Funktioner Priser

Aktivitetsdriven databearbetning på begäran.

Azure Functions erbjuder en utvecklingstjänst utan server med stöd för en mängd händelseutlösare och databindningar.

Pris för Azure Functions

Faktureringen för Azure Functions-förbrukningsplanen baseras på resursförbrukning och körningar. Priserna för förbrukningsplanen omfattar en månatlig kostnadsfri kvot på 1 miljoner förfrågningar och 400 000 GB-s resursförbrukning per månad. Kunder kan också köra Functions i deras App Service-plan till de vanliga priserna för App Service-planen.

Meter Pris Kostnadsfria beviljanden (per månad)
Körningstid* $-/GB-s 400 000 GB-s
Totalt antal körningar* $- per miljon körningar 1 miljon körningar

*Kostnadsfria kvoter gäller endast betalda förbrukningsprenumerationer.

Obs! Ett lagringskonto skapas som standard med varje Functions-app. Lagringskontot ingår inte i den kostnadsfria kvoten och användningen debiteras enligt de vanliga lagringspriserna.

Prisinformation

Körningar

Functions faktureras baserat på det sammanlagda antalet begärda körningar per månad för alla funktioner. Körningar räknas varje gång en funktion körs som svar på en händelse, som utlöses av en bindning. Den första miljonen körningar ingår kostnadsfritt varje månad.

Resursförbrukning

Functions faktureras baserat på den observerade resursförbrukningen mätt i Gigabyte-sekunder (GB-s). Den observerade resursförbrukningen beräknas genom att den genomsnittliga minnesstorleken i GB multipliceras med tiden i sekunder som det tar att köra funktionen. Minnet som används av en funktion mäts till närmaste 128 MB upp till den högsta minnesstorleken på 1 536 MB. Priserna för Azure Functions inkluderar en månatlig kostnadsfri kvot på 400 000 GB-s.

Prisexempel

Månadsfaktureringen för en funktion med en observerad minnesförbrukning på 1 536 MB som körs 2 000 000 gånger under månaden med en körningstid på 1 sekund beräknas så här:

Faktureringsberäkning för resursförbrukning

Resursförbrukning (sekunder)
Körningar 2 miljon sekunder
Körningstid (sekunder) 1 sekund
Total resursförbrukning 2 miljon sekunder
Resursförbrukning (GB-s)
Resursförbrukning konverterat till GB-s 1 536 MB / 1 024 MB
Körningstid (sekunder) 2 miljon sekunder
Total GB-s 3 miljon GB-s
Fakturerbar resursförbrukning
Resursförbrukning 3 miljon GB-s
Månatlig kostnadsfri kvot 400 000 GB-s
Total fakturerbar förbrukning 2 600 000 GB-s
Månatlig kostnad för resursförbrukning
Fakturerbar resursförbrukning 2 600 000 GB-s
Pris för resursförbrukning $-/GB-s
Totalkostnad $41.600000

Faktureringsberäkning för körningar

Fakturerbara körningar
Totala månadskörningar 2 miljon körningar
Månatliga kostnadsfria körningar 1 miljon körningar
Månatliga, fakturerbara körningar 1 miljon körningar
Månatlig körningskostnad
Månatliga, fakturerbara körningar 1 miljon körningar
Pris per miljon körningar $-
Månatlig körningskostnad $-

Faktureringsberäkning för total förbrukning

Total månadskostnad
Månatlig kostnad för resursförbrukning $41.600000
Månatlig körningskostnad $-
Total månadskostnad $-

Mer information

Annan information om Azure Functions:

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Hitta en prenumeration
  • Vi garanterar att appar som körs i en kundprenumeration är tillgängliga 99,95 % av tiden. Läs serviceavtalet

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om Funktioner

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu