Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure AI Video Indexer

Extrahera enkelt meningsfulla insikter från ljud- och videofiler med hjälp av AI för media.

Extrahera meningsfulla insikter från video- och ljudfiler

Azure AI Video Indexer är en videoanalystjänst som använder AI för att extrahera användbara insikter från lagrade videor. Förbättra annonsinfogning, hantering av digitala tillgångar och mediebibliotek genom att analysera ljud- och videoinnehåll—utan någon maskininlärningsexpertis.

En pipeline med flera kanaler orkestrerar audiovisuella ledtrådar och ger insikter på en delad tidslinje

Enkel att utvärdera och integrera, och tillgänglig via en webbportal, webbwidget och REST-API

Intuitiv anpassning för att träna och finjustera AI-modeller, förbättra innehållets relevans och konfigurera ditt konto

Hjälper dig att uppfylla efterlevnadskrav för HIPAA, SOC, ISO, FedRAMP, HITRUST, PCI och mer

Gör det enklare att upptäcka innehåll och öka prestanda

Förbättra dina sökupplevelser genom att använda videoindexering i metadata för att automatiskt extrahera data från ditt innehåll. Med flerkanalsanalyser kan du effektivt söka i ditt mediearkiv och i varje fil. Sök baserat på person, projekt, visuell text, tal, entitet, ämne med mera.

En video om Windows Holographic Technical Session som visas i Azure AI Video Indexer
Undertexter som läggs till i en video

Öka användarnas engagemang

Förbättra användarupplevelsen genom att tillämpa extraherade metadata. Använd taltranskription och översättning för att enkelt lägga till textning på flera språk. Finjustera algoritmer för rekommendationer baserat på de objekt och personer som finns med i en video, och skapa automatiskt klipp från avsnitten som innehåller en viss person. Återanvänd widgetar på AI Video Indexer-portalen eller öppna dina egna program utan att bygga den underliggande infrastrukturen.

Generera nytt innehåll på några minuter

Skapa nya media från befintligt innehåll med hjälp av den medie-AI-baserade videoredigeraren. Hitta rätt medieinnehåll i ditt bibliotek, leta upp de delar som du vill använda och sätt ihop dem till en ny video. När du är nöjd med resultatet renderar du och laddar ned videon och använder den i dina egna redigeringsprogram eller underordnade arbetsflödet.

Ett innehåll som återges från en längre video

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Azure AI Video Indexer-resurser

Azure AI Video Indexer-resurser

Vanliga frågor och svar om Azure AI Video Indexer

Vi är klara när du är det – nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt