Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Database for MySQL

Förnya med en skalbar MySQL-databas med öppen källkod

Innovera snabbare med en fullständigt hanterad MySQL-databas

Fokusera på apputveckling med Azure Database for MySQL som är kostnadseffektivt och enkelt att konfigurera, använda och skala. Få avancerad säkerhet, hög tillgänglighet, samt ett serviceavtal på upp till 99,99 procent. Läs översikt och lär dig hur du migrerar din lokala MySQL-databas till Azure. 

Fullständigt hanterad MySQL som är kompatibel med de senaste community-versionerna och ger maximal flexibilitet för databasåtgärder.

Intelligenta prestandarekommendationer tillhandahåller anpassad analys och förslag för databasoptimering i MySQL.

Förenklad utveckling och nära samverkan med Azure App Service och Azure Kubernetes Service (AKS).

Säkerhet, efterlevnad och förbättrade säkerhetsfunktioner i företagsklass med Microsoft Defender for Identity.

Skapa och spara med en kostnadseffektiv MySQL-databas

Skapa eller migrera enkelt dina arbetsbelastningar till Azure Database for MySQL. Konfigurera, hantera och automatisera underhåll av MySQL-databasservern, inklusive rutinuppdateringar, säkerhetskopieringar och säkerhet. Uppnå en 48 procent lägre total ägandekostnad1 och spara med burstbara instanser eller funktioner för stopp/start och betala bara för lagring när din databas har stoppats. Bygg med senaste MySQL Community Edition med hjälp av verktygen, drivrutiner och datorspråk som du väljer.

Etablera och skala snabbt och enkelt

Etablera en MySQL-databas på mindre än två minuter och förbättra frågehastigheten med AI-baserade funktioner för övervakning och optimering av databaser. Identifiera långsamma frågor med information om frågeprestanda och optimera databasen ytterligare med prestandarekommendationer. Maximera prestanda för stora databaser med stöd för upp till 96 virtuella kärnor, 672 gigabyte minne, 16 TB lagringsutrymme och 48 000 I/O-operationer per sekund (IOPS) för att uppnå dataflöde på upp till 150 000 frågor per sekund.

Skapa motståndskraftiga, dynamiska och verksamhetskritiska program

Förbättra affärskontinuiteten för verksamhetskritiska program som kör programtjänster i företagsklass i Azure. Dra nytta av nya funktioner för flexibel server, inklusive användarstyrda underhållsperioder, konfiguration av serverparametrar och IOPS-etablering. Välj prisnivån Affärskritisk för högpresterande transaktions- eller analysprogram och få ett serviceavtal (SLA) på upp till 99,99 procent för hög tillgänglighet i samma zon eller zonredundant hög tillgänglighet.

Distribuera appar snabbare med Azures ekosystem

Öka produktiviteten genom att förenkla distributionen från slutpunkt till slutpunkt. Leverera snabbare genom att utnyttja GitHub-integration för din CI/CD-pipeline. Använd Azure Database for MySQL med Azure AI Services,Azure Kubernetes Service (AKS) eller Azure App Service för att distribuera populära webbappar som Magento, Shopify, Moodle, Alfresco, Drupal och WordPress.

Bygg på en betrodd plattform

Distribuera i Microsoft Cloud och få säkerhetsfunktioner i företagsklass med inbyggda krypterings- och säkerhetslager. Identifiera, spåra och åtgärda potentiella hot i realtid med Microsoft Defender för relationsdatabaser med öppen källkod. Kontrollera dataisolering genom att konfigurera ett virtuellt nätverkoch utföra dubbel kryptering med anpassade nycklar och Transport Layer Security (TLS) 1.2-tillämpning. 

Inbyggd säkerhet och efterlevnad 

Lösningsarkitekturer för Azure Database for MySQL

Skapa och implementera webb- och mobilappar med hjälp av populär teknik med öppen källkod.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Betrott av företag i alla storlekar

Hur en mycket reglerad bransch använder molnet

Ta reda på mer om hur HSBC har byggt en intelligent digital betalningsplattform med omfattande analysfunktioner för sin app PayMe for Business i Azure.

HSBC

“Genom den snabba implementeringen av Azure-hybridmolnlösningen och de kundorienterade Microsoft 365-tjänsterna, tillsammans med införandet av säkerhetsmekanismer i molnet, har Microsoft påskyndat ombyggnaden av värdekedjan... för Mead Johnsons verksamhet i Kina.”

Yuhuai Feng (Chris): Head of Infrastructure and Security

 

 

Adobe Document Cloud-teamet hittade en lösning i ett projekt med öppen källkod som heter Azure Service Operator, ett sätt för utvecklare att definiera Azure-resurser som Kubernetes-objekt. Resultatet är en skalbar och flexibel upplevelse med flera moln som påskyndar Kubernetes-utvecklingen – från registrering till produktion – samtidigt som du tillhandahåller skyddsräcken som främjar Adobes standardmetoder och som höjer kvaliteten.

Adobe
Tillbaka till flikar

Vanliga frågor om Azure Database for MySQL

  • Azure Database for MySQL är tillgängligt i över 40 Azure-regioner i Syd- och Nordamerika, Europa och Asien och stillahavsområdet.

  • Nej. Azure Database for MySQL är en fullständigt hanterad databastjänst, vilket innebär att Microsoft automatiserar hantering och underhåll av infrastrukturen och databasservern, inklusive rutinuppdateringar, säkerhetskopieringar och säkerhet.

  • Skillnaderna mellan olika tjänstnivåer gäller huvudsakligen beräkning, minne, lagringstyp och IOPS. Mer information finns i Azure Database for MySQL flexibla servertjänstnivåer.

  • Azure Database for MySQL använder MySQL Community Edition. Se versioner som stöds för de specifika motorversioner som är tillgängliga.

  1.  Microsoft beställde en rapport från företagsstrategigruppen i september 2021 om ekonomisk validering av migrering av lokala arbetsbelastningar till Azure Database for MySQL. ESG validerade att organisationer har rapporterat stora driftbesparingar, har minskat risk och har förbättrat hastigheten för programutveckling och -leverans när de migrerat till Azure Database for MySQL. ESG:s modellerade scenario förutspår att en medelstor utvecklingsorganisation med 26 utvecklare och 200 MySQL-instanser kan uppnå besparingar på upp till 48 procent under en treårsperiod, inklusive en 86 procent lägre administrationskostnad. De kan också uppnå förbättrade intäkter med 15,5 miljoner USD tack vare tidigare lansering av produkter, förbättrad drifttid för program och förbättrad produktkvalitet genom att använda Azure Database for MySQL, vilket leder till en avkastning på 92 procent.