Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Hantering och styrning

Hantera och skydda hybridmolnresurser med inbyggda verktyg i Azure

Få inbyggda hanterings- och styrningsverktyg i Azure som hjälper systemadministratörer och utvecklare att hålla resurserna skyddade och kompatibla, både lokalt och i molnet. Övervaka infrastruktur och program, tillhandahålla och konfigurera resurser, uppdatera program, analysera hot, säkerhetskopiera resurser, skapa haveriberedskap, tillämpa principer, automatisera processer och hantera kostnader – under hela IT-livscykeln.

Hitta de hanteringsprodukter du behöver

Om du vill Använd
Göra komponenternas status synlig på Azure-plattformen Azure Monitor
Övervaka och diagnostisera nätverksproblem Network Watcher
Förenkla design, drift, optimering och felsökning från molnet till gränsenheter  Microsoft Copilot i Azureförhandsversion
Automatisera, konfigurera och uppdatera dina resurser Automation
Få anpassade rekommendationer som hjälper dig att hantera din Azure-miljö Azure Advisor
Distribuera och hantera dina Azure-resurser Azure Resource Manager
Få ett enklare sätt att flytta flera resurser mellan Azure-regioner Azure Resource Mover
Skapa, underhåll och anropa schemalagt arbete för programmen Scheduler
Dirigera inkommande trafik för högre prestanda och bättre tillgänglighet Traffic Manager
Hantera Azure med ett kommandoradsgränssnitt Cloud Shell
Hantera distribuerade lösningar för dina kunder Azure Managed Applications
Anpassa och hantera Azure-miljön Microsoft Azure-portalen
Hålla koll på dina Azure-resurser, när som helst och var som helst Azure-mobilapp
Hantera kunder i stor skala och med precision Azure Lighthouse
Få transparens i kostnaderna för molnresurser Microsoft Cost Management
Ange principer på olika resurser och övervaka kompatibilitet Azure Policy
Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer Azure Blueprints
Distribuera Grafana-instrumentpaneler som en fullständigt hanterad Azure-tjänst Azure Managed Grafana
Centralt hanterade uppdateringar och efterlevnad i stor skala Center för uppdateringshantering