Priser för Azure Functions

Aktivitetsdriven databearbetning på begäran

Azure Functions erbjuder en utvecklingstjänst utan server med stöd för en mängd händelseutlösare och databindningar.

Pris för Azure Functions

Faktureringen för Azure Functions-förbrukningsplanen baseras på resursförbrukning och körningar per sekund. Priser för konsumtionsplaner inkluderar ett månatligt kostnadsfritt beviljande om 1 miljoner begäranden och 400 000 GB resurskonsumtion per månad och prenumeration med betala per användning-priser för alla funktionsappar i den prenumerationen. Azure Functions Premium-planen ger högre prestanda och faktureras per sekund baserat på det antal vCPU:er och GB som dina Premium-funktioner förbrukar. Kunder kan också köra Functions i deras App Service-plan till de vanliga priserna för App Service-planen.

Meter Pris Kostnadsfria beviljanden (per månad)
Körningstid* $-/GB-s 400 000 GB-s
Totalt antal körningar* $- per miljon körningar 1 miljon körningar

*Kostnadsfria kvoter gäller endast betalda förbrukningsprenumerationer.

Obs! Ett lagringskonto skapas som standard med varje Functions-app. Lagringskontot ingår inte i den kostnadsfria kvoten. Standardlagringspriser och standardnätverkspriser debiteras separat.

Visa information om regional tillgänglighet

Prisinformation

Körningar

Functions faktureras baserat på det sammanlagda antalet begärda körningar per månad för alla funktioner. Körningar räknas varje gång en funktion körs som svar på en händelse, som utlöses av en bindning. Den första miljonen körningar ingår kostnadsfritt varje månad.

Resursförbrukning

Functions faktureras baserat på den observerade resursförbrukningen mätt i gigabyte-sekunder (GB-s). Den observerade resursförbrukningen beräknas genom att den genomsnittliga minnesstorleken i GB multipliceras med tiden i millisekunder som det tar att köra funktionen. Minne som förbrukas av en funktion beräknas genom avrundning till närmaste 128 MB, upp till den högsta minnesstorleken på 1 536 MB. Körningstiden beräknas genom avrundning till närmaste 1 ms. Minsta körningstid och minne för körning av en enskild funktion är 100 ms respektive 128 MB. Priserna för Azure Functions inkluderar en månatlig kostnadsfri kvot på 400 000 GB-s.

Azure Functions kan användas med Azure IoT Edge utan att extra kostnader tillkommer.

Premium-plan

Azure Functions Premium-planen ger samma funktioner och skalningsmekanism som används i förbrukningsplanen (baserat på antalet händelser) utan kallstart med högre prestanda och VNET-åtkomst. Azure Functions Premium-planen faktureras baserat på vCPU och minne som dina funktioner förbrukar.

Meter Pris
vCPU-varaktighet vCPU: $-
Minnesvaraktighet Minne: $-

Functions Proxies

Samma prissättning gäller för Functions Proxies. En proxy är en funktion som utlöses av en HTTP-begäran. Minnet som används av en proxy är mindre än 128 MB. Körningstid för proxy är tur-och-retur-tiden (begäran till svar), eftersom proxyn måste vara aktiv för att se till att HTTP-anslutningen hålls igång. Om en proxy löser ut en funktion räknas funktionens körning och minnesanvändning separat.

Prisexempel

En funktion med en observerad minnesförbrukning på 512 MB körs 3 000 000 gånger under månaden med en körningstid på över en sekund. Månadsfaktureringen beräknas så här:

Faktureringsberäkning för resursförbrukning

Resursförbrukning (sekunder)
Körningar 3 miljon körningar
Körningstid (sekunder) 1 sekund
Total resursförbrukning 3 miljon sekunder
Resursförbrukning (GB-s)
Resursförbrukning konverterat till GB 512 MB / 1 024 MB
Körningstid (sekunder) 3 miljon sekunder
Total GB-s 1,5 miljon GB-s
Fakturerbar resursförbrukning
Resursförbrukning 1,5 miljon GB-s
Månatlig kostnadsfri kvot 400 000 GB-s
Total fakturerbar förbrukning 1,1 miljon GB-s
Månatlig kostnad för resursförbrukning
Fakturerbar resursförbrukning 1,1 miljon GB-s
Pris för resursförbrukning $-/GB-s
Totalkostnad $17.6

Faktureringsberäkning för körningar

Fakturerbara körningar
Totala månadskörningar 3 miljon körningar
Månatliga kostnadsfria körningar 1 miljon körningar
Månatliga, fakturerbara körningar 2 miljon körningar
Månatlig körningskostnad
Månatliga, fakturerbara körningar 2 miljon körningar
Pris per miljon körningar $-
Månatlig körningskostnad $-

Faktureringsberäkning för total förbrukning

Total månadskostnad
Månatlig kostnad för resursförbrukning $17.6
Månatlig körningskostnad $-
Total månadskostnad $-

Mer information

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
  • Vi garanterar att appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Läs serviceavtalet

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Functions

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.