Hoppa över navigering

Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Använd Event Grid till dina händelsedrivna appar utan server

Förenkla dina händelsebaserade appar med Event Grid, en enskild tjänst för att hantera dirigering av alla händelser från valfri källa till valfritt mål. Event Grid är utformat för hög tillgänglighet, konsekventa prestanda och dynamisk skala, och låter dig fokusera på din applogik i stället för infrastruktur.

Stöd för en omfattande uppsättning användningsfall

Tillförlitlig händelsehantering och leverans

Stöd för CloudEvents 1.0, en specifikation med öppen standard

Tillgängligt i Azure och Kubernetes

Förenkla händelseleveransen

Eliminera avsökning – och tillhörande kostnad och svarstid. Med Event Grid kopplas händelseutfärdare bort från händelseprenumeranter med hjälp av en utfärdar-/prenumerationsmodell och enkel HTTP-baserad händelseleverans, vilket gör att du kan bygga skalbara program, mikrotjänster och distribuerade system utan server.

Skapa tillförlitliga molnprogram

Dra fördel av massiv, dynamisk skalning och få meddelanden så gott som i realtid om de ändringar som du är intresserad av. Skapa bättre, mer tillförlitliga program med hjälp av reaktiv programmering och dra nytta av garanterad händelseleverans och molnets höga tillgänglighet.

Fokusera på produktinnovation

Utveckla mer avancerade programscenarier genom att ansluta flera möjliga händelsekällor och händelsemål. Din affärslogik kan aktiveras av i princip alla Azure-tjänster, liksom av anpassade källor. Med fullständigt hanterad händelsehantering med leverans, smart filtrering och möjligheten att skicka händelser till flera mottagare samtidigt kan du ägna dig åt att lösa affärsproblem i stället för att fokusera på infrastrukturen.

Effektivisera händelsedriven integrering

Integrera arbetsbelastningar som finns i molnet eller Kubernetes med händelsedrivna arkitekturer i Event Grid. Hantera Event Grid-resurser i molnet eller Kubernetes med ett enda kontrollplan i Azure. Dra nytta av hybridarkitekturer för att vidarebefordra händelser från Kubernetes till Azure-mål.

Exempel på användningsområden för Event Grid

Arkitekturer för serverlösa program i molnet

Event Grid kopplar samman datakällor och händelsehanterare. Använd exempelvis Event Grid för att direkt utlösa att en funktion utan server kör bildanalys varje gång ett nytt foto läggs till i en blobblagringscontainer.

Automatisering av åtgärder

Event Grid ger snabbare automatisering och enklare principtillämpning. Event Grid kan exempelvis meddela Azure Automation när en virtuell dator skapas eller en SQL-databas startas. De här händelserna kan användas för att automatiskt kontrollera att tjänstkonfigurationer följer standard, placera metadata i åtgärdsverktyg, tagga virtuella datorer eller arkivera arbetsobjekt.

Integrering av applikationer

Event Grid ansluter din app till andra tjänster. Du kan till exempel skapa ett ämne för att skicka appens händelsedata till Event Grid och få en tillförlitlig leverans och avancerad routning i Azure och på Kubernetes. Använd Event Grid med Azure Logic Apps för att bearbeta data var som helst, utan att skriva någon kod.

WEBBSEMINARIUM

Läs om hur du skapar händelsedrivna program med en serverlös arkitektur i Azure.

WEBBSEMINARIUM

Läs om hur du integrerar program sömlöst via API:er, arbetsflöden, meddelanden och händelser.

Event Grid prissättning

Event Grid tillhandahåller tillförlitlig meddelandeleverans i massiv skala och kan användas som en fullständigt hanterad tjänst i Azure eller i dina egna Kubernetes-kluster. Använd Event Grid för att skapa reaktiva, händelsedrivna appar i en modern, serverlös eller lokal arkitektur för databearbetning – och eliminera avsökning och tillhörande kostnad och svarstid.

  • Ingen startkostnad
  • Inga uppsägningsavgifter
  • Betala bara för det du använder

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Event Grid med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

Förbättra Event Grid med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Varför ska du lita på Event Grid?

  • Microsoft investerar över $1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Ge databearbetning utan server en rivstart med helt hanterad händelsedirigering

Kan vi hjälpa dig?