Hoppa över navigering

Lita på ditt moln

Få säkerhet från grunden—med stöd från expertteam och samma förebyggande efterlevnad som stora bolag, myndigheter och nystartade företag förlitar sig på.

Investering på över 1 miljard USD i FoU inom säkerhet och 3 500 experter på cybersäkerhet

Säkerhet är en hörnsten i Azure. Dra nytta av säkerhet i flera lager som tillhandahålls via fysiska datacenter, infrastruktur och experter på cybersäkerhet som aktivt övervakar och skyddar dina affärstillgångar och data.

över 100 efterlevnadserbjudanden

Skydda dina data proaktivt och effektivisera efterlevnad med det mest omfattande efterlevnadsstödet bland alla molntjänstleverantörer.

Kompromisslöst åtagande om integritet

Du kontrollerar själv dina data som ligger till grund för din verksamhet. Vår huvudprincip vad gäller integritet är att du äger dina data – vi använder dem aldrig i marknadsförings- eller reklamsyfte. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att dina data lagras och skyddas på ett säkert ställe.

8Att 8 biljoner hotsignaler analyseras per dag

Sätt vårt vidsträckta kunnande från årtiondens erfarenhet av säkerhet och molnbaserade tjänster i arbete. Identifiera och åtgärda hot smartare och snabbare med AI-drivna säkerhetssignaler som moderniserar dina säkerhetsfunktioner.

Både stora och små organisationer förlitar sig på Azure

"Our global data acquisition campaign is expensive and time consuming. The collected data must be made available to the developers quickly and safely, while taking into consideration all of the relevant data protection requirements."

Adrian James, Head of Automated Driving Safety på AUDI AG
Audi

"We're seeing a huge benefit in terms of scalability. We build out resources in the cloud as we need them, in a way that would have been impossible in a physical datacenter. We also trust in the security of Azure, which is important for any business site."

Sarah Haywood, Chief Technology Officer and Vice President of Technology på Carlsberg Group
Carlsberg

"Previously, we could only establish global alerting thresholds that would apply to all our customers. When we moved to Azure Monitor, we gained the ability to set thresholds on a per-customer or a per-alert basis."

Dugan Sheehan, Principal Engineer, Microsoft Cloud Team för Rackspace
Rackspace

"We use Azure services for additional protection…. With Azure Active Directory and Multi-Factor Authentication, we know that people are who they say they are."

Sascha Wenninger, Technology Lead för 4S-programmet på Orica
Orica

Lär dig mer om vårt breda utbud av produkter och tjänster för säkerhet och efterlevnad

Azure Sentinel

Använd molnintegrerad SIEM och intelligent säkerhetsanalys för att skydda företaget

Säkerhetscenter

Enhetlig säkerhetshantering och avancerat skydd mot hot i olika hybridmolnarbetsbelastningar

Azure Säkerhetscenter

Läs om våra fyra grundprinciper för tillit: säkerhet, integritet, efterlevnad och transparens

Azure Policy

Implementera företagsstyrning och standarder för Azure-resurser

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med inbyggd tjänst för haveriberedskap

Azure Monitor

Fullständig insikt i dina program, infrastrukturen och nätverket

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.

Kan vi hjälpa dig?