Priser för Network Watcher

Övervaka och diagnostisera nätverksprestanda på paketnivå

Med Network Watcher kan du övervaka och diagnostisera nätverkets hälsa och prestanda. Med Network Watchers diagnostik- och visualiseringsverktyg kan du exempelvis fånga paket på en virtuell dator och verifiera om ett IP-flöde tillåts eller nekas. Du kan också identifiera var paket kommer att dirigeras från en virtuell dator och få kunskaper om din totala nätverkstopologi.

Prisinformation

Före 1 oktober 2018 finns det inga avgifter för anslutningsövervakning. Den 1 december 2018 kommer avgifter för anslutningsövervakning tas ut enligt prisplanen nedan.

Funktion Kostnadsfria enheter som ingår Pris
Insamlade nätverksloggar1 5 GB per månad $- per GB
Diagnostiska verktyg för nätverk2 1 000 kontroller per månad $- per 1 000 kontroller
Anslutningsövervakning ‐ ‐ Inte tillgänglig $- per anslutning per månad
Övervakare av nätverksprestanda –
Övervakare av tjänstanslutning
‐ ‐ Inte tillgänglig $- per anslutning per månad
Övervakare av nätverksprestanda –
Prestandaövervakaren
Nätverksanalys3 ‐ ‐ Inte tillgänglig Se prissättning för Azure Monitor Log Analytics
Trafikanalys ‐ ‐ Inte tillgänglig Accelererad bearbetning i 10-minutersintervall: $- per bearbetad GB4
Standardbearbetning i 60-minutersintervall: $- per bearbetad GB4

1Nätverksloggar lagras i ett lagringskonto och har en bevarandeprincip som kan ställas in på mellan en dag och 365 dagar. Om en bevarandeprincip inte är inställd bevaras loggarna för evigt. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.

2Diagnostikverktyg och topologifunktioner i Network Watcher debiteras utifrån antalet kontroller av nätverksdiagnostik som har initierats via Azure Portal, PowerShell, CLI eller Rest.

3I Network Analytics ingår DNS- och App Gateway Analytics-funktioner. De här funktionerna faktureras efter loggdata som matas in i tjänsten Azure Log Analytics.

4Funktionen Trafikanalys faktureras efter loggdata som bearbetas i tjänsten och efter de resultat som matas in i tjänsten Azure Log Analytics. Motsvarande avgifter gäller även loggar som matas in i tjänsten Azure Log Analytics.

Support och serviceavtal

  • Serviceavtalet för enskilda funktioner är tillämpligt när motsvarande prismodell börjar gälla. Läs mer

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Network Watcher

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad