har samma vCPU, RAM och totala lagringsutrymme med varierande storlek på lokal lagring och XIO-cachedisklagring. Detta erbjuder kunderna flexibilitet att välja olika diskallokering utifrån arbetsbelastningskraven.

Optimerad för extrem belastning på minnet

Dessa nya storlekar på virtuella datorer är optimerade för databasarbetsbelastningar som SQL Server eller Oracle, som ofta kräver mycket minne, lagring och I/O-bandbredd – men inte ett stort antal CPU-kärnor. De begränsar vCPU-antalet för den virtuella datorn vilket sänker kostnaden för programlicenser, samtidigt som minnet, lagringen och I/O-bandbredden bibehålls. Licenskostnaden som debiteras för SQL Server eller Oracle begränsas till det aktiva vCPU-antalet medan beräkningskostnaden, som innefattar OS-licensen, förblir samma som den ursprungliga storleken som baseras på ”underliggande vCPU”. Dessa nya storlekar på virtuella datorer som bara är tillgängliga i Azure, innebär att arbetsbelastningarna kan ha en större CPU-användning till en bråkdel av licenskostnaden (per kärna).

Lägg till i
beräkning
Instans Aktiv vCPU /
Underliggande vCPU
RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DS11-1 v2 1 / 2 14,00 GiB 28 GiB – – Tom $- $- $-
DS12-1 v2 1 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $-
DS12-2 v2 2 / 4 28,00 GiB 56 GiB – – Tom $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32,00 GiB 64 GiB – – Tom $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56,00 GiB 112 GiB – – Tom $- $- $-
E8-2s v3 4 / 8 64,00 GiB 128 GiB – – Tom $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Tom $- Gäller inte Gäller inte
DS14-8 v2 8 / 16 112,00 GiB 224 GiB – – Tom $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128,00 GiB 256 GiB – – Tom $- $- $-
Gs4-8 8 / 16 224,00 GiB 3 072 GiB – – Tom $- Gäller inte Gäller inte
E32-8s v3 8 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $-
Gs5-8 8 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Tom $- Gäller inte Gäller inte
E32-16s v3 16 / 32 256,00 GiB 512 GiB – – Tom $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Tom $- $- $-
Gs5-16 16 / 32 448,00 GiB 6 144 GiB – – Tom $- Gäller inte Gäller inte
M64-16ms 16 / 64 1 750,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432,00 GiB 864 GiB – – Tom $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1 750,00 GiB 2 048 GiB – – Tom $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3 800,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3 800,00 GiB 4 096 GiB – – Tom $- $- $-

Lagringsoptimerad

Högt diskgenomflöde och I/O. Perfekt för stordata, SQL- och NoSQL-databaser.

L-serien

Instanser i L-serien är lagringsoptimerade virtuella datorer för arbetsbelastningar med låg svarstid, till exempel NoSQL-databaser (såsom Cassandra, MongoDB och Redis). L-serien erbjuder upp till 32 CPU-kärnor med Intel® Xeon®-processorer i E5 v3-serien med 8 GiB RAM-minne per kärna och från 768 GB-6 TB lokal SSD-disk. Den här instansen tillhandahåller Premium Storage-support.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
L4 4 32,00 GiB 678 GiB – – Tom $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB – – Tom $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB – – Tom $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB – – Tom $- $- $-

GPU

Särskilda virtuella datorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering, med enkla eller flera grafikprocessorer.

NC-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NCv2-serien

NCv2-serien av virtuella datorer är en nykomling i GPU-familjen som erbjuder nästa generation av våra populära datorer från NC-serien och som körs på NVIDIA Tesla P100 GPU:er. Kunderna kan utnyttja de här uppdaterade GPU:erna för traditionella HPC-arbetsbelastningar som kan dra nytta av en prestandaökning för att utföra scenarier som modellering av behållare, DNA-sekvensering, proteinanalys, Monte Carlo-simuleringar osv. De här nya GPU:erna kan tillhandahålla mer än dubbelt så mycket dataprestanda som den nuvarande NC-serien. Precis som för vår NC-serie erbjuder vi dessutom en konfiguration med InfiniBand-nätverk för arbetsbelastningar som kräver snabb sammankoppling, till exempel olja och gas samt fordon och genomik, för snabbare utskalningskapacitet och förbättrad prestanda för en enda instans. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, som är anpassad för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P100 $- $- $- $-
NC12 v2 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X P100 $- $- $- $-
NC24r v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P100 $- $- $- $-
NC24 v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P100 $- $- $- $-

NCv3-serier

NCv3-serien av virtuella datorer är en nykomling i GPU-familjen som erbjuder nästa generation av våra populära datorer från NC-serien och som körs på NVIDIA Tesla V100 GPU:er. Kunderna kan utnyttja de här uppdaterade GPU:erna för traditionella HPC-arbetsbelastningar som kan dra nytta av en prestandaökning för att utföra scenarier som modellering av behållare, DNA-sekvensering, proteinanalys, Monte Carlo-simuleringar osv. De här nya GPU:erna kan tillhandahålla 1,5 gånger så mycket dataprestanda som den nuvarande NCv2-serien. Precis som för våra andra NC-serier erbjuder vi dessutom en konfiguration, NC24r v3, med InfiniBand-nätverk för arbetsbelastningar som kräver snabb sammankoppling, till exempel olja och gas samt fordon och genomik, för snabbare utskalningskapacitet och förbättrade prestanda för en enda instans.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NC6 v3 6 112,00 GiB 736 GiB 1X V100 $- $- $- $-
NC12 v3 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X V100 $- $- $- $-
NC24r v3 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X V100 $- $- $- $-
NC24 v3 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X V100 $- $- $- $-

NV-serien

Virtuella datorer i N-serien är idealiska för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar som underlättar kundernas innovationsarbete via scenarier som avancerad fjärrvisualisering, djupinlärning och förutsägelseanalyser. Virtuella datorer i N-serien innehåller den accelererade NVIDIA Tesla-plattformen och NVIDIA GRID 2.0-tekniken, vilket ger det mest avancerade grafikstödet i molnet idag.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

NVv2-serien förhandsversion

Virtuella datorer i NVv2-serien drivs med NVIDIA Tesla M60-GPU:er och NVIDIA GRID-teknik med Intel Broadwell-CPU. Dessa virtuella datorer är inriktade på GPU-accelererade grafikprogram och virtuella skrivbord där kunder vill visualisera sina data, simulera resultat för visning, arbeta med CAD eller rendera och strömma innehåll. Dessutom kan dessa virtuella datorer köra arbetsbelastningar med enkel precision som kodning och rendering. Virtuella NV_v2-datorer stöder Premium Storage och levereras med dubbelt så stort systemminne (RAM) jämfört föregångaren i NV-serien.

Registrera dig och få åtkomst till dessa datorer som förhandsversion.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
NV6s v2 6 112,00 GiB 736 GiB 1X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV12s v2 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X M60 $- $- – – Tom – – Tom
NV24s v2 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X M60 $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för NVv2-serien.

ND-serien

De virtuella datorerna i ND-serien är ett nytillskott i GPU-familjen. De är särskilt utformade för arbetsbelastningar som hanterar AI och djupinlärning och de erbjuder utmärkta prestanda för inlärning och inferens. ND-serien drivs av NVIDIA Tesla P40-GPU:er som bygger på den nya Pascal-arkitekturen. Dessa instanser tillhandahåller utmärkta prestanda för FP32 (flyttalsåtgärder med enkel precision) för AI-arbetsbelastningar som använder CNTK, TensorFlow, Caffe och andra ramverk. ND-serien erbjuder även en mycket större GPU-minnesstorlek (24 GB), vilket gör att den även får plats med mycket större neurala nätverksmodeller. I likhet med vår NC-serie erbjuder ND-serien en konfiguration med sekundär låg svarstid, nätverk med högt dataflöde genom RDMA och InfiniBand-anslutning så att du kan köra storskaliga inlärningsjobb över flera GPU:er. Dessutom erbjuder N-serien en NC24r-konfiguration med låg fördröjning och stora dataflöden, vilket är anpassat för tätt sammansatta parallella beräkningsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
ND6 6 112,00 GiB 736 GiB 1X P40 $- $- $- $-
ND12 12 224,00 GiB 1 474 GiB 2X P40 $- $- $- $-
ND24r 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P40 $- $- $- $-
ND24 24 448,00 GiB 2 948 GiB 4X P40 $- $- $- $-

NDv2-serien förhandsversion

Virtuella datorer i NDv2-serien är en ny medlem i GPU-familjen som utformats särskilt för arbetsbelastningar för HPC, AI och maskininlärning. De drivs av sammankopplade 8 NVIDIA Tesla V100 NVLINK-GPU:er, 40 Intel Skylake-kärnor och 672 GiB systemminne. NDv2-instansen ger utmärkta FP32- och FP64-prestanda för HPC- och AI-arbetsbelastningar som använder Cuda, TensorFlow, Pytorch, Caffe och andra ramverk.

Registrera dig och få åtkomst till de här datorerna i förhandsversion.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
GPU
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
ND40 v2 40 672,00 GiB 1 344 GiB 8X V100 (NVlink) $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för NDv2-serien.

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorerna med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien

H-serien är en ny serie som är speciellt utformad för att hantera arbetsbelastningar med databehandling med höga prestanda som finansiell riskmodellering, seismisk simulering och simulering av behållare, molekylär modellering och genforskning. Den baseras på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3.2 GHz (3.6 GHz med turbo) med DDR 4-minne. Turbo är alltid på för instanser i H-serien. Två av konfigurationerna i H-serien (H16r, H16mr) har också en andra låg fördröjning och stora dataflöden (RDMA) och är anpassade för tätt sammansatta parallella arbetsbelastningar som MPI-program.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

Hb-serien förhandsversion

Virtuella datorer i HB-serien är optimerade för program som drivs med minnesbandbredd, som vätskedynamik, explicit analys av finita element och vädermodellering. Virtuella HB-datorer har 60 AMD EPYC 7551-processorkärnor, 4 GB RAM per CPU-kärna och ingen hypertrådning. Virtuella datorer i HB-serien har en minnesbandbredd på över 260 GB/sek, vilket är 33 % snabbare än x86-alternativ och 2,5x snabbare än vad de flesta HPC-kunder har i sina datacenter idag. Virtuella datorer i HB-serien har även 100 Gb/sek EDR InfiniBand med stöd för Mellanox/OFED-standarddrivrutiner och alla MPI-typer och -versioner.
Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Användningsbaserad betalning
(Låg prioritet)
Användningsbaserad betalning
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
HB60rs 60 240,00 GiB 700 GiB $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är inte tillgängligt för HB-serien.

Hc-serien förhandsversion

Virtuella datorer i HC-serien är optimerade för program som drivs av täta beräkningar, som implicit analys av finita element, reservoarsimulering och kemiska beräkningar. Virtuella HC-datorer har 44 Intel Xeon Platinum 8168-processorkärnor, 8 GB RAM per CPU-kärna och ingen hypertrådning. Virtuella datorer i HC-serien har stöd för Intels breda ekosystem med programverktyg som Intel Math Kernel Library, och alla kärnor har en