Priser för Azure Digital Twins

Skapa en ”digital tvilling” av en fysisk plats i Azure Digital Twins och hjälp organisationer att analysera hur plats används och optimera den för att bättre kunna uppfylla människors behov på alla nivåer – inom allt från energieffektivitet till att göra de anställda nöjda och produktiva.

Prisinformation

Förhandsversionsrabatten på 50 % är medräknad i priset nedan

Priser per nod $-/nod/månad
Meddelandepriser $-/1 m meddelanden

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Inga serviceavtal är tillgängliga under förhandsperioden, men de blir tillgängliga vid den allmänna tillgängligheten.

Vanliga frågor och svar

 • Alla komponenter som är anslutna till graf för spatial intelligens i Azure Digital Twins betraktas som noder. I grafiken omfattar detta alla utrymmen, enheter, sensorer och användare. När du skapar modeller av verkligheten i Azure Digital Twins faktureras de noder som lagrar metadata och realtidsdata. Vi går igenom två exempel med smarta byggnadslösningar som skapats med Azure Digital Twins:

  • Scenario A: 1 hyresgäst, 1 byggnad, 2 våningar, 4 rum per våning, 1 enhet per rum och 2 sensorer per enhet. I det här scenariot finns det 36 noder.
  • Scenario B: 1 hyresgäst, 10 byggnader, 3 våningar per byggnad, 50 rum per våning, 1 enhet per rum och 2 sensorer per enhet. I det här scenariot finns det 6 041 noder.
 • Meddelanden räknar tre saker: API-anrop till Azure Digital Twins-API:er, inkommande (ingående) meddelanden som skickas till enhets- och sensornoder i Azure Digital Twins, eller meddelanden som skickas från Azure Digital Twins (utgående) till andra system. Alla räknas när det gäller fakturering.

 • Prisexempel

  Prissättning per nod

  I Scenario B finns det 6,041 noder, och kostnaden för det blir $- per månad med rabatten eller $- per månad med fullt pris.

  Prissättning per meddelandevolym

  Om enheterna skickar 1 meddelande per minut blir det 64 800 000 meddelanden under en månad med 30 dagar (1440 * 1500 * 30), vilket blir 64,8 miljoner meddelanden till ett pris på $- för varje miljon resultat med 50 % rabatt. Detta resulterar då i $- per månad, eller $- per månad med fullt pris.

  I exemplen ovan debiteras kunden för antalet noder, vilket läggs till i kundens meddelandevolym.

  Totalt pris = prissättning per nod + prissättning per meddelandevolym

  Rabatterat: $- + $- = $-

  Fullt pris: $- + $- = $-

  Priset per nod beräknas per timme. Om antalet noder som är anslutna till Azure Digital Twins växlar under en timme faktureras det högsta antalet anslutna noder för den timmen.

  Om du ändrar vilka enheter som skickar data och hur ofta dessa enheter skicka data påverkas det övergripande priset.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Digital Twins

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad