Hoppa över navigering

Priser för Azure Digital Twins

Skapa nästa generations IoT-lösningar som modellerar hela miljöer i realtid

Azure Digital Twins är ett PaaS-erbjudande (Platform as a Service) som gör det möjligt att skapa kunskapsgrafer baserat på digitala modeller av hela miljöer. Dessa miljöer kan exempelvis vara byggnader, fabriker, anläggningar, elnät, järnvägar eller arenor, och till och med hela städer.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Pris
Meddelande $- per en miljon meddelanden
Åtgärd $- per miljon operationer
Frågeenhet $- per miljon frågeenheter

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Digital Twins

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Digital Twins.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Digital Twins.

  • Azure Digital Twins har ingen startkostnad eller uppsägningsavgift. Kunderna betalar bara för det som de använder. Fakturering i Azure Digital Twins sker i tre prisdimensioner: åtgärder, meddelanden och frågeenheter. Användningen av Azure Digital Twins mäts i antalet åtgärder, meddelanden och frågeenheter som förbrukas. Faktureringen genereras varje månad och kunderna debiteras för antalet förbrukade åtgärder, meddelanden och frågeenheter under månaden.
  • Ett API-anrop som görs till ett Azure Digital Twins-API räknas som en åtgärd. Åtgärder mäts i steg om 1 kB av svarstextens storlek. Om brödtextens storlek till exempel är 0,5 kB räknas det som 1 åtgärd och om den är 1,5 kB räknas det som 2 åtgärder. Antalet utförda åtgärder räknas in vid fakturering.
  • Meddelanden som skickas med hjälp av händelsevägsfunktionen i Azure Digital Twins till ett mål utanför Azure Digital Twins, till exempel Event Grid, Event Hub eller Service Bus, debiteras. Meddelanden mäts i steg om 1 kB av storleken på meddelandets nyttolast. Om storleken på meddelandets nyttolast till exempel är 0,5 kB räknas det som 1 meddelande och om den är 1,5 kB räknas det som 2 meddelanden. Antalet skickade meddelanden räknas in vid fakturering.
  • Frågeenheter är valutan för att köra frågor i Azure Digital Twins. Alla frågor som körs i Azure Digital Twins förbrukar processor-, minnes- och IOPs-resurser. Dessa resurser medför kostnader som uttrycks i antal frågeenheter (QU, Query Unit). Sök efter ”query-charge” i svaret från fråge-API:et för att spåra antalet frågeenheter som har förbrukats av frågan. Mer information finns på sidan om frågeenheter i Azure Digital Twins .
  • Kunder kan köra frågor i tvillinggrafen för information om användningen av fråge-API:et för Azure Digital Twins. En fråga som ska köras kan skickas i fråge-API:ets begärandetext. Antalet åtgärder som utförs för att anropa fråge-API:et och antalet frågeenheter som förbrukas för att köra frågan räknas in vid fakturering. En fråga som exempelvis förbrukar 2,45 frågeenheter för att köras och som resulterar i en svarstext på 2,3 kB, ger en kostnad på 2,45 frågeenheter och 3 åtgärder.
  • Nej. Du debiteras bara för det antal åtgärder, meddelanden och frågeenheter som förbrukas under faktureringsperioden.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator