Priser för Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Med Azure Red Hat OpenShift kan du på egen hand flexibelt distribuera helt hanterade OpenShift-kluster. Du kan fokusera på apputvecklingen eftersom masterenheter, infrastruktur och programnoder korrigeras, uppdateras och övervakas av Microsoft och Red Hat. Kom igång direkt med inbyggda lösningar som har automatisk källkodshantering, CI/CD, skalning, hälsohantering och mer.

Prisinformation

Virtuella datorer och information

Huvudnoder, infrastruktursnoder och programnoder körs på virtuella Azure-datorer och faktureras enligt prissättning för virtuella Linux-datorer. Beräknings-, nätverks- och lagringsresurser som förbrukas av dina kluster faktureras utefter användning.

Azure Red Hat OpenShift

Utöver kostnaderna för beräkning och infrastruktur medför programnoder en ytterligare för OpenShift-licenskomponenten. Detta faktureras baserat på antalet programnoder och instanstypen.

Distribuera ditt första kluster som består av 4 programnoder. Använd på begäran-priser eller reserverade instanser, beroende på vad som på bästa sätt uppfyller dina behov vad gäller arbetsbelastningar och verksamheten.

Du kan använda alla de vanliga Azure-inköpsalternativen som reservationer och betalningsåtaganden för Azure Red Hat OpenShift och för de virtuella datorer, nätverks- och lagringsresurser som klustret förbrukar.

Prisexempel

Följande tabell är ett exempel på prissättning för regionen USA, östra.

Minimalt kluster

Kvantitet Sku Syfte Pris för betala per användning med virtuell Linux-dator Pris för betala per användning med OpenShift Totalt pris vid betalning per användning 1 års reserverat pris (40 % rabatt)
3 D4s v3 Huvudnoder $0.192/timme $0/timme $0.192/timme $0.115/timme
3 D4s v3 Infranoder $0.192/timme $0/timme $0.192/timme $0.115/timme
4 D4s v3 Appnoder $0.192/timme $0.761/timme $0.953/timme $0.572/timme
Priser för huvud-, infra- och programnoder med virtuell Linux-dator $16820/år $10031/år
Priset för programnoder med OpenShift $26666/år $16000/år
Totalt klusterpris (exklusive lagring, nätverk osv.) $43485/år $26031/år

Programnoder

Generellt syfte

Dsv3-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
D4s v3 4 16 GiB $- $0.761 $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $1.522 $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $3.044 $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $6.088 $- $-

Minnesoptimerad

Esv3-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
E4s v3 4 32 GiB $- $0.913 $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $1.826 $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $3.653 $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $7.306 $- $-

Beräkningsoptimerad

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
F4s v2 4 8 GiB $- $0.685 $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $1.37 $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $2.74 $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $5.479 $- $-

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29
  • Garanterad anslutbarhet på 99,9 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Shadowman-logotypen och OpenShift är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Red Hat OpenShift

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad