Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Vad är ett offentligt moln, privat moln och hybridmoln?

En introduktion till distributionsalternativ för molntjänster.
 

Hybridmolnbaserad databehandling

Ett hybridmoln är en typ av molnbaserad databehandling som kombinerar lokal infrastruktur – eller ett privat moln – med ett offentligt moln. I hybridmoln kan data och appar flyttas mellan de två miljöerna.

Många organisationer väljer hybridmoln av affärsskäl, till exempel för att uppfylla regelverk och datasuveränitetskrav, använda lokala teknikinvesteringar, eller hantera problem med låg latens.

Hybridmolnet utvecklas till att även omfatta gränsarbetsbelastningar. Databehandling på gränsenheter flyttar molnets beräkningskraft till IoT-enheter, vilket är närmare datan. Genom att flytta arbetsbelastningar till gränsen ägnar enheterna mindre tid åt att kommunicera med molnet, svarstiden minskas och de kan även arbeta tillförlitligt i perioder när man är offline.

Fördelarna med en hybridmolnplattform

En hybridmolnplattform ger organisationerna många fördelar – till exempel mer flexibilitet, fler distributionsalternativ, säkerhet, efterlevnad och mervärde i den befintliga infrastrukturen. Om behovet av beräkningar och databehandling varierar, kan ett hybridmoln ge verksamheten stora fördelar. När behoven blir för stora för den lokala infrastrukturen kan företagen enkelt skala ut till det offentliga molnet utan att ge datacenter från tredje part tillgång till företagets data. Organisationer får flexibiliteten och innovationen i det offentliga molnet genom att köra vissa arbetsbelastningar i molnet, och de kan samtidigt ha mycket känsliga data i sitt eget datacenter för att uppfylla klientbehoven eller myndighetskraven.

Företagen kan inte bara skala upp och ned beräkningsresurser vid behov – de slipper också göra stora investeringar i maskinvara för att kunna hantera tillfälliga trafiktoppar. Det blir även möjligt att frigöra resurser för att köra känsliga data och program lokalt. Företagen betalar endast för resurser som de använder istället för att behöva köpa in, programmera och underhålla extraresurser och utrustning som troligtvis bara skulle stå och samla damm under stora delar av året.

Fördelar med hybridmoln:

 • Kontroll – din organisation kan ha en privat infrastruktur för känsliga tillgångar eller arbetsbelastningar som kräver låg latens.
 • Flexibilitet – du kan utnyttja ytterligare resurser i det offentliga molnet när du behöver dem.
 • Kostnadseffektivitet – om du skaländrar till det offentliga molnet, betalar du bara för extra databehandlingskraft när du behöver det.
 • Enkelhet – en övergång till molnet behöver inte vara överväldigande, eftersom du kan migrera gradvis och fasa in arbetsbelastningar över tid.

Förstå dina distributionsalternativ – offentligt moln, privat moln eller hybridmoln?

Det finns ingen typ av molnbaserad databehandling som passar alla. Flera olika modeller, typer och tjänster för molnbaserad databehandling har utvecklats för att möta organisationernas snabba föränderliga teknikbehov.

Det finns tre olika sätt att distribuera molntjänster på: offentliga moln, privata moln och hybridmoln. Vilken distributionsmetod som passar dig beror på dina affärsbehov.

Vad är ett offentligt moln?

Offentliga moln är den vanligaste typen av distribution av molnbaserad databehandling. Offentliga moln (som servrar och lagring) ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör och tillhandahålls via Internet. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln.

I ett offentligt moln delar du samma maskinvara, lagringsutrymme och nätverksenheter med andra organisationer eller ”klientorganisationer” i molnet och du får åtkomst till tjänster och hanterar ditt konto med en webbläsare. Offentligt moln-distributioner används ofta för att tillhandahålla webbaserad e-post, onlinekontorsprogram, lagring och test-och utvecklingsmiljöer.

Fördelar med offentliga moln:

 • Lägre kostnader – det krävs inga inköp av maskin- eller programvara och du betalar bara för tjänsten du använder.
 • Inget underhåll – tjänstleverantören tillhandahåller underhållet.
 • Närapå obegränsad skalbarhet – resurser på begäran är tillgängliga för att möta dina verksamhetsbehov.
 • Hög tillförlitlighet – ett omfattande nätverk av servrar skyddar mot fel.

Vad är ett privat moln?

Ett privat moln består av resurser inom molnbaserad databehandling som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Det privata molnet kan finnas fysiskt i organisationens lokala datacenter eller den kan vara värdbaserad hos en extern tjänstleverantör. Men i ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen alltid i ett privat nätverk och maskinvaran är uteslutande avsedd för din organisation.

På så sätt kan ett privat moln gör det enklare för en organisation att anpassa sina resurser för att möta specifika IT-krav. Privata moln används ofta av myndigheter, ekonomiska institutioner och andra mellanstora eller stora organisationer med affärskritisk verksamhet som vill ha förstärkt kontroll över den egna miljön.

Fördelar med ett privat moln:

 • Mer flexibilitet – din organisation kan anpassa molnmiljön för att möta specifika affärsbehov.
 • Mer kontroll – resurserna delas inte med andra, så högre nivåer av kontroll och sekretess är möjlig.
 • Mer skalbarhet – privata moln ger ofta mer skalbarhet jämfört med den lokala infrastrukturen.

Vanliga frågor och svar

 • Några praktiska exempel på hybridmoln i praktiken:

  • Många kunder använder hybridmolnet för att uppnå global skala, ökad tillförlitlighet, AI-aktiverad säkerhet och kostnadsbesparingar som finns i det offentliga molnet. I högreglerade branscher kan datahemvistkrav kräva att vissa uppsättningar data måste lagras lokalt, medan andra arbetsbelastningar kan finnas i det offentliga molnet.
  • Om ett program finns lokalt eller i ett privat moln, kan plötsliga toppar i efterfrågan överbelasta kapaciteten, t.ex. säsongshändelser som onlineshopping eller momsregistrering. Vid toppar i efterfrågan kan organisationerna använda ytterligare databearbetningsresurser i det offentliga molnet, ibland kallad ”cloud bursting”, där hybridmolnmiljön tillåter att den lokala infrastrukturen dirigeras om till det offentliga molnet.
 • De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (infrastruktur som en tjänst), PaaS (plattform som en tjänst), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en ”stack” för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra.

  Bläddra i en ordlista med vanliga termer inom molnbaserad databehandling

 • Den mest grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med IaaS hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk, operativsystem – från en molnleverantör enligt modellen Betala per användning.

  Läs mer om laaS

 • PaaS (Platform as a Service) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling.

  Läs mer om PaaS

 • Tillsammans med PaaS fokuserar serverlös databehandling på att skapa programfunktionalitet utan att lägga tid på att ständigt hantera de servrar och den infrastruktur som krävs. Molnleverantören hanterar konfiguration, kapacitetsplanering och serverhantering åt dig. Serverlösa arkitekturer är mycket skalbara och händelsestyrda, samt använder endast resurser för specifika funktioner eller utlösare.

  Lär dig mer om serverlös databehandling

 • SaaS (Software as a Service) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS agerar molnleverantörer värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur, och hanterar allt underhåll, till exempel programuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator.

  Läs mer om SaaS

 • Med databehandling på gränsenheter kan kunderna köra virtuella datorer, containrar och datatjänster på gränsplatser. Genom att kraften i molnbaserad databehandling på IoT-enheter kommer närmare datan, kan företagen använda maskininlärning och AI för att få tillgång till nya affärsmöjligheter. Genom att IoT-enheter och system kommer närmare dina användare, data eller båda, möjliggörs realtidsinsikter och upplevelser som levereras av dynamiska och sammanhangsmedvetna appar.

  Läs mer om intelligent molnbaserad databehandling och den intelligenta nätverksgränsen

 • Azure Hybrid handlar enbart om flexibilitet och valmöjligheter, så du kan kalla det vad du vill – båda är egentligen korrekta.

Kom igång med att skapa hybridmolnlösningar i Azure

Hitta en omfattande metod som passar ditt eget scenario i lokala miljöer, miljöer med flera moln och gränsmiljöer. Utforska unika hybriderbjudanden som Azure Arc och Azure Stack – med flexibiliteten att förnya var som helst i din hybridmiljö, samtidigt som du arbetar smidigt och säkert i det betrodda Microsoft-molnet.

Azures hybridmolnlösningar

Använd Azure-innovationen var du vill, oavsett om det är lokalt, i flera moln eller på gränsenheter.

Azure Arc

Utöka Azures tjänster och hantering till all infrastruktur.

Azure Stack

Skapa och kör hybridprogram i datacenter, gränsplatser, fjärrkontor och molnet.

Azure Hybrid-förmån

Migrera dina arbetsbelastningar kostnadseffektivt till det bästa molnet för Windows och SQL Server.

Azure VMWare Solution

Köra VMware-arbetsbelastningar sömlöst i Azure och i den lokala miljön.

Azure Sentinel

Få AI-aktiverat hotskydd med en molnbaserad säkerhetsinformation och händelsehantering.

Microsoft Defender för molnet

Skydda arbetsbelastningar i hybridmoln mot hot med effektiv säkerhet.

Azure ExpressRoute

Anslut lokala nätverk till molnet privat och få hög hastighet och tillförlitlighet.

Azure VPN Gateway

Anslut infrastrukturen till molnet och möjliggör fjärransluten användaråtkomst i stor skala.

Börja skapa med Azure

Prova Azures tjänster för molnbaserad databehandling kostnadsfritt i upp till 30 dagar, eller sätt igång med användningsbaserad betalning. Det finns inga förhandsåtaganden – avsluta när du vill.