Hitta en Azure-partner

Få teknisk hjälp, råd och support för att skapa och leverera de lösningar som får din organisation att växa

Välja en partner med verifierad förmåga

Azures avancerade specialiseringspartners och Azure Expert-leverantörerna av hanterade tjänster genomgår en noggrann och oberoende teknisk kunskapsvalidering, för att säkerställa att de uppfyller Microsofts standarder. Du kan tryggt fortsätta i vetskapen om att din partner har bevisat sin kompetens och kan bidra till dina framgångar.

Azures avancerade specialiseringspartners

Använd dig av konsult- och leveranstjänster av hög kvalitet tillsammans med en djup kunskap om olika komplexa lösningsområden med Azure, till exempel:

  • Windows Server- och SQL Server-migrering.
  • Linux- och databasmigrering med öppen källkod.
  • SAP på Azure.
  • Kubernetes på Azure.
  • Modernisering av webbprogram.
  • Migrering av informationslager.

Azure Expert-leverantörer av hanterade tjänster

Få hjälp med automatisering, molntjänster och optimering – samt tillgång till bred Azure-expertis, till exempel:

  • Livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt i alla engagemangsfaser.
  • Upprepningsbara lösningar med hög automatisering som möjliggör och stöder molnimplementeringar i hyperskala.
  • Kompetensuppsättningar inom DevOps och sysops, utformning av molnlösningar och tekniska konsulttjänster.

Hitta en partner som uppfyller dina behov

Se vilka partners som har rätt kunskaper, tjänster eller branschbakgrund för att hjälpa din organisation att identifiera och implementera Azure-lösningar.

Sök efter lösningsleverantörer nära dig

Be en partner kontakta dig

Om du befinner dig i USA, Australien eller Storbritannien kan du fylla i det här formuläret för att be en kvalificerad partner att kontakta dig.

Kontakta mig

Hitta tekniklösningar från Azure-partners

Utforska och implementera tusentals tekniska och konsultbaserade tjänster eller lösningar från slutpunkt till slutpunkt som har skapats av partners – inklusive certifierade appar och communityprogram med öppen källkod.