Priser för Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Med Azure Red Hat OpenShift kan du på egen hand flexibelt distribuera helt hanterade OpenShift-kluster. Du kan fokusera på apputvecklingen eftersom masterenheter, infrastruktur och programnoder korrigeras, uppdateras och övervakas av Microsoft och Red Hat. Kom igång direkt med inbyggda lösningar som har automatisk källkodshantering, CI/CD, skalning, hälsohantering och mer.

Prisinformation

Virtuella datorer och information

Huvudnoder, infrastruktursnoder och programnoder körs på virtuella Azure-datorer och faktureras enligt prissättning för virtuella Linux-datorer. Beräknings-, nätverks- och lagringsresurser som förbrukas av dina kluster faktureras utefter användning.

Azure Red Hat OpenShift

Utöver kostnaderna för beräkning och infrastruktur medför programnoder en ytterligare för OpenShift-licenskomponenten. Detta faktureras baserat på antalet programnoder och instanstypen. Använd på begäran-priser eller reserverade instanser, beroende på vad som på bästa sätt uppfyller dina behov vad gäller arbetsbelastningar och verksamheten.

Du kan använda alla de vanliga Azure-inköpsalternativen som reservationer och förskottsbetalning för Azure för Azure Red Hat OpenShift och för de virtuella datorer, nätverks- och lagringsresurser som klustret förbrukar.

Utforska alla Azure Red Hat OpenShift-prisalternativ

Ett Azure Red Hat OpenShift-kluster består av tre huvudnoder och tre eller fler arbetsnoder.

Huvudnoder och arbetsnoder körs på virtuella Azure-datorer och faktureras enligt prissättning för virtuella Linux-datorer. Arbetsnoder medför ytterligare kostnader för OpenShift-licenskomponenten

Beräknings-, nätverks- och lagringsresurser som förbrukas av dina kluster faktureras utefter användning. Använd på begäran-priser eller reserverade instanser, beroende på vad som på bästa sätt uppfyller dina behov vad gäller arbetsbelastningar och verksamheten.

Huvudnoder

Generellt syfte

Instans vCPU RAM Klusterstorlek Pris för Linux VM Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
D8s v3 8 32 GiB Upp till 100 arbetsnoder $- $- $-

Arbetsnoder

Generellt syfte

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Minnesoptimerad

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Beräkningsoptimerad

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Tillgänglig prissättning för reserverad instans för virtuell dator i Azure

Du kan köpa reserverade instanser för huvud- och arbetsnodernas virtuella datorer utöver arbetsnodernas Azure Red Hat OpenShift-licenskomponent för att spara pengar. Läs mer om Azure Reserved Virtual Machine Instances och köp en reservation.

Programnoder

Generellt syfte

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
D4s v3 4 16 GiB $- $0.171 $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $0.342 $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $0.684 $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $1.368 $- $- $-

Minnesoptimerad

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
E4s v3 4 32 GiB $- $0.171 $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $0.342 $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $0.684 $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $1.368 $- $- $-

Beräkningsoptimerad

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3 års reservation (% i besparingar)
F4s v2 4 8 GiB $- $0.171 $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $0.342 $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $0.684 $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $1.368 $- $- $-

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29
  • Garanterad anslutbarhet på 99,95 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Shadowman-logotypen och OpenShift är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Frequently asked questions

  • Upp till 100 arbetsnoder.
  • Nej. Du kan starta ett Azure Red Hat OpenShift-kluster och betala per användning eller köpa en reserverad instans för att spara kostnader.
  • Nej, du behöver inte teckna avtal med Red Hat. Fakturering för Azure Red Hat OpenShift faller under Azure-betaltjänster.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Red Hat OpenShift

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.