Azure Monitor priser

Få alla detaljerade övervakningsdata i realtid som du behöver – på ett och samma ställe

Azure Monitor är en plattformsfunktion för övervakning av dina Azure-resurser. Med Azure Monitor kan du samla in detaljerade resultat- och användningsdata, aktivitets- och diagnostikloggar samt aviseringar från dina Azure-resurser på ett enhetligt sätt. Du kan använda Azure Portal för att visa och analysera övervakningsdata och konfigurera automatiska åtgärder baserat på varningar. Dessutom integreras Azure Monitor med andra analys- och övervakningsverktyg som OMS Insight & Analytics, Application Insights och andra tredjepartsverktyg, vilket ger dig flexibla möjligheter att använda dessa data på olika sätt.

Prisinformation

Idag är det inga avgifter för måttfrågor. Den 1 november 2017 börjar avgifterna för måttfrågor att gälla enligt prisplanen nedan.

Funktion Månatlig mängd Debitering för överanvändning
Måttfrågor 1 000 000 standard-API-anrop $-/1 000 standard-API-anrop
Leverans av meddelanden
SMS – USA 100 $-/SMS
E-postmeddelanden 1 000 $-/100 000
Webhooks 100 000 $-/1 000 000

Måttfrågor debiteras baserat på antalet standard-API-anrop. Ett standard-API-anrop är ett anrop som returnerar 1 440 datapunkter (1 440 är även det totala antalet datapunkter som kan lagras per mått per dag). Om ett API-anrop returnerar fler än 1 440 datapunkter räknas det som flera standard-API-anrop. Om ett API-anrop returnerar mindre än 1 440 datapunkter räknas det som mindre än ett standard-API-anrop. Antalet standard-API-anrop beräknas varje dag som det totala antalet datapunkter som förbrukas per dag dividerat med 1 440.

  • Aktivitetsloggar är tillgängliga under en 90-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla aktivitetsloggdata längre än 90-dagarsperioden kan aktivitetsloggdata dirigeras till ett lagringskonto eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring och Event Hubs. Inga avgifter tillkommer för API-anrop för att hämta aktivitetsloggdata.
  • Mått är tillgängliga under en 30-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla måttdata längre än 30-dagarsperioden kan måttdata dirigeras till ett lagringskonto, en Log Analytics-arbetsyta eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs. Måttfrågor debiteras dessutom för motsvarande API-anrop som krävs för att dirigera data.
  • Det finns en gräns på 100 aviseringar för mått, 100 aviseringar för aktivitetsloggar och 10 åtgärdsgrupper per prenumeration. Kontakta Azure om du vill höja gränsen.
  • Diagnostikloggar kan dirigeras till ett lagringskonto, en Log Analytics-arbetsyta eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.

Exempel

  1. Ett API-anrop som returnerar 2 000 datapunkter räknas som 2 000/1 440 = 1,4 standard-API-anrop.
  2. Ett API-anrop som returnerar 200 datapunkter räknas som 200/1 440 = 0,1 standard-API-anrop.
  3. Ett scenario med uppföljning av fem mått med en min. kornighet från 100 virtuella datorer per dag resulterar i 720 000 datapunkter, vilket motsvarar 500 standard-API-anrop per dag (720 000/1 440).

Support och serviceavtal

  • Serviceavtalet för enskilda funktioner är tillämpligt när motsvarande prismodell börjar gälla. Läs mer

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Azure Monitor

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu