Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Hitta en Azure-partner

Få teknisk hjälp, råd och support för att skapa och leverera de lösningar som får din organisation att växa

Välj en Azure-partner med verifierad kompetens

Azure-partner med utökat specialiseringsområde och Azure Expert-leverantör av hanterade tjänster (MSP) genomgår en noggrann och oberoende teknisk kunskapsvalidering, för att säkerställa att de uppfyller Microsofts standarder. Du kan tryggt fortsätta i vetskapen om att din partner har bevisat sin kompetens och kan bidra till dina framgångar.

Azures-partner med utökat specialiseringsområde

Använd dig av konsult- och leveranstjänster av hög kvalitet tillsammans med en djup kunskap om olika komplexa lösningsområden inom Azure. Hitta Azure-partner med utökat specialiseringsområde för:

Programutveckling

Molnmigrering

Data, analys och AI

Hybridmoln och infrastruktur

Azure Expert-leverantör av hanterade tjänster (MSP)

Kontakta en Azure Expert MSP för att få hjälp med automatisering, molntjänster och optimering – samt tillgång till bred Azure-expertis, till exempel:

  • Livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt i alla engagemangsfaser.
  • Upprepningsbara lösningar med hög automatisering som möjliggör och stöder molnimplementeringar i hyperskala.
  • Kompetensuppsättningar inom DevOps och sysops, utformning av molnlösningar och tekniska konsulttjänster.

Hitta en partner som uppfyller dina behov

Se vilka Azure-partner som har rätt kunskaper, tjänster eller branschbakgrund för att hjälpa din organisation att identifiera och implementera Azure-lösningar.

Be en partner kontakta dig

Ta reda på om partner är tillgängliga i ditt land/dina regioner och begär att en kvalificerad Azure-partner kontaktar dig. Om du inte är intresserad av partnertjänster men har en fråga om Azure, rekommenderar vi att du utforskar resurserna om fakturering, utbildning eller supportteam.

Hitta tekniklösningar från Azure-partner

Utforska och implementera tusentals tekniska och konsultbaserade tjänster eller fullständiga lösningar som har skapats av partner – inklusive certifierade appar och communityprogram med öppen källkod.

En penna som används på en surfplatta som visar en lista över program i Microsoft AppSource.