Azure DDoS-skydd priser

Skydda dina Azure-resurser för DoS-hot

Med DDoS Protection kan du skydda dina Azure-resurser mot DDoS-hot (Distributed Denial of Service) med kontinuerlig övervakning och automatiskt skydd mot nätverksattacker. Inga initiala åtaganden krävs och den totala kostnaden skalas parallellt med molndistributionen.

Prisinformation

Tjänsten DDoS Protection är tillgänglig som förhandsversion. Under den här perioden utgår inga avgifter för användningen av tjänsten.

Tjänsten DDoS Protection debiteras till ett fast månadspris plus en avgift för databearbetning. I det här priset ingår skydd av ett bestämt antal resurser och ett reducerat pris för Azure Application Gateway Web Application Firewall. Det fasta priset gäller för ett bestämt antal skyddade resurstyper över alla kundprenumerationer.

Kunder kontaktas med uppdaterad prisinformation 30 dagar innan tjänsten blir allmänt tillgänglig .

Support och serviceavtal

  • Inget SLA tillhandahålls för förhandsversionen av den här tjänsten.
  • Support för tjänsten tillhandahålls via de vanliga hjälp- och supportkanalerna i Azure Portal.

Vanliga frågor och svar

  • Resurser räknas på registreringsnivån. Kunder köper DDoS-skydd för en enda prenumeration och Microsoft tillämpar sedan kostnaden på alla prenumerationer som hör till registreringen. Ytterligare information om mappningsprocessen tillhandahålls när tjänsten är allmänt tillgänglig.
  • En resurs är en offentlig IP-adress som är kopplad till en virtuell IaaS-dator (Internet-as-a-Service), en belastningsutjämnare, ett Application Gateway-kluster, Service Fabric eller en IaaS-baserad virtuell nätverksinstallation (NVA). Ytterligare skyddade resurser kan läggas till i framtiden.
  • Databearbetningen för de skyddade resurserna ovan definieras som den utgående bandbredden från virtuella datorer i det DDoS-skyddade virtuella nätverket. Den totala mängden utgående bandbredd från de virtuella datorerna räknas samman och används för faktureringsändamål. Utgående trafik till Internet beräknas. Trafik inom det virtuella nätverket, mellan virtuella nätverk eller trafik till ExpressRoute eller VPN-gateway räknas inte. Kostnaden för databearbetning återspeglar beräknings- och lagringsresurser som krävs för att analysera och lagra mönster i programtrafiken för historiska analyser. Databearbetningskostnader gör det möjligt att tillämpa en prissättningsmodell som skalas parallellt med ditt program, eller att sänka kostnaderna för utvecklings- eller testmiljöer som behöver skyddas.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure DDoS-skydd

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Kom igång med DDoS Protection

Kostnadsfritt konto