Priser för Key Vault

Skydda kryptografiska nycklar och andra hemligheter som används av appar och tjänster i molnet

Azure Key Vault gör det möjligt för Azure-prenumeranter att skydda och kontrollera kryptografiska nycklar och andra hemligheter som används av appar och tjänster i molnet.

 • Kryptera nycklar och mindre hemligheter som lösenord genom att använda nycklar i HSM:er (Hardware Security Modules, säkerhetsmoduler för maskinvara)
 • Importera eller generera dina nycklar i HSM-moduler som är certifierade för standarderna FIPS 140-2 Level 2 (valv) och FIPS 140-2 Level 3 (hanterade HSM-pooler) för extra skydd, så att dina nycklar inte lämnar HSM-modulen.
 • Förenkla och automatisera uppgifter för SSL/TLS-certifikat, registrera certifikat och förnya dem automatiskt från publika certifikatutfärdare (CA) som stöds.
 • Hantera och rotera Azure Storage-kontonycklar automatiskt, och använd delade åtkomstsignaturer till att undvika direktkontakt med nycklarna.
 • Etablera och distribuera nya valv och nycklar på bara några minuter utan att behöva vänta på inköp, maskinvara eller IT och hantera nycklar, hemligheter och principer centralt.
 • Behåll kontrollen över krypterade data – bevilja och återkalla användning av nycklar enligt behov via både dina egna program och program från tredje part.
 • Fördela ansvaret för nyckelhantering för att göra det möjligt för utvecklare att enkelt hantera nycklar som används för utveckling och testning och migrera sedan smidigt till produktionsnycklar som hanteras av säkerhetsavdelningen.
 • Skala snabbt för att uppfylla dina molnprograms kryptografiska behov och matcha belastningen när efterfrågan är som högst.
 • Skaffa global redundans genom att etablera valv i Azure-datacenter över hela världen och behåll en kopia i din egen HSM för extra tillförlitlighet.

Azure Key Vault tillhandahåller två typer av containrar,

 • Valv för lagring och hantering av kryptografiska nycklar, hemligheter, certifikat och lagringskontonycklar.
 • Hanterad HSM-pool för lagring och hantering av HSM-baserade kryptografiska nycklar

Valv

Valv är tillgängliga på två tjänstnivåer – standard och premium.

Standard Premium
Åtgärder för hemligheter $-/10 000 transaktioner $-/10 000 transaktioner
Certifikatåtgärder2 Förnyelser –$- per förnyelseförfrågan.
Alla andra åtgärder –$-/10 000 transaktioner
Förnyelser –$- per förnyelseförfrågan.
Alla andra åtgärder –$-/10 000 transaktioner
Hanterad rotation av Azure Storage-kontonycklar (förhandsversion)

Kostnadsfri under förhandsperioden.
Pris när versionen har blivit allmänt tillgänglig – $- per förnyelse3

Kostnadsfri under förhandsperioden.
Pris när versionen har blivit allmänt tillgänglig – $- per förnyelse3

Programvaruskyddade nycklar
RSA 2048-bitars nycklar $-/10 000 transaktioner $-/10 000 transaktioner

Avancerade nyckeltyper

RSA 3 072-bitars-, RSA 4 096-bitars- och ECC-nycklar (Elliptic-Curve Cryptography)

$-/10 000 transaktioner

$-/10 000 transaktioner

HSM-skyddade nycklar
RSA 2048-bitars nycklar Gäller inte $- per nyckel per månad1 + $-/10 000 transaktioner

Avancerade nyckeltyper1

RSA 3 072-bitars-, RSA 4 096-bitars- och ECC-nycklar (Elliptic-Curve Cryptography)

Gäller inte
Första 250 nycklarna $- per nyckel per månad
Från 251 – 1500 nycklar $- per nyckel per månad
Från 1501 – 4000 nycklar $- per nyckel per månad
4001+ nycklar $- per nyckel per månad
+ $-/10 000 transaktioner

1Endast de HSM-skyddade nycklar som används aktivt (använts under de senaste 30 dagarna) debiteras och varje version av en HSM-skyddad nyckel räknas som en separat nyckel. Mer information finns i de vanliga frågorna och svaren nedan. Fakturering påbörjas den 1 november 2018.

2Key Vault utfärdar eller säljer inte certifikat från certifikatutfärdare. Med Nyckelvalv kan du förenkla och automatisera vissa uppgifter för certifikat som du köper från offentliga certifikatutfärdare, som registrering och förnyelse.

3Storage-kontonycklar lagras som hemligheter i Key Vault, och därför gäller åtgärdsavgifter (se raden Åtgärder för hemligheter ovan) för alla åtgärder som utförs på nycklarna, även förnyande. Under Vanliga frågor och svar nedan finns mer information om hur åtgärder definieras.

Hanterade HSM-pooler

Timavgift per HSM-pool
Standard B1 $-

Support och serviceavtal

 • Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Teknisk support finns genom olika supportavtal för Azure, från $29/månad.
 • Serviceavtal (SLA) – Vi garanterar att vi bearbetar förfrågningar för Key Vault-transaktioner inom fem sekunder minst 99,9 % av tiden. Läs mer om vårt serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Du kan lagra följande typer av nycklar och hemligheter i Key Vault:

  • Nycklar kan importeras eller genereras i HSM:er och är alltid låsta till HSM:ens gränser. När du ber Key Vault-tjänsten att dekryptera eller signera med en nyckel utförs åtgärden inuti en HSM.
  • Du kan också kryptera med hjälp av nycklar i HSM:er. I sådana fall utförs de kryptografiska åtgärderna i programvara, istället för inuti en HSM. Dessa beräkningar utförs i Azure-dataroller.
  • Hemligheter är data (under 10 kB) som t.ex. lösenord eller PFX-filer som ditt program kan lagra och hämta i klartext. Key Vault-tjänsten bevarar hemligheter som krypteras med en HSM-skyddad nyckel och förser dem med ett lager för åtkomstkontroll.

  Förutom nycklar och hemligheter kan du också lagra och hantera SSL/TLS-certifikat som du har köpt från publika certifikatutfärdare, och automatiskt registrera eller förnya dem via Key Vault om den publika certifikatutfärdaren stöds av Key Vault.

 • Varje autentiserat REST API-anrop räknas som en åtgärd.

  Exempel på åtgärder för nycklar – skapa, importera, hämta, lista, säkerhetskopiera, återställa, radera, uppdatera, signera, verifiera, packa in, packa upp, kryptera och dekryptera. Observera att priset för en åtgärd kan variera med typen av nyckel (till exempel så debiteras åtgärder som utförs på en 2048-bitars RSA-nyckel annorlunda än åtgärder som utförs på en 4096-bitars RSA-nyckel, vilket beskrivs i prissättningsavsnittet ovan).

  Exempel på åtgärder för hemligheter – skapa/uppdatera, hämta, lista.

  Exempel på åtgärder för certifikat – skapa, uppdatera policy, kontakter, importera, förnya eller uppdatera certifikat. Observera att vid förnyelse av certifikat tillkommer en särskild kostnad som inte tillkommer för övriga certifikatåtgärder.

 • Åtgärder mot alla nycklar (programvaruskyddade nycklar och HSM-skyddade nycklar), hemligheter och certifikat debiteras en fast kostnad på $- per 10 000 åtgärder, förutom vid förnyelse av certifikat då en fast avgift på $- per förnyelse debiteras. Exempel – A) Du kan utföra 2 000 åtgärder med HSM-skyddade nycklar, 1 000 åtgärder med programvaruskyddade nycklar och 500 åtgärder med hemligheter under en faktureringsperiod. Du debiteras då för 3 500 åtgärder under denna faktureringsperiod. B) Under en faktureringscykel kan du utföra 500 åtgärder för 20 certifikat, och 2 av dessa certifikat förnyas också av Key Vault. Du debiteras för 500 åtgärder och 2 certifikatförnyelser.

 • Varje nyckel du genererar eller importerar i ett Azure Key Vault HSM debiteras som en separat nyckel. Du debiteras bara för en nyckel om den har använts minst en gång de senaste 30 dagarna (sett till nyckels skapandedatum). Om du lagrar flera (historiska) versioner av en viss nyckel behandlas varje version som en separat nyckel i debiteringssyfte.

  Exempel:

  • Du lägger till tre HSM-skyddade nycklar i nyckelvalvet. Under de nästa 30 dagarna använder du den första nyckeln 10 000 gånger, den andra nyckeln en gång och den tredje nyckeln ingen gång. Under den här 30-dagarsperioden debiteras du för 2 HSM-nyckelenheter. Om dessa till exempel är 2048-bitars RSA-nycklar debiteras du 2 x $- /nyckel/månad = $-, och om de är 3072-bitars RSA-nycklar debiteras du 2 x $- /nyckel/månad = $-.
  • Du har en HSM-skyddad nyckel i ditt nyckelvalv. Du har fem historiska versioner av denna nyckel eftersom du har ändrat nyckelns värde fyra gånger. Under de senaste 30 dagarna har du använt två av dessa versioner och inte rört de andra tre. För en 2 048-bitars RSA-nyckel debiteras du $- i det här exemplet, medan du skulle debiteras $- för en avancerad nyckeltyp i exemplet.
  • Observera att åtgärder som utförs på HSM-skyddade nycklar debiteras separat och tillkommer utöver HSM-nyckelavgifterna.
 • Nej, det finns inga konfigurationsavgifter för Azure Key Vault.

 • HSM-nyckelavgifter baseras inte på den totala aktiveringstiden. Du debiteras bara för en HSM-nyckel om den har använts minst en gång de senaste 30 dagarna (sett till nyckels skapandedatum).

 • Ja, du kan bevilja användning av nycklar som lagras i Key Vault för alla appar, var de än finns (Microsoft Azure, tredjepartsmoln eller lokalt).

 • Nej. Endast nyckelns ägare debiteras.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Key Vault

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.