Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är IaaS?

Infrastruktur som en tjänst

IaaS (infrastruktur som en tjänst) är en typ av tjänst för molnbaserad databehandling som erbjuder viktiga beräknings-, lagrings- och nätverksresurser på begäran, enligt en ”betala per användning”-modell. IaaS är en av de fyra typerna av molntjänster som erbjuds. De andra är programvara som en tjänst (SaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och serverlös.

Genom att migrera organisationens infrastruktur till en IaaS-lösning kan du minska underhållet av lokala datacenter, spara pengar på maskinvarukostnader och få affärsinsikter i realtid. IaaS-lösningar ger dig flexibiliteten att skala upp och ned IT-resurser baserat på efterfrågan. De hjälper dig också att snabbt etablera nya program och att öka tillförlitligheten i den underliggande infrastrukturen.

Med IaaS kan du kringgå kostnaden och komplexiteten med att köpa och hantera fysiska servrar och datacenterinfrastruktur. Varje resurs erbjuds som en separat tjänstekomponent, och du betalar bara för en viss resurs så länge du behöver den. En leverantör av molnbaserade databehandlingstjänster , till exempel Azure , hanterar infrastrukturen medan du köper, installerar, konfigurerar och hanterar din egen programvara, inklusive operativsystem, mellanprogram och program.

Ett diagram som visar IaaS som del av PaaS, som är del av SaaS.

Vanliga företagsscenarier med IaaS

Lift and Shift-migrering

Det här är det snabbaste och billigaste sättet att migrera ett program eller en arbetsbelastning till molnet. Utan att refaktorisera den underliggande arkitekturen kan du öka skalan och prestanda, förbättra säkerheten och minska kostnaderna för att köra ett program eller en arbetsbelastning.

Testning och utveckling

Ditt team kan snabbt konfigurera och montera ned test- och utvecklingsmiljöer, vilket innebär att program kommer ut på marknaden snabbare. Med IaaS kan du snabbt och till låg kostnad skala upp och ned test- och utvecklingsmiljöer.

Lagring, säkerhetskopiering och återställning

Din organisation slipper kapitalkostnader för lagring och tidskrävande lagringshantering, som vanligtvis kräver kompetent personal för att hantera data och uppfylla juridiska krav och efterlevnadskrav. IaaS är användbart för hantering av oförutsägbar efterfrågan och stadigt ökande lagringsbehov. Det kan också förenkla planeringen och hanteringen av säkerhetskopierings- och återställningssystem.

Webbappar

IaaS tillhandahåller all infrastruktur för webbappar, bland annat lagring, webb- och programservrar och nätverksresurser. Din organisation kan snabbt distribuera webbappar på IaaS och enkelt skala upp och ned infrastrukturen när efterfrågan på apparna är oförutsägbar.

Databehandling med höga prestanda

Databehandling med höga prestanda på superdatorer, datorgrid eller datorkluster gör det enklare att lösa komplexa problem med miljontals variabler eller beräkningar. Några exempel är simuleringar av jordbävningar och proteinveckning, klimat- och väderförutsägelser, ekonomisk modellering och utvärdering av produktdesign.

Fördelar med IaaS

Minskar kapitalutgifter och optimerar kostnader

IaaS eliminerar kostnaden för att konfigurera och hantera ett fysiskt datacenter, vilket gör det till ett kostnadseffektivt alternativ för att migrera till molnet. IaaS bygger på prenumerationsmodeller med användningsbaserad betalning, som gör att du kan minska maskinvarukostnaderna och underhållet samtidigt som ditt IT-team kan fokusera på själva kärnverksamheten.

Ökar skala och prestanda för IT-arbetsbelastningar

Med IaaS kan du skala globalt och hantera toppar i resursbelastningen. På så sätt kan du leverera IT-resurser till anställda var som helst i världen snabbare och förbättra programprestanda.

Ökar stabilitet, tillförlitlighet och stöd

Med IaaS behöver du inte underhålla och uppgradera programvara och maskinvara eller felsöka problem med utrustningen. Med rätt avtal ser tjänsteleverantören till att infrastrukturen är tillförlitlig och uppfyller serviceavtalen (SLA).

Förbättrar verksamhetskontinuitet och haveriberedskap

Det är dyrt att uppnå hög tillgänglighet, verksamhetskontinuitet och haveriberedskap, eftersom det kräver en hel del teknik och personal. Men med rätt serviceavtal kan IaaS minska den här kostnaden. Tjänsten gör det också enklare att komma åt program och data som vanligt under ett haveri eller avbrott.

Förbättrar säkerheten

Med rätt serviceavtal kan en molntjänstleverantör erbjuda bättre säkerhet för dina program och data än den säkerhet som du skulle få internt.

Hjälper dig att innovera och att leverera nya appar till användare snabbare

När du har bestämt dig för att lansera en ny produkt eller starta ett nytt projekt med IaaS är den nödvändiga databehandlingsinfrastrukturen klar på bara några minuter eller timmar, i stället för dagar eller veckor. Och eftersom du inte behöver konfigurera den underliggande infrastrukturen kan du leverera dina appar till användarna snabbare med IaaS.

Vanliga frågor och svar

 • PaaS (Platform as a Service) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling.

  Läs mer

 • SaaS (Software as a Service) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS kan molnleverantörer vara värdar för och hantera programvaran och den underliggande infrastrukturen. Dessa leverantörer hanterar också allt underhåll, t.ex. programvaruuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator.

  Läs mer

 • Molnbaserad databehandling syftar på att leverera databehandlingstjänster via ett nätverk med fjärrservrar på Internet för att lagra, hantera och analysera data.

  Läs mer

 • Ett hybridmoln är en typ av molnbaserad databehandling som kombinerar lokal infrastruktur – eller ett privat moln – med ett offentligt moln. I hybridmoln kan data och appar flyttas mellan de två miljöerna.

  Läs mer

 • De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en ”stack” för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra.

  Se vanliga villkor för molnbaserad databehandling

Kom igång med Microsoft Azure IaaS

Kom igång med Microsoft Azure IaaS  
Kom igång