Hoppa över navigering

Container Registry priser

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry tillhandahåller lagring av privata Docker-behållaravbildningar för att möjliggöra snabb och skalbar hämtning och nätverksnära distribution av arbetsbelastningar med behållare på Azure. Azure Container Registry har även ytterligare funktioner, till exempel Azure Active Directory-baserad autentisering, webhook-stöd och borttagning.

Prisinformation

Basic Standard Premium
Pris per dag $-1 $-1 $-1
Inkluderad lagring (GiB) 10 100 500
Premium har förbättrad dataflöde för Docker-hämtningar i flera, samtidiga noder
Totalt antal webhooks 2 10 100
(mer tillgängligt på förfrågan)
Geo-replikering Stöds inte Stöds inte Stöds, i förhandsversion
$-1 per replikerad region

Standardavgifter för nätverkstjänster kan tillkomma.

Mer information: Funktioner för register-SKU

Ytterligare lagring

Vi aktiverar ytterligare lagring på alla nivåer. Detta är en ändring som baseras på möjligheten att kommunicera den tydligt, och inte låta kunderna drabbas av fel genom att de väljer en för liten lagringsgräns.

Nivå Pris per GiB
Basic, Standard, Premium $-/dag

Container Build (Förhandsversion)

Nivå Pris per CPU
Basic, Standard, Premium $-/sekund

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Basic-, Standard- och Premium-nivåerna inkluderar ett visst mått av lagring i priset. När lagringen överskrider den inkluderade mängden debiteras registren för den extra lagringen.

  • Yes, it’s possible to change the SKU in the managed tier using the Azure CLI. Users will be charged at the price for the previous SKU up until the point of the change, and with the new SKU price after the change is made.

  • Fakturan kommer att visa kostnaden för varje hanterat register baserat på SKU för registret, samt eventuella nätverksavgifter.

  • Standardavgifter för nätverksfunktioner gäller för utgående nätverk från eller mellan Azure-datacenter. Vi rekommenderar att du har ett register i samma datacenter som behållardistributionerna. Se förhandsversionen av geo-replikeringsfunktionen för hantering av flera regioner som en, som ger nätverksnära distributioner i flera regioner.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Container Registry

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad