Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala.

Använd Event Grid till dina händelsedrivna appar utan server

Förenkla dina händelsebaserade appar med Event Grid, en enskild tjänst för att hantera dirigering av alla händelser från valfri källa till valfritt mål. Event Grid är utformat för hög tillgänglighet, konsekventa prestanda och dynamisk skala, och låter dig fokusera på din applogik i stället för infrastruktur.

Stöd för en omfattande uppsättning användningsfall.

Tillförlitlig händelsehantering och leverans.

Stöd för CloudEvents 1.0, en specifikation med öppen standard.

Tillgängligt i Azure och Kubernetes.

Förenkla händelseleveransen

Eliminera avsökning – och tillhörande kostnad och svarstid. Med Event Grid kopplas händelseutfärdare bort från händelseprenumeranter med hjälp av en utfärdar-/prenumerationsmodell och enkel HTTP-baserad händelseleverans, vilket gör att du kan bygga skalbara program, mikrotjänster och distribuerade system utan server.

Skapa tillförlitliga molnprogram

Dra fördel av massiv, dynamisk skalning och få meddelanden så gott som i realtid om de ändringar som du är intresserad av. Skapa bättre, mer tillförlitliga program med hjälp av reaktiv programmering och dra nytta av garanterad händelseleverans och molnets höga tillgänglighet.

Fokusera på produktinnovation

Utveckla mer avancerade programscenarier genom att ansluta flera möjliga händelsekällor och händelsemål. Din affärslogik kan aktiveras av i princip alla Azure-tjänster, liksom av anpassade källor. Med fullständigt hanterad händelsehantering med leverans, smart filtrering och möjligheten att skicka händelser till flera mottagare samtidigt kan du ägna dig åt att lösa affärsproblem i stället för att fokusera på infrastrukturen.

Effektivisera händelsedriven integrering

Integrera arbetsbelastningar som finns i molnet eller Kubernetes med händelsedrivna arkitekturer i Event Grid. Hantera Event Grid-resurser i molnet eller Kubernetes med ett enda kontrollplan i Azure. Dra nytta av hybridarkitekturer för att vidarebefordra händelser från Kubernetes till Azure-mål.

Exempel på användningsområden för Event Grid

Arkitekturer för serverlösa program i molnet

Event Grid kopplar samman datakällor och händelsehanterare. Använd exempelvis Event Grid för att direkt utlösa att en funktion utan server kör bildanalys varje gång ett nytt foto läggs till i en blobblagringscontainer.

Automatisering av åtgärder

Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas startas. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.

Integrering av applikationer

Event Grid ansluter din app till andra tjänster. Du kan till exempel skapa ett ämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och få en tillförlitlig leverans och avancerad routning i Azure och på Kubernetes. Använd Event Grid med Azure Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva någon kod.

WEBBSEMINARIUM

WEBBSEMINARIUM

Webbseminariet om att bli serverlös

Läs om hur du skapar händelsedrivna program med en serverlös arkitektur i Azure

WEBBSEMINARIUM

WEBBSEMINARIUM

Webbseminariet med rubriken Introduktion till integreringstjänster i Azure

Läs om hur du integrerar program sömlöst via API:er, arbetsflöden, meddelanden och händelser

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Ge databearbetning utan server en rivstart med helt hanterad händelsedirigering