Priser för Azure Cache for Redis

Med Azure Cache for Redis kan du använda en säker Redis-cache med öppen källkod. Det är en speciellt utformad lösning som hanteras av Microsoft, för att bygga mycket skalbara program som svarar snabbt och ger dig blixtsnabb åtkomst till dina data. Du kan utnyttja den breda funktionsuppsättningen och ekosystemet som tillhandahålls av Redis samtidigt som du får den pålitliga värdtjänsten och övervakningen från Microsoft.

Basic
Grundläggande cachelagring som passar perfekt för utveckling/testning.
Standard
Produktionsklar cache med replikering för huvudserver/underordnad server.
Premium
Företagsklar nivå som kan användas som cache och bevara data. Avsett för maximal skalning och företagsintegrering.
Cache Ja Ja Ja
Replikering och redundans - Ja Ja
SLA - 99,9% 99,9%
Redis-datapersistens - - Ja
Redis-kluster - - Ja
Azure Virtual Network - - Ja
Minnesstorlek 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–120 GB
Nätverksprestanda Låg till hög Låg till hög Mellan till högsta
Högsta antal klientanslutningar 256–20 000 256–20 000 7 500–40 000

Basic

Basic cachelagring är en enstaka cachenod som passar perfekt för utveckling/test och icke-kritiska arbetsbelastningar. Det finns inget serviceavtal för Basic-nivån.

Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Pris
C0 250 MB Låg 256 $-
C1 1 GB Låg 1 000 $-
C2 2,5 GB Mellan 2 000 $-
C3 6 GB Mellan 5 000 $-
C4 13 GB Mellan 10 000 $-
C5 26 GB Hög 15 000 $-
C6 53 GB Högsta 20 000 $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Standard

En replikerad cache är som standard en tvånods primär-/sekundärkonfiguration. Vi hanterar automatisk replikering mellan noderna och erbjuder ett serviceavtal med hög tillgänglighet.

Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Pris (2-nods)
C0 250 MB Låg 256 $-
C1 1 GB Låg 1 000 $-
C2 2,5 GB Mellan 2 000 $-
C3 6 GB Mellan 5 000 $-
C4 13 GB Mellan 10 000 $-
C5 26 GB Hög 15 000 $-
C6 53 GB Högsta 20 000 $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Premium

Premium-nivån omfattar alla funktioner på Standard-nivån och ger bättre cacheprestanda än på Basic- och Standard-nivån samt större arbetsbelastningar, haveriberedskap och förbättrad säkerhet. Ytterligare funktioner:

  • Redis-persistens gör att du kan bevara data lagrade i Redis-cache. Du kan även ta ögonblicksbilder och säkerhetskopiera data och sedan läsa in dem i händelse av fel.
  • Redis Cluster delar automatiskt data över flera Redis-noder så att du kan skapa arbetsbelastningar på större minnesstorlekar (större än 53 GB) få bättre prestanda.
  • Azure Virtual Network-distributionen tillhandahåller förbättrad säkerhet och isolering för din Azure Cache for Redis. Den tillhandahåller även undernät, åtkomstkontrollprinciper och andra funktioner för att ytterligare begränsa åtkomst.
Cachenamn Cachestorlek Nätverksprestanda Antal klientanslutningar Betala per användning (per shard, 2-nods) 1-årig reservation (% besparingar) 3-årig reservation (% besparing)
P1 6 GB Mellan 7 500 $- $- $-
P2 13 GB Hög 15 000 $- $- $-
P3 26 GB Hög 30 000 $- $- $-
P4 53 GB Högsta 40 000 $- $- $-
P5 120 GB Högsta 40 000 $- $- $-

Läs mer om hur du väljer rätt cacheerbjudande som passar dig.

Geo-replikering

När geo-replikering är aktiverat kan två separata Azure Cache for Redis-instanser i olika Azure-regioner länkas samman som en primär instans och en replik. Tjänsten säkerställer att den primära instansen och repliken hålls synkroniserade. Du kan läsa från och skriva till den primära instansen, men du kan bara läsa från repliken. Förutom att betala standardavgifter för den primära instansen och repliken tillkommer även avgifter för dataöverföringen mellan regionerna. Geo-replikering är bara tillgängligt på Premium-nivån i Azure Cache for Redis.

Support och serviceavtal

  • Vi erbjuder teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cache for Redis och Managed Cache Service, genom Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA) – Azure Cache for Redis garanterar tillgänglig cachelagring på Standard-/Premium-nivå minst 99,9 % av tiden. Läs mer om vårt serviceavtal. Serviceavtalet täcker endast anslutningen mellan cachens slutpunkter. Serviceavtalet täcker inte skydd mot dataförlust. Vi rekommenderar att du använder Redis-datapersistensfunktionen på Premium-nivå för att öka skyddet mot dataförlust.
  • Det finns inget serviceavtal för Basic-nivån.

Vanliga frågor och svar

  • Ja. På Premium-nivån kan du skala ut till flera Azure Cache for Redis-enheter.

  • Vi rekommenderar att du använder Azure Cache for Redis på grund av den flexibilitet det erbjuder. Det bygger på Redis-protokollets öppna standard som stöds av många programmeringsspråk (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby och ytterligare 29 språk). Det innebär att det kan användas vid nästan alla arbetsbelastningsnivåer som du kan bygga i Azure.

  • Managed Cache Service och cachelagring i rollinstanser drogs tillbaka den 30 november 2016. Mer information finns i Azure Managed Cache and In-Role Cache services to be retired on 11/30/2016 (Azure Managed Cache och In-Role Cache dras in 2016/11/30).

  • Spara upp till 55 % på Premium-nivån för Azure Cache for Redis med en 1- eller 3-årig kapacitetsreservation. Mer information finns på dokumentationssidan.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cache for Redis

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad