Network Watcher priser

Övervaka och diagnostisera nätverksprestanda på paketnivå

Med Network Watcher kan du övervaka och diagnostisera nätverkets hälsa och prestanda. Med Network Watchers diagnostik- och visualiseringsverktyg kan du exempelvis fånga paket på en virtuell dator och verifiera om ett IP-flöde tillåts eller nekas. Du kan också identifiera var paket kommer att dirigeras från en virtuell dator och få kunskaper om din totala nätverkstopologi.

Prisinformation

Funktion Månatlig mängd Debitering för överanvändning
Network Logs Collected 5 GB $- per GB
Diagnostiska verktyg för nätverk 1 000 kontroller $- per 1 000 kontroller
  • Nätverksloggar lagras i ett lagringskonto och har en bevarandeprincip som kan ställas in på mellan en dag och 365 dagar. Om en bevarandeprincip inte är inställd bevaras loggarna för evigt. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.
  • Diagnostikverktyg och topologifunktioner i Network Watcher debiteras utifrån antalet kontroller av nätverksdiagnostik som har initierats via Azure Portal, PowerShell, CLI eller Rest.

Support och serviceavtal

  • Serviceavtalet för enskilda funktioner är tillämpligt när motsvarande prismodell börjar gälla. Läs mer

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Network Watcher

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto