Azure Red Hat OpenShift priser

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Med Azure Red Hat OpenShift kan du på egen hand flexibelt distribuera helt hanterade OpenShift-kluster. Du kan fokusera på apputvecklingen eftersom masterenheter, infrastruktur och programnoder korrigeras, uppdateras och övervakas av Microsoft och Red Hat. Kom igång direkt med inbyggda lösningar som har automatisk källkodshantering, CI/CD, skalning, hälsohantering och mer.

Prisinformation

Virtuella datorer och information

Huvudnoder, infrastruktursnoder och programnoder körs på virtuella Azure-datorer och faktureras enligt prissättning för virtuella Linux-datorer. Beräknings-, nätverks- och lagringsresurser som förbrukas av dina kluster faktureras utefter användning.

Azure Red Hat OpenShift

Utöver kostnaderna för beräkning och infrastruktur medför programnoder en ytterligare för OpenShift-licenskomponenten. Detta faktureras baserat på antalet programnoder och instanstypen.

För att distribuera ditt första kluster köper du minst 4 reservationer för programnod för ett år. Du kan köpa fler noder antingen med reservationer eller på begäran beroende på vad som passar bäst för arbetsbelastningarna i verksamheten.

Du kan använda alla de vanliga Azure-inköpsalternativen som reservationer och betalningsåtaganden för Azure Red Hat OpenShift och för de virtuella datorer, nätverks- och lagringsresurser som klustret förbrukar.

När du har köpt de fyra reservationerna för programnod aktiveras din Azure-prenumeration för distribution inom 24 timmar.

Prisexempel

Följande tabell är ett exempel på prissättning för regionen USA, östra.

Minimalt kluster

Kvantitet Sku Syfte Pris för betala per användning med virtuell Linux-dator Pris för betala per användning med OpenShift Totalt pris vid betalning per användning 1 års reserverat pris (40 % rabatt)
3 D4s v3 Huvudnoder $0.192/timme $0/timme $0.192/timme $0.115/timme
3 D4s v3 Infranoder $0.192/timme $0/timme $0.192/timme $0.115/timme
4 D4s v3 Appnoder $0.192/timme $0.761/timme $0.953/timme $0.572/timme
Priser för huvud-, infra- och programnoder med virtuell Linux-dator $16820/år $10031/år
Priset för programnoder med OpenShift $26666/år $16000/år
Totalt klusterpris (exklusive lagring, nätverk osv.) $43485/år $26031/år

Programnoder

Generellt syfte

Dsv3-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
D4s v3 4 16 GiB $- $0.761 $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $1.522 $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $3.044 $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $6.088 $- $-

Minnesoptimerad

Esv3-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
E4s v3 4 32 GiB $- $0.913 $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $1.826 $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $3.653 $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $7.306 $- $-

Beräkningsoptimerad

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM Pris för Linux VM OpenShift Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1 års reservation (% i besparingar)
F4s v2 4 8 GiB $- $0.685 $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $1.37 $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $2.74 $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $5.479 $- $-

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29
  • Garanterad anslutbarhet på 99,9 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Shadowman-logotypen och OpenShift är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Red Hat OpenShift

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad