Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Analyser

En mängd olika lösningar som omvandlar dina data till beslutsunderlag.

Hitta den analysprodukt du behöver

Om du vill Använd
Gränslösa analyser som ger snabbare insikter Azure Synapse Analytics
En helt hanterad, snabb och enkel Apache® Spark™-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner som är optimerad för Azure Azure Databricks
En helt hanterad Hadoop- och Spark-molntjänst för ditt företag som backas upp av ett SLA på 99,9 % HDInsight
En dataintegreringstjänst för organisering och automatisering av flytt och transformering av data Azure Data Factory
Öppen och elastisk AI-utveckling i molnet och vid gränsen Azure Machine Learning
Dataströmningsbearbetning i realtid från miljontals IoT-enheter Azure Stream Analytics
En helt hanterad analystjänst på begäran där du betalar per jobb, med säkerhet, granskningsfunktioner och support i företagsklass Data Lake Analytics
Analysmotor i företagsklass som tjänst Azure Analysis Services
En telemetriintegreringstjänst i hyperskala som samlar in, omvandlar och lagrar flera miljoner händelser Event Hubs
Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning Azure Data Explorer
En enkel och säker tjänst för att dela stordata med externa organisationer Azure Data Share
En komplett IoT-analysplattform för att övervaka, analysera och visualisera dina industriella IoT-data i stor skala Azure Time Series Insights
Ett säkert anslutningsprogram med högt dataflöde som kopierar utvalda Microsoft 365-produktivitetsdatamängder till din Azure-klientorganisation Microsoft Graph-dataanslutning
Förbättrad återhämtning för dina program med hjälp av kontrollerad kaosteknikexperimentering Azure Chaos Studio
Förenkla hanteringsuppgifter för lagringsdata i massiv skala Azure Storage Actions

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azures analysprodukter