Funktioner Priser

Aktivitetsdriven databearbetning på begäran.

Azure Functions erbjuder en utvecklingstjänst utan server med stöd för en mängd händelseutlösare och databindningar.

Pris för Azure Functions

Faktureringen för Azure Functions-förbrukningsplanen baseras på resursförbrukning och körningar. Priserna för förbrukningsplanen omfattar en månatlig kostnadsfri kvot på 1 miljoner förfrågningar och 400 000 GB-s resursförbrukning per månad. Kunder kan också köra Functions i deras App Service-plan till de vanliga priserna för App Service-planen.

Meter Pris Kostnadsfria beviljanden (per månad)
Körningstid* $-/GB-s 400 000 GB-s
Totalt antal körningar* $- per miljon körningar 1 miljoner körningar

*Kostnadsfria kvoter gäller endast betalda förbrukningsprenumerationer.

Obs! Ett lagringskonto skapas som standard med varje Functions-app. Lagringskontot ingår inte i den kostnadsfria kvoten och användningen debiteras enligt de vanliga lagringspriserna.

Prisinformation

Körningar

Functions faktureras baserat på det sammanlagda antalet begärda körningar per månad för alla funktioner. Körningar räknas varje gång en funktion körs som svar på en händelse, som utlöses av en bindning. Den första miljonen körningar ingår kostnadsfritt varje månad.

Resursförbrukning

Functions faktureras baserat på den observerade resursförbrukningen mätt i Gigabyte-sekunder (GB-s). Den observerade resursförbrukningen beräknas genom att den genomsnittliga minnesstorleken i GB multipliceras med tiden i sekunder som det tar att köra funktionen. Minnet som används av en funktion mäts till närmaste 128 MB upp till den högsta minnesstorleken på 1 536 MB. Priserna för Azure Functions inkluderar en månatlig kostnadsfri kvot på 400 000 GB-s.

Prisexempel

Månadsfaktureringen för en funktion med en observerad minnesförbrukning på 1 536 MB som körs 2 000 000 gånger under månaden med en körningstid på 1 sekund beräknas så här:

Faktureringsberäkning för resursförbrukning
Resursförbrukning (sekunder) = Körningar * Körningstid (sekunder) = Resursförbrukning (sekunder)
2 miljoner körningar * 1 sekund = 2 miljon sekunder
Resursförbrukning (GB-s) = Resursförbrukning konverterat till GB-s * Körningstid (sekunder) = Resursförbrukning
1 536 MB/1 024 MB * 2 miljon sekunder = 3 miljon GB-s
Fakturerbar resursförbrukning = Resursförbrukning - Månatlig kostnadsfri kvot = Fakturerbar resursförbrukning
3 miljon GB-s - 400 000 GB-s = 2 600 000 GB-s
Månatlig kostnad för resursförbrukning = Fakturerbar resursförbrukning * Pris för resursförbrukning = Månatlig kostnad för resursförbrukning
2 600 000 GB-s * $-/GB-s = $41.600000
Faktureringsberäkning för körningar
Fakturerbara körningar = Totala månadskörningar - Månatliga kostnadsfria körningar = Månatliga, fakturerbara körningar
2 miljoner körningar - 1 miljoner körningar = 1 miljoner körningar
Månatlig körningskostnad = Månatliga, fakturerbara körningar * Pris per miljon körningar = Månatlig körningskostnad
1 miljoner körningar * $- = $-
Faktureringsberäkning för total förbrukning
Total månadskostnad = Månatlig kostnad för resursförbrukning + Månatlig körningskostnad = Total månadskostnad
$41.600000 + $- = $-

Mer information

Annan information om Azure Functions:

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Hitta en prenumeration
  • Vi garanterar att appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Läs serviceavtalet

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu