Azure Machine Learning priser

Maskininlärningstjänst i företagsklass som bygger och distribuerar modeller snabbare

Gör jobbet enklare för utvecklare och dataforskare med ett brett urval av produktiva funktioner för att skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller snabbare. Få ut produkter och tjänster på marknaden snabbare, samt främja teamsamarbete med branschledande MLOps–DevOps för maskininlärning. Använd en säker och betrodd plattform som är utformad för ansvarsfull AI.

Prisnivåer

Azure Machine Learning finns i två versioner som är skräddarsydda för dina maskininlärningsbehov – Enterprise och Basic. Det gör det enklare för utvecklare och dataforskare att accelerera den fullständiga livscykeln för maskininlärning. Basic-versionen har allmän tillgänglighet (GA). Enterprise-versionen finns i förhandsversion, och inget ML-tillägg förekommer under den tiden. Kunder ansvarar fortfarande för kostnader som tillkommer på Azure-resurser både på Basic- och Enterprise-arbetsytor (även i förhandsversion). Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines.

Basic-versionen har inga ML-tillägg på Azure-resurser för utbildning eller slutsatsdragning. När Enterprise-versionen blir allmänt tillgänglig tillkommer ett maskininlärningstillägg (för utbildning och slutsatsdragning), som finns i prissättningen nedan.

Azure Machine Learning-versioner

Funktioner Basic Enterprise
För utveckling av öppen källkod i molnskala med en kodcentrerad upplevelse. Basic + UI-funktioner + säker och omfattande livscykelhantering för maskininlärning för alla kompetensnivåer.
Automatiserad maskininlärning
Skapa och köra experiment i notebook-filer Tillgänglig Tillgänglig
Skapa och köra experiment i studiowebben Inte tillgänglig Tillgänglig
Branschledande prognosfunktioner Inte tillgänglig Tillgänglig
Stöd för djupinlärning och andra avancerade studerande Inte tillgänglig Tillgänglig
Stöd för stora data (upp till 100 GB) Inte tillgänglig Tillgänglig
Tolkning i användargränssnittet Inte tillgänglig Tillgänglig
Pipelines för maskininlärning
Skapa, köra och publicera pipelines med Azure ML SDK Tillgänglig Tillgänglig
Skapa pipelineslutpunkter med Azure ML SDK Tillgänglig Tillgänglig
Skapa, redigera och ta bort schemalagda körningar av pipelines med Azure ML-SDK Tillgänglig Tillgänglig
Skapa och publicera anpassade moduler med Azure ML SDK Tillgänglig Tillgänglig
Visa information om pipelinekörning i studio Tillgänglig Tillgänglig
Skapa, köra, visualisera och publicera pipelines i Azure ML-designern Inte tillgänglig Tillgänglig
Skapa pipelineslutpunkter i Azure ML-designern Inte tillgänglig Tillgänglig
Skapa, redigera och ta bort schemalagda körningar av pipelines i Azure ML-designern Inte tillgänglig Tillgänglig
Skapa och publicera anpassade moduler i Azure ML-designern Inte tillgänglig Tillgänglig
Integrerade notebook-filer
Notebook-fil för arbetsyta och fildelning Tillgänglig Tillgänglig
Stöd för R och Python Tillgänglig Tillgänglig
Samarbete för notebook-fil Tillgänglig Tillgänglig
Beräkningsinstans
Hanterade beräkningsinstanser för integrerade notebook-filer Tillgänglig Tillgänglig
Delning av beräkningsinstanser Tillgänglig Tillgänglig
Felsökning av modeller för samarbete Tillgänglig Tillgänglig
Jupyter, JupyterLab, Visual Studio Code Tillgänglig Tillgänglig
Stöd för Azure Virtual Network (Vnet) för distribution Tillgänglig Tillgänglig
Stöd för SDK
Stöd för R och Python SDK Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhet
Stöd för rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) Tillgänglig Tillgänglig
Stöd för Azure Virtual Network (Vnet) för utbildning Tillgänglig Tillgänglig
Stöd för Azure Virtual Network (Vnet) för slutsatsdragning Tillgänglig Tillgänglig
Autentisering av bedömningsslutpunkt Tillgänglig Tillgänglig
Databearbetning
Kapacitetsdelning och kvoter över flera arbetsytor Inte tillgänglig Tillgänglig
Data för maskininlärning
Skapa, visa eller redigera datamängder från SDK Tillgänglig Tillgänglig
Skapa, visa eller redigera datamängder från användargränssnittet Tillgänglig Tillgänglig
Visa, redigera eller ta bort dataavvikelseövervakare från SDK:n Tillgänglig Tillgänglig
Visa, redigera eller ta bort dataavvikelseövervakare från användargränssnittet Inte tillgänglig Tillgänglig
MLOps
Skapa ML-pipelines i SDK Tillgänglig Tillgänglig
Batch-slutsatsdragning Tillgänglig Tillgänglig
Modellprofilering Tillgänglig Tillgänglig
Tolkning i användargränssnittet Inte tillgänglig Tillgänglig
Etikettera
Etikettera projektledningsportalen Tillgänglig Tillgänglig
Etiketterarportalen Tillgänglig Tillgänglig
Etikettera med privat personalstyrka Tillgänglig Tillgänglig

Prisinformation

I tabellen nedan förklaras ML-tillägget för en bred kategori med virtuella datorer. Om du vill veta mer väljer du region och annan information nedan för att se alla tillgängliga virtuella datorer och tillhörande prissättning.

Utgåva CPU (generell användning, beräkningsoptimerad, minnesoptimerad, lagringsoptimerad) GPU
Basic Inget ML-tillägg, VM-prissättning endast för utbildning och slutsatsdragning Inget ML-tillägg, VM-prissättning endast för utbildning och slutsatsdragning
Enterprise $- i ML-tillägg per kärntimma ML-tillägg per kärna från $-+ och uppåt

Generellt syfte

För webbplatser, små till mellanstora databaser och andra vanliga program

Bs-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
B1S 1 1 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B2S 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B1LS 1 0,5 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B1MS 1 2 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B2MS 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B4MS 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B8MS 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B12MS 12 48 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B16MS 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
B20MS 20 80 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Av2 Standard

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
A1 v2 1 2 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A2 v2 2 4 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A4 v2 4 8 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A8 v2 8 16 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A2m v2 2 16 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A4m v2 4 32 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
A8m v2 8 64 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

D2-64 v3 – den senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2 v3 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D48 v3 48 192 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 – senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D2s v3 2 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D48s v3 48 192 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

D1-5 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS1 v2 1 3,5 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F2s v2 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F4s v2 4 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F48s v2 48 96 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

F-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
F1 1 2 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F2 2 4 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F4 4 8 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F8 8 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
F16 16 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2-64 v3 – den senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2 v3 2 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E20 v3 20 160 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E48 v3 48 384 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

E2s-64s v3 – senaste generationen

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
E2s v3 2 16 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4s v3 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8s v3 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E20s v3 20 160 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E48s v3 48 384 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64i v3 1 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
1 Azure Compute ger VM-storlekar som isoleras till en specifik maskinvarutyp och dedikerad till en enda kund. Dessa VM-storlekar passar bäst för arbetsbelastningar som kräver en hög grad av isolering från andra kunder för arbetsbelastningar som innehåller element som efterlevnad och regelkrav.

D11–15 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
D11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
D15i v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- Inte tillgänglig

DS11-S15 v2

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS11 v2 2 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS15i v2 20 140 GiB $- $- $- $- $- $- $- Inte tillgänglig

G-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
G1 2 28 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
G2 4 56 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
G3 8 112 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
G4 16 224 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom
G5 32 448 GiB $- $- $- $- $- – – Tom – – Tom

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för G-serien.

M-serien

Instans vCPU RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
M64 64 1 024 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M32ls 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64ls 64 512 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64m 64 1 792 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128m 128 3 892 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M8ms 8 219 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M16ms 16 438 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M32ms 32 875 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64ms 64 1 792 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128ms 128 3 892 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64s 64 1 024 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128 128 2 048 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128s 128 2 048 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M32ts 32 192 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Optimerad för extrem belastning på minnet

Instans Aktiv vCPU /
Underliggande vCPU
RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
DS11-1 v2 1 / 2 14 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS12-1 v2 1 / 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS12-2 v2 2 / 4 28 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13-2 v2 2 / 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS13-4 v2 4 / 8 56 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14-4 v2 4 / 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
DS14-8 v2 8 / 16 112 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E4-2s v3 2 / 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8-2s v3 2 / 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E8-4s v3 4 / 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16-4s v3 4 / 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E16-8s v3 8 / 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32-8s v3 8 / 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E32-16s v3 16 / 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64-16s v3 16 / 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
E64-32s v3 32 / 64 432 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
Gs4-4 4 / 16 224 GiB $- $- $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs4-8 8 / 16 224 GiB $- $- $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-8 8 / 32 448 GiB $- $- $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Gs5-16 16 / 32 448 GiB $- $- $- $- $- Inte tillgänglig Inte tillgänglig
M16-8ms 8 / 16 438 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64-16ms 16 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M64-32ms 32 / 64 1 750 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128-32ms 32 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
M128-64ms 64 / 128 3 800 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Lagringsoptimerad

Högt diskgenomflöde och I/O. Perfekt för stordata, SQL- och NoSQL-databaser.

Ls-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
L4s 4 32 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L8s 8 64 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L16s 16 128 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-
L32s 32 256 GiB $- $- $- $- $- $- $- $- $-

GPU

Särskilda virtuella datorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering, med enkla eller flera grafikprocessorer.

NC-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6 6 56 GiB 1X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12 12 112 GiB 2X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24r 24 224 GiB 4X K80 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NCsv2-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v2 6 112 GiB 1X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12s v2 12 224 GiB 2X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24s v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24rs v2 24 448 GiB 4X P100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NCsv3-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NC6s v3 6 112 GiB 1X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224 GiB 2X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NC24rs v3 24 448 GiB 4X V100 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NV-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
NV6 6 56 GiB 1X M60 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NV12 12 112 GiB 2X M60 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
NV24 24 224 GiB 4X M60 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

NDs-serien

Instans Kärna RAM GPU
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
ND6s 6 112 GiB 1X P40 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
ND12s 12 224 GiB 2X P40 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
ND24rs 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $- $- $- $- $-
ND24s 24 448 GiB 4X P40 $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Beräkning med höga prestanda

Våra virtuella datorer med de snabbaste och mest kraftfulla processorerna med nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

H-serien

Instans Kärna RAM
Pris för Linux VM
Maskininlärning
Tilläggsavgift för tjänst
Betala per användning
Totalpris
1-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
3-årig reservation
(% besparing)
Totalpris
H8 8 56 GiB $- $- $- $- $- $-