Redis Cache priser

Azure Redis Cache gives you the ability to use a secure open source Redis cache. It's a dedicated offering managed by Microsoft, to build highly scalable and responsive applications by providing you super-fast access to your data. You get to leverage the rich feature set and ecosystem provided by Redis while also getting reliable hosting and monitoring from Microsoft.

Basic
Grundläggande cachelagring som passar perfekt för utveckling/testning.
Standard
Produktionsklar cache med replikering för huvudserver/underordnad server.
Premium
Företagsklar nivå som kan användas som cache och bevara data. Avsett för maximal skalning och företagsintegrering.
Cache Ja Ja Ja
Replikering och redundans - Ja Ja
SLA - 99,9% 99,9%
Konfigurera Redis (Keyspace-meddelanden osv.) - Ja Ja
Redis-datapersistens - - Ja
Redis-kluster - - Ja
Skala ut till flera cache-enheter - - Ja
Azure Virtual Network - - Ja
Minnesstorlek 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–530 GB
Nätverksprestanda Low to high Low to high Moderate to highest
Högsta antal klientanslutningar 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Basic cache is a single node cache which is ideal for development/test and non-critical workloads. There's no SLA on basic tier.

Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Pris
C0 250 MB Låg 256 $-
C1 1 GB Låg 1 000 $-
C2 2,5 GB Mellan 2 000 $-
C3 6 GB Mellan 5 000 $-
C4 13 GB Mellan 10 000 $-
C5 26 GB Hög 15 000 $-
C6 53 GB Högsta 20 000 $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Standard

A replicated cache in a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the two nodes, and offer a high-availability SLA.

Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Pris
C0 250 MB Låg 256 $-
C1 1 GB Låg 1 000 $-
C2 2,5 GB Mellan 2 000 $-
C3 6 GB Mellan 5 000 $-
C4 13 GB Mellan 10 000 $-
C5 26 GB Hög 15 000 $-
C6 53 GB Högsta 20 000 $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Premium

Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Redis Cache, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Pris per skärva
P1 6 GB Mellan 7 500 $-
P2 13 GB Hög 15 000 $-
P3 26 GB Hög 30 000 $-
P4 53 GB Högsta 40 000 $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Geo-replikering (förhandsversion)

När geo-replikering är aktiverat kan två separata Azure Redis Cache-instanser i olika Azure-regioner länkas samman som en primär instans och en replik. Tjänsten säkerställer att den primära instansen och repliken hålls synkroniserade. Du kan läsa från och skriva till den primära instansen, men du kan bara läsa från repliken. Förutom att betala standardavgifter för den primära instansen och repliken tillkommer även avgifter för dataöverföringen mellan regionerna. Geo-replikering är bara tillgängligt på nivån Azure Redis Cache Premium.

Support och serviceavtal

  • Vi erbjuder teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Redis Cache och Managed Cache Service genom Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): Azure Redis Cache garanterar tillgänglig cachelagring på Standard- eller Premium-nivå minst 99,9 % av tiden. Läs mer om vårt serviceavtal. Serviceavtalet täcker endast anslutningen mellan cacheslutpunkterna. Serviceavtalet täcker inte skydd mot dataförlust. Vi rekommenderar att du använder Redis-datapersistensfunktionen på Premium-nivå för att öka skyddet mot dataförlust.
  • Det finns inget serviceavtal för Basic-nivån.

Vanliga frågor och svar

  • Ja. På Premium-nivån kan du skala ut till flera Redis-cacheenheter.

  • Vi rekommenderar att du använder Azure Redis Cache på grund av den flexibilitet det erbjuder. Det bygger på Redis-protokollets öppna standard som stöds av många programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby och ytterligare 29 språk). Det innebär att det kan användas vid nästan alla arbetsbelastningsnivåer som du kan bygga i Azure.

  • Managed Cache Service and In-Role were retired on November 30, 2016. For more information, see Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Redis Cache

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto