IoT Hub priser

Anslut, övervaka och styr miljontals IoT-tillgångar

Anslut, övervaka och styr miljontals IoT-resurser som körs på en rad olika operativsystem och protokoll för att snabbt komma igång med ditt Sakernas Internet-projekt med IoT Hub. Förbättra säkerheten för dina IoT-lösningar genom att använda autentisering per enhet för att kommunicera med enheter med rätt autentiseringsuppgifter. Upprätta en tillförlitlig och säker dubbelriktad kommunikation med de här tillgångarna, även om de inte är anslutna hela tiden, och analysera inkommande telemetri, synkronisera arbetsflöden för enhetshantering och skicka kommandon och aviseringar efter behov.

Priser

IoT Hub erbjuds i fyra olika versioner: Kostnadsfri, S1, S2 och S3. IoT Hub är allmänt tillgängligt.

Kostnadsfri: – Prova tjänsten IoT Hub helt kostnadsfritt. Registrera dig och överför upp till totalt 8 000 meddelanden per dag. Med den kostnadsfria versionen får du möjlighet att bekanta dig med tjänsten IoT Hub och att testa funktionerna.

S1 – S1-versionen av IoT Hub är utformad för IoT-lösningar som genererar relativt små datamängder. Varje enhet av S1-versionen tillåter upp till 400 000 meddelanden per dag på alla anslutna enheter.

S2 – S2-versionen av IoT Hub är utformad för IoT-lösningar som genererar stora datamängder. Varje enhet av S2-versionen kommer att tillåta upp till 6 miljoner meddelanden per dag på alla anslutna enheter.

S3 – S3-versionen av IoT Hub är utformad för IoT-lösningar som genererar stora datamängder. Varje enhet med S3-versionen tillåter upp till 300 miljoner meddelanden per dag via alla anslutna enheter.

Versionstyp Pris per enhet (per månad) Totalt antal meddelanden per dag och enhet Meddelandestorlek
Kostnadsfri Kostnadsfri 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänst

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänsten möjliggör zero-touch-etablering till rätt IoT Hub utan mänsklig inblandning, så att kunder kan etablera miljontals enheter på ett säkert och skalbart sätt. Den tillhandahåller stöd för enhetslivscykel och viktiga funktioner, som tillsammans med IoT Hub-enhetshantering hjälper kunder att hantera alla steg i IoT-enhetslivscykeln.

Nivå Pris
S1

Pris när versionen har blivit allmänt tillgänglig: $- per 1 000 åtgärder

Priserna ovan gäller för allmän tillgänglighet och börjar gälla den 1 februari 2018. Användning före den 31 januari 2018 debiteras enligt priserna för förhandsversionen.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Den kostnadsfria versionen av IoT Hub är avsedd att främja POC-projekt (Proof of Concept). Med den kan du överföra upp till totalt 8 000 meddelanden per dag och registrera upp till 500 enhetsidentiteter. Gränsen för enhetsidentiteter gäller endast för den kostnadsfria versionen.

 • Med varje enhet i S1-versionen kan du skicka upp till 400 000 meddelanden per dag på alla enheter. Du behöver köpa fler enheter om det totala antalet meddelanden på alla enheter överstiger 400 000 per dag.

 • S2-versionen av IoT Hub är avsedd att användas i situationer där kunder har ett stort antal enheter som genererar stora mängder data och därmed behöver sända meddelanden oftare. Med varje enhet i S2-versionen kan du skicka upp till 6 miljoner meddelanden per dag. Du behöver köpa fler enheter om det totala antalet meddelanden på alla enheter överstiger 6 miljoner per dag.

 • S3-versionen av IoT Hub är avsedd att användas på företagsnivå i situationer där kunderna har ett stort antal enheter som genererar stora mängder data och därmed behöver sända meddelanden oftare. Med varje enhet i S3-versionen kan du skicka upp till 300 miljoner meddelanden per dag. Du behöver köpa fler enheter om det totala antalet meddelanden på alla enheter överstiger 300 miljoner per dag.

 • Du kan etablera ytterligare enheter för IoT Hub via Azure Portal. Om din dagliga meddelandegräns, till följd av ändringen, är lägre än antalet meddelanden du redan har skickat begränsas appen, men du förlorar inga meddelanden som du har skickat. Kontakta Microsoft Support om du räknar med att använda fler än 200 enheter med SKU:er från S1- och S2-versionerna av IoT Hub, eller fler än 10 enheter med SKU:n från S3-versionen av IoT Hub.

 • Maximal storlek för meddelanden skickade från en enhet till molnet är 256 KB. De här meddelandena mäts i 4 kB-block i betalversionerna (det vill säga S1, S2 och S3) så om enheten till exempel skickar ett 16 kB-meddelande via S1-, S2- eller S3-utgåvorna, kommer det att debiteras som 4 meddelanden. Meddelandena som skickas genom enheter som är anslutna via den kostnadsfria versionen mäts i block på 0,5 KB. Om enheten till exempel skickar ett meddelande på 16 KB via den kostnadsfria versionen av IoT Hub debiteras det som 32 meddelanden.

  Den maximala meddelandestorleken för meddelanden som skickas från molnet är 64 kB och mäts i block på 4 kB för betalda SKU:er (d.v.s. S1, S2 och S3) så till exempel ett 8 kB-meddelande som skickas via S1-, S2- eller S3-utgåvorna skulle debiteras som två meddelanden. Meddelandena som skickas med den kostnadsfria versionen mäts i block på 0,5 kB. Ett meddelande på 8 kB som skickas via den kostnadsfria versionen av IoT Hub debiteras som 16 meddelanden.

 • Endast meddelanden som upplyser om att en uppladdning påbörjats och slutförts räknas med i den dagliga mängden meddelanden. Kunderna måste dock skaffa ett eget lagringskonto och betala för lagringen. Ingen kostnad tillkommer för själva filuppladdningen. Exempel: I normalfallet skickas endast två meddelanden vid en filuppladdning – ett meddelande när en uppladdning påbörjas och ett när den är klar. Kunderna kan själva välja att lägga till extradata i statusbeskrivningen för meddelanden om misslyckade uppladdningar. Mer information om filuppladdningsfunktionen finns i dokumentationen för IoT Hub.

 • Filuppladdningen inom IoT Hub har samma uppladdningsbegränsningar som Azure Storage.

 • Enhetstvillingar innehåller information om enhetstillstånd (metadata, konfigurationer och villkor) och lagras som JSON-dokument. Tvillingar kan ändras av dina moln- och enhetsprogram och har stöd för ett avancerat frågespråk. Enhetstvillingar är grunden i enhetshanteringen i IoT Hub och kan nås genom flera åtgärder som till exempel läsningar, skrivningar och frågor.

 • Läsningar, skrivningar och frågor mot enhetstvillingar mäts i segment om 0,5 kB med avseende på storleken på den returnerade läsningen, uppdateringen eller frågeresultatet. Exempelvis faktureras läsningen av en enhetstvilling på 4 kB som åtta meddelanden, uppdateringen av en enhetstvilling med en nyttolast på 1 kB som 2 meddelanden och frågekörningar mot enhetstvillingar som returnerar ett resultat på 10 kB som 20 meddelanden. Alla andra meddelanden debiteras i segment om 4 kB för betalnivåerna (S1, S2 och S3) och 0,5 kB för den kostnadsfria nivån.

 • Direkta metoder är kommunikation med begäranden och svar som initieras av molnet. Molnet får ett direkt svar från enheten. Både förfrågningar och svar får vara högst 8 kB och mäts i block om 4 kB för betalda SKU:er (d.v.s. S1, S2 och S3). Exempelvis skulle en förfrågan på 8 kB som skickas via S1-, S2- eller S3-versioner faktureras som två meddelanden. Förfrågningar som skickas med den kostnadsfria versionen mäts i block om 0,5 kB. Ett meddelande på 8 kB som skickas via den kostnadsfria versionen av IoT Hub debiteras som 16 meddelanden.

 • Jobb kan starta eller schemalägga körningen av skrivningar mot enhetstvillingar och direkta metoder i stora enhetsuppsättningar. Jobbåtgärder faktureras inte, men de resulterande skrivningarna och metodanropen mot en enhetstvilling faktureras enligt ovan.

 • Förbrukningen av enheter i IoT Hub mäts dagligen och fakturering sker månadsvis. Kunderna faktureras utifrån det antal enheter de har köpt under månaden i IoT Hub.

 • Du kan när som helst välja att öka antalet enheter som har köpts i IoT Hub. Om du registrerar dig för tjänsten i mitten av månaden beräknas din månadsfaktura baserat på antalet resterande dagar den månaden. (för tjänsten IoT Hub definieras en månad som 31 dagar). Om du ökar antalet enheter i IoT Hub i mitten av månaden, baseras din månadsfaktura på antalet enheter som är tillgängliga per dag under den månaden.

 • Ja, du kan när som helst minska antalet enheter på sidan Inställningar. Ändringarna börjar gälla nästa dag och visas på fakturan i slutet av månaden.

 • Nej, du kan inte byta från den kostnadsfria versionen till en av betalversionerna. Den kostnadsfria versionen är endast avsedd att testa POC-lösningar (Proof of Concept).

 • Ja, du måste aktivt byta från en betald version till en annan. Enhetens identitet och alla meddelanden överförs till den nya utgåvan. Du kan inte byta från en betalversion till en kostnadsfri version. Om en kund vill byta från en högre till en lägre nivå, till exempel från S2 till S1 och redan har förbrukat fler meddelanden än S1 medger för den dagen, kommer kunden ändå att debiteras enligt S2-taxa för den dagen. S1-taxa börjar att gälla först nästkommande dag.

 • Du kan säga upp prenumerationen på IoT Hub från Azure-hanteringsportalen.

 • Enhetshanteringsfunktioner ingår som en del av IoT Hub. Enhetshanteringsmeddelanden mäts som andra telemetrimeddelanden i IoT Hub.

 • IoT Hub Device Provisioning-tjänsten debiteras efter antal åtgärder. Åtgärder är bland annat registreringar och omregistreringar av enheter. Åtgärder är även ändringar på tjänstsidan, till exempel tillägg och uppdatering av poster i registreringslistan samt åtgärder för att hämta/fråga. Sex månaders inaktivitet för en viss registreringspost leder till en ”keep-alive”-åtgärd.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om IoT Hub

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto