Service Bus Priser

Håll appar och enheter anslutna över privata och offentliga moln

Azure Service Bus är en infrastruktur för meddelanden i vilken olika program kan kommunicera med varandra. Det ökar skalbarheten och återhämtningskapaciteten. Så här fungerar Service Bus.

Service Bus finns på nivåerna Basic, Standard och Premium. Här är skillnaderna:

Funktion Basic Standard Premium
Köer
Schemalagda meddelanden
Ämnen
Transaktioner
Avduplicering
Sessioner
ForwardTo/SendVia
Meddelandestorlek 256 kB 256 kB 1 MB
Antal Brokered Connections som ingår 100 1 0001 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Brokered Connections (överanvändning tillåts) (faktureringsbart) Upp till 1 000 per meddelandefunktionsenhet
Resursisolering
11 000 Brokered Connections ingår i Standard Messaging-nivån (genom basavgiften) och kan delas över alla köer, ämnen/prenumerationer och Event Hubs inom samma Azure-prenumeration. Service Bus Premium körs i dedikerade resurser för att ge högre dataflöde och mer konsekventa prestanda.

Meddelandeåtgärder

En åtgärd är ett API-anrop till Service Bus-tjänsten.

Basic
Åtgärder $0.05 per miljon operationer
Standard
Basavgift 1 $10/mån
Första 12.5M åtgärder / månad Ingår
Nästa 88M åtgärder (13M–100M åtgärder)/månad $0.8 per miljon operationer
Nästa 2,400M åtgärder (100M–2,500M åtgärder)/månad $0.5 per miljon operationer
Över 2,501M åtgärder/månad $0.2 per miljon operationer
Premium
Dagligen $22.26 fast pris per meddelandeenhet

Brokered Connections

Antal AMQP-anslutningar eller HTTP-anrop till Service Bus.

Standard-nivå
Första 1K / månad Ingår
Nästa 99K (1K–100K)/månad $0.03 per anslutning/månad
Nästa 400K (100K–500K)/månad $0.025 per anslutning/månad
Över 500K/månad $0.015 per anslutning/månad
Premiumnivå
Brokered Connections debiteras inte på Premium-nivån.

Hybridanslutningar och WCF-reläer

Hybridanslutningar debiteras baserat på antal lyssnarenheter och för all överförbrukning vid dataöverföringar (5 GB per månad ingår). WCF-reläer debiteras baserat på meddelandevolym och relätimmar.
Pris för hybridanslutningar Pris för förhandsversion
Anslutningsavgift (5 GB data per månad ingår) $5 per lyssnare
Överförbrukning av dataöverföringar (utöver de 5 GB data som ingår per månad)* $0.5/GB

*Dataöverföringsgränsen på 5 GB täcker total dataöverföring för alla lyssnarenheter.

Priser för WCF-reläer
Relätimmar $0.1 per 100 relätimmar
Meddelanden $0.01 per 10 000 meddelanden

Månadspriserna baseras på 744 timmars förväntad användning. Anslutningarna debiteras stegvis per timme.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • 99,9 % garanterad tillförlitlighet (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

I den här artikeln finns flera frågor och svar om Service Bus-fakturering

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu