API Management priser

Med Azure API Management kan organisationer publicera API:er på ett säkrare, pålitligare och mer skalanpassat sätt. Använd API Management för att öka API-användningen hos interna team, partner och utvecklare, och dra nytta av verksamhets- och logganalyserna på adminportalen. Den här tjänsten har de verktyg din organisation behöver för en fullständig API-hantering – allt från tilldelning av användarroller, framtagning av användningsplaner och kvoter, policyer för omvandling av nyttolaster, inställning av begränsningar, analyser, övervakning och varningsmeddelanden.

Prisinformation

API Management erbjuds på tre nivåer: Developer, Standard och Premium.

  Utvecklare Standard Premium
Pris $-/dag
per enhet
(~$-/mån)
$-/dag
per enhet
(~$-/mån)
$-/dag
per enhet
(~$-/mån)
API-anrop (per enhet) 32K/dag
( ~1M/månad )
7M/dag
( ~217M/månad )
32M/dag
( ~1B/månad )
Dataöverföring (per enhet) 161 MB/dag
( ~5 GB/månad )
32 GB/dag
( ~1 TB/månad )
161 GB/dag
( ~5 TB/månad )
Cache 10 MB 1 GB 5 GB
Skalbarhet Ingen 4 enheter Obegränsat
SLA Nej 99,9 % 99,95 %
Distribution i flera regioner Nej Nej Ja
Azure Active Directory-integrering Obegränsade användarkonton Nej Obegränsade användarkonton
VPN Ja Nej Ja
Ytterligare dataöverföringar Standardavgifter gäller för dataöverföring Standardavgifter gäller för dataöverföring Standardavgifter gäller för dataöverföring
* De beräknade månadspriserna baseras på 31 dagars användning per månad.

Från och med 1 december 2017 kommer API Management att debiteras per timme. Månadspriset för utvecklare, basic och standard ändras inte.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA: Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån Standard kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder minst 99,9 % av tiden. Vi garanterar att instanser av tjänsten API Management som körs på nivån Premium och distribueras över två eller fler regioner kommer att besvara begäranden för att utföra åtgärder minst 99,95 % av tiden. Tjänsten API Management på Developer-nivån omfattas inte av något serviceavtal (SLA). Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

  • Dataflöde och latens för API Management-gatewayen varierar kraftigt. Det beror på många faktorer, som antal och hastighet för samtidiga anslutningar, typ och antal konfigurerade principer, begäranden och svarsstorlekar, samt serverdelslatens. Vi rekommenderar därför att kunderna belastningstestar sina API Management-tjänstinstanser med sina specifika konfigurationer och mönster för begäran innan de startar produktionen. Nivåerna Standard och Premium har testats med toppbelastningar på upp till 1 000 och 5 000 begäranden/sekund med en minimal policyuppsättning och låg serverdelslatens. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

  • Nivån Utvecklare är avsedd för utvärdering av API Management, samt utveckling och funktionstest. Kunder bör inte använda den här nivån till produktion.

  • Nej. Det finns för närvarande inget alternativ för lokal distribution, men du kan rösta på uservoice om du skulle vilja ha en sådan funktion. Du kan däremot använda den Azure-baserade API-hanteringen med lokala system och data.

  • Kunder kan skala API Management genom att lägga till eller ta bort enheter. Varje enhets kapacitet beror på dess nivå. Standardnivån omfattar till exempel 200 miljoner API-samtal per månad, 1 terabyte bandbredd per månad, och genomströmning på ca 1 000 begäranden per sekund. När du lägger till enheter skalas kapaciteten proportionerligt. 2 enheter på standardnivån innebär till exempel 400 miljoner API-samtal per månad, 2 terabyte bandbredd och ca 2 000 begäranden per sekund.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om API Management

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto