Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Route Server

En tjänst som gör att din nätverksutrustning kan utbyta väginformation med virtuella Azure-nätverk dynamiskt.

Förenkla drifthanteringen för din nätverksutrustning

Azure Route Server gör att nätverksutrustning kan utbyta väginformation med virtuella Azure-nätverk dynamiskt. Du kan konfigurera din nätverksutrustning och Azure ExpressRoute- och VPN-gatewayerna för att automatiskt hämta den senaste väginformationen från Azure Route Server i stället för att kommunicera manuellt med varje nätverk.

Väginmatning från en virtuell nätverksinstallation till ett virtuellt nätverk

Stöd för aktiv-aktiv eller aktiv-passiv distribution av virtuella nätverksinstallationer

Samverkan med Azure ExpressRoute och Azure VPN Gateway för routning

Direkt vidarebefordran av data mellan nätverksutrustning och virtuella programdatorer för optimerad prestanda

Förenkla driften av nätverksutrustning

Med Azure Route Server kan du aktivera dynamisk routning mellan din nätverksutrustning och dina gatewayer i Azure, i stället för att använda statisk routning. Azure Route Server tillhandahåller BGP-slutpunkter (Border Gateway Protocol) som använder standardroutningsprotokoll för att utbyta vägar.

Kan användas med din befintliga konfiguration

Det är enkelt att använda Azure Route Server med befintliga distributioner eller nya distributioner med stöd för alla nätverkstopologier, till exempel hub-and-spoke, fullständigt nät eller platt virtuellt nätverk.

Kan användas med all nätverksutrustning

Du kan använda Azure Route Server med alla virtuella nätverksinstallationer som finns i Azure, till exempel brandväggar, SD-WAN-gatewayer eller lastbalanserare.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation för Azure Route Server

Kom igång med dokumentationen

Vanliga frågor om Azure Route Server

  • Azure Route Server fungerar med all nätverksutrustning som stöder BGP-multihopp.

  • Nej. Azure Route Server utbyter endast BGP-vägar med din nätverksutrustning. Datatrafiken går direkt från nätverksutrustningen till den virtuella datorn och vice versa.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto