Hoppa över navigering

Azure-tavlor

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team

Spåra arbetet med kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, teaminstrumentpaneler och anpassad rapportering

Kombinera dra och släpp-planering med sprint och flexibel spårning av arbetsuppgifter med omfattande spårbarhet för den perfekta platsen för alla dina idéer – både stora och små.

Anslutna från idé till lansering

Spåra alla idéer i alla utvecklingssteg och se till att teamet ligger i fas med alla kodändringar direkt länkade till arbetsuppgifter.

Scrum-redo

Använd inbyggda scrum-tavlor och planeringsverktyg för att hjälpa teamen att köra sprintar, hålla stående möten och planera möten.

Skapat för insikter

Få nya insikter i projektets hälsa och status med kraftfulla analysverktyg och instrumentpanelswidgetar.

Använder du redan GitHub? Prova att integrera Azure Boards.

Öka teamets produktivitet med tavlor, kvarvarande uppgifter och sprintar, även för riktigt komplexa projekt. Anslut din GitHub-lagringsplats till Azure Boards och börja koppla incheckningar och pull-begäranden till arbetsuppgifter.

Börja planera nästa sprint med Boards

Använd beprövade produktivitetsverktyg

Arbeta med enkla och moderna Agile-verktyg, till exempel kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, instrumentpaneler och scrum-tavlor. Anpassa verktygen utifrån teamets behov och skala upp enkelt.

Instrumentpaneler som visar genomsnittlig slutförandetid och arbetsgruppens snabbhet

Anpassa instrumentpaneler

Skapa anpassade vyer av de data du behöver, konfigurera en layout som passar teamet och övervaka enkelt framsteg under hela projektets livscykel.

Välj ett arbetsflöde

Börja med ett enkelt, färdigt arbetsflöde. Skapa ett arbetsflöde som passar teamets behov med den kraftfulla och flexibla anpassningsmotorn.

Tar arbetsflödet till alla faser – från Ny till Aktiv till Löst till Stängd.

Använd det med dina favoritverktyg

Azure Boards fungerar med dina favoritverktyg. Effektivisera ChatOps genom integrering med Microsoft Teams och Slack.

Marketplace för tillägg

Få tillgång till fler än 1,000 tillägg eller skapa egna.

Visa alla tillägg

Swiss Re

"With Azure DevOps, we can share packages across all projects at Swiss Re—there's nothing but an upside to this."

Alan Wales, Senior Solution Architect, Property and Casualty

Så genomförs DevOps hos Microsoft

Se hur Microsofts team implementerar DevOps genom att eliminera silor mellan team, tänka i vidare banor och förändra genom teknik. Se vilka utmaningar Microsofts team ställdes inför när de implementerade DevOps, och vilka lärdomar de tog med sig.

Kan vi hjälpa dig?