Hoppa över navigering

Priser för API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Azure API Management gör det möjligt för organisationer att publicera API:er som finns i Azure, lokalt och i andra moln på ett säkrare och mer tillförlitligt sätt och i stor skala. Använd API Management för att öka API-användningen hos interna team, partner och utvecklare, och dra nytta av verksamhets- och logganalyserna på administratörsportalen. Den här tjänsten har de verktyg din organisation behöver för en fullständig API-hantering – allt från tilldelning av användarroller, framtagning av användningsplaner och kvoter, principer för omvandling av nyttolaster, inställning av begränsningar, analyser, övervakning och varningsmeddelanden.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

  Förbrukning Utvecklare Basic Standard Premium Isolerad förhandsversion
Syfte Den förenklade och serverlösa versionen av tjänsten API Management debiteras per körning Användningsexempel och utvärderingar utanför produktion Användningsexempel för produktion på ingångsnivå Användningsexempel för produktion med mellanstora volymer Användningsexempel för höga volymer eller företagsproduktion Användningsfall för företagsproduktion kräver hög isoleringsgrad
Pris (per enhet) $- $- $- $-
Enhetskostnaden för inkrementella enheter (>1) debiteras till 50 % av den första köpta enheten
Kommer senare7
Cache (per enhet) Endast externt 10 MB 50 MB 1 GB 5 GB 5 GB
Skalbarhet (enheter) Gäller inte (automatisk skalning) 1 2 4 12 per region
(kontakta supporten för att lägga till mer)
12 per region
(kontakta supporten för att lägga till mer)
SLA 99,95 % Nej 99,95 % 99,95 % 99,99 %1 99,99 %
Isolering Delad Privat Privat Privat Privat Privat
Användningsgränser Begränsningar gäller Nej Nej Nej Nej Nej
Cache, extern3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Utvecklarportal Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Flera anpassade domännamn4 Nej Ja Nej Nej Ja Ja
Azure Active Directory-integrering i utvecklarportalen Nej Ja Nej Ja Ja Ja
Stöd för tillgänglighetszoner Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Stöd för Virtual Network Nej Ja Nej Nej Ja Ja
Distribution i flera regioner Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Gateway med egen värd Nej Ja5 Nej Nej Ja7 Ja
Högsta beräknade dataflöde2
(per enhet)
Gäller inte (automatisk skalning) 500 begäranden/sekund 1 000 begäranden/sekund 2 500 begäranden/sekund 4 000 begäranden/sekund 4 000 begäranden/sekund
Beräkningsisolering Nej Nej Nej Nej Nej Ja

1 Distribution av minst en enhet i två eller fler tillgänglighetszoner eller regioner krävs.

2 Throughput figures are presented for information only and must not be relied upon for capacity and budget planning. Load test reflecting anticipated production conditions must be conducted to determine expected throughput accurately. Throughput is affected by the number and rate of concurrent client connections, the kind and number of configured policies, payload sizes, backend API performance, and other factors. The numbers presented in the table were obtained by testing with 1000 concurrent persistent client secure HTTP connections, minimal payload sizes, no policies configured, and a low latency backend API.

3 Använd din egen Redis-kompatibla cache, till exempel Azure Redis Cache.

4 Available for gateway only. Limit of 20 domain names per instance. Call support to add more.

5 På Developer-nivån är funktionen för gateway med egen värd tillgänglig utan extra kostnad. Antalet gateway-distributioner är inte begränsat, men varje distribution är begränsad till en enda gateway-replik (nod).

6 På Premium-nivån är funktionen för gateway med egen värd tillgänglig till en extra kostnad (se nedan). Antalet gateway-repliker (noder) i varje distribution är inte begränsat.

7 To find out the price or get provision Isolated tier service please call support.

Gateway med egen värd

Funktionen för gateway med egen värd utökar stödet i API Management för hybridmiljöer och miljöer med flera moln. Om du distribuerar gatewayen med egen värd får du en konsekvent och enhetlig miljö, inklusive på Kubernetes eller var som helst med Azure Arc. Med funktionen för gateway med egen värd kan organisationer distribuera en containerbaserad version av gatewaykomponenten i API Management till samma miljöer där de hanterar sina API:er, samtidigt som de hanterar dem från en associerad API Management-tjänst i Azure.

Pris $-
Fakturering gäller endast för distributioner på Premium-nivå. Distributioner på utvecklarnivå är kostnadsfria.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om API Management

Läs mer om funktioner och egenskaper för API Management.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för API Management.

Vanliga frågor och svar

  • Developer-nivån erbjuder inte något serviceavtal. Därför är den inte lämplig för produktionsanvändning. Developer-nivån bör användas för utvärdering, utveckling och testning.

  • Ja. Den nya funktionen för gateway med egen värd har stöd för både lokal distribution och distribution i flera moln. Funktionen är tillgänglig för användning i produktion på Premium-nivån och för utvärderingsändamål på Developer-nivån. Mer information finns på produktsidan och i prisavsnittet ovan.

  • Kunder kan skala API Management genom att lägga till eller ta bort enheter. Varje enhet har en viss kapacitet för att bearbeta begäranden, som beror på tjänstens nivå. En enhet på standardnivån har exempelvis ett uppskattat maximalt dataflöde på ungefär 2 500 begäranden per sekund. När du lägger till eller tar bort enheter skalas kapaciteten proportionerligt. Två enheter på standardnivån ger till exempel ett uppskattat dataflöde med ungefär 5 000 begäranden per sekund.

  • Alla noder i gateway-distributionen delar platsegenskaperna och konfigurationen, till exempel anpassade domännamn och tilldelade API:er. Varje gateway-distribution motsvarar en gateway-resurs som kan skapas antingen via Azure-portalen på bladet Gateways i en API Management-tjänst eller via programmering i hanterings-API:et.
  • Syftet med den isolerade nivån är att möjliggöra användning av alla funktioner på API Management Premium-nivån i mycket reglerade branscher där en isolering av beräkningsmiljön är ett krav.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator