Priser för Container Registry

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry tillhandahåller lagring av privata Docker-containeravbildningar för att möjliggöra snabb och skalbar hämtning och nätverksnära distribution av arbetsbelastningar med containrar på Azure. Ytterligare funktioner omfattar geo-replikering, avbildningssignering med Docker Content Trust, lagringsplatser för Helm-diagram och uppgiftsbaserad beräkning för att skapa, testa och korrigera containerarbetsbelastningar.

Prisinformation

Basic Standard Premium
Pris per dag $- $- $-
Inkluderad lagring (GiB) 10 100 500
Premium har förbättrad dataflöde för Docker-hämtningar i flera, samtidiga noder
Totalt antal webhooks 2 10 500
Geo-replikering Stöds inte Stöds inte Stöds
$- per replikerad region

Standardavgifter för nätverkstjänster kan tillkomma.

Mer information: Funktioner för register-SKU

Ytterligare lagring

Ytterligare lagring finns tillgänglig mot en daglig avgift för alla tjänstnivåer. Du förhindras inte från att lagra mer än de lagringsgränser som ingår för varje nivå, men du debiteras en daglig avgift för bildlagring utöver de angivna gränserna.

Nivå Pris per GiB
Basic, Standard, Premium $-/dag

Container Build

Nivå Pris per CPU
Basic, Standard, Premium $-/sekund

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Basic-, Standard- och Premium-nivåerna inkluderar ett visst mått av lagring i priset. När lagringen överskrider den inkluderade mängden debiteras registren för den extra lagringen.

  • Ja, det är möjligt att ändra SKU i den hanterade nivån med Azure CLI. Användare debiteras priset för föregående SKU tills ändringsdatumet och därefter det nya SKU-priset.

  • Fakturan kommer att visa kostnaden för varje hanterat register baserat på SKU för registret, samt eventuella nätverksavgifter.

  • Standardavgifter för nätverksfunktioner gäller för utgående nätverk från eller mellan Azure-datacenter. Vi rekommenderar att du har ett register i samma datacenter som containerdistributionerna. Se förhandsversionen av geo-replikeringsfunktionen för hantering av flera regioner som en, som ger nätverksnära distributioner i flera regioner.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Container Registry

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad