Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure

Få bästa värde under varje fas av molnresan

Anpassa efter din organisations affärsbehov och budget med konkurrenskraftiga priser som du betalar per användning. Gör kostnadsbesparingar oavsett om du flyttar din första arbetsbelastning eller om du finjusterar komplexa distributioner.

Stora besparingar jämfört med andra moln

Gör stora besparingar med Azure-erbjudanden.

Transparent och konkurrenskraftig prissättning

Få prismatchning för jämförbara tjänster och betala bara för de resurser du använder.

Kostnadsfria kostnadshanteringsverktyg i företagsklass

Håll koll på kostnaderna med avancerade verktyg.

Prisinformation per produkt

Stora besparingar jämfört med andra moln

Gör ytterligare besparingar beroende på dina utvecklings- och distributionsbehov, från utvecklar-/testningsarbetsbelastningar till produktionsarbetsbelastningar. Minska molnkostnaderna markant genom att kombinera rabatter och priserbjudanden.

Betala mindre med Azure

AWS är upp till 5 gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server.1

Virtuella Windows-datorer

UPP TILL

71 procent i besparingar2

jämfört med AWS EC2

SQL Managed Instance

UPP TILL

85 procent i besparingar3

jämfört med Amazon RDS

Virtuella SQL Server-datorer

UPP TILL

45 procent i besparingar4

jämfört med AWS EC2

Azure Hybrid-förmån

Använd dina befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance och gör stora besparingar med Azure.

Azure-besparingsprenumeration för beräkning

Spara upp till 65 procent5 på utvalda beräkningstjänster med en enkel och flexibel besparingsprenumeration. Välj din prenumerationsperiod och hur mycket du ska spendera varje timme. Få besparingar optimerade för din användning.

Azure-reservationer

Prognostisera dina resursbehov och gör ett ett- eller treårsåtagande för utvalda Azure-tjänster för att betala mindre. Avbryt när som helst allt efter som dina behov utvecklas. Dessutom kan du använda månadsbetalningsalternativ utan extra kostnad.

Priser för utveckling/testning i Azure

Få rabatt på kontinuerlig utveckling och testning, inklusive kostnadsfri tillgång till Microsoft-program på Azure Virtual Machines och specialpriser på utveckling/testning med andra tjänster.

Virtuella Spot-datorer i Azure

Få åtkomst till din oanvända Azure-beräkningskapacitet till stora rabatter för arbetsbelastningar som kan avbrytas – upp till 90 procent6 jämfört med betala per användning-priser.

Fler Azure-förmåner och incitament

Bläddra bland alla specialerbjudanden, förmåner och incitament som hjälper dig att optimera dina kostnader, få nya kunskaper och flytta till Azure.

Transparent och konkurrenskraftig prissättning

  • Förutse dina kostnader bättre med Azure-priser i amerikanska dollar för de flesta länder.
  • Betala direkt och få samma pris som du skulle få med ett Microsoft Enterprise-avtal.
  • Azure matchar AWS-priserna för jämförbara tjänster.
  • Du betalar bara för de resurser du använder och kan avbryta när du vill.

Beräkna dina kostnader

Uppskatta dina månatliga kostnader för att använda valfri kombination av Azure-produkter.

Garanterad prismatchning med AWS för jämförbara tjänster

AZURE-TJÄNST PRISMATCHNING STARTPRIS
Virtuella Linux-datorer AWS EC2* Från $0.004 per timme
Funktioner AWS Lambda* Från $0.2 per miljon körningar
Block Blob-lagring (ZRS HOT) Amazon S3 Standard* Från $0.023 per GB per månad
Block Blob-lagring (ZRS COOL) Amazon S3 Standard-Infrequent Access* Från $0.013 per GB per månad

*Prismatchning är tillgänglig för allmänt tillgängliga priser från 21 november 2018 för giltiga produkter (senaste generationen). Gäller endast i samma jämförbara geografiska region. Prisjusteringar för prissänkningar för AWS kan ta upp till 90 dagar att behandla.

Kostnadsfria kostnadshanteringsverktyg i företagsklass

Utnyttja våra inbyggda verktyg och tjänster för att jämföra kostnader, spara pengar och optimera dina Azure-resurser.

Jämför dina kostnadsbesparingar med lokala lösningar

Jämför totalkostnaden för ägarskap för din lokala infrastruktur med en jämförbar Azure-distribution. Uppskatta vilka besparingar du kan göra genom att migrera dina arbetsbelastningar till Azure.

aldrig betala mer än du behöver

Se till att dina molnresurser körs effektivt på Azure med avancerade verktyg för kostnadshantering som hjälper dig:

  • kontinuerligt övervaka molnförbrukning och kostnadstrender.
  • Underlätta den interna redovisningen i företaget genom att koppla molnkostnader till affärsenheter och projekt.
  • Optimera och spara genom att ta bort inaktiva resurser med storleksberäkning av virtuella datorer.
  • Hantera utgifter för Azure och AWS på ett och samma ställe, med insikter baserade på data från båda molnen.

Ytterligare resurser och fördelar

Migrerings- och moderniseringscenter

Få de verktyg och resurser du behöver för att migrera dina appar, data och infrastruktur i din egen takt.

FastTrack for Azure

Flytta till Azure effektivt med anpassad vägledning från Azure-teknik.

Azure Advisor

Få kostnadsfria, anpassade rekommendationer baserat på Azures metodtips.

Supportavtal för Azure

Få bukt med problemen med åtkomst till supporttekniker dygnet runt. Välj det prenumerationsavtal som passar dig bäst.

Jämför supportplaner

DEVELOPER STANDARD PROFESSIONAL DIRECT PREMIER
Passar bäst för Testningsmiljöer och andra miljöer än produktionsmiljöer Produktionsmiljöer Affärskritiskt beroende Betydande beroende mellan flera produkter
Tid för första svar &lt; 8 timmar &lt; 2 timmar &lt; 1 timme &lt; 15 minuter (med Azure Rapid Response eller Azure Event Management) (med Azure Rapid Response), <1 timme utan Azure Rapid Response
Månadskostnad $29 $100 $1000 Kontakta oss
Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Prata med en säljare

Få vägledning om Azure-priser och svar på dina frågor om prissättning.

Prova Azure utan kostnad

Experimentera och skapa med 12 månader med utvalda kostnadsfria tjänster (tjänster som kan komma att ändras) och $200 i Azure-krediter för att utforska andra Azure-tjänster som ska användas inom de första 30 dagarna efter registreringen.

Utforska inköpsalternativ

Köp via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

1Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser eller reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Beräkningarna för virtuella Azure Windows-datorer baseras på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2 med priset för SUSE Linux Enterprise Basic. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Beräkningarna för SQL Server baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med 8 virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar som används för AWS baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard i USD. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

2Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingar baserat på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2. Reducerat beräkningspris för SUSE Linux Enterprise Basic med Azure Hybrid-förmånen. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

3Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingarna baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

4Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priser den 15 juni 2018, kan komma att ändras. Besparingar baserat på 8-kärnig virtuell D13 v2 Azure-dator i regionen USA, östra 2 med CentOS/Ubuntu Linux med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Azure Hybrid-förmånen för Windows Server. Beräkningarna för AWS baseras på r3.2xlarge i USA, östra (N. Virginia) till Windows-pris med SQL Server-licensmobilitet. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

5Kunder kan se besparingar beräknade till mellan 11 och 65 procent. Besparingarna på 65 procent baseras på en virtuell M64dsv2 Azure-dator för CentOS eller Ubuntu Linux i regionen USA, östra som körs i 36 månader med en betala per användning-avgift på ~$4868.37/månad jämfört med en reducerad avgift för en 3-års besparingsprenumeration på ~$1703.44/månad. Baserat på Azure-prissättning i oktober 2022. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

6Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Kan vi hjälpa dig?