Hoppa över navigering

Priser för Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser från DDoS-angrepp (distributed denial-of-service)

Med DDoS Protection kan du skydda dina Azure-resurser mot DoS-attacker (Denial of Service) med kontinuerlig övervakning och automatiskt skydd mot nätverksattacker. Inga initiala åtaganden krävs och den totala kostnaden skalas parallellt med molndistributionen.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Ett enda Azure DDoS Protection-abonnemang i en klientorganisation kan användas på flera prenumerationer. Tjänsten DDoS Protection debiteras till en fast månadsavgift. Den fasta månadsavgiften omfattar skydd för 100 resurser. Skydd för ytterligare resurser debiteras varje månad per resurs.

Pris
Pris per månad för DDoS Protection (omfattar skydd för 100 resurser) $2944/månad
Överanvändningsdebitering (mer än 100 resurser) $29.5 per resurs per månad

DDoS Protection aktiveras på nivån för det virtuella nätverket. Alla skyddade resurstyper i det virtuella nätverket skyddas automatiskt när DDoS Protection aktiverats i det virtuella nätverket. När Application Gateway med WAF distribueras i ett DDoS-skyddat VNet tillkommer inga ytterligare avgifter för WAF – du betalar för Application Gateway med den lägre icke-WAF-taxan.

Om resursen skyddas med DDoS Protection Standard täcks eventuella utskalningskostnader under en DDoS-attack och kostnadskrediten för de utskalade resurserna återförs till kunden.

Exempel på resurser:

  • Dataprocess (ingående/utgående) för Azure-brandväggen, AppGW/WAF
  • Utskalning av virtuella datorer, AKS
  • Utgående data för nätverksbandbredd – sker under en förstärkningsattack när en DDoS-påverkad app upprättar utgående anslutningar.
  • Utskalning av PaaS-serverresurser som SQL, CosmosDB, Storage, App Services osv.

Prisexempel

Exempel 1 DDoS Protection Standard-plan i en enskild prenumeration och flera virtuella nätverk

Låt oss anta att du bara har 1 prenumeration i din klientorganisation. Du skapar DDoS-planen i den prenumerationen. Den prenumerationen kommer att debiteras $2944/månad. Nu kan samma DDoS-plan länkas till valfritt antal virtuella nätverk i den prenumerationen till samma plan.

Den totala månadsfakturan för DDoS Standard blir $2944/månad = $2944/månad.

Exempel 2 DDoS Protection Standard-plan i hela klientorganisationen (flera prenumerationer) och flera virtuella nätverk

Låt oss anta att du har 10 prenumerationer i din klientorganisation. Du skapar DDoS-planen i prenumeration nummer 1. Prenumeration nummer 1 kommer att debiteras $2944/månad. Samma plan kan nu länkas till valfritt virtuellt nätverk bland alla dina 10 prenumerationer och mellan olika regioner.

Den totala månadsfakturan för DDoS Standard blir $2944/månad = $2944/månad.

Exempel 3 DDoS Protection-standardavtal i hela klientorganisationen (flera prenumerationer) och flera virtuella nätverk med fler än 100 offentliga IP-adresser.

Låt oss anta att du har 10 prenumerationer i din klientorganisation. Du skapar DDoS-avtalet i prenumeration nummer 1. Prenumeration nummer 1 debiteras då $2944/månad. Samma avtal kan nu länkas till valfritt virtuellt nätverk bland alla dina 10 prenumerationer och mellan olika regioner. Vi antar att det finns totalt 110 offentliga IP-adresser som skyddas av DDoS-standardavtal (DDoS-avtal). För varje offentlig IP-adress över 100 stycken utgår en avgift om $29.5 per resurs per månad.

Den totala månadsfakturan för DDoS-standardavtal blir $2944/månad + $29.5 per resurs per månad (10 offentliga IP-adresser över 100) = $2973/månad.

Exempel 4 DDoS Protection standardplan med Web Application Firewall Application Gateway

Om vi antar att du distribuerar en Application Gateway med Web Application Firewall (WAF) i ett virtuellt nätverk (VNet) som skyddas av DDoS Protection Standard. I det här scenariot debiteras du grundprissättningen för din Application Gateway istället för den högre nivån av Application Gateway med WAF-prissättning. Det innebär att det inte tillkommer någon extra avgift för WAF-användningen. Den här rabatten gäller både Application Gateway WAF och WAF_v2 SKU:er.

Om du till exempel inte använder DDoS Protection Standard och distribuerar en Application Gateway WAF_v2 debiteras du $0.558 per gateway-timme. Om du distribuerar samma resurstyp (Application Gateway WAF_v2) och du använder DDoS Protection Standard för att skydda det virtuella nätverket debiteras du standardpriset Application Gateway $0.31 per gateway-timme.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure DDoS Protection

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure DDoS Protection.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure DDoS Protection.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure DDoS Protection.

Vanliga frågor och svar

  • Resurser räknas på registreringsnivån. Månatligt pris för DDoS Protection debiteras till den prenumeration som är kopplad till DDoS Protection-planen.
  • En resurs är en offentlig IP-adress som är kopplad till en virtuell IaaS-dator, lastbalanserare (klassisk och standard lastbalanserare), Application Gateway (inklusive WAF)-kluster, Service Fabric eller en IaaS-baserad virtuell nätverksinstallation (NVA). Skyddet omfattar även offentliga IP-intervall som förs till Azure via Anpassade IP-prefix (BYOIP). Ytterligare skyddade resurser kan läggas till i framtiden.
  • Om tjänsten DDoS Protection är aktiv under hela månaden kommer du att debiteras den månatliga avgiften oavsett användning. Om tjänsten däremot endast har varit aktiv under en del av månaden får du bara en justerad faktura för de timmar som tjänsten använts och överanvänd dataöverföring.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?