API Management priser

Med Azure API Management kan organisationer publicera API:er på ett säkrare, pålitligare och mer skalanpassat sätt. Använd API Management för att öka API-användningen hos interna team, partner och utvecklare, och dra nytta av verksamhets- och logganalyserna på administratörsportalen. Den här tjänsten har de verktyg din organisation behöver för en fullständig API-hantering – allt från tilldelning av användarroller, framtagning av användningsplaner och kvoter, principer för omvandling av nyttolaster, inställning av begränsningar, analyser, övervakning och varningsmeddelanden.

Prisinformation

  Förbrukning Utvecklare Basic Standard Premium
Syfte Gateway-komponent i API Management som erbjuds med användningsbaserad betalning Användningsexempel och utvärderingar utanför produktion Användningsexempel för produktion på ingångsnivå Användningsexempel för produktion med mellanstora volymer Användningsexempel för höga volymer eller företagsproduktion
Pris (per enhet) $- per miljon anrop (1 miljon anrop utan kostnad3) $- $- $- $-
Cache (per enhet) Endast externt 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB
Skalbarhet (enheter) Gäller inte (automatisk skalning) 1 2 4 10 per region
(kontakta supporten för att lägga till mer)
SLA 99,9 % Nej 99,9 % 99,9 % 99,95 % 1
Azure Active Directory-integrering Nej Ja Nej Ja Ja
Stöd för Virtual Network Nej Ja Nej Nej Ja
Distribution i flera regioner Nej Nej Nej Nej Ja
Högsta beräknade dataflöde2
(per enhet)
Gäller inte (automatisk skalning) 500 begäranden/sekund 1 000 begäranden/sekund 2 500 begäranden/sekund 4 000 begäranden/sekund

1 Distribution av minst en enhet i två eller fler regioner krävs.

2 Det faktiska dataflödet påverkas av många faktorer, inklusive frekvensen och antalet samtidiga klientanslutningar, typen och antalet konfigurerade principer, nyttolaststorlekar och API-prestanda för serverdelar. Siffrorna som visas i tabellen erhölls genom testning med 1 000 samtidiga beständiga och säkra HTTP-klientanslutningar, minimala nyttolaststorlekar, inga konfigurerade principer och ett serverdels-API med låg svarstid. Visa fullständig information för API Management-prenumerationer

3 Månatlig kostnadsfri kvot på en miljon begäranden per Azure-prenumeration.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA – Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån standard kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder minst 99,9 % av tiden. Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån premium och distribueras över två eller fler regioner kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder minst 99,95 % av tiden. Tjänsten API Management på utvecklarnivån omfattas inte av något serviceavtal (SLA). Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

  • Utvecklarnivån är avsedd för utvärdering av API Management, samt utveckling och funktionstest. Kunder bör inte använda den här nivån till produktion.

  • Nej. Det finns för närvarande inget alternativ för lokal distribution, men du kan rösta på uservoice om du skulle vilja ha en sådan funktion. Du kan däremot använda den Azure-baserade API-hanteringen med lokala system och data.

  • Kunder kan skala API Management genom att lägga till eller ta bort enheter. Varje enhets kapacitet beror på dess nivå. För standardnivån tillhandahålls exempelvis ett beräknat maximalt dataflöde på ungefär 2 500 begäranden per sekund. När du lägger till enheter skalas kapaciteten proportionerligt. Två standardenheter tillhandahåller till exempel ungefär 5 000 begäranden per sekund.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om API Management

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad