Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Kölagring

Hållbara köer för molntjänster för stora volymer.

Fristående komponenter

Använd Azure Queue Storage för att bygga flexibla appar och separera funktioner för bättre hållbarhet i stora arbetsbelastningar. När du utformar program för skalning är programkomponenterna ofta fristående, så att de kan skalas oberoende av varandra. Queue Storage ger dig asynkrona meddelandeköer för kommunikation mellan programkomponenter, oavsett om de körs i molnet, på skrivbordet, lokalt eller på mobila enheter.

Inbyggd elasticitet

Queue Storage gör ditt program skalbart och mindre känsligt för enskilda komponentfel. Om en del av arkitekturen slutar att fungera buffras meddelanden och plockas sedan naturligt upp av andra bearbetningsnoder för meddelanden. På så sätt bibehålls arbetsbelastningens integritet.

Skala för ökningar

Använd Queue Storage för att hitta rätt storlek för tjänstdistributionen. Program absorberar oväntade trafikökningar, vilket hindrar servrar från att bli överhopade av en stor mängd begäranden. Övervaka kölängden för att ge ökad elasticitet till programmet. Du kan distribuera eller placera ytterligare arbetsnoder i viloläge baserat på kundefterfrågan.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto