Hoppa över navigering

Azure DDoS Protection priser

Skydda dina Azure-resurser för DoS-hot

Med DDoS Protection kan du skydda dina Azure-resurser mot DoS-attacker (Denial of Service) med kontinuerlig övervakning och automatiskt skydd mot nätverksattacker. Inga initiala åtaganden krävs och den totala kostnaden skalas parallellt med molndistributionen.

Prisinformation

Tjänsten DDoS Protection debiteras till en fast månadsavgift, samt en avgift för bearbetade data. Den fasta månadsavgiften omfattar skydd för 100 resurser. Skydd för ytterligare resurser debiteras varje månad per resurs.

Pris per månad för DDoS Protection (omfattar skydd för 100 resurser): $2944/månad *

Överanvändningsdebitering (mer än 100 resurser): $30 per resurs per månad *, 1

Bearbetade data:

Bearbetade data per månad Pris per GB
0–10 TB $0.21
10 TB–50 TB $0.18
50 TB–150 TB $0.15
150 TB–500 TB $0.12
Över 500 TB $0.08

* Priset baseras på 730 timmar per månad.

DDoS Protection aktiveras på nivån för det virtuella nätverket. Alla skyddade resurstyper i det virtuella nätverket skyddas automatiskt när DDoS Protection aktiverats i det virtuella nätverket. WAF-rabatten gäller för Application Gateway WAF-instanser som distribuerats i skyddade virtuella nätverk.

1 SLB IP-adresser beräknas inte mot resursöverförbrukning förrän 1 september 2018.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive VPN-gateway, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA) – Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Resurser räknas på registreringsnivån. Månatligt pris för DDoS Protection och överanvändningsavgifter debiteras till den prenumeration som är kopplad till DDoS Protection-planen. Databearbetningsavgifter debiteras till motsvarande prenumerationer.
  • En resurs är en offentlig IP-adress som är kopplad till en virtuell IaaS-dator, en belastningsutjämnare (belastningsutjämnare av klassisk typ eller standardtyp), ett Application Gateway-kluster (inklusive WAF), Service Fabric eller en IaaS-baserad virtuell nätverksinstallation (NVA). Ytterligare skyddade resurser kan läggas till i framtiden.
  • Databearbetningen för de skyddade resurserna ovan definieras som den utgående bandbredden från virtuella datorer i det DDoS-skyddade virtuella nätverket (VNET). Den totala mängden utgående bandbredd från de virtuella datorerna räknas samman och används för faktureringsändamål. Utgående trafik till Internet beräknas. Trafik inom de virtuella nätverken, mellan virtuella nätverk eller trafik till ExpressRoute eller VPN-gateway räknas inte. Kostnaden för databearbetning återspeglar beräknings- och lagringsresurser som krävs för att analysera och lagra mönster i programtrafiken för historiska analyser. Databearbetningskostnader gör det möjligt att tillämpa en prissättningsmodell som skalas parallellt med ditt program, eller att sänka kostnaderna för utvecklings- eller testmiljöer som behöver skyddas. Databearbetningskostnader används tillsammans med bandbreddsavgifter för nätverksegress för virtuella datorer. Egressavgifter tillkommer.
  • Om tjänsten DDoS Protection är aktiv under hela månaden kommer du att debiteras den månatliga avgiften oavsett användning. Om tjänsten däremot endast har varit aktiv under en del av månaden får du bara en justerad faktura för de timmar som tjänsten använts och överanvänd dataöverföring.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure DDoS Protection

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Kom igång med DDoS Protection