Spara tid och pengar – arbeta tillsammans med en Azure-partner

Få den högsta standarden för din Azure-lösning

Låt din organisation växa med hjälp av en partner

Få teknisk hjälp, råd och support för att skapa och leverera de Azure-lösningar som din organisation behöver. Azure-partners bedömer dina mål och visar hur du kommer dit med Azure – men presenterar också möjligheter som kanske är nya för dig.

Välja en partner med verifierad förmåga

Azures avancerade specialiseringspartners och Azure Expert-leverantörerna av hanterade tjänster genomgår en oberoende teknisk kunskapsvalidering, för att säkerställa att de uppfyller Microsofts standarder. Du kan tryggt fortsätta i vetskapen om att din partner har bevisat sin kompetens och kan bidra till dina framgångar.

Azures avancerade specialiseringspartners

Använd dig av konsult- och leveranstjänster av hög kvalitet tillsammans med en djup kunskap om olika komplexa lösningsområden med Azure, till exempel:

  • Windows Server- och SQL Server-migrering.
  • Linux- och databasmigrering med öppen källkod.
  • SAP på Azure.
  • Kubernetes på Azure.
  • Modernisering av webbprogram.
  • Migrering av informationslager.

Azure Expert-leverantörer av hanterade tjänster

Få hjälp med automatisering, molntjänster och optimering – samt tillgång till bred Azure-expertis. Erbjudande från Azure Expert-leverantörer av hanterade tjänster:

  • Livscykelhantering från slutpunkt till slutpunkt i alla engagemangsfaser.
  • Upprepningsbara lösningar med hög automatisering som möjliggör och stöder molnimplementeringar i hyperskala.
  • Kompetensuppsättningar inom DevOps och sysops, utformning av molnlösningar och tekniska konsulttjänster.

Hitta partners i närheten som passar för dina affärsbehov

Se vilka partners som har rätt kunskaper, tjänster eller branschbakgrund för att hjälpa din organisation att identifiera och implementera Azure-lösningar.

Sök efter lösningsleverantörer nära dig

Om du bor i USA, Storbritannien eller Australien:

Be en partner kontakta dig

Hitta tekniklösningar från Azure-partners

Utforska och implementera tusentals tekniska och konsultbaserade tjänster eller lösningar från slutpunkt till slutpunkt som har skapats av partners – inklusive certifierade appar och communityprogram med öppen källkod.