Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Förtroende för molnet

Få säkerhet från grunden upp med stöd från ett team av experter, och proaktiv efterlevnad som stora företag, myndigheter och nystartade företag har förtroende för.

Investering på över 1 miljard USD i FoU inom säkerhet och 3 500 experter på cybersäkerhet

Säkerhet är en hörnsten i Azure. Dra nytta av säkerhet i flera lager som tillhandahålls via fysiska datacenter, infrastruktur och experter på cybersäkerhet som aktivt övervakar och skyddar dina affärstillgångar och data.

Logotyper för PCI, Cloud Security Alliance, FedRAMP, HITRUST med flera

Fler än 100 efterlevnadserbjudanden

Skydda dina data proaktivt och effektivisera efterlevnad med det mest omfattande efterlevnadsstödet bland alla molntjänstleverantörer.

Kompromisslöst åtagande om integritet

Du kontrollerar själv dina data som ligger till grund för din verksamhet. Vår huvudprincip vad gäller integritet är att du äger dina data – vi använder dem aldrig i marknadsförings- eller reklamsyfte. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att dina data lagras och skyddas på ett säkert ställe.

8 biljoner hotsignaler analyseras varje dag

Sätt vårt vidsträckta kunnande från årtiondens erfarenhet av säkerhet och molnbaserade tjänster i arbete. Identifiera och åtgärda hot smartare och snabbare med AI-drivna säkerhetssignaler som moderniserar dina säkerhetsfunktioner.

Lär dig mer om vårt breda utbud av produkter och tjänster för säkerhet och efterlevnad

Azure Sentinel

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Säkerhetscenter

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Microsoft

Azure Säkerhetscenter

Läs om våra fyra grundprinciper för tillit: säkerhet, integritet, efterlevnad och transparens

Azure Policy

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Monitor

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Börja använda kostnadsfritt