Hoppa över navigering

Azure Monitor priser

Få alla detaljerade övervakningsdata i realtid som du behöver – på ett och samma ställe

Azure Monitor är en plattformsfunktion för övervakning av dina Azure-resurser. Med Azure Monitor kan du samla in detaljerade resultat- och användningsdata, aktivitets- och diagnostikloggar samt aviseringar från dina Azure-resurser på ett enhetligt sätt. Du kan använda Azure Portal för att visa och analysera övervakningsdata och konfigurera automatiska åtgärder baserat på varningar. Dessutom integreras Azure Monitor med andra analys- och övervakningsverktyg som OMS Insight & Analytics, Application Insights och andra tredjepartsverktyg, vilket ger dig flexibla möjligheter att använda dessa data på olika sätt.

Prisinformation

Mått

Ett mått representerar en uppsättning tidsserier. Du faktureras enligt antalet övervakade tidsserier och utförda API-anrop.

Innan den 1 augusti 2018 är måttfrågor avgiftsfria. Den 1 augusti 2018 börjar avgifter för måttfrågor att tas ut enligt prisplanen nedan.

Funktion KOSTNADSFRIA ENHETER SOM INGÅR Pris
Mått1 Obegränsat Kostnadsfri
Måttfrågor2 1 000 000 standard-API-anrop per månad $-/1 000 standard-API-anrop

1Standardmått är tillgängliga utan kostnad och omfattar utvalda mått från Azure-resurser, -tjänster och -lösningar från första part. Klicka här om du vill se listan med standardmått.

2Måttfrågor debiteras baserat på antalet standard-API-anrop. Ett API-standardanrop är ett anrop som analyserar 1 440 datapunkter (1 440 är även det totala antalet datapunkter som kan lagras per mått per dag). Om ett API-anrop analyserar fler än 1 440 datapunkter räknas det som flera API-standardanrop. Om ett API-anrop analyserar mindre än 1 440 datapunkter räknas det som mindre än ett API-anrop. Antalet API-standardanrop beräknas varje dag som det totala antalet datapunkter som analyseras per dag dividerat med 1 440. )

 • Mått är tillgängliga under en 90-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla måttdata längre än 90-dagarsperioden kan måttdata dirigeras till ett lagringskonto, en Azure Log Analytics-arbetsyta eller händelsehubb. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och händelsehubb. Måttfrågor debiteras dessutom för motsvarande API-anrop som krävs för att dirigera data.

Exempel

 1. Ett API-anrop som analyserar 2 000 datapunkter räknas som 2 000/1 440 = 1,4 standard-API-anrop.
 2. Ett API-anrop som analyserar 200 datapunkter räknas som 200/1 440 = 0,1 standard-API-anrop.
 3. Ett scenario med uppföljning av fem mått med en minuts kornighet från 100 virtuella datorer per dag resulterar i 720 000 datapunkter, vilket motsvarar 500 standard-API-anrop per dag (720 000/1 440).

Varningsregler

En varningsregel debiteras baserat på typ av och antal signaler som den övervakar. En signal kan vara ett resursmått, en logg eller en aktivitetslogg. Kostnaden för en varningsregel som övervakar flera signaler är summan av kostnaden för övervakning av varje signal.

Innan den 1 augusti 2018 är varningsregler avgiftsfria. Den 1 augusti 2018 börjar avgifter för varningsregler att tas ut enligt prisplanen nedan.

Varningssignal KOSTNADSFRIA ENHETER SOM INGÅR Pris
Mått3, 4 10 övervakade måttidsserier per månad $- per övervakad måttidsserie per månad
Logg Ingen 15 minuters intervall (eller längre): $- per övervakad logg per månad
10 minuters intervall: $- per övervakad logg per månad
5 minuters intervall: $- per övervakad logg per månad
Aktivitetslogg Obegränsat Kostnadsfri

3Priset som anges här representerar priset för en varningsregel som övervakar en enstaka måttidsserie från en enstaka resurs.

4Priserna gäller för den nya generationens måttvarningsregler som är tillgängliga under Varningar. Föregående generations varningsregler (klassiska varningar) är även i fortsättningen tillgängliga utan kostnad

 • Det finns en konfigurationsgräns på 100 varningar för måttidsserier, 100 varningar för aktivitetsloggar och 10 åtgärdsgrupper per prenumeration. Kontakta Azure om du vill höja gränsen.
 • Aktivitetsloggar är tillgängliga under en 90-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla aktivitetsloggdata längre än 90-dagarsperioden kan aktivitetsloggdata dirigeras till ett lagringskonto eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring och Event Hubs. Inga avgifter tillkommer för API-anrop för att hämta aktivitetsloggdata.
 • Varningar som erbjuds som en del av Azure Security Center (ASC) är för närvarande kostnadsfria

Exempel

 1. Priset för en varningsregel som övervakar processoranvändning och RAM-användning (det vill säga 2 måttidsserier) för 10 virtuella datorer kan beräknas enligt följande:
  • (10 virtuella datorer * 2 måttidsserier per virtuell dator – 10 kostnadsfria enheter) * $- per varningsregel för måttidsserier per månad = $- per månad
 2. Priset för en varningsregel som skickar frågor till 1 Log analytics-arbetsyta om en 404-felhändelse var 15:e minut kan beräknas enligt följande:
  • 1 arbetsyta * 1 loggvarningsfråga * $- per loggvarningsregel per månad = $- per månad

Meddelanden

Meddelanden skickas baserat på när en varningsregel löser ut. Du debiteras baserat på typ av och antal meddelanden som du väljer att skicka.

Före den 1 april 2018 är ITSM-anslutningsprogrammet avgiftsfritt. Den 1 april 2018 börjar avgifterna för ITSM-anslutningsprogrammet att gälla enligt prisplanen nedan.

Funktion KOSTNADSFRIA ENHETER SOM INGÅR Pris
ITSM-anslutningsprogram, skapa eller uppdatera händelse5 1 000 händelser per månad $-/1 000 händelser
E-postmeddelanden 1 000 e-postmeddelanden per månad $-/100 000 e-postmeddelanden
Push-meddelande (till Azure-mobilapp) 1 000 meddelanden per månad $-/100 000 meddelanden
Webhooks 100 000 webhooks per månad $-/1 000 000 webhooks
Röstsamtal 10 röstsamtal per månad $-/röstsamtal
SMS Se nästa tabell för SMS-prissättning
Landskod KOSTNADSFRIA ENHETER SOM INGÅR Pris
USA (+1) 100 SMS per månad $-/SMS
Australien (+61) $-/SMS
Brasilien (+55) $-/SMS
Kina (+86) $-/SMS
Frankrike (+33) $-/SMS
Tyskland (+49) $-/SMS
Hongkong SAR (852) $-/SMS
Indien (+91) $-/SMS
Irland (+353) $-/SMS
Japan (+81) $-/SMS
Nederländerna (+31) $-/SMS
Singapore (+65) $-/SMS
Sydafrika (+27) $-/SMS
Sydkorea (+82) $-/SMS
Storbritannien (+44) $-/SMS

5ITSM-anslutningsprogrammet använder Azure Log Analytics-tjänsten för lagring av loggar för dagliga synkroniseringar, skapande av ärenden och uppdateringar. Inmatade loggar debiteras enligt standardavgifterna för Azure Log Analytics.

Diagnostikloggar

Diagnostikloggar kan dirigeras till ett lagringskonto, en Log Analytics-arbetsyta eller en händelsehubb. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.

Support och serviceavtal

 • Serviceavtalet för enskilda funktioner är tillämpligt när motsvarande prismodell börjar gälla. Läs mer

Vanliga frågor och svar

 • Varningsregler för aktivitetslogg, tjänsthälsa och resurshälsa är även i fortsättningen tillgängliga utan kostnad.

 • Varningsmeddelanden debiteras separat baserat på typ av meddelande som används.

 • Priserna som anges ovan gäller den nya varningsplattformen. Om du flyttar över dina befintliga varningsregler från den klassiska varningsplattformen till den nya plattformen gäller priserna som anges ovan.

 • Befintliga OMS-loggvarningskunder debiteras inte för de första 250 loggvarningsreglerna. Varningsregler över gränsen på 250 loggvarningsregler debiteras enligt priserna ovan.

 • Befintliga OMS-loggvarningskunder kan skapa Azure-loggvarningsregler med valfri frekvens upp till gränsen på 250 loggvarningsregler. Loggvarningsregler som skapas utöver gränsen på 250 loggvarningsregler debiteras enligt priserna som anges ovan.

 • Om du är en befintlig Application Insights-kund fortsätter dina varningsregler för mått och webbtest att vara kostnadsfria. Loggvarningsregler i Application Insights debiteras enligt priserna ovan.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Monitor

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad