Container Registry priser

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry tillhandahåller lagring av privata Docker-behållaravbildningar för att möjliggöra snabb och skalbar hämtning och nätverksnära distribution av arbetsbelastningar med behållare på Azure.

Klassisk

För klassiska SKU:er debiteras en standardavgift baserat på användningen av Blob Storage och nätverkstjänster i Azure-kontot som är associerat med ditt register. Det finns inga inkrementella avgifter för själva behållarregistret.

Förhandsversion av hanterat register

Förhandsversionen av hanterat register har ytterligare funktioner, till exempel Azure Active Directory-baserad autentisering, webhook-stöd och borttagning.

Prisinformation

*SKU:erna för Basic, Standard och Premium finns för närvarande som en förhandsversion. En förhandsversionsrabatt på 50 % är medräknad i priserna.

Klassisk Basic Standard Premium
Pris per dag Priser för Storage $- $- $-
Tillgängligt lagringsutrymme (GB) Se Storage 10 100 500
Webhooks Stöds inte 2 10 100
Azure AD-baserad åtkomstkontroll Grundläggande autentisering med tjänsthuvudnamn Individuell identitet och tjänsthuvudnamn

Standardavgifter för nätverkstjänster kan tillkomma. Inga lagringskostnader tillkommer.

Support och serviceavtal

  • Klassiska SKU:er har ett SLA via Azure Storage
  • Inget serviceavtal (SLA) under förhandsperioden av hanterat register
  • Onlinefeedback via Stack Overflow
  • Onlineärenden via Github Issues

Vanliga frågor och svar

  • Nej, det går inte att överskrida gränserna. När du har nått gränserna kommer försök att överskrida dem att leda till ett felmeddelande.

  • Ja, det är möjligt att ändra SKU i den hanterade nivån med Azure CLI. Användare debiteras priset för föregående SKU tills ändringsdatumet och därefter det nya SKU-priset.
    Stöd för konvertering mellan klassiska och hanterade SKU:er kommer snart.

  • Fakturan kommer att visa kostnaden för varje hanterat register baserat på SKU för registret, samt eventuella nätverksavgifter.

  • Ja, standardavgifter för nätverkstjänster kan tillkomma.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Container Registry

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account