Azure Stack Hub

En förlängning av Azure där du får molntjänsternas flexibilitet och innovation i din lokala miljö

Vad är Azure Stack Hub?

Azure Stack Hub är en del av Azure Stack-portföljen och breddar Azure så att du kan köra appar i en lokal miljö och leverera Azure-tjänster i ditt datacenter. Många organisationer utför en digital omvandling och upptäcker då att de kan snabba på processen genom att använda offentliga molntjänster för att skapa moderna arkitekturer och uppdatera äldre appar. Men många arbetsbelastningar måste fortsätta att vara lokala – exempelvis på grund av olika tekniska och juridiska krav. Microsoft hjälper dig med breda hybridmolnalternativ och molninnovation för alla dina arbetsbelastningar, oavsett var de finns.

Ditt eget autonoma moln som du kan köra helt eller delvis bortkopplat från Internet och det offentliga molnet

Möjligheten att använda enhetliga verktyg, gränssnitt och appmodeller och enkelt överföra dem mellan Azure och Azure Stack Hub

Ett Azure-ekosystem som ger dig integrerade system från Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Cisco, Lenovo med flera

Kantprogram och frånkopplade lösningar

Hantera krav på svarstid och anslutning genom att bearbeta data lokalt i Azure Stack Hub och sedan aggregera dem i Azure för vidare analys, med samma programlogik på båda ställena. Du kan till och med distribuera Azure Stack Hub frånkopplat från Internet och från Azure.

Molnappar som uppfyller olika krav

Utveckla och distribuera appar i Azure med total flexibilitet för lokal distribution för att nå efterlevnad av gällande regler och policyer. Inga kodändringar behövs. Uppfyll kraven på uppgifter som global granskning, ekonomisk rapportering, handel på valutamarknaden och onlinespel.

En lokal molnappmodell

Använd Azure-tjänster, -containrar, serverlösa arkitekturer och mikrotjänstarkitekturer för att uppdatera och utöka befintliga appar eller skapa nya. Använd enhetliga DevOps-processer på Azure i molnet och Azure Stack Hub lokalt för att snabbt modernisera verksamhetskritiska appar.

Få hjälp via vårt partnerekosystem

Våra integrerade systempartner, tjänstleverantörer och Marketplace-programvarupartner hjälper dig gärna att utöka Azure lokalt.

Arbeta med personerna och verktygen som du redan använder för offentliga moln, till exempel maskinvarupartner i ditt datacenter, hanterade tjänstleverantörer, betrodda systemintegratörer och programvara från Azure Marketplace – var du än behöver dem.

Förenkla distributionen med Azure Stack Hub-integrerade system

Optimera dina program med hjälp av integrerade system som är utformade för att leverera en enhetlig Azure-upplevelse. Kom snabbt igång med ändamålsspecifika integrerade Azure Stack Hub-system från någon av våra maskinvarupartner.

Kontakta teknik- och tjänstepartner

Få den hjälp du behöver när du ska köra Azure Stack Hub eller skapa hybridlösningar som körs på Azure Stack Hub.

Azure Marketplace-programvara

Ladda ned utvalda program och tjänster från Marketplace för användning med Azure Stack Hub.

Azure Stack Hub för utvecklare

Integrera molntjänsternas flexibilitet och snabba innovationer i lokala miljöer med Azure Stack Hub. Få flexibilitet och kontroll genom att skapa moderna program i hybridmolnmiljöer med en enhetlig uppsättning funktioner, tjänster, verktyg och processer.

Hämta Azure Stack Hub Development Kit

Hybridmönster och -lösningar

Utforska riktlinjerna och exemplen som du kan återanvända när du implementerar hybridlösningar. Öka produktiviteten och uppfyll enklare affärskrav när du skapar och distribuerar program för molnet och lokala miljöer.

Utforska mönster och lösningar

Designöverväganden för hybridprogram

Få metodtips för att utforma, konfigurera, distribuera och underhålla en hybridprogramarkitektur som omfattar geografi, säkerhet, Internetåtkomst och andra överväganden.

Utforska designöverväganden

Välj inköpsväg

Ett system som du hanterar

 • Normalt lokalt.
 • Du kontrollerar hantering och åtgärder.
 • Köp Azure Stack Hub från Microsoft.
 • Köp maskinvara från leverantören.
 • Ring Microsoft om du behöver support.

En hanterad tjänst

 • Normalt på tjänstleverantörens webbplats.
 • Tjänsten hanteras åt dig.
 • Köp tjänsten från tjänstleverantören.
 • I tjänsten ingår maskinvara och programvara.
 • Ring till tjänstleverantören om du behöver support.

prisinformation för Azure Stack Hub-programvarutjänster på integrerade system.

Prova Azure Stack kostnadsfritt innan du köper: Ladda ned Azure Stack Hub Development Kit.

Vanliga frågor och svar om Azure Stack Hub

 • Se tillgängliga Azure-tjänster efter region. Kom tillbaka snart, eftersom vi lägger till tjänster kontinuerligt.
 • Maskinvara för Azure Stack Hub säljs som en del av integrerade system via våra OEM-partner. Integrerade system kombinerar programvara, maskinvara, support och tjänster i en nyckelfärdig lösning.
 • Azure Stack Hub Development Kit tillhandahåller en enda serverinstans för att köra valideringen av program som ska distribueras på Azure Stack Hub, planera för Azure Stack Hub-integrerade systemdistributioner och underlätta utbildning och inlärning. Läs mer.
 • Azure Stack-serien har utökats för att säkerställa att vår kantinfrastruktur passar in sömlöst i våra kunders lösningar. Nu ingår en portfölj med produkter som består av Azure Stack HCI, Azure Stack Hub (tidigare Azure Stack) och Azure Stack Edge (tidigare Azure Data Box Edge).

Prova Azure Stack Hub kostnadsfritt

Prova kostnadsfritt