Service Fabric priser

Azure Service Fabric förenklar utvecklingen av program som använder en mikrotjänstbaserad arkitektur, vilket gör att utvecklarna kan fokusera på att skapa funktioner som ger värde för kunderna i stället för att hantera infrastrukturen.

Service Fabric i Azure

Service Fabric är tillgängligt för alla standardstorlekar av virtuella Windows Server- eller Linux-datorer. Service Fabric är också tillgängligt i en förhandsversion med Ubuntu-avbildningar som körs på Azure. Du debiteras bara för de beräkningsinstanser du väljer och de lagrings- och nätverksresurser som används för att skapa ett Service Fabric-kluster. Ingen debitering sker för själva Service Fabric. Mer information om priser för de resurser som krävs hittar du på följande sidor:

Använd Azures priskalkylator för att beräkna kostnaden för de Service Fabric-kluster du behöver.

Service Fabric för Windows Server

Du kan också ladda ned Service Fabric kostnadsfritt för Windows Server, och skapa Service Fabric-kluster lokalt eller i andra moln. Läs mer.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • Service Fabric är en kostnadsfri tjänst och har därför inget eget serviceavtal med ekonomisk uppbackning. Tillgängligheten för Service Fabric-klustret baseras på serviceavtalet för de underliggande virtuella datorer och lagringsresurser som används. Mer information finns i Serviceavtal för Virtual Machines och Serviceavtal för Storage.
  • Besök våra forum om du har frågor om Service Fabric.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Service Fabric

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto