Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Migrering

Förenkla och påskynda migreringen till molnet med vägledning, verktyg och resurser för molnmigrering

Hitta rätt Azure-tjänst för dina migreringsbehov

Om du vill Använd den här
Påskynda datamigreringen till Azure Azure Database Migration Service
Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap Azure Site Recovery
Hitta enheter och lösningar för dataöverföring till Azure och databehandling på nätverksgränsen Azure Data Box
Förenkla migrering och modernisering med en enhetlig plattform Azure Migrate
Övervaka, allokera och optimera molnkostnaderna med transparens, noggrannhet och effektivitet Microsoft Cost Management