Priser för Azure

Få bästa värde under varje fas av molnresan

Anpassa efter din organisations affärsbehov och budget med konkurrenskraftiga priser som du betalar per användning. Gör kostnadsbesparingar oavsett om du flyttar din första arbetsbelastning eller om du finjusterar komplexa distributioner.

Prisinformation per produkt

Stora besparingar jämfört med andra moln

Gör ytterligare besparingar beroende på dina utvecklings- och distributionsbehov, från utvecklar-/testningsarbetsbelastningar till produktionsarbetsbelastningar. Minska molnkostnaderna markant genom att kombinera rabatter och priserbjudanden.

Betala mindre med Azure

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows och SQL Server1. Varför ska du köra dem någon annanstans?

Virtuella Windows-datorer

UPP TILL

71 procent i besparingar2

jämfört med AWS EC2

SQL Database Managed Instance

UPP TILL

85 procent i besparingar3

jämfört med Amazon RDS

Virtuella SQL Server-datorer

UPP TILL

45 procent i besparingar4

jämfört med AWS EC2

Azure Hybrid-förmån

Använd dina befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser med Software Assurance och gör stora besparingar med Azure.

Utökade säkerhetsuppdateringar för Windows Server och SQL Server 2008/2008 R2

Om du flyttar 2008- och 2008 R2-serverarbetsbelastningar till Azure Virtual Machines får du säkerhetsuppdateringar i ytterligare tre år utan kostnad efter att din support har upphört. Det innebär stora besparingar. AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server1.

Virtuella Spot-datorer i Azure

Få åtkomst till din oanvända Azure-beräkningskapacitet med gedigna rabatter för arbetsbelastningar som kan avbrytas – upp till 90 % jämfört med Betala per användning-priser.

Priser för utveckling/testning i Azure

Få rabatt på kontinuerlig utveckling och testning, inklusive kostnadsfri tillgång till Microsoft-program på Azure Virtual Machines och specialpriser på utveckling/testning med andra tjänster.

Reservationer

Prognostisera dina resursbehov och teckna ett ettårigt eller treårigt avtal för utvalda Azure-tjänster och betala mindre. Du kan byta eller avbryta om dina behov ändras.

Transparent och konkurrenskraftig prissättning

  • Betala direkt och få samma pris som du skulle få med ett Microsoft Enterprise-avtal.
  • Azure matchar AWS-priserna för jämförbara tjänster.
  • Du betalar bara för de resurser du använder och kan avbryta när du vill.

Beräkna dina kostnader

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

Garanterad prismatchning med AWS för jämförbara tjänster

AZURE-TJÄNST PRISMATCHNING MED BÖRJAN FRÅN
Virtuella Linux-datorer AWS EC2* Med början från $0.004 per timme
Funktioner AWS Lambda* Med början från $0.2 per miljon körningar
Block Blob-lagring (ZRS HOT) Amazon S3 Standard* Med början från $0.023 per GB per månad
Block Blob-lagring (ZRS COOL) Amazon S3 Standard-Infrequent Access* Med början från $0.013 per GB per månad

*Prismatchning är tillgänglig för allmänt tillgängliga priser från 21 november 2018 för giltiga produkter (senaste generationen). Gäller endast i samma jämförbara geografiska region. Prisjusteringar för prissänkningar för AWS kan ta upp till 90 dagar att behandla.

Kostnadsfria kostnadshanteringsverktyg i företagsklass

Utnyttja våra inbyggda verktyg och tjänster för att jämföra kostnader, spara pengar och optimera dina Azure-resurser.

Jämför dina kostnadsbesparingar med lokala lösningar

Jämför totalkostnaden för ägarskap för din lokala infrastruktur med en jämförbar Azure-distribution. Uppskatta vilka besparingar du kan göra genom att migrera dina arbetsbelastningar till Azure.

aldrig betala mer än du behöver

Se till att molnet körs effektivt på Azure med avancerade verktyg för kostnadshantering som hjälper dig att:

  • kontinuerligt övervaka molnförbrukning och kostnadstrender.
  • Underlätta den interna redovisningen i företaget genom att koppla molnkostnader till affärsenheter och projekt.
  • Optimera och spara genom att ta bort inaktiva resurser med storleksberäkning av virtuella datorer.

Utforska ytterligare resurser och förmåner som hjälper dig att spara

Migreringsverktyg

Hitta verktyg och resurser för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt.

FastTrack for Azure

Skapa lösningar snabbt och tryggt med direkt åtkomst till Azure-tekniker.

Azure Advisor

Få automatiska, personliga rekommendationer för att optimera dina resurser.

Supportavtal för Azure

Få bukt med problemen med åtkomst till supporttekniker dygnet runt. Välj det prenumerationsavtal som passar dig bäst.

Läs mer om Azure-support

DEVELOPER STANDARD PROFESSIONAL DIRECT PREMIER
Passar bäst för: Testningsmiljöer och andra miljöer än produktionsmiljöer Produktionsmiljöer Affärskritiskt beroende Betydande beroende mellan flera produkter
Tid för första svar &lt; 8 timmar &lt; 2 timmar &lt; 1 timme &lt; 15 minuter (med Azure Rapid Response eller Azure Event Management) (med Snabbt Azure-svar) eller < 1 timme (utan Snabbt Azure-svar)
Månadskostnader $29/månad $100/månad $1000/månad Kontakta oss
Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Prata med en säljare

Få en genomgång av Azure-priser och förstå prissättningen av din molnlösning.

Prova Azure utan kostnad

Experimentera och skapa med kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Utforska inköpsalternativ

Köp via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

1Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser eller reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Beräkningarna för virtuella Azure Windows-datorer baseras på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2 med priset för SUSE Linux Enterprise Basic. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Beräkningarna för SQL Server baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med 8 virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar som används för AWS baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard i USD. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

2Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingar baserat på två virtuella D2V3 Azure-datorer i regionen USA, västra 2. Reducerat beräkningspris för SUSE Linux Enterprise Basic med Azure Hybrid-förmånen. Beräkningarna för AWS baseras på två virtuella m5.Large-datorer i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

3Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingarna baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.

4Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverade instanser i 3 år. Priser den 15 juni 2018, kan komma att ändras. Besparingar baserat på 8-kärnig virtuell D13 v2 Azure-dator i regionen USA, östra 2 med CentOS/Ubuntu Linux med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server och Azure Hybrid-förmånen för Windows Server. Beräkningarna för AWS baseras på r3.2xlarge i USA, östra (N. Virginia) till Windows-pris med SQL Server-licensmobilitet. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal.