Azure Container Registry Priser

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry is a service to manage private Docker registries for common storage across all your Azure container deployments including Azure Container Service, Service Fabric, Azure App Service, and Azure Batch.

Azure Container Registry itself is a free service. You are only charged for underlying infrastructure resources like storage used to store your images and data transfer. Your images will be stored in Locally Redundant (LRS) Blob storage and Bandwidth rates will apply for data transfer to other Azure regions. Azure Container Registry is currently available in Östra USA, Västra USA, Södra centrala USA, Västeuropa regions.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Nedan visas priserna för dedikerade bloblagringskonton med åtkomstnivåerna Frekvent och Lågfrekvent. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

(Mer information om Storage-priser finns här.)

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $- per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $- per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $- per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $- per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $- per GB

Bandbredd

(Mer information om priser för bandbredd finns här.)

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Gratis

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar Zon 1* Zon 2* Zon 3* Tyskland (förvaltning)
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad $0.087 per GB $0.138 per GB $0.181 per GB $0.1 per GB
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
$0.083 per GB $0.135 per GB $0.175 per GB $0.095 per GB
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
$0.07 per GB $0.13 per GB $0.17 per GB $0.08 per GB
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
$0.05 per GB $0.12 per GB $0.16 per GB $0.057 per GB
Över 500 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
* Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Azure Container Registry är en kostnadsfri tjänst och har därför inget SLA med ekonomisk uppbackning. Dock gäller SLA för Storage för tillgängligheten för underliggande lagring. Mer information finns i SLA för Storage .

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Tjänstinformation

Lär dig mer om Azure Container Registry

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu