Hoppa över navigering

Priser för Azure

Få bästa värde under varje fas av molnresan

Anpassa efter din organisations affärsbehov och budget med konkurrenskraftiga priser som du betalar per användning. Gör kostnadsbesparingar oavsett om du flyttar din första arbetsbelastning eller om du finjusterar komplexa distributioner.

Stora besparingar jämfört med andra moln

Gör stora besparingar med Azure-erbjudanden.

Transparent och konkurrenskraftig prissättning

Få prismatchning för jämförbara tjänster och betala bara för de resurser du använder.

Kostnadsfria kostnadshanteringsverktyg i företagsklass

Håll koll på kostnaderna med avancerade verktyg.

Prisinformation per produkt

Stora besparingar jämfört med andra moln

Gör ytterligare besparingar beroende på dina utvecklings- och distributionsbehov, från utvecklar-/testningsarbetsbelastningar till produktionsarbetsbelastningar. Minska molnkostnaderna markant genom att kombinera rabatter och priserbjudanden.

Betala mindre med Azure

AWS is 5 times more expensive than Azure for Windows Server and SQL Server.1

Virtuella Windows-datorer

UPP TILL

71 procent i besparingar2

jämfört med AWS EC2

SQL Managed Instance

UPP TILL

85 procent i besparingar3

jämfört med Amazon RDS

Virtuella SQL Server-datorer

UPP TILL

45 procent i besparingar4

jämfört med AWS EC2

Azure Hybrid-förmån

Använd dina befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance och gör stora besparingar med Azure.

Utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server och SQL Server 2008/2008 R2

Migrate 2008 and 2008 R2 server workloads to Azure Virtual Machines and get three more years of security updates following the end of your support dates—for free—resulting in significant cost savings. AWS is 5 times more expensive than Azure for Windows Server and SQL Server.1

Virtuella Spot-datorer i Azure

Access your unused Azure compute capacity at deep discounts for your interruptible workloads—up to 90 percent compared with pay-as-you-go prices.

Priser för utveckling/testning i Azure

Få rabatt på kontinuerlig utveckling och testning, inklusive kostnadsfri tillgång till Microsoft-program på Azure Virtual Machines och specialpriser på utveckling/testning med andra tjänster.

Azure reservations

Forecast your resource needs and make a one- or three-year commitment on select Azure services to pay less. Exchange or cancel anytime as your needs evolve. Plus, enjoy monthly payment options at no extra cost.

More Azure benefits and incentives

Browse the full range of special offers, benefits, and incentives to help you optimize your costs, gain new skills, and make the move to Azure.

Transparent och konkurrenskraftig prissättning

  • Better anticipate your costs with Azure pricing in US dollars for most countries.
  • Betala direkt och få samma pris som du skulle få med ett Microsoft Enterprise-avtal.
  • Azure matchar AWS-priserna för jämförbara tjänster.
  • Du betalar bara för de resurser du använder och kan avbryta när du vill.

Beräkna dina kostnader

Estimate your monthly costs for using any combination of Azure products.

Garanterad prismatchning med AWS för jämförbara tjänster

AZURE-TJÄNST PRISMATCHNING STARTING PRICE
Virtuella Linux-datorer AWS EC2* From $0.004 per timme
Funktioner AWS Lambda* From $0.2 per miljon körningar
Block Blob-lagring (ZRS HOT) Amazon S3 Standard* From $0.023 per GB per månad
Block Blob-lagring (ZRS COOL) Amazon S3 Standard-Infrequent Access* From $0.013 per GB per månad

*Prismatchning är tillgänglig för allmänt tillgängliga priser från 21 november 2018 för giltiga produkter (senaste generationen). Gäller endast i samma jämförbara geografiska region. Prisjusteringar för prissänkningar för AWS kan ta upp till 90 dagar att behandla.

Kostnadsfria kostnadshanteringsverktyg i företagsklass

Utnyttja våra inbyggda verktyg och tjänster för att jämföra kostnader, spara pengar och optimera dina Azure-resurser.

Jämför dina kostnadsbesparingar med lokala lösningar

Jämför totalkostnaden för ägarskap för din lokala infrastruktur med en jämförbar Azure-distribution. Uppskatta vilka besparingar du kan göra genom att migrera dina arbetsbelastningar till Azure.

aldrig betala mer än du behöver

Ensure that your cloud resources are running efficiently on Azure with advanced cost-management tools that help you:

  • kontinuerligt övervaka molnförbrukning och kostnadstrender.
  • Underlätta den interna redovisningen i företaget genom att koppla molnkostnader till affärsenheter och projekt.
  • Optimera och spara genom att ta bort inaktiva resurser med storleksberäkning av virtuella datorer.
  • Manage Azure and AWS spending in one place, with insights based on data from both clouds.

Additional resources and benefits

Migration and modernization center

Get the tools and resources you need to migrate your apps, data, and infrastructure at your own pace.

FastTrack for Azure

Move to Azure efficiently with customized guidance from Azure engineering.

Azure Advisor

Get free, personalized recommendations based on Azure best practices.

Supportavtal för Azure

Få bukt med problemen med åtkomst till supporttekniker dygnet runt. Välj det prenumerationsavtal som passar dig bäst.

Compare support plans

Planera: DEVELOPER STANDARD PROFESSIONAL DIRECT PREMIER
Passar bäst för: Testningsmiljöer och andra miljöer än produktionsmiljöer Produktionsmiljöer Affärskritiskt beroende Betydande beroende mellan flera produkter
Tid för första svar &lt; 8 timmar &lt; 2 timmar &lt; 1 timme &lt; 15 minuter (med Azure Rapid Response eller Azure Event Management) (with Azure Rapid Response), <1 hour without Azure Rapid Response
Monthly cost $29 $100 $1000 Kontakta oss
Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Prata med en säljare

Get one-on-one guidance on Azure pricing and answers to your pricing questions.

Prova Azure utan kostnad

Experiment and build with 12 months of select free services (services subject to change), and $200 in Azure credits to explore other Azure services to be used within the first 30 days of signing up.

Utforska inköpsalternativ

Purchase through the Azure website, your Microsoft representative, or an Azure partner.

1Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser eller reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Beräkningarna för virtuella Azure Windows-datorer baseras på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2 med priset för SUSE Linux Enterprise Basic. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Beräkningarna för SQL Server baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med 8 virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar som används för AWS baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard i USD. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

2Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingar baserat på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2. Reducerat beräkningspris för SUSE Linux Enterprise Basic med Azure Hybrid-förmånen. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

3Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingarna baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

4Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priser den 15 juni 2018, kan komma att ändras. Besparingar baserat på 8-kärnig virtuell D13 v2 Azure-dator i regionen USA, östra 2 med CentOS/Ubuntu Linux med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Azure Hybrid-förmånen för Windows Server. Beräkningarna för AWS baseras på r3.2xlarge i USA, östra (N. Virginia) till Windows-pris med SQL Server-licensmobilitet. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.