Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk värdserver till dina virtuella Azure-datorer för såväl Windows som Linux.

Distribuera dina virtuella Azure-datorer i en dedikerad miljö

I Azure Dedicated Host får du tillgång till fysiska servrar som kör en eller flera virtuella Azure-datorer. Din server är dedikerad till din organisation och dina arbetsbelastningar, kapaciteten delas inte med andra kunder. Den här isoleringen på värdnivå hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven. När du etablerar värden får du insyn i och kontroll över placeringen av dina virtuella Azure-datorer, och det är du som avgör värdens underhållspolicyer.

Ger insyn i och kontroll över den serverinfrastruktur som kör dina virtuella Azure-datorer

Hjälper dig att uppfylla efterlevnadskraven genom att arbetsbelastningarna distribueras på en dedikerad server

Omfattar Dedicated Host-SKU:er med det antal processorer, de VM-serier och de VM-storlekar som du behöver

Ger priser och förmåner för Windows Server och SQL Server som du bara kan få i Azure

Video container

Ditt eget privata moln i Azure

Kontrollera din underhållsperiod och få insyn i den underliggande infrastrukturen. Placera dina virtuella Azure-datorer på en server med en enskild klientorganisation för att uppfylla specifika efterlevnads- eller regelkrav.

Webbseminariet Med rubriken Insikter och metoder för att köra affärskritiska appar på Azure

Öka kontrollen med Azure IaaS och Dedicated Host

Förenkla distributionen av affärskritiska program i en miljö med en enskild klientorganisation. Öka kontrollen och skalbarheten utan att begränsa dina alternativ.

Schemalägg underhållsåtgärder på dina villkor

Distribuera WindowsLinux och SQL Server virtuella datorer på Azure. Välj server och typ av processor, antal kärnor och ytterligare funktioner. De underliggande värdar du etablerar är till för en enda klientorganisation och är dedikerade till dina virtuella Azure-datorer och arbetsbelastningar. Du bestämmer själv när plattformsinitierade underhållsåtgärder ska utföras, exempelvis korrigeringar av operativsystemet eller omstart av maskinvara och programvara. Använd olika Azure VM-storlekar och operativsystem på samma värd.

Hantera regelefterlevnaden

Uppfyll företagspolicyer och branschspecifika standarder med hjälp av de certifieringar som finns att få i Azure. Placera dina virtuella Azure-datorer på en dedikerad värdserver som endast kör din organisations arbetsbelastningar, så att du kan uppfylla företagets regelefterlevnad och standarder. Få insikter om de underliggande kärnorna så att du kan uppfylla krav på serverbaserad licensiering av programvara.

Sänk dina kostnader med befintliga programvarulicenser

Använd dina lokala Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance-fördelar eller prenumerationer med motsvarande rättigheter när du migrerar dina arbetsbelastningar till Dedicated Host. Licensvillkoren enligt Azure Hybrid-förmånen  är bara tillgängliga i Azure. Du får även kostnadsfria utökade säkerhetsuppdateringar  för Windows Server, SQL Server 2008/2012 och 2008/2012 R2.

Använd dina befintliga licenser för Windows Server Datacenter- eller SQL Server Enterprise-versioner med de fysiska kärnor som du har tillgång till på värden, utnyttja dubbla användningsrättigheter medan du migrerar från en lokal miljö och få obegränsade virtualiseringsrättigheter.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation och stöd för utvecklare

Snabbstarter på fem minuter

Distribuera Dedicated Host via Azure CLI,  Azure-portalenAzure REST API eller  Azure PowerShell.

Support från communityn och Azure

Migrera till Azure

Besök migrerings- och moderniseringscentret för Azure  när du vill flytta dina lokala arbetsbelastningar till Dedicated Host.

Vanliga frågor och svar om Dedicated Host

 • Du kan distribuera Azure VM-serierna Dsv3, Esv3, Fsv2 och mer. Du kan även distribuera olika VM-storlekar inom samma VM-serie på samma värd. Det finns dock vissa undantag, till exempel NVasv4_Type1 Dedicated Host-SKU:er. Mer information finns i dokumentationen.

 • Dedicated Host finns i de flesta Azure-regioner. Om du vill ha detaljerad regional tillgänglighet väljer du din region på prissättningssidan för Dedicated Host.

 • Nej. Det tillhandahåller en virtualiserad miljö som är utformad för att köra virtuella Azure-datorer. Du får insyn i och kontroll över den underliggande fysiska servern.

 • Dedicated Host stöder för närvarande Azure Standard HDD-enheter, Standard SSD-enheter och Premium SSD-enheter. Läs mer om Azure-disklagring.

 • Microsoft kan inte ge vägledning eller åsikter om huruvida du kan betrakta Dedicated Host som en finansiell kostnad för kapitallån. Du måste kontakta din egen juridiska avdelning eller ekonomiavdelning för att avgöra denna fråga. Tjänsten tillhandahåller dedikerade fysiska servrar och gör att du kan behålla samma tillgångs-ID:n för den underliggande maskinvaran. Vid en maskinvaruändring blir värdens tillgångs-ID ett nytt tillgångs-ID när den fysiska maskinvaran ändras. Värd-ID:t för värdresursen ändras inte, inte ens i händelse av en ändring av fysisk maskinvara.

 • Villkoren för programvarulicenser som gäller Windows Server- och SQL Server-licenser som köpts innan den 1 oktober 2019 gör att du kan allokera befintliga licenser till Dedicated Host. Om du är berättigad till Azure Hybrid-förmånen kan du spara ännu mer på Dedicated Host-distributioner. Om du har köpt nya licenser efter den 1 oktober 2019 kan du bara allokera dem till Azure via Azure Hybrid-förmånen. Du behöver Software Assurance eller en prenumeration med liknande rättigheter om du vill använda de här licenserna för Dedicated Host. Läs mer i Vanliga frågor och svar om licenser.

 • Azure Hybrid-förmånen gäller Windows Server Standard/Datacenter-licenser och SQL Server Standard/Enterprise Core-licenser med Software Assurance eller prenumerationslicenser med motsvarande rättigheter.

 • Ja, du får tre års utökade säkerhetsuppdateringar  utan extra kostnad för Windows Server, SQL Server 2008/2012 och 2008/2012 R2 som körs i Dedicated Host efter att stödet upphör.

 • Ja, det har du. Enligt Azure Hybrid-förmånsprogrammet beviljas du rättigheter för obegränsad virtualisering när du använder dina befintliga Windows Server Datacenter-licenser eller SQL Server Enterprise Edition-licenser med Software Assurance för alla fysiska kärnor som är tillgängliga för dig på en specifik Dedicated Host-server. Om du till exempel har 32 befintliga Windows Server Datacenter-licenser med Software Assurance lokalt kan du använda samma 32 licenser för att installera hur många virtuella Azure-datorer med Windows Server du vill på en Dedicated Host, beroende på den underliggande serverns fysiska kapacitet. Du bör endast licensiera tillgängliga fysiska kärnor på varje Dedicated Host som du planerar att tillhandahålla (till exempel 32 kärnor för en Dedicated Host av typ 1 i Dsv3-serien).

 • Tillgängliga fysiska kärnor beräknas genom att dela upp tillgängliga virtuella processorer i värden (anges på prissättningssidan) med vCPU:kärn-värdet för varje VM-serie (se  dokumentationen om Azure Compute Units). De flesta virtuella Azure-datorer som är tillgängliga i Dedicated Host har ett vCPU:kärn-förhållande som är lika med 2. En Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien har till exempel 32 tillgängliga fysiska kärnor och ett vCPU:kärn-förhållande som är lika med 2 och kan vara värd för upp till 64 virtuella processorer.

 • Med rättigheter för obegränsad virtualisering kan du minska dina licensieringskostnader för Windows Server och SQL Server avsevärt. I stället för att licensiera varje virtuell Azure-dator baserat på antalet virtuella processorer som varje virtuell dator har eller använda Azure Hybrid-förmån för varje virtuell dator som du distribuerar på Azure Dedicated Host kan du licensiera hela uppsättningen med tillgängliga fysiska kärnor på varje dedikerad värd. Om du till exempel har 32 befintliga Windows Server Datacenter-licenser som köpts före den 1 oktober 2019 och behöver distribuera 32 virtuella Dsv3-datorer, var och en med 2 virtuella processorer på Azure Dedicated Host av typ 1, behöver du följande:

  • 256 Windows Server Datacenter-licenser om du drar nytta av Azure Hybrid-förmån samtidigt som du använder förmånerna på VM-nivå.
  • 40 Windows Server Datacenter-licenser om du använder utkontrakteringsregeln och licensierar alla fysiska kärnor som Azure Dedicated Host av typ 1 har.
  • Endast 32 Windows Server Datacenter-licenser om du använder rättigheter för obegränsad virtualisering via Azure Hybrid-förmån på samma värd.

  Dessutom kan du använda samma licenser samtidigt på Azure Dedicated Host och dina lokala licensierade servrar i upp till 180 dagar.

 • För SQL Server behöver du Enterprise Edition med aktiv Software Assurance eller motsvarande prenumerationslicens för att kunna använda obegränsad virtualisering. För Windows Server behöver du Datacenter-utgåvan, och om du använder licenser som skaffats efter 1 oktober 2019 behöver du även aktiv Software Assurance eller prenumerationslicenser för att vara berättigad till obegränsad virtualisering på Dedicated Host.

  Windows Server Datacenter-licenser som köpts före 1 oktober 2019 har rättigheter för obegränsad virtualisering baserade på rättigheter som endast rör licenser. Licenser som skaffats efter detta datum medför endast rättigheter för obegränsad virtualisering som beviljas via Azure Hybrid-förmån.

  Om du allokerar SQL Server- eller Windows Server-licenser till en dedikerad värd och använder en Azure Hybrid-förmån, behöver du bara licensiera de tillgängliga fysiska kärnorna på värden (till exempel 32 kärnor för en Azure Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien).

  Om du allokerar Windows Server-licenser som köpts före den 1 oktober 2019 till värden, utan att använda Azure Hybrid-förmån, måste du licensiera alla fysiska kärnor för värden (till exempel 40 kärnor för en Azure Dedicated Host av typ 1 i Esv3-serien).

Kom igång med Azure Dedicated Host