Azure – serverlöst

Välj serverlöst – bygg appar snabbare utan att hantera infrastruktur

Skapa, distribuera och driv serverlösa appar på en heltäckande plattform

Leverera mer värde till kärnan i din verksamhet genom att minimera den tid och de resurser du lägger på infrastrukturrelaterade krav. Använd fullständigt hanterade serverlösa Azure-lösningar från slutpunkt till slutpunkt för att höja utvecklares produktivitet, optimera resurser och accelerera innovationstakten.

Varför välja serverlösa Azure-lösningar?

Öka utvecklarhastigheten

Minska tiden som läggs på uppgifter som inte är kärnan i verksamheten genom att frigöra utvecklare från etablering och hantering av infrastruktur. Skapa och distribuera snabbare med utvecklarvänliga API:er, tjänster med lite kod/ingen kod och användningsklara maskininlärningsmodeller och kognitiva modeller.

Förbättra teamets prestation

Förbättra teamets rörlighet och prestanda genom att använda en fullständigt hanterad plattform för att skapa, distribuera och driva program. Bygg för alla programmönster och -miljöer – hybrid, moln och nätverksgräns. Hantera program proaktivt med intelligenta övervaknings- och analysverktyg.

Förbättra organisationspåverkan

Accelerera tiden till marknaden med serverlösa Azure-lösningar som hjälper organisationen att bana väg för innovation och nya intäktsmöjligheter. Minska den totala ägandekostnaden för infrastruktur och minimera risken med intelligent säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot.

Bygg med serverlösa Azure-lösningar från slutpunkt till slutpunkt

Njut av att du slipper hantera infrastrukturen oavsett vilken typ av program du skapar eller teknik du använder. Välj mellan olika serverlösa körningsmiljöer, fullständigt hanterade tjänster och en omfattande uppsättning utvecklarverktyg och tjänster för att bygga program.

Serverlös Azure-beräkning

Skapa program snabbare genom att eliminera behovet av att hantera infrastrukturen som kör koden och containrarna

 • Serverlös Kubernetes

  Etablera poddar elastiskt inuti containerinstanser som startar på några sekunder utan att du behöver hantera ytterligare beräkningsresurser. Skapa serverlösa, Kubernetes-baserade program med hjälp av orkestreringsfunktionerna i Azure Kubernetes Service (AKS) och virtuella AKS-noder, som bygger på Virtual Kubelet-projektet med öppen källkod. Få det bästa med en händelsedriven metod genom att lägga till händelsedriven KEDA-autoskalning i dina AKS-kluster. KEDA är en komponent med öppen källkod som gör att containrar kan bearbeta händelser direkt från händelsekällor, och den ger möjlighet att skala till noll.

 • Funktioner utan server

  Kör kod i valfritt språk med den händelsedrivna beräkningsmiljön Azure Functions. Skala på begäran och betala bara för den tid som koden körs. Körmiljön för Functions (öppen källkod) är tillgänglig som en hanterad tjänst i Azure och Azure Stack och fungerar också på flera mål som Kubernetes, IoT Edge, lokalt och även i andra moln.

 • Miljöer för program utan server

  Kör och skala webb-, mobil- och API-program på valfri plattform – i en fullständigt hanterad miljö med hög produktivitet – med Azure App Service.

Relativity
"When we can develop a solution in a week using Azure Functions versus four months using traditional methods, that represents a drastic improvement in our ability to solve business-critical problems and focus our developer talent wherever it's most needed."
Hristo Papazov, programvaruingenjör

Arbetsflöden och integrering för Azure – serverlöst

Skapa nya appar genom att orkestrera händelsebaserade serverlösa arkitekturer. Skapa anslutna tjänster enklare med hjälp av en enkel API-fasad som abstraherar API-implementeringskomplexitet.

 • Orkestrering av arbetsflöden utan server

  Integrera data och appar istället för att skriva komplex limkod mellan olika system. Skapa serverlösa arbetsflöden visuellt med Azure Logic Apps och använd dina egna API:er, serverlösa funktioner eller färdiga SaaS-anslutningsappar, som Salesforce, Microsoft Office 365 och Dropbox.

 • Serverlös API-hantering

  Publicera, säkra, transformera, underhåll och övervaka API:er med Azure API Management, en fullständigt hanterad tjänst som ger en användningsmodell utformad och implementerad att passa organiskt för serverlösa program.

 • Meddelanden utan server

  Förenkla händelsebaserade programscenarier med Azure Event Grid. Anslut serverlös logik till händelser som kommer från flera Azure-tjänster och externa källor med hjälp av CloudEvents-schemat. Bygg distribuerade och skalbara molnlösningar med anslutningar i privata och offentliga molnmiljöer med Azure Service Bus-meddelandeinfrastrukturen.

Clasquin
"We can deliver exactly what we had in mind with Azure Logic Apps because it is a flexible and high-performance platform. It offers monitoring of a quality that we have never seen before, and which allows us, for example, to detect anomalies even before they impact our customers. And the pay-per-use economic model is much more advantageous."
Laurent Guillen, IT-chef

DevOps och utvecklarverktyg för serverlöst

Skapa serverlösa appar med hjälp av välbekanta verktyg direkt från din egen utvecklarmiljö och på det operativsystem du föredrar. Få förstklassiga tjänster för att skapa, testa och distribuera funktioner, containrar och Kubernetes-baserade program

 • CI/CD för serverlöst

  Få obegränsade, molnbaserade privata Git-lagringsplatser med Azure DevOps. Konfigurera enkelt kontinuerlig integrering/kontinuerlig leverans (CI/CD), lägg till automatisk pakethantering, utlös versioner automatiskt och distribuera till Kubernetes, Azure Functions, Azure Web Apps eller valfritt moln.

 • Apputvecklingsverktyg

  Skapa, kör och felsök serverlösa program med en omfattande uppsättning utvecklarverktyg. Använd emulatorer för att utveckla dina appar lokalt för avancerade scenarier som Functions och Kubernetes. Rikta dem sedan enkelt till Azure när du är redo att distribuera.

AI och maskininlärning för serverlöst

Fyll dina serverlösa program med användningsklar AI och maskininlärningsalgoritmer. Förbättra produktiviteten och minska kostnaderna med databearbetning med automatisk skalning och DevOps för maskininlärning.

 • Kognitiv databehandling

  Aktivera dina serverlösa appar så att de ser, hör, talar, förstår och tolkar dina användarbehov genom naturliga metoder för kommunikation med hjälp av Azure Cognitive Services via ett API eller distribuerade som containrar på Kubernetes.

 • Konversationsrobotar

  Med Azure Bot Service kan du skapa smarta robotar som interagerar naturligt med användarna via kanaler som text/sms, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365 och Twitter.

 • Maskininlärningsmodeller

  Skapa, träna, hantera och distribuera modeller i Azure Machine Learning från molnet till nätverksgränsen.

Wolford
"Azure Cognitive Services and the easy integration offered by Azure help us build solutions and onboard new customers in just four to six weeks."
Sanjoy Roy, grundare av AskSid.ai

Bygg serverlösa appar med relationsdatabaser och icke-relationella databaser

 • Azure SQL Database Serverless

  Bygg appar snabbare, optimera pris-prestanda och förenkla prestandahanteringen för relationsdatabaser med hjälp av Azure SQL Database Serverless. Skala automatiskt beräkning baserat på arbetsbelastningsbehov och betala endast för utnyttjad beräkning per sekund. För ytterligare kostnadsbesparingar kan du automatiskt pausa serverlösa databaser och endast betala för lagring under inaktiva perioder, och sedan automatiskt återuppta beräkningen när arbetsbelastningsaktiviteten återvänder. Alla databaser i Azure SQL Database, inklusive serverlösa, uppdateras automatiskt, levereras med inbyggd hög tillgänglighet och har inbyggd maskininlärning för högre säkerhet och prestanda.

 • Azure Cosmos DB

  Använd Azure Cosmos DB, en globalt distribuerad och massivt skalbar databastjänst med flera modeller, för att skapa databasutlösare, indatabindningar och utdatabindningar.

Campbrain
"Azure SQL Database serverless totally fits our business. We don't have to worry about scaling up for peak loads, and we pay only for what we use. We have capacity without the high 'just in case' cost."
Michael Aird, Chief Technology Officer

Serverlös Azure-lagring

Skapa statiska webbprogram på Azure Blob Storage eller använda den som massivt skalbar lagring för ostrukturerade data. Utnyttja lagringshändelser för att svara på åtgärder på blobar med flera serverlösa arkitekturer. Blob-händelser överförs genom Event Grid till prenumeranter med Functions, Logic Apps eller till och med en egen HTTP-lyssnare.

Transport for London

Med hjälp av skalbar arkitektur laddas kamerabilder upp till Blob Storage, vilket utlöser Azure Functions, returnerar antalet personer i bilden och matar ut den till Azure Event Hubs.

Serverlös Azure-övervakning

Då serverlösa funktioner eliminerar traditionella hanteringsuppgifter för infrastruktur är det viktigare än någonsin att utvecklare har rätt instrument på plats för att hjälpa till att felsöka serverlösa appar. Få fullständig observerbarhet för dina serverlösa appar med Azure Monitor, en utbyggbar hanteringstjänst för programprestanda för att övervaka dina program. Samla in, analyser och agera på telemetri från dina molnbaserade och lokala miljöer för att maximera apparnas tillgänglighet och prestanda.

Hafslund
"By running containerized software in Azure, we have a standard way to create, monitor, scale, and manage our applications. We move and respond to customer needs faster. That's what agility is all about."
Ståle Heitmann, teknisk chef

Serverlös Azure-analys

Utveckla och kör enkelt massivt parallella realtidsanalyser på flera dataströmmar – inklusive IoT – med Azure Stream Analytics. Bearbeta data på begäran, skala direkt och betala bara per jobb – utan någon infrastruktur som du måste hantera. Skapa snabbt realtidsinstrumentpaneler med Microsoft Power BI för en direkt vy för kommando och kontroll.

Kolibri Games
"Our Azure-based analytics pipeline can handle the billion events a month we're throwing at it, and with it, we're improving our games at an even faster cadence."
Oliver Löffler, grundare och teknikchef

Arkitekturer med serverlös Azure-lösning

Tvorba škálovatelné webové aplikace elektronického obchodováníWeb elektronického obchodování zahrnuje jednoduché pracovní postupy zpracování objednávky s pomocí služeb Azure. S využitím Azure Functions a Web Apps se vývojáři můžou soustředit na vytváření přizpůsobených prostředí a nechat správu infrastruktury na Azure.217896543
 1. Översikt
 2. Flow

Arkitektskalbar webbapp för näthandel

Översikt

Näthandelssidan inkluderar ett enkelt arbetsflöde för att bearbeta ordrar med hjälp av Azure-tjänster. Med hjälp av Azure Functions och Web Apps kan utvecklare fokusera på att skapa personanpassade upplevelser och låta Azure ta hand om infrastrukturen.

Flow

 1. 1 Användare får åtkomst till webbappar i en webbläsare och loggar in.
 2. 2 Webbläsaren hämtar statiska resurser som t. ex. bilder från Azure Content Delivery Network.
 3. 3 Användare söker efter produkter och frågar SQL Database.
 4. 4 Webbsidan hämtar produktkatalogen från databasen.
 5. 5 Webbappen hämtar produktbilder från Blob Storage.
 6. 6 Utdata från sidan cachelagras i Azure Cache for Redis för bättre prestanda.
 7. 7 Användare skickar in en order och ordern placeras i kön.
 8. 8 Azure Functions bearbetar betalningen.
 9. 9 Azure Functions utför betalningen till en tredje part och lagrar betalningen i SQL Database.
Dimensione facilmente usando o AKS e a ACIDimensione facilmente usando o AKS e a ACI443321
 1. Översikt
 2. Flow

Översikt

Använd den virtuella AKS-noden för att etablera poddar i Azure Container Instances som startas på bara några sekunder. Det här gör att AKS kan köras med tillräckligt med kapacitet för en genomsnittlig arbetsbelastning. När AKS-klustret har använt all kapacitet kan du skala ut fler poddar i Azure Container Instances utan att behöva hantera fler servrar.

Flow

 1. 1 Registrera din container i Azure Container Registry
 2. 2 Containeravbildningar hämtas från Azure Container Registry
 3. 3 AKS virtuell nod, en Virtual Kubelet-implementering, tillhandahåller poddar inuti Azure Container Instances från AKS vid toppar i trafiken
 4. 4 AKS och Azure Container Instances-containrar skriver till ett delat datalager
CI/CD til objektbeholdereObjektbeholdere gør det meget nemt for dig at bygge og udrulle dine programmer løbende. Ved at orkestrere udrulning af disse objektbeholdere ved hjælp af Kubernetes i AKS (Azure Kubernetes Service) kan du opnå klynger af objektbeholdere, der kan replikeres og administreres.12345678910
 1. Översikt
 2. Flow

CI/CD för Containers

Översikt

Med Containers är det mycket enkelt att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här containrarna med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara och hanterbara containerkluster.

Genom att konfigurera ett kontinuerligt skapande som producerar containeravbildningar och orkestrering ökar Azure DevOps hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

Flow

 1. 1 Ändra programmets källkod
 2. 2 Skicka programkod
 3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och containeravbildningar samt genomföring av enhetstester.
 4. 4 Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry
 5. 5 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
 6. 6 Distribution till Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry
 8. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
 9. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
 10. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Resurser för serverlösa lösningar

Handbok för serverlös databehandling i Azure, andra utgåvan

Designa distribuerade system

Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Driva på digital omvandling i dagens API-ekonomi)

Senaste bloggar om Azure – serverlöst

Börja bygga med serverlösa Azure-lösningar

Kom igång med 12 månaders kostnadsfria tjänster.