Priser för Event Hubs

Cloud-skala telemetri från webbplatser, appar och enheter

Azure Event Hubs är en fullständigt hanterad inmatningstjänst för realtidsdata som är enkel, säker och skalbar. Med Event Hubs kan du strömma miljoner händelser per sekund från valfri källa, så att du kan bygga upp dynamiska datapipelines och direkt vara redo för verksamhetsutmaningar. Bevara säkerheten vid datainmatning med alternativ för geo-haveriberedskap och geo-replikering.

Med Azure Event Hubs för Apache Kafka kan du aktivera befintliga Kafka-klienter och program så att de kan kommunicera med Event Hubs utan kodändringar, vilket ger dig en hanterad Kafka-miljö utan att behöva hantera dina egna kluster.

Basic Standard*** Dedikerad*
Dataflödesenhet (1 MB/s ingångshändelser, 2MB/s utgångshändelser) $- $- Debiteras per kapacitetsenhet (CU)
Ingångshändelser $- per miljon händelser $- per miljon händelser Ingår
Capture Inte tillgänglig $- Ingår
Apache Kafka Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Utökad kvarhållning** Inte tillgänglig Inte tillgänglig $-/GB/månad (10 TB ingår per kapacitetsenhet)

*Priset för Event Hubs Dedicated är $- per månad per kapacitetsenhet. Våra resultat för prestandamått visar hur mycket en kapacitetsenhet kan utföra. Användningen debiteras i steg om en timme med en minimidebitering för fyra timmars användning. Om du vill ha mer information om det här utbudet kan du läsa Event Hubs Dedicated Overview (Översikt över Event Hubs Dedicated). Om du har ytterligare frågor så kontakta kvotökningssupporten eller Event Hubs-teamet.

**Utökad kvarhållning är endast tillgängligt på nivån Dedikerad. Debitering för utökad kvarhållning påbörjas den 25 september 2020. På nivån Dedikerad kan meddelanden lagras i upp till 90 dagar med 10 TB lagring som ingår per kapacitetsenhet. Meddelanden som behålls över inkluderad lagringskvot resulterar i en avgift för överförbrukning.

***På standardnivån kan meddelanden lagras i upp till sju dagar med 84 GB lagring som ingår per dataflödesenhet. Utökad kvarhållning är inte tillgängligt.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • En garanterad tillgänglighet på 99,95 % eller högre för bas- och standardnivåerna, samt 99,99 % eller högre för den dedikerade nivån. Läs serviceavtalet.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

 • En ingångshändelse är en enhet med data som är 64 kB eller mindre. Var och en är en fakturerbar händelse. Större meddelanden faktureras i multipler av 64 kB. 8 KB faktureras till exempel som en händelse, men ett meddelande på 96 KB faktureras som två händelser.

  Händelser som konsumeras från en händelsehubb, tillsammans med hanteringsoperationer och "kontrollanrop" som t.ex. kontrollpunkter, räknas inte som fakturerbara ingångshändelser utan räknas av mot kvoten av dataflödesenheter.

 • Throughput Units väljs explicit av kunden, antingen via Azure-portalen eller API:er för Event Hub-hantering. Dataflödesenheter gäller för alla händelsehubbar i ett namnområde, och för varje dataflödesenhet får namnområdet tillgång till följande:

  1. Upp till 1 MB ingångshändelser per sekund (= händelser som skickas till en händelsehubb), men högst 1 000 ingångshändelser, hanteringsoperationer eller kontrollanrop till API per sekund.
  2. Upp till 2 MB utgångshändelser per sekund (= händelser som konsumeras från en händelsehubb).
  3. Upp till 84 GB händelselagring (tillräckligt för standardlagringstiden på 24 timmar).

  Throughput Units debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

 • Om den sammanlagda genomströmningen av ingångar eller den sammanlagda takten för ingångshändelser på alla händelsehubbar i ett namnområde överskrider den sammanlagda kvoten för dataflödesenheter kommer avsändarnas flöde att begränsas och få felmeddelanden som anger att ingångskvoten har överskridits.

  Om den sammanlagda genomströmningen av utgångar eller den sammanlagda takten för utgångshändelser på alla händelsehubbar i ett namnområde överskrider den sammanlagda kvoten för dataflödesenheter kommer mottagarnas flöde att begränsas och få felmeddelanden som anger att utgångskvoten har överskridits. In- och utgångskvoterna upprätthålls separat så att ingen avsändare kan orsaka att händelseförbrukningen blir långsammare. Inte heller kan någon mottagare hindra att händelser skickas in till händelsehubben.

  Observera att valet för dataflödesenhet är oberoende av antalet händelsehubbspartitioner (kallas ibland shard, skärva eller horisontell partition i liknande system). Själva partitionerna har ingen fast kostnad. Avgiften gäller för det sammanlagda antalet dataflödesenheter i alla händelsehubbar i ett namnområde. På så sätt kan kunderna skapa tillräckligt med partitioner för att ge stöd åt den förväntade maximala belastningen för sina system utan att dra på sig kostnader för dataflödesenheter förrän händelsebelastningen på systemet faktiskt kräver högre genomströmning, och utan att behöva ändra struktur och arkitektur på sina system när belastningen på systemet ökar.

  Exempel – Anta att du väljer åtta dataflödesenheter på ett namnområde och skapar en enda händelsehubb med 32 partitioner. Om alla partitionerna i den här händelsehubben ser en jämn belastning får varje partition c:a 0,25 MB/s genomströmning för inledningshändelser för en total sammanlagd genomströmning på 8 MB/s. Om en enstaka partition får ett användningstopp på 1 MB/s, samtidigt som åtta andra partitioner endast ser hälften av sin toppbelastning (0,125 MB/s) så begränsas inte flödet.

 • Ja. Namnområden på Basic- och Standard-nivån kan innehålla högst 20 dataflödesenheter via självbetjäning. Du kan begära upp till 40 dataflödesenheter för namnområden på standardnivån genom att skicka en supportbegäran. Observera att omedelbar tillgänglighet av ytterligare kapacitet över 20 dataflödesenheter per Azure-prenumeration inte kan garanteras. Vi rekommenderar att kunder som förväntar sig att de kommer att behöva fler än 20 dataflödesenheter per Event Hubs kontaktar oss för att diskutera detta så tidigt som möjligt i planeringscykeln. Om du behöver fler än 40 dataflödesenheter rekommenderar vi att du använder Event Hubs Dedicated.

 • Om storleken på det totala antalet lagrade händelser överstiger tillåten lagring för det antal dataflödesenheter som valts (84 GB per dataflödesenhet på standardnivån, 10 TB per kapacitetsenhet för den dedikerade nivån), debiteras den storlek som överstiger kvoten enligt det regionala pris som anges i prislistan. Händelser i Event Hubs sparas i maximalt 7 dagar på standardnivån och 90 dagar på den dedikerade nivån.

 • Den sammanlagda storleken för alla lagrade händelser, inklusive eventuell intern overhead för händelserubriker eller disklagringsstrukturer på alla händelsehubbar i ett namnområde mäts under hela dagen. Vid slutet av dagen beräknas den högsta lagringsstorleken. Om den totala storleken överstiger lagringskvoten debiteras den lagring som överstiger kvoten enligt den lokalt redundanta taxan för Azure-bloblagring.

 • Du debiteras inga anslutningsavgifter för att skicka händelser via HTTP, oavsett antalet system eller enheter som skickar. AMQP-anslutningar mäts, men de första 100 samtidiga anslutningarna är kostnadsfria för varje Basic Event Hubs-namnområde och de första 1,000 samtidiga anslutningarna per prenumeration är kostnadsfria för Standard Event Hubs. Dessa kvoter räcker för de flesta mottagningsscenarier och många tjänst-till-tjänst-scenarier. Avgifter för asynkrona anslutningar är oftast bara av betydelse om du planerar att använda AMQP på ett stort antal klienter, t ex. för att få effektivare händelseströmning. Förmedlade anslutningar debiteras enligt priserna som visas på prissättningssidan för Service Bus-anslutningar.

  Inga separata avgifter tas ut för förmedlade anslutningar på Event Hubs Dedicated.

 • Event Hubs Capture aktiveras när en händelsehubb i namnområdet har avbildningsfunktionen aktiverad. Capture faktureras per timme per köpt dataflödesenhet. När antalet dataflödesenheter ökar eller minskar visas dessa ändringar på fakturan för Event Hubs Capture i hela timmar.

 • Event Hubs Capture påverkar inte priset för utgående trafik för Event Hubs-dataflödesenheter. Du kan ändå läsa dataflödesenheter med full hastighet på 2 000 händelser per sekund/2 Mbit/s per dataflödesenhet.

 • Event Hubs Capture använder ett lagringskonto som du tillhandahåller enligt angivet schema. Eftersom detta är ditt lagringskonto faktureras din Azure-prenumeration med alla användningskostnader för lagringskontot. Ju kortare tidsperiod du valt för Capture desto oftare inträffar lagringstransaktionerna.

 • Prissättningsinformation för Event Hubs på Azure Stack Hub finns på sidan med prissättning för Azure Stack Hub.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Event Hubs

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.