Behållarregister priser

Hantera ett privat Docker-register som en första klassens Azure-resurs

Azure Container Registry tillhandahåller lagring av privata Docker-behållaravbildningar för att möjliggöra snabb och skalbar hämtning och nätverksnära distribution av arbetsbelastningar med behållare på Azure. Azure Container Registry har även ytterligare funktioner, till exempel Azure Active Directory-baserad autentisering, webhook-stöd och borttagning.

Prisinformation

Basic Standard Premium
Pris per dag $-1 $-1 $-1
Tillgängligt lagringsutrymme (GiB) 10 100 500
(mer tillgängligt på förfrågan)
Premium har förbättrad dataflöde för Docker-hämtningar i flera, samtidiga noder
Totalt antal webhooks 2 10 100
(mer tillgängligt på förfrågan)
Geo-replikering Stöds inte Stöds inte Stöds, i förhandsversion
$-1 per replikerad region

Standardavgifter för nätverkstjänster kan tillkomma. Inga lagringskostnader tillkommer.

Mer information: Funktioner för register-SKU

Klassisk

Ett klassiskt behållarregisteralternativ är också tillgängligt, som debiteras till standardpriser som baseras på förbrukningen för Blob Storage och nätverk på det Azure-konto som är kopplat till ditt register. Den klassiska implementeringen kräver separat blobblagring men det finns inga inkrementella avgifter för behållarregistret. Kunder bör överväga Basic-, Standard- eller Premium-SKU:er för aktuella Docker-funktionsuppsättningar som borttagning, individuell identitet och möjligheten att enkelt gå mellan SKU:er.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Nej, det går inte att överskrida gränserna. När du har nått gränserna kommer försök att överskrida dem att leda till ett felmeddelande.

  • Ja, det är möjligt att ändra SKU i den hanterade nivån med Azure CLI. Användare debiteras priset för föregående SKU tills ändringsdatumet och därefter det nya SKU-priset.
    Stöd för konvertering mellan klassiska och hanterade SKU:er kommer snart.

  • Fakturan kommer att visa kostnaden för varje hanterat register baserat på SKU för registret, samt eventuella nätverksavgifter.

  • Standardavgifter för nätverksfunktioner gäller för utgående nätverk från eller mellan Azure-datacenter. Vi rekommenderar att du har ett register i samma datacenter som behållardistributionerna. Se förhandsversionen av geo-replikeringsfunktionen för hantering av flera regioner som en, som ger nätverksnära distributioner i flera regioner.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Behållarregister

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto