Priser för Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS) är en kostnadsfri containertjänst som förenklar distributionen, hanteringen och driften av Kubernetes som en fullständigt hanterad Kubernetes-containerinitierartjänst. Du betalar bara för virtuella datorer och associerade lagrings- och nätverksresurser som förbrukas, vilket gör AKS till den effektivaste och mest kostnadseffektiva containertjänsten på marknaden.

Kostnadsfri klusterhantering

Klusterhantering är avgiftsfri.

Alternativ för att lägga till serviceavtal för drifttid

Serviceavtal (SLA) med ekonomisk garanti garanterar en drifttid på 99,95 % för Kubernetes API-servern för kluster som använder Azure-tillgänglighetszonen och 99,9 % för kluster som inte använder Azure-tillgänglighetszonen.

Meter Pris
SLA för drifttid $- per kluster per timme

Priser för noder – betala endast för det du använder

Betala endast för instanser av virtuella datorer, lagring och nätverksresurser som förbrukas av ditt Kubernetes-kluster. Om du vill beräkna kostnaden för de resurser som krävs använder du Container Services-kalkylatorn.

Alternativ för IP-adress

Varje Azure-molntjänst som innehåller minst en virtuell Azure-dator tilldelas automatiskt en kostnadsfri dynamisk virtuell IP-adress (VIP). Mot en extra avgift kan du också få:

  • Offentliga IP-adresser på instansnivå: En dynamisk offentlig IP-adress (PIP) som är tilldelad till en virtuell dator för direktåtkomst.
  • Reserverade IP-adresser: En offentlig IP-adress som kan reserveras och användas som VIP-adress.
  • Belastningsutjämnade IP-adresser: Ytterligare belastningsutjämnade VIP-adresser kan tilldelas till en Azure-molntjänst som innehåller minst en virtuell Azure-dator.

Visa prisinformation för IP-adresser

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • För kunder som använder kostnadsfri klusterhantering strävar vi efter en drifttid på minst 99,5 % för Kubernetes API-servern.
  • För kunder som har köpt serviceavtal för drifttid garanterar vi en drifttid på 99,95 % för Kubernetes API-servern för kluster som använder Azure-tillgänglighetszonen och 99,9 % för kluster som inte använder Azure-tillgänglighetszonen.
  • Tillgängligheten för agentnoderna i ditt kluster omfattas av serviceavtalet för Virtual Machines. Mer information finns i serviceavtalet för Virtual Machines.

Vanliga frågor och svar om priser för Azure Kubernetes Service

  • Drifttiden för Azure Kubernetes Service (AKS) är mycket viktig för Azure och vårt interna mål är en månatlig drifttid på över 99,5 % för Kubernetes API-servern, oberoende av servicenivåavtal med ekonomiska garantier.
  • Med drifttid för Kubernetes API-servern avses tillgängligheten till Kubernetes API-servern, som är startpunkten för Kubernetes-hanteringsåtgärder (distribution, skalning, uppdatering osv.). Med tillgänglighet för agentnoder (omfattas av det befintliga serviceavtalet för virtuella datorer) avses tillgängligheten till beräkningsinstanserna där program körs.
  • SLA-alternativet för drifttid är tillgängligt i regionerna Västra USA 2, Södra centrala USA, Östra USA, Östra USA 2, Centrala Kanada och Östra Australien. Fler regioner kommer snart.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Kubernetes Service (AKS)

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad