Funktioner priser

Aktivitetsdriven databearbetning på begäran

Azure Functions erbjuder en utvecklingstjänst utan server med stöd för en mängd händelseutlösare och databindningar.

Pris för Azure Functions

Azure Functions consumption plan is billed based on per-second resource consumption and executions. Consumption plan pricing includes a monthly free grant of 1 million requests and 400 000 GB-s of resource consumption per month. Customers can also run Functions within their App Service plan at regular App Service plan rates.

Meter Pris Kostnadsfria beviljanden (per månad)
Körningstid* $-/GB-s 400 000 GB-s
Totalt antal körningar* $- per miljon körningar 1 miljon körningar

*Kostnadsfria kvoter gäller endast betalda förbrukningsprenumerationer.

Obs! Ett lagringskonto skapas som standard med varje Functions-app. Lagringskontot ingår inte i den kostnadsfria kvoten. Standardlagringspriser och standardnätverkspriser debiteras separat.

Visa information om regional tillgänglighet

Prisinformation

Körningar

Functions faktureras baserat på det sammanlagda antalet begärda körningar per månad för alla funktioner. Körningar räknas varje gång en funktion körs som svar på en händelse, som utlöses av en bindning. Den första miljonen körningar ingår kostnadsfritt varje månad.

Resursförbrukning

Functions are billed based on observed resource consumption measured in gigabyte seconds (GB-s). Observed resource consumption is calculated by multiplying average memory size in gigabytes by the time in milliseconds it takes to execute the function. Memory used by a function is measured by rounding up to the nearest 128 MB, up to the maximum memory size of 1 536 MB, with execution time calculated by rounding up to the nearest 1 ms. The minimum execution time and memory for a single function execution is 100 ms and 128 mb respectively. Functions pricing includes a monthly free grant of 400 000 GB-s.

Prisexempel

A function with observed memory consumption of 512 MB executes 3 000 000 times during the month and has an execution duration of one second. Monthly billing would be calculated as follows:

Faktureringsberäkning för resursförbrukning

Resursförbrukning (sekunder)
Körningar 3 miljon körningar
Körningstid (sekunder) 1 sekund
Total resursförbrukning 3 miljon sekunder
Resursförbrukning (GB-s)
Resursförbrukning konverterat till GB 512 MB / 1 024 MB
Körningstid (sekunder) 3 miljon sekunder
Total GB-s 1,5 million GB-s
Fakturerbar resursförbrukning
Resursförbrukning 1,5 million GB-s
Månatlig kostnadsfri kvot 400 000 GB-s
Total fakturerbar förbrukning 1,1 million GB-s
Månatlig kostnad för resursförbrukning
Fakturerbar resursförbrukning 1,1 million GB-s
Pris för resursförbrukning $-/GB-s
Totalkostnad $17.6

Faktureringsberäkning för körningar

Fakturerbara körningar
Totala månadskörningar 3 miljon körningar
Månatliga kostnadsfria körningar 1 miljon körningar
Månatliga, fakturerbara körningar 2 miljon körningar
Månatlig körningskostnad
Månatliga, fakturerbara körningar 2 miljon körningar
Pris per miljon körningar $-
Månatlig körningskostnad $-

Faktureringsberäkning för total förbrukning

Total månadskostnad
Månatlig kostnad för resursförbrukning $17.6
Månatlig körningskostnad $-
Total månadskostnad $-

Mer information

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
  • Vi garanterar att appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Läs serviceavtalet

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Funktioner

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account