Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är PaaS?

Plattform som en tjänst

PaaS (Platform as a Service) är en fullständig miljö för utveckling och distribution i molnet, med resurser som gör det möjligt att leverera allt från enkla molnbaserade appar till avancerade, molnkompatibla företagsprogram. Du köper de resurser du behöver från en molntjänstleverantör enligt modellen Betala per användning och kommer åt dem via en säker Internetanslutning.

Precis som IaaS omfattar PaaS infrastruktur – servrar, lagring och nätverk – men även middleware, utvecklingsverktyg, BI-tjänster (Business Intelligence), system för databashantering med mera. PaaS kan hantera hela livscykeln för webbappar: skapande, testning, distribution, hantering och uppdatering.

Med PaaS kan du undvika kostnaden för och besväret med att köpa och hantera programvarulicenser, underliggande programinfrastruktur och mellanprogram, initierare för containrar som Kuberneteseller utvecklingsverktyg och andra resurser. Du hanterar de program och tjänster du utvecklar och molntjänstleverantören hanterar vanligtvis allt annat.

 

Platform as a Service – PaaS (plattform som en tjänst) inkluderar servrar och lagringsutrymme, brandväggar och säkerhet för nätverk samt datacenter (fysisk anläggning/byggnad). PaaS inkluderar IaaS-element plus operativsystem, utvecklingsverktyg, databashantering och affärsanalys. SaaS inkluderar PaaS-element plus värdbaserade appar.

Värdbaserade program/appar Utvecklingsverktyg, databashantering, företagsanalys Operativsystem Servrar och lagring Brandväggar/säkerhet i nätverk Fysisk anläggning/byggnad för datacenter

Vanliga PaaS-scenarier

Organisationer använder vanligtvis PaaS för följande scenarier:

Utvecklingsramverk. PaaS tillhandahåller ett ramverk som utvecklare kan bygga vidare på och utveckla eller anpassa molnbaserade program. Ungefär på samma sätt som du skapar ett Excel-makro kan utvecklare med PaaS skapa program med hjälp av inbyggda programkomponenter. Molnfunktioner som skalbarhet, hög tillgänglighet och flera innehavare ingår, vilket minskar mängden kodning för utvecklarna.

Analys och Business Intelligence. Verktygen som tillhandahålls som en tjänst med PaaS gör det möjligt för organisationer att analysera och utvinna sina data, upptäcka insikter och mönster och förutsäga resultat för att förbättra prognoser, beslut om produktdesign, avkastning på investeringar och andra affärsbeslut.

Ytterligare tjänster. PaaS-leverantörer kan erbjuda andra tjänster som förbättrar program, till exempel arbetsflöde, katalog, säkerhet och schemaläggning.


Fördelar med PaaS

Genom att tillhandahålla infrastruktur som en tjänst erbjuder PaaS samma fördelar som IaaS. Men de ytterligare funktionerna – middleware, utvecklingsverktyg och andra affärsverktyg – ger fler fördelar:

Minskad tid för kodning. PaaS-utvecklingsverktyg kan minska tiden som krävs för att koda nya appar med hjälp av förkodade programkomponenter som är inbyggda i plattformen, till exempel arbetsflöde, katalogtjänster, säkerhetsfunktioner, sökning och så vidare.

Lägg till utvecklingsfunktioner utan att utöka personalen. Platform as a Service-komponenter kan ge utvecklingsteamet nya möjligheter utan att du behöver lägga till personal med rätt kompetens.

Utveckla för flera plattformar – inklusive för mobil – på ett enklare sätt. En del tjänsteleverantörer erbjuder utvecklingsalternativ för flera plattformar, till exempel datorer, mobila enheter och webbläsare, vilket gör att det går snabbare och enklare att utveckla plattformsoberoende appar.

Använd sofistikerade verktyg till lägre kostnad. En modell enligt principen Betala per användning gör det möjligt för enskilda personer och organisationer att använda avancerad utvecklingsprogramvara och BI- och analysverktyg som de inte skulle kunna köpa utan vidare.

Ge stöd till geografiskt utspridda utvecklingsteam. Eftersom utvecklingsteamen ansluter till utvecklingsmiljön via Internet kan de samarbeta med projekt även om medlemmar i teamen befinner sig på fjärranslutna platser.

Hantera programlivscykeln effektivt. PaaS tillhandahåller alla funktioner som du behöver för att hantera hela livscykeln för webbappar: skapande, testning, distribution, hantering och uppdatering i samma integrerade miljö.