Service Bus Priser

Håll appar och enheter anslutna över privata och offentliga moln

Azure Service Bus är en infrastruktur för meddelanden i vilken olika program kan kommunicera med varandra. Det ökar skalbarheten och återhämtningskapaciteten. Så här fungerar Service Bus.

Service Bus finns på nivåerna Basic, Standard och Premium. Här är skillnaderna:

Funktion Basic Standard Premium
Köer
Schemalagda meddelanden
Ämnen
Transaktioner
Avduplicering
Sessioner
ForwardTo/SendVia
Meddelandestorlek 256 kB 256 kB 1 MB
Antal Brokered Connections som ingår 100 1 0001 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Brokered Connections (överanvändning tillåts) (faktureringsbart) Upp till 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Resursisolering
11 000 Brokered Connections ingår i Standard Messaging-nivån (genom basavgiften) och kan delas över alla köer, ämnen/prenumerationer och Event Hubs inom samma Azure-prenumeration. Service Bus Premium körs i dedikerade resurser för att ge högre dataflöde och mer konsekventa prestanda.

Meddelandeåtgärder

En åtgärd är ett API-anrop till Service Bus-tjänsten.

Basic
Åtgärder $- per miljon operationer
Standard
Basavgift 1 $-/mån
Första 12.5M åtgärder / månad Ingår
Nästa 88M åtgärder (13M–100M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Nästa 2,400M åtgärder (100M–2,500M åtgärder)/månad $- per miljon operationer
Över 2,500M åtgärder/månad $- per miljon operationer
Premium
Dagligen $- fast pris per meddelandeenhet

Brokered Connections

Antal AMQP-anslutningar eller HTTP-anrop till Service Bus.

Standard-nivå
Första 1K / månad Ingår
Nästa 99K (1K–100K)/månad $- per anslutning/månad
Nästa 400K (100K–500K)/månad $- per anslutning/månad
Över 500K/månad $- per anslutning/månad
Premiumnivå
Brokered Connections debiteras inte på Premium-nivån.

Hybridanslutningar och WCF-reläer

Hybridanslutningar debiteras baserat på antal lyssnarenheter och för all överförbrukning vid dataöverföringar (5 GB per månad ingår). WCF-reläer debiteras baserat på meddelandevolym och relätimmar.
Pris för hybridanslutningar
Anslutningsavgift (5 GB data per månad ingår) $- per lyssnare
Överförbrukning av dataöverföringar (utöver de 5 GB data som ingår per månad)* $-/GB

*Dataöverföringsgränsen på 5 GB täcker total dataöverföring för alla lyssnarenheter.

Priser för WCF-reläer
Relätimmar $- per 100 relätimmar
Meddelanden $- per 10 000 meddelanden

Månadspriserna baseras på 744 timmars förväntad användning. Anslutningarna debiteras stegvis per timme.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

I den här artikeln finns flera frågor och svar om Service Bus-fakturering

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om Service Bus

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu