Hoppa över navigering

Service Fabric priser

Azure Service Fabric förenklar utvecklingen av program som använder en mikrotjänstbaserad arkitektur, vilket gör att utvecklarna kan fokusera på att skapa funktioner som ger värde för kunderna i stället för att hantera infrastrukturen.

Service Fabric i Azure

Service Fabric är tillgängligt för alla standardstorlekar av virtuella Windows Server- eller Linux-datorer. Service Fabric är också tillgängligt i en förhandsversion med Ubuntu-avbildningar som körs på Azure. Du debiteras bara för de beräkningsinstanser du väljer och de lagrings- och nätverksresurser som används för att skapa ett Service Fabric-kluster. Ingen debitering sker för själva Service Fabric. Mer information om priser för de resurser som krävs hittar du på följande sidor:

Använd Azures priskalkylator för att beräkna kostnaden för de Service Fabric-kluster du behöver.

Service Fabric för Windows Server

Du kan också ladda ned Service Fabric kostnadsfritt för Windows Server, och skapa Service Fabric-kluster lokalt eller i andra moln. Läs mer.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • Service Fabric är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för Service Fabric-klustret baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorer och lagringsresurser som används. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines och Serviceavtal för Storage.
  • Besök våra forum om du har frågor om Service Fabric.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Service Fabric

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad