Priser för Application Gateway

Bygg webbplatser med hög skalbarhet med HTTP-belastningsutjämning och leveranskontroll

Med Azure Application Gateway kan du bygga höggradigt skalbara och tillgängliga webbplatser genom att tillhandahålla HTTP-belastningsutjämning och leveranskontroll. Web Application Firewall Application Gateway ger dig alla fördelar med en Basic-programgateway samt skydd mot skadliga webbförfrågningar.

Prisinformation

Application Gateways

Vi debiterar för programgatewayer utifrån den totala tid som gatewayen är upprättad och tillgänglig, och även utifrån den faktiska mängd data som bearbetas av dina programgatewayer.

Typ av programgateway Basic-programgateway Web Application Firewall Application Gateway
Liten $- per gatewaytimme (~$-/månad) Inte tillgänglig
Medium $- per gatewaytimme (~$-/månad) $- per gatewaytimme (~$-/månad)
Stor $- per gatewaytimme (~$-/månad) $- per gatewaytimme (~$-/månad)

* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.
** När du använder flera instanser debiteras du per instans.

Teknisk information och uppgifter om begränsningar för olika programgatewayer finns i den här översikten.

Databearbetning

Databearbetningsavgiften baseras på mängden data som bearbetas av dina programgatewayer.

Databearbetning Liten Medium Stor
Första 10 TB/månad $- per GB Kostnadsfri Kostnadsfri
Nästa 30 TB
(10–40 TB)/månad
$- per GB $- per GB Kostnadsfri
Över 40 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter) – Kostnadsfritt

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter från programgatewayer): Data som överförs från Azures datacenter från programgatewayerna debiteras enligt standardpriserna för dataöverföring.

SKU:er för Application Gateway Standard_v2 och WAF_v2

SKU:er för Azure Application Gateway Standard_v2 och WAF_v2 ger ytterligare stöd för autoskalning, zonredundans och statisk VIP. Dessa gatewayer erbjuder även högre prestanda, bättre tider för etablering och konfigurationsuppdatering samt omskrivning av rubriker och anpassade WAF-regler. Mer produktinformation finns i dokumentationen. Information om prissättning och fakturering finns i avsnittet nedan med vanliga frågor och svar

Application Gateway Web Application Firewall Application Gateway
Fast $- per gatewaytimme $- per gatewaytimme
Kapacitetsenhet1 $- per kapacitetsenhet/timme $- per kapacitetsenhet/timme
1 Mer information om kapacitetsenheter finns i avsnittet med vanliga frågor och svar längst ned på sidan.
* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Application Gateway, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar att varje molntjänsts Application Gateway med minst två mediuminstanser, större instanser eller distributioner med stöd för autoskalning eller zonredundans kommer att ha en tillgänglighet på minst 99,95 %. Läs mer om vårt serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, en del av en timme debiteras som en hel timme.

  • Nej. Den lilla programgateway-storleken erbjuds främst för utvecklings- och testningssyften. Om produktionsarbetsbelastningar körs på små programgatewayer kan det uppstå överbelastning av de små instansernas bearbetningskapacitet. Application Gateway stöder distribution med en eller flera instanser inom samma molntjänst. Körning av en Application Gateway-molntjänst med endast en instans rekommenderas inte på grund av bristen på hög tillgänglighet.

  • Kapacitetsenheter mäter den förbrukningsbaserade kostnaden som debiteras utöver fasta kostnader. Debiteringen av kapacitetsenheter beräknas per timme eller delvis utnyttjade timmar. Kapacitetsenheter har tre aspekter: beräkningsenheter, beständiga anslutningar och dataflöde. Beräkningsenheter mäter förbrukad processorkapacitet. Mer information finns på vår dokumentationssida.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Application Gateway

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad