Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Key Vault

Skydda krypteringsnycklar och andra hemligheter som används av appar och tjänster i molnet.

 • " "

  Öka säkerheten och kontrollen över nycklar och lösenord

 • " "

  Använd FIPS 140-2 Level 2- och Level 3-verifierade HSM:er

 • Skapa och importera krypteringsnycklar på bara några minuter

 • " "

  Minska svarstider med molnskalning och global redundans

 • " "

  Program har ingen direkt åtkomst till nycklarna

 • " "

  Förenkla och automatisera uppgifter för SSL/TLS-certifikat

Förbättra dataskydd och kompatibilitet

Säker nyckelhantering är nödvändig för att skydda data i molnet. Använd Azure Key Vault för att kryptera nycklar och små hemligheter som lösenord som använder HSM-lagrade nycklar. För större säkerhet kan du importera eller generera nycklar i HSM:er och låta Microsoft bearbeta dina nycklar i FIPS-verifierade HSM:er (maskinvara och inbyggd programvara) – FIPS 140-2 Level 2 för valv och FIPS 140-2 Level 3 för HSM-pooler. Med Key Vault kan Microsoft varken se eller extrahera dina nycklar. Övervaka och granska din nyckelanvändning med Azure-loggning – skicka loggar vidare till Azure HDInsight eller en lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) för mer analys och hotidentifiering.

Full kontroll, inget arbete

Använd Key Vault så att du inte behöver etablera, konfigurera, uppdatera eller underhålla HSM:er och programvara för nyckelhantering. Etablera nya valv och nycklar (eller importera nycklar från dina egna HSM:er) på bara några minuter och hantera nycklar, hemligheter och principer centralt. Du behåller kontrollen över dina nycklar – du kan helt enkelt ge dina egna program eller program från partner behörighet att använda dem vid behov. Programmen får aldrig direkt åtkomst till nycklarna. Utvecklare kan hantera nycklar som används för utveckling och testning och sedan smidigt migrera till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsavdelningen. Förenkla och automatisera uppgifter för SSL/TLS-certifikat – Key Vault låter dig registrera certifikat och förnya dem automatiskt från offentliga certifikatutfärdare som stöds.

Öka prestandan och få global räckvidd

Öka prestandan och minska svarstiden hos dina molnprogram genom att lagra kryptografiska nycklar i molnet istället för lokalt. Key Vault skalar snabbt för att uppfylla dina molnprograms kryptografiska behov och matcha belastningen när efterfrågan är som högst, utan kostnaden för att distribuera dedikerade HSM:er. Få global redundans genom att etablera valv i globala Azure-datacenter – behåll en kopia på din egen HSM för extra tillförlitlighet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Relaterade produkter och tjänster

 • Virtual Machines

  Etablera virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder.

 • Microsoft Defender för molnet

  Utöka hotskyddet till alla infrastrukturer.

Använd Key Vault med ditt kostnadsfria konto