Azure Monitor priser

Få alla detaljerade övervakningsdata i realtid som du behöver – på ett och samma ställe

Azure Monitor är en plattformsfunktion för övervakning av dina Azure-resurser. Med Azure Monitor kan du samla in detaljerade resultat- och användningsdata, aktivitets- och diagnostikloggar samt aviseringar från dina Azure-resurser på ett enhetligt sätt. Du kan använda Azure Portal för att visa och analysera övervakningsdata och konfigurera automatiska åtgärder baserat på varningar. Dessutom integreras Azure Monitor med andra analys- och övervakningsverktyg som OMS Insight & Analytics, Application Insights och andra tredjepartsverktyg, vilket ger dig flexibla möjligheter att använda dessa data på olika sätt.

Prisinformation

Före den 1 december 2017 är måttfrågor avgiftsfria. Den 1 december 2017 börjar avgifterna för måttfrågor att gälla enligt prisplanen nedan.

Funktion Månatlig mängd Debitering för överanvändning
Måttfrågor 1 000 000 standard-API-anrop $-/1 000 standard-API-anrop
Leverans av meddelanden
SMS – USA 100 $-/SMS
E-postmeddelanden 1 000 $-/100 000
Push-meddelanden (till Azure App) 1 000 $-/100 000
Webhooks 100 000 $-/1 000 000

Måttfrågor debiteras baserat på antalet standard-API-anrop. Ett standard-API-anrop är ett anrop som returnerar 1 440 datapunkter (1 440 är även det totala antalet datapunkter som kan lagras per mått per dag). Om ett API-anrop returnerar fler än 1 440 datapunkter räknas det som flera standard-API-anrop. Om ett API-anrop returnerar mindre än 1 440 datapunkter räknas det som mindre än ett standard-API-anrop. Antalet standard-API-anrop beräknas varje dag som det totala antalet datapunkter som förbrukas per dag dividerat med 1 440.

  • Aktivitetsloggar är tillgängliga under en 90-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla aktivitetsloggdata längre än 90-dagarsperioden kan aktivitetsloggdata dirigeras till ett lagringskonto eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring och Event Hubs. Inga avgifter tillkommer för API-anrop för att hämta aktivitetsloggdata.
  • Mått är tillgängliga under en 30-dagarsperiod kostnadsfritt. Om du vill behålla måttdata längre än 30-dagarsperioden kan måttdata dirigeras till ett lagringskonto, en Azure Log Analytics-arbetsyta eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs. Måttfrågor debiteras dessutom för motsvarande API-anrop som krävs för att dirigera data.
  • Det finns en gräns på 100 aviseringar för mått, 100 aviseringar för aktivitetsloggar och 10 åtgärdsgrupper per prenumeration. Kontakta Azure om du vill höja gränsen.
  • Diagnostikloggar kan dirigeras till ett lagringskonto, en Log Analytics-arbetsyta eller Event Hubs. Motsvarande avgifter tillkommer för lagring, Log Analytics och Event Hubs.

Exempel

  1. Ett API-anrop som returnerar 2 000 datapunkter räknas som 2 000/1 440 = 1,4 standard-API-anrop.
  2. Ett API-anrop som returnerar 200 datapunkter räknas som 200/1 440 = 0,1 standard-API-anrop.
  3. Ett scenario med uppföljning av fem mått med en minuts kornighet från 100 virtuella datorer per dag resulterar i 720 000 datapunkter, vilket motsvarar 500 standard-API-anrop per dag (720 000/1 440).

Support och serviceavtal

  • Serviceavtalet för enskilda funktioner är tillämpligt när motsvarande prismodell börjar gälla. Läs mer

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Monitor

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto