Priser för Azure DDoS Protection

Skydda dina Azure-resurser för DoS-hot

Med DDoS Protection kan du skydda dina Azure-resurser mot DoS-attacker (Denial of Service) med kontinuerlig övervakning och automatiskt skydd mot nätverksattacker. Inga initiala åtaganden krävs och den totala kostnaden skalas parallellt med molndistributionen.

Prisinformation

A single Azure DDoS Protection Plan in a tenant can be used across multiple subscriptions. The DDoS Protection service will have a fixed monthly charge. The fixed monthly charge includes protection for 100 resources. Protection for additional resources will be charged on a monthly per-resource basis.

Pris
Pris per månad för DDoS Protection (omfattar skydd för 100 resurser) $2944/månad
Överanvändningsdebitering (mer än 100 resurser) $30 per resurs per månad

DDoS Protection aktiveras på nivån för det virtuella nätverket. Alla skyddade resurstyper i det virtuella nätverket skyddas automatiskt när DDoS Protection aktiverats i det virtuella nätverket. WAF-rabatten gäller för Application Gateway WAF-instanser som distribuerats i skyddade virtuella nätverk.

Prisexempel

Exempel 1 DDoS Protection Standard-plan i en enskild prenumeration och flera virtuella nätverk

Låt oss anta att du bara har 1 prenumeration i din klientorganisation. Du skapar DDoS-planen i den prenumerationen. Den prenumerationen kommer att debiteras $2944/månad. Nu kan samma DDoS-plan länkas till valfritt antal virtuella nätverk i den prenumerationen till samma plan.

Den totala månadsfakturan för DDoS Standard blir $2944/månad = $2944/månad.

Exempel 2 DDoS Protection Standard-plan i hela klientorganisationen (flera prenumerationer) och flera virtuella nätverk

Låt oss anta att du har 10 prenumerationer i din klientorganisation. Du skapar DDoS-planen i prenumeration nummer 1. Prenumeration nummer 1 kommer att debiteras $2944/månad. Samma plan kan nu länkas till valfritt virtuellt nätverk bland alla dina 10 prenumerationer och mellan olika regioner.

Den totala månadsfakturan för DDoS Standard blir $2944/månad = $2944/månad.

Exempel 3 DDoS Protection Standard-plan i hela klientorganisationen (flera prenumerationer) och flera virtuella nätverk med fler än 100 offentliga IP-adresser.

Låt oss anta att du har 10 prenumerationer i din klientorganisation. Du skapar DDoS-planen i prenumeration nummer 1. Prenumeration nummer 1 kommer att debiteras $2944/månad. Samma plan kan nu länkas till valfritt virtuellt nätverk bland alla dina 10 prenumerationer och mellan olika regioner. Vi antar att det finns totalt 110 offentliga IP-adresser som skyddas av DDoS Standard. (DDoS-plan). För varje offentlig IP-adress över 100 stycken utgår en avgift om $30 per resurs per månad.

Den totala månadsfakturan för DDoS Standard blir $2944/månad + $295 per resurs per månad (10 offentliga IP-adresser över 100) = $3238/månad.

Om resursen skyddas med DDoS Protection Standard täcks eventuella utskalningskostnader under en DDoS-attack och kostnadskrediten för de utskalade resurserna återförs till kunden.

Exempel på resurser:

  • Dataprocess (ingående/utgående) för Azure-brandväggen, AppGW/WAF
  • Utskalning av virtuella datorer, AKS
  • Utgående data för nätverksbandbredd – sker under en förstärkningsattack när en DDoS-påverkad app upprättar utgående anslutningar.
  • Utskalning av PaaS-serverresurser som SQL, CosmosDB, Storage, App Services osv.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive VPN Gateway, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA) – Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

  • Resurser räknas på registreringsnivån. Månatligt pris för DDoS Protection debiteras till den prenumeration som är kopplad till DDoS Protection-planen.
  • En resurs är en offentlig IP-adress som är kopplad till en virtuell IaaS-dator, en lastbalanserare (lastbalanserare av klassisk typ eller standardtyp), ett Application Gateway-kluster (inklusive WAF), Service Fabric eller en IaaS-baserad virtuell nätverksinstallation (NVA). Ytterligare skyddade resurser kan läggas till i framtiden.
  • Om tjänsten DDoS Protection är aktiv under hela månaden kommer du att debiteras den månatliga avgiften oavsett användning. Om tjänsten däremot endast har varit aktiv under en del av månaden får du bara en justerad faktura för de timmar som tjänsten använts och överanvänd dataöverföring.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure DDoS Protection

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Kom igång med DDoS Protection