Priser för Azure Machine Learning

Maskininlärningstjänst i företagsklass som bygger och distribuerar modeller snabbare

Gör jobbet enklare för utvecklare och dataforskare med ett brett urval av produktiva funktioner för att skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller snabbare. Få ut produkter och tjänster på marknaden snabbare, samt främja teamsamarbete med branschledande MLOps–DevOps för maskininlärning. Använd en säker och betrodd plattform som är utformad för ansvarsfull AI.

Prisinformation

Azure Machine Learning är för närvarande allmänt tillgänglig och kunderna debiteras för förbrukade Azure-resurser (till exempel kostnader för beräkning och lagring). Det finns inga ytterligare avgifter för Azure Machine Learning.

Begrepp, självstudier och exempel finns i vår dokumentation.

Det finns inga ytterligare ML-avgifter för Azure Machine Learning. Om du vill veta mer väljer du region och annan information nedan för att se alla tillgängliga virtuella datorer och tillhörande prissättning.

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program

Bs-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
B2S 2 4 GiB $- $- $- $- $-
B2MS 2 8 GiB $- $- $- $- $-
B4MS 4 16 GiB $- $- $- $- $-
B8MS 8 32 GiB $- $- $- $- $-
B12MS 12 48 GiB $- $- $- $- $-
B16MS 16 64 GiB $- $- $- $- $-
B20MS 20 80 GiB $- $- $- $- $-

Av2 Standard

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
A4 v2 4 8 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

D2-64 v3

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2 v3 2 8 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB $- $- $- $- $-
D48 v3 48 192 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2s v3 2 8 GiB $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $- $- $- $-
D48s v3 48 192 GiB $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB $- $- $- $- $-

D1-5 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $-

D1s-5s v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $-

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F2s v2 2 4 GiB $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $- $- $- $-
F48s v2 48 96 GiB $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB $- $- $- $- $-

F-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F2 2 4 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32 GiB $- $- $- $- $-

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2 v3 2 16 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E48 v3 48 384 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2s-64s v3

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2s v3 2 16 GiB $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160 GiB $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E48s v3 48 384 GiB $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432 GiB $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

D11–15 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $-
D15i v2 20 140 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig

D11S-15S v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $-
DS15i v2 20 140 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig

G-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
G1 2 28 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för G-serien.

M-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
M64m 64 1 792 GiB $- $- $- $- $-
M128m 128 3 892 GiB $- $- $- $- $-
M128 128 2 048 GiB $- $- $- $- $-

Begränsade vCPU:er kan användas

Instans Aktiv vCPU /
Underliggande vCPU
RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS12-2 v2 2 / 4 28 GiB $- $- $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56 GiB $- $- $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112 GiB $- $- $- $- $-
DS14-8 v2 8 / 16 112 GiB $- $- $- $- $-
E4-2as v4 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8-2as v4 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E8-4as v4 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16-4as v4 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E16-8as v4 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E32-8as v4 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E32-16as v4 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E64-16as v4 16 / 64 512 GiB $- $- $- $- $-
E64-32as v4 32 / 64 512 GiB $- $- $- $- $-
E96-24as v4 24 / 96 672 GiB $- $- $- $- $-
E96-48as v4 48 / 96 672 GiB $- $- $- $- $-
E4-2ds v4 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8-2ds v4 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E8-4ds v4 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16-4ds v4 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E16-8ds v4 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E32-8ds v4 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E32-16ds v4 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E64-16ds v4 16 / 64 504 GiB $- $- $- $- $-
E64-32ds v4 32 / 64 504 GiB $- $- $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E8-4s v3 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E32-8s v3 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E32-16s v3 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432 GiB $- $- $- $- $-
E4-2s v4 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $-
E8-2s v4 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E8-4s v4 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $-
E16-4s v4 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E16-8s v4 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $-
E32-8s v4 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E32-16s v4 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $-
E64-16s v4 16 / 64 504 GiB $- $- $- $- $-
E64-32s v4 32 / 64 504 GiB $- $- $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs4-8 8 / 16 224 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-8 8 / 32 448 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-16 16 / 32 448 GiB $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
M8-2ms 2 / 8 219 GiB $- $- $- $- $-
M8-4ms 4 / 8 219 GiB $- $- $- $- $-
M16-4ms 4 / 16 438 GiB $- $- $- $- $-
M16-8ms 8 / 16 438 GiB $- $- $- $- $-
M32-8ms 8 / 32 875 GiB $- $- $- $- $-
M32-16ms 16 / 32 875 GiB $- $- $- $- $-
M64-16ms 16 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $-

Lagringsoptimerad

Högt diskgenomflöde och I/O. Perfekt för stordata, SQL- och NoSQL-databaser.

Ls-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
L4s 4 32 GiB $- $- $- $- Inte tillgänglig
L8s 8 64 GiB $- $- $- $- Inte tillgänglig
L16s 16 128 GiB $- $- $- $- Inte tillgänglig
L32s 32 256 GiB $- $- $- $- Inte tillgänglig

GPU

Särskilda virtuella datorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering, med enkla eller flera grafikprocessorer.

NC-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6 6 56 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-

NCsv2-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v2 6 112 GiB 1X P100 $- $- $- $- $-
NC12s v2 12 224 GiB 2X P100 $- $- $- $- $-
NC24s v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $-
NC24rs v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $-

NCsv3-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v3 6 112 GiB 1X V100 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224 GiB 2X V100 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $-
NC24rs v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $-

NV-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NV6 6 56 GiB 1X M60 $- $- $- $- $-
NV12 12 112 GiB 2X M60 $- $- $- $- $-
NV24 24 224 GiB 4X M60 $- $- $- $- $-

NVv3-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NV12s v3 12 112 GiB 1X M60 $- $- $- $- $-
NV24s v3 24 224 GiB 2X M60 $- $- $- $- $-
NV48s v3 48 448 GiB 4X M60 $- $- $- $- $-

NDs-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
ND6s 6 112 GiB 1X P40 $- $- $- $- $-
ND12s 12 224 GiB 2X P40 $- $- $- $- $-
ND24rs 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $-
ND24s 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $-

NDv2-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
ND40rs v2 40 672 GiB 8X V100 (NVlink) $- $- $- $- Inte tillgänglig

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorerna med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
H8 8 56 GiB $- $- $- $- $-
H16 16 112 GiB $- $- $- $- $-
H8m 8 112 GiB $- $- $- $- $-
H16m 16 224 GiB $- $- $- $- $-
H16mr 16 224 GiB $- $- $- $- $-
H16r 16 112 GiB $- $- $- $- $-

FPGA

Mikrotjänster för accelererad maskinvara huvudsakligen för inferensarbetsbelastning

PB-serien

Instans FPGA RAM
FPGA-pris
Machine Learning-tjänst Pris Totalpris
PB6s 1 Arria10 (PCIe) 112 GiB $- $- $-
PB12s 2 Arria10 (PCIe) 224 GiB $- $- $-
PB24s 4 Arria10 (PCIe) 448 GiB $- $- $-

FPGA-baserade virtuella datorer är för närvarande begränsade till endast inferensarbetsbelastningar för Machine Learning Service.

D-series

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D1 1 3,5 GiB $- $- $- $- $-
D2 2 7 GiB $- $- $- $- $-
D3 4 14 GiB $- $- $- $- $-
D4 8 28 GiB $- $- $- $- $-
D11 2 14 GiB $- $- $- $- $-
D12 4 28 GiB $- $- $- $- $-
D13 8 56 GiB $- $- $- $- $-
D14 16 112 GiB $- $- $- $- $-

Ytterligare information

 • Utöver ovan nämnda kostnader distribueras tre ytterligare resurser som medför extra avgifter

  1. Basic-konto för Azure Container Registry
  2. Azure Block Blob Storage (generell användning v. 1)
  3. Key Vault
 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad anslutbarhet på 99,95 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

 • Azure Machine Learning-kunder ansvarar för kostnaderna för förbrukade Azure-resurser, inklusive virtuella datorer.
 • Du faktureras per dag. I faktureringssyfte börjar en dag vid midnatt UTC-tid. Fakturor genereras per månad.

  • Utbildning:

   Som ett konkret exempel säger vi att du tränar en modell i 100 timmar med 10 virtuella DS14 v2-datorer på en Basic-arbetsyta i USA, västra 2. För en faktureringsmånad på 30 dagar blir fakturan som du ser nedan:

   Azure VM-kostnad: (10 datorer * $1.196 per dator) * 100 timmar = $1196

   Azure Machine Learning-kostnad: (10 datorer * 16 kärnor * $0 per kärna) * 100 timmar = $0

   Totalt: $1196 + $0 = $1196

  • Slutsatsdragning:

   Vi tar ett specifikt exempel. Vi säger att du distribuerar en modell för slutsatsdragning hela dagen för en 30-dagars faktureringsmånad med 10 virtuella DS14 v2-datorer i Basic USA, västra 2. För en faktureringsmånad på 30 dagar blir fakturan som du ser nedan:

   Azure VM-kostnad: (10 datorer * $1.196 per dator) * (24 timmar * 30 dagar) = $8611.2

   Azure Machine Learning-kostnad: (10 datorer * 16 kärnor * $0 per kärna) * (24 timmar * 30 dagar) = $0

   Totalt: $8611.2 + $0 = $8611.2

  Observera att det inte finns några ytterligare Azure Machine Learning-avgifter. Utöver beräkningsavgifterna debiteras du separata avgifter för de Azure-tjänster du förbrukar, inklusive men inte begränsat till HDInsight, Azure Container Registry, Azure Blob Storage, Application Insights, Azure Key Vault, Virtual Network, Azure Event Hub och Azure Stream Analytics.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Machine Learning

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.