Redis Cache Priser

Med Azure Redis Cache kan du använda en säker Redis-cache med öppen källkod. Det är en speciellt utformad lösning som hanteras av Microsoft, för att bygga mycket skalbara program som svarar snabbt och ger dig blixtsnabb åtkomst till dina data. Du kan också utnyttja den breda funktionsuppsättningen som tillhandahålls av Redis samtidigt som du får den pålitliga värdtjänsten och övervakningen från Microsoft.

Basic
Grundläggande cachelagring som passar perfekt för utveckling/testning.
Standard
Produktionsklar cache med replikering för huvudserver/underordnad server.
Premium
Företagsklar nivå som kan användas som cache och bevara data. Avsett för maximal skalning och företagsintegrering.
Cache Ja Ja Ja
Replikering och redundans - Ja Ja
SLA - 99,9% 99,9%
Konfigurera Redis (Keyspace-meddelanden osv.) - Ja Ja
Redis-datapersistens - - Ja
Redis-kluster - - Ja
Skala ut till flera cache-enheter - - Ja
Azure Virtual Network - - Ja
Minnesstorlek 250 MB - 53 GB 250 MB - 53 GB 6 GB - 530 GB *
Nätverksprestanda Låg - Hög Låg - Hög Mellan - Högsta
Högsta antal klientanslutningar 256 - 20 000 256 - 20 000 7 500 - 40 000
*Mer tillgängligt på begäran.

Basic

Basic cachelagring är en enstaka cachenod som passar perfekt för utveckling/test och icke-kritiska arbetsbelastningar. Det finns inget serviceavtal för Basic-nivån.

Cachenamn Cachestorlek Basic Nätverksprestanda Antal klientanslutningar
250 MB $- Låg 256
1 GB $- Låg 1 000
2,5 GB $- Mellan 2 000
6 GB $- Mellan 5 000
13 GB $- Mellan 10 000
26 GB $- Hög 15 000
53 GB $- Högsta 20 000

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Standard

En replikerad cache i en tvånods primär-/sekundärkonfiguration. Vi hanterar automatisk replikering mellan två noder och erbjuder ett serviceavtal med hög tillgänglighet.

Cachenamn Cachestorlek Standard Nätverksprestanda Antal klientanslutningar
250 MB $- Låg 256
1 GB $- Låg 1 000
2,5 GB $- Mellan 2 000
6 GB $- Mellan 5 000
13 GB $- Mellan 10 000
26 GB $- Hög 15 000
53 GB $- Högsta 20 000

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Premium

Premium-nivån omfattar alla funktioner på Standard-nivån och ger bättre cacheprestanda än på Basic- och Standard-nivån, större arbetsbelastningar, haveriberedskap och förbättrad säkerhet. Ytterligare funktioner:

  • Redis-persistens gör att du kan bevara data lagrade i Redis-cache. Du kan även ta ögonblicksbilder och säkerhetskopiera data och sedan läsa in dem i händelse av fel.
  • Redis Cluster delar automatiskt data över flera Redis-noder så att du kan skapa arbetsbelastningar på större minnesstorlekar (större än 53 GB) få bättre prestanda.
  • Azure Virtual Network-distributionen (VNet) tillhandahåller förbättrad säkerhet och isolering för din Azure Redis Cache, samt undernät, åtkomstkontrollprinciper och andra funktioner för att ytterligare begränsa åtkomst.

Cachenamn Cachestorlek Pris per skärva Nätverksprestanda Antal klientanslutningar
6 GB $- Mellan 7 500
13 GB $- Mellan 15 000
26 GB $- Hög 30 000
53 GB $- Högsta 40 000

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Geo-replikering (förhandsversion)

När geo-replikering är aktiverad kan två separata Azure Redis Cache-instanser i olika Azure-regioner länkas samman som en primär instans och en replik. Tjänsten säkerställer att den primära instansen och repliken hålls synkroniserade. Du kan läsa från och skriva till den primära instansen, men du kan bara läsa från repliken. Förutom att betala standardavgifter för den primära instansen och repliken tillkommer även avgifter för dataöverföringen mellan regionerna. Geo-replikering är bara tillgängligt på nivån Azure Redis Cache Premium.

Support och serviceavtal

  • Vi erbjuder teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Redis Cache och Managed Cache Service genom Azure-supporten, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): Azure Redis Cache garanterar tillgänglig cachelagring på Standard- eller Premium-nivå minst 99,9 % av tiden. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal. Serviceavtalet täcker endast anslutningen mellan cachens slutpunkter. Serviceavtalet täcker inte skydd mot dataförlust. Vi rekommenderar att du använder Redis-datapersistensfunktionen på Premium-nivå för att öka skyddet mot dataförlust.
  • Inget serviceavtal för Basic-nivån.

Vanliga frågor och svar

  • Ja. På Premium-nivån kan du skala ut till flera Redis-cacheenheter.

  • Vi rekommenderar att du använder Azure Redis Cache på grund av den flexibilitet det erbjuder. Det bygger på Redis-protokollets öppna standard som stöds av många programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby och ytterligare 29 språk). Det innebär att det kan användas vid nästan alla arbetsbelastningsnivåer som du kan bygga i Azure.

  • Managed Cache Service och cachelagring i rollinstanser är schemalagda att dras in den 30 november 2016. Mer information finns i Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Azure Managed Cache och In-Role Cache dras in 2016/11/30).

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Redis Cache

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu