Priser för Service Fabric

Azure Service Fabric förenklar utvecklingen av program som använder en mikrotjänstbaserad arkitektur, vilket gör att utvecklarna kan fokusera på att skapa funktioner som ger värde för kunderna i stället för att hantera infrastrukturen.

Service Fabric i Azure

Azure Service Fabric ger dig distributionsalternativ. Du kan skapa och distribuera program till ett Service Fabric-kluster eller till Service Fabric mesh, en fullständigt hanterad plattform för mikrotjänster.

Service Fabric-kluster

Ett Service Fabric-kluster är en nätverksansluten uppsättning virtuella datorer som dina mikrotjänster distribueras till och hanteras från. Service Fabric-kluster kan distribueras med alla standardstorlekar av virtuella Windows Server- eller Linux-datorer. Du debiteras bara för de beräkningsinstanser, lagrings- och nätverksresurser och IP-adresser du väljer när du skapar ett Service Fabric-kluster. Det debiteras inga avgifter för den tjänst som Service Fabric självt erbjuder i det här distributionsalternativet.

Service Fabric Mesh (förhandsversion)

Azure Service Fabric mesh ger dig en fullständigt hanterad plattform för mikrotjänster. Det gör det möjligt för företag att enkelt kunna skapa verksamhetskritiska skalbara program med hjälp av mikrotjänster med den kod eller ramverk som du själv väljer. Prissättningen för Mesh är i linje med den för Azure Container Instances (ACI), med 50 % rabatt eftersom tjänsten fortfarande är en förhandsversion. Mer information om ACI-priser finns i https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/container-instances/.

Prisinformation

Containerberäkning

Containerberäkningstiden beräknas från den tidpunkt då containern börjar hämta containeravbildningen till dess att den avslutar. Priset beror på antalet vCPU:er och hur många GB minne som allokeras till respektive instans. En minimiavgift för en minut debiteras för varje distribuerad instans. Därefter debiteras du för varje GB och vCPU-sekund. Du kan tilldela ett minimum på 0,5 vCPU och 1 GB minne per container. Du kan allokera upp till 4 vCPU och 8 GB minne för varje instans som du distribuerar. Du kan öka tilldelningen av minne inkrementellt i steg om 1 GB och 0,25 vCPU. Ytterligare en programvarurelaterad avgift på $- per vCPU-sekund debiteras för Windows-instanser.

Reliable Volumes

ENHET PRIS
Diskstorlek 32 GiB
Pris per enhet per månad $-
IOPs per disk 240
Dataflöde per disk 50 MB/sekund

En förhandsversionsrabatt på 50 % är medräknad i priserna

Service Fabric Reliable Volumes erbjuder höga prestanda, SSD-baserad beständig lagring som stöder I/O-intensiva arbetsbelastningar med högt dataflöde, korta svarstider och replikerad lokal lagring. Totalkostnaden för Service Fabric Reliable Volumes beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar.

Tillförlitliga samlingar

ENHET PRIS
Pålitlig ordlista och kö för Service Fabric $-/GB/månad
Etablerad IOPS (per 100 IOPS, 400 IOPS minimum) $-/timme

En förhandsversionsrabatt på 50 % är medräknad i priserna

Service Fabrics tillförlitliga programmeringsmodell möjliggör högt dataflöde, korta svarstider och lokal lagring för Service Fabric. Den totala kostnaden beror på dataflödet (IOPS) och den mängd data (GB) som lagras i en pålitlig ordlista eller kö. De första 5 GB data som lagras i en ordlista eller kö som distribueras till en enskild tillgänglighetszon är gratis. Varje ordlista eller kö replikeras automatiskt tre gånger för säkerhets skull. Kunderna kan även välja att replikera den pålitliga ordlistan eller en kö till 1 till 3 tillgänglighetszoner i en region. Standardinställningen är 1 tillgänglighetszon per region. Globalt distribuerade pålitliga ordlistor och köer faktureras utifrån förbrukat lagringsutrymme och tillhandahållet dataflöde för varje distribuerad ordlista eller kö, multiplicerat med antalet replikerade regioner. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner.

Service Fabric Standalone

Du kan också ladda ned Service Fabric kostnadsfritt för Windows Server, och skapa Service Fabric-kluster lokalt eller i andra moln. Läs mer.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • Service Fabric-kluster är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för Service Fabric-klustret baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorer och lagringsresurser som används. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines och Serviceavtal för Storage.
  • Service Fabric mesh erbjuder inte något servieavtal för förhandsversionen.
  • Besök våra forum om du har frågor om Service Fabric.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Service Fabric

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad