Azure IoT Hub priser

Anslut, övervaka och styr miljontals IoT-tillgångar

Anslut, övervaka och styr miljontals IoT-resurser som körs på en rad olika operativsystem och protokoll för att snabbt komma igång med ditt Sakernas Internet-projekt med IoT Hub. Förbättra säkerheten för dina IoT-lösningar genom att använda autentisering per enhet för att kommunicera med enheter med rätt autentiseringsuppgifter. Upprätta en tillförlitlig och säker dubbelriktad kommunikation med de här tillgångarna, även om de inte är anslutna hela tiden, och analysera inkommande telemetri, synkronisera arbetsflöden för enhetshantering och skicka kommandon och aviseringar efter behov.

Priser

Basic-nivå

Versionstyp Pris per IoT Hub-enhet (per månad) Totalt antal meddelanden/dag och IoT Hub-enhet Meddelandestorlek
B1 $- 400 000 4 kB
B2 $- 6 000 000 4 kB
B3 $- 300 000 000 4 kB

Standard-nivå

Versionstyp Pris per IoT Hub-enhet (per månad) Totalt antal meddelanden/dag och IoT Hub-enhet Meddelandestorlek
Kostnadsfri Kostnadsfri 8 000 0,5 kB
S1 $- 400 000 4 kB
S2 $- 6 000 000 4 kB
S3 $- 300 000 000 4 kB

Mer information om funktionerna som stöds på nivåerna Basic och Standard finns i artikeln om att välja rätt nivå för IoT Hub.

Funktion Basic Standard / Kostnadsfri
Telemetri från enhet till moln Tillgänglig Tillgänglig
Identitet per enhet Tillgänglig Tillgänglig
Meddelanderedigering, Event Grid-integrering Tillgänglig Tillgänglig
Protokollen HTTP, AMQP och MQTT Tillgänglig Tillgänglig
DPS-stöd Tillgänglig Tillgänglig
Övervakning och diagnostik Tillgänglig Tillgänglig
EnhetsströmmarFÖRHANDSVERSION Inte tillgänglig Tillgänglig
Meddelanden från moln till enhet Inte tillgänglig Tillgänglig
Enhetshantering, enhetstvilling, modultvilling Inte tillgänglig Tillgänglig
IoT Edge Inte tillgänglig Tillgänglig

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänst

Azure IoT Hub Device Provisioning-tjänsten möjliggör zero-touch-etablering till rätt IoT Hub utan mänsklig inblandning, så att kunder kan etablera miljontals enheter på ett säkert och skalbart sätt. Den tillhandahåller stöd för enhetslivscykel och viktiga funktioner, som tillsammans med IoT Hub-enhetshantering hjälper kunder att hantera alla steg i IoT-enhetslivscykeln.

Nivå Pris
S1

Pris när versionen har blivit allmänt tillgänglig: $- per 1 000 åtgärder

Priserna ovan gäller för allmän tillgänglighet och börjar gälla den 1 februari 2018. Användning före den 31 januari 2018 debiteras enligt priserna för förhandsversionen.

Azure Security Center för IoT

Prisinformation finns i Azure Security Center-prissättning under resurstypen ”IoT-enheter”.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Den kostnadsfria versionen av IoT Hub är avsedd att främja POC-projekt (Proof of Concept). Med den kan du överföra upp till totalt 8 000 meddelanden per dag och registrera upp till 500 enhetsidentiteter. Gränsen för enhetsidentiteter gäller endast för den kostnadsfria versionen.

 • IoT Hub-enhet representerar en enda IoT Hub. Antalet enheter beror på antalet meddelanden som krävs för din IoT-lösning. Varje enhet av S1 eller B1 IoT Hub kan till exempel hantera 400 000 meddelanden per dag.

 • På varje nivå finns en gräns för antalet meddelanden per dag, och därefter begränsas kapaciteten. Mer information finns i dokumentationen om nätverksbegränsningar. Om du behöver byta kan du justera enheterna i IoT Hub. Du kan även ändra enhetstyp inom en nivå (till exempel från S1 till S2) eller uppgradera till en högre nivå (till exempel från B1 till S2). Kontakta Microsoft Support om du räknar med att använda fler än 200 enheter med SKU:er från versionerna S1, S2, B1 och B2 av IoT Hub, eller fler än 10 enheter från versionerna B3 eller S3 av IoT Hub.

 • Maximal storlek för meddelanden skickade från en enhet till molnet är 256 KB. Dessa meddelanden mäts i block om 4 kB för betalnivåerna, så om enheten till exempel skickar ett meddelande på 16 kB via betalnivåerna debiteras det som 4 meddelanden. Meddelandena som skickas genom enheter som är anslutna via den kostnadsfria versionen mäts i block på 0,5 KB. Om enheten till exempel skickar ett meddelande på 16 kB via den kostnadsfria nivån för IoT Hub debiteras det som 32 meddelanden.

  Den maximala meddelandestorleken för meddelanden som skickas från molnet är 64 kB och mäts i block om 4 kB för betalnivåerna, så ett meddelande på 8 kB som skickas via betalnivåerna skulle till exempel debiteras som två meddelanden. Meddelandena som skickas med den kostnadsfria versionen mäts i block på 0,5 kB. Ett meddelande på 8 kB som skickas via den kostnadsfria nivån för IoT Hub debiteras som 16 meddelanden.

 • Funktionen kan användas kostnadsfritt under förhandsperioden.

  Den slutgiltiga prissättningen för enhetsströmmar tillkännages när funktionen blir allmänt tillgänglig.

  Generellt kan varje enhet av S1-, S2- och S3-SKU:er tillhandahålla tillräcklig strömkapacitet för att få fjärråtkomst till 100, 1,000 och 10,000 enheter i en timme per månad och enhet. Den här tillgängliga strömkapaciteten kan även användas för andra tillämpningsscenarier, till exempel filöverföring, fjärrfelsökning eller anpassade programprotokoll.

 • Endast meddelanden som upplyser om att en uppladdning påbörjats och slutförts räknas med i den dagliga mängden meddelanden. Kunderna måste dock skaffa ett eget lagringskonto och betala för lagringen. Ingen kostnad tillkommer för själva filuppladdningen. Exempel: I normalfallet skickas endast två meddelanden vid en filuppladdning – ett meddelande när en uppladdning påbörjas och ett när den är klar. Kunderna kan själva välja att lägga till extradata i statusbeskrivningen för meddelanden om misslyckade uppladdningar. Mer information om filuppladdningsfunktionen finns i dokumentationen för IoT Hub.

 • Filuppladdningen inom IoT Hub har samma uppladdningsbegränsningar som Azure Storage.

 • Enhetstvillingar innehåller information om enhetstillstånd (metadata, konfigurationer och villkor) och lagras som JSON-dokument. Tvillingar kan ändras av dina moln- och enhetsprogram och har stöd för ett avancerat frågespråk. Enhetstvillingar är grunden i enhetshanteringen i IoT Hub och kan nås genom flera åtgärder som till exempel läsningar, skrivningar och frågor. Dessutom delas enhetstvillingar mellan olika komponenter för enhetshantering, i sort sett utan isolering mellan komponenterna. Genom att introducera en modulidentitet och en modultvilling kan en IoT-utvecklare arbeta enskilt utan att andra har åtkomst till tvillinginnehållet. Varje komponent på enheten kan arbeta isolerat.

 • Läsningar, skrivningar och frågor mot enhetstvillingar är bara tillgängliga på nivån Standard och mäts i segment om 0,5 kB med avseende på storleken på den returnerade läsningen, uppdateringen eller frågeresultatet. Exempelvis faktureras läsningen av en enhetstvilling på 4 kB som åtta meddelanden, uppdateringen av en enhetstvilling med en nyttolast på 1 kB som 2 meddelanden och frågekörningar mot enhetstvillingar som returnerar ett resultat på 10 kB som 20 meddelanden. Alla andra meddelanden debiteras i segment om 4 kB för betalnivåerna (S1, S2 och S3) och 0,5 kB för den kostnadsfria nivån.

 • Direkta metoder är bara tillgängliga på nivån Standard och är kommunikation med begäranden och svar som initieras av molnet. Molnet får ett direkt svar från enheten. Både förfrågningar och svar får vara högst 8 kB och mäts i block om 4 kB för betalda nivåer (d.v.s. S1, S2 och S3). Exempelvis skulle en förfrågan på 8 kB som skickas via nivåerna S1, S2 eller S3 faktureras som två meddelanden. Förfrågningar som skickas via den kostnadsfria nivån mäts i block om 0,5 kB. Ett meddelande på 8 kB som skickas via den kostnadsfria nivån för IoT Hub debiteras som 16 meddelanden.

 • Jobb kan starta eller schemalägga körningen av skrivningar mot enhetstvillingar och direkta metoder i stora enhetsuppsättningar. Jobbåtgärder faktureras inte, men de resulterande skrivningarna och metodanropen mot en enhetstvilling faktureras enligt ovan.

 • Förbrukningen av enheter i IoT Hub mäts dagligen och fakturering sker månadsvis. Kunderna faktureras utifrån det antal enheter de har köpt under månaden i IoT Hub.

 • Du kan när som helst välja att öka antalet enheter som har köpts i IoT Hub. Om du registrerar dig för tjänsten i mitten av månaden beräknas din månadsfaktura baserat på antalet resterande dagar den månaden. (för tjänsten IoT Hub definieras en månad som 31 dagar). Om du ökar antalet enheter i IoT Hub i mitten av månaden, baseras din månadsfaktura på antalet enheter som är tillgängliga per dag under den månaden.

 • Ja, du kan när som helst minska antalet enheter på sidan Inställningar. Ändringarna börjar gälla nästa dag och visas på fakturan i slutet av månaden.

 • Nej, du kan inte byta från den kostnadsfria versionen till en av betalversionerna. Den kostnadsfria versionen är endast avsedd att testa POC-lösningar (Proof of Concept).

 • Du kan säga upp prenumerationen på IoT Hub från Azure-hanteringsportalen.

 • Enhetshanteringsfunktioner ingår som en del av IoT Hub. Enhetshanteringsmeddelanden mäts som andra telemetrimeddelanden i IoT Hub.

 • IoT Hub Device Provisioning-tjänsten debiteras efter antal åtgärder. Åtgärder är bland annat registreringar och omregistreringar av enheter. Åtgärder är även ändringar på tjänstsidan, till exempel tillägg och uppdatering av poster i registreringslistan samt åtgärder för att hämta/fråga. Sex månaders inaktivitet för en viss registreringspost leder till en ”keep-alive”-åtgärd.

 • Ja, du måste aktivt byta från en betald version till en annan. Enhetens identitet och alla meddelanden överförs till den nya utgåvan. Om en kund vill byta från en högre till en lägre nivå, till exempel från S2 till S1 och redan har förbrukat fler meddelanden än S1 medger för den dagen, kommer kunden ändå att debiteras enligt S2-taxa för den dagen. S1-taxa börjar att gälla först nästkommande dag.

 • Ja, du måste aktivt byta från en betald version till en annan. Enhetens identitet och alla meddelanden överförs till den nya utgåvan. Om en kund vill byta från en högre till en lägre nivå, till exempel från B2 till B1 och redan har förbrukat fler meddelanden än B1 medger för den dagen, kommer kunden ändå att debiteras enligt B2-taxa för den dagen. B1-taxa börjar gälla först nästkommande dag.

 • Ja, du kan uppgradera från Basic till Standard via Azure Portal, men du kan inte nedgradera från Standard till Basic. Om du vill byta från Standard till Basic måste du skapa en ny IoT Hub på nivån Basic och registrera om dina enheter vid den IoT-hubben.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure IoT Hub

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad