Priser för Azure Digital Twins

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure Digital Twins.

Azure Digital Twins är ett PaaS-erbjudande (Platform as a Service) som gör det möjligt att skapa kunskapsgrafer baserat på digitala modeller av hela miljöer. Dessa miljöer kan exempelvis vara byggnader, fabriker, anläggningar, elnät, järnvägar eller arenor, och till och med hela städer.

Prisinformation

Pris
Meddelande $- per en miljon meddelanden
Åtgärd $- per miljon operationer
Frågeenhet $- per miljon frågeenheter

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
  • Serviceavtal med 99,9 % garanterad drifttid. Läs serviceavtalet.

Frequently asked questions

  • Azure Digital Twins har ingen startkostnad eller uppsägningsavgift. Kunderna betalar bara för det som de använder. Fakturering i Azure Digital Twins sker i tre prisdimensioner: åtgärder, meddelanden och frågeenheter. Användningen av Azure Digital Twins mäts i antalet åtgärder, meddelanden och frågeenheter som förbrukas. Faktureringen genereras varje månad och kunderna debiteras för antalet förbrukade åtgärder, meddelanden och frågeenheter under månaden.
  • Ett API-anrop som görs till ett Azure Digital Twins-API räknas som en åtgärd. Åtgärder mäts i steg om 1 kB av svarstextens storlek. Om brödtextens storlek till exempel är 0,5 kB räknas det som 1 åtgärd och om den är 1,5 kB räknas det som 2 åtgärder. Antalet utförda åtgärder räknas in vid fakturering.
  • Meddelanden som skickas med hjälp av händelsevägsfunktionen i Azure Digital Twins till ett mål utanför Azure Digital Twins, till exempel Event Grid, Event Hub eller Service Bus, debiteras. Meddelanden mäts i steg om 1 kB av storleken på meddelandets nyttolast. Om storleken på meddelandets nyttolast till exempel är 0,5 kB räknas det som 1 meddelande och om den är 1,5 kB räknas det som 2 meddelanden. Antalet skickade meddelanden räknas in vid fakturering.
  • Frågeenheter är valutan för att köra frågor i Azure Digital Twins. Alla frågor som körs i Azure Digital Twins förbrukar processor-, minnes- och IOPs-resurser. Dessa resurser medför kostnader som uttrycks i antal frågeenheter (QU, Query Unit). Sök efter ”query-charge” i svaret från fråge-API:et för att spåra antalet frågeenheter som har förbrukats av frågan. Mer information finns på sidan om frågeenheter i Azure Digital Twins .
  • Kunder kan köra frågor i tvillinggrafen för information om användningen av fråge-API:et för Azure Digital Twins. En fråga som ska köras kan skickas i fråge-API:ets begärandetext. Antalet åtgärder som utförs för att anropa fråge-API:et och antalet frågeenheter som förbrukas för att köra frågan räknas in vid fakturering. En fråga som exempelvis förbrukar 2,45 frågeenheter för att köras och som resulterar i en svarstext på 2,3 kB, ger en kostnad på 2,45 frågeenheter och 3 åtgärder.
  • Nej. Du debiteras bara för det antal åtgärder, meddelanden och frågeenheter som förbrukas under faktureringsperioden.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Digital Twins

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.