Azure Container Registry Priser

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry är en tjänst för hantering av privata Docker-register för gemensam lagring över alla dina Azure-behållardistributioner, inklusive Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service och Azure Batch.

Förhandsversionen av Azure Container Registry är en kostnadsfri tjänst. Du debiteras bara för underliggande infrastrukturresurser som till exempel lagring som används för att lagra dina avbildningar och dataöverföringar. Dina avbildningar lagras i lokalt redundant bloblagring (LRS) och bandbreddsavgifter debiteras för dataöverföring till andra Azure-regioner. Azure Container Registry förhandsversion är för närvarande tillgängligt i regionerna Östra USA, Västra USA och Södra centrala USA.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Nedan visas priserna för dedikerade bloblagringskonton med åtkomstnivåerna Frekvent och Lågfrekvent. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

(Mer information om Storage-priser finns här.)

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS
Första 1 TB/månad $0.024 per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $0.0236 per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $0.0232 per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $0.0228 per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $0.0224 per GB

Bandbredd

(Mer information om priser för bandbredd finns här.)

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Gratis

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar Zon 1* Zon 2* Zon 3* Tyskland (förvaltning)
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad $0.087 per GB $0.138 per GB $0.181 per GB $0.1 per GB
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
$0.083 per GB $0.135 per GB $0.175 per GB $0.095 per GB
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
$0.07 per GB $0.13 per GB $0.17 per GB $0.08 per GB
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
$0.05 per GB $0.12 per GB $0.16 per GB $0.057 per GB
Över 500 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
* Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Azure Container Registry är en kostnadsfri tjänst och har därför inget SLA med ekonomisk uppbackning. Dock gäller SLA för Storage för tillgängligheten för underliggande lagring. Mer information finns i SLA för Storage .

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu