Pomiń nawigację

Azure Database for PostgreSQL — cennik

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL to w pełni zarządzana baza danych jako usługa z wbudowanymi możliwościami takimi jak wysoka dostępność i analiza. Nadal możesz używać ulubionych języków i struktur bez ponoszenia kosztów z góry. Teraz możesz płacić tylko za to, czego używasz, korzystając z cen pojemności zarezerwowanej.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Warstwa Hiperskala oferuje funkcję skalowania w poziomie do setek węzłów i sprawdza się najlepiej w przypadku obciążeń o wysokiej wydajności, które mają następujące wymagania:

  • Dynamiczna skalowalność bez kosztów ręcznego fragmentowania z wymaganą niewielką ponowną architekturą aplikacji
  • Zapytania transakcyjne i analityczne w celu uruchomienia w tej samej bazie danych

Dowiedz się więcej na temat warstwy Hiperskala w usłudze Azure Database for PostgreSQL

Basic

Rozmiar węzła w warstwie Podstawowa (zasoby obliczeniowe i pamięć)

Warstwa Podstawowa oferuje ekonomiczną opcję na potrzeby tworzenia i testowania oraz rosnących obciążeń umożliwiającą rozpoczęcie pracy z warstwą Hiperskala (Citus) na pojedynczym węźle. Dowiedz się więcej na temat węzła podstawowego w warstwie Hiperskala (Citus) w usłudze Azure Database for PostgreSQL

Rdzeń wirtualnyna węzeł Pamięć (GiB)na węzeł Cenana węzeł
2 8 GiB $-
4 16 GiB $-
8 32 GiB $-

Magazyn w warstwie Podstawowa na węzeł — magazyn SSD Ogólnego przeznaczenia

Dla węzła podstawowego w warstwie Hiperskala (Citus) można skonfigurować magazyn o pojemności 128 GiB, 256 GiB lub 512 GiB. Opłaty za magazyn w warstwie Ogólnego przeznaczenia są naliczane za GiB aprowizowanego magazynu.

Cena
128 GiB $- miesięcznie
256 GiB $- miesięcznie
512 GiB $- miesięcznie

Standard

Rozmiar węzła roboczego (zasoby obliczeniowe i pamięć)

Każdy klaster bazy danych w warstwie Hiperskala (Citus) ma na początku 2 węzły robocze. W miarę wzrostu obciążenia możesz dodawać kolejne rdzenie wirtualne (logiczne procesory) i dodatkową pamięć do węzłów roboczych, a także możesz skalować klaster Postgres w poziomie, dodając więcej węzłów roboczych.

Rdzeń wirtualnyna węzeł Pamięć (GiB)na węzeł Cenana węzeł Rezerwacja na 1 rok* Rezerwacja na 3 lata*
4 32 GiB $- $-
$-
8 64 GiB $- $-
$-
16 128 GiB $- $-
$-
32 256 GiB $- $-
$-
64 432 GiB $- $-
$-
*Zobacz więcej informacji na temat 1 i 3-letniej pojemności zarezerwowanej.

Rozmiar węzła koordynacji (zasoby obliczeniowe i pamięć)

Każdy klaster bazy danych w warstwie Hiperskala (Citus) ma 1 węzeł koordynacji.

Rdzeń wirtualny* Pamięć (GiB) Cena Rezerwacja na 1 rok** Rezerwacja na 3 lata**
4 16 GiB $- $-
$-
8 32 GiB $- $-
$-
16 64 GiB $- $-
$-
32 128 GiB $- $-
$-
64 256 GiB $- $-
$-

*Zasoby obliczeniowe węzła koordynacji są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych, czyli procesorach logicznych.

**Zobacz więcej informacji na temat 1 i 3-letniej pojemności zarezerwowanej.

Magazyn na węzeł — magazyn SSD Ogólnego przeznaczenia

Magazyn dla węzłów roboczych i węzłów koordynacji warstwy Hiperskala (Citus) można skonfigurować w taki sposób, aby miał rozmiar 512 GiB (0,5 TiB) na węzeł albo 1 TiB lub 2 TiB na węzeł. Opłaty za magazyn w warstwie Ogólnego przeznaczenia są naliczane za GiB aprowizowanego magazynu.

Cena
0.5 TiB $- miesięcznie
1.0 TiB $- miesięcznie
2.0 TiB $- miesięcznie

Poniższe opcje są takie same dla warstw Podstawowa i Standardowa

Wysoka dostępność

Duża dostępność zapobiega przerwom w działaniu baz danych dzięki przechowywaniu rezerwowych replik każdego węzła w grupie serwerów. Jeśli węzeł ulegnie awarii, Hiperskala przełączy połączenia przychodzące z uszkodzonego węzła na jego rezerwę. Przez kilka minut węzeł będzie działał w trybie failover, a dzięki synchronicznej replikacji przesyłania strumieniowego PostgreSQL awansowane węzły zawsze będą zawierały świeże dane. Włączenie wysokiej dostępności dla opcji Hiperskala (Citus) efektywnie tworzy kolejny zestaw węzłów i dlatego powoduje podwojenie ceny klastra.

Magazyn kopii zapasowych

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego klastra w warstwie Hiperskala (Citus). Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% całkowitego zaaprowizowanego magazynu w danym węźle. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych będzie się wiązać z comiesięczną opłatą za liczbę używanych GiB od 1 maja 2022 r.

Cena
Lokalnie nadmiarowy (1 GiB) $- miesięcznie

Unikalne możliwości zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania

Elastyczny i przejrzysty cennik

Możesz niezależnie skalować obciążenia obliczeniowe i magazynowe na podstawie własnego obciążenia. Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie.

Zoptymalizuj swoje koszty

Zaoszczędź do 60% w porównaniu z opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem uwzględniającymi pojemność zarezerwowaną.

Obniż całkowity koszt posiadania za pomocą wystąpień z możliwością zwiększania szybkości i funkcjami zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana.

Wybór opcji wdrażania

Meet your database management and customization needs with deployment options including Single Server, Flexible Server and Hyperscale.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Database for PostgreSQL

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Database for PostgreSQL.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Database for PostgreSQL.

  • Hiperskala (Citus) to nowa opcja wdrożenia usługi Azure Database for PostgreSQL, która umożliwia skalowanie bazy danych Postgres w poziomie. Klaster bazy danych w warstwie Hiperskala (Citus) to grupa węzłów, na których działa baza danych Postgres, w tym 1 węzeł koordynacji i co najmniej 2 węzły robocze.
  • Minimalny rozmiar klastra bazy danych w warstwie Hiperskala (Citus) to 3 węzły: 1 węzeł koordynacji i 2 węzły robocze.
  • Klaster usługi Azure Database for PostgreSQL w warstwie Hiperskala (Citus) można skalować w poziomie do setek węzłów.
  • Opłaty za usługę Azure Database for PostgreSQL w warstwie Hiperskala (Citus) są naliczane z użyciem przewidywalnych stawek godzinowych na podstawie aprowizowanych zasobów obliczeniowych węzłów roboczych (w rdzeniach wirtualnych), aprowizowanych zasobów obliczeniowych węzłów koordynacji (w rdzeniach wirtualnych), aprowizowanego magazynu dla klastra (w GiB na miesiąc) oraz magazynu kopii zapasowych dla klastra. Rdzenie wirtualne węzła roboczego, rdzenie wirtualne węzła koordynacji, magazyn w GiB na miesiąc i magazyn kopii zapasowych w GiB na miesiąc będą oddzielnymi pozycjami na rachunku.
  • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego klastra usługi Azure Database for PostgreSQL w warstwie Hiperskala (Citus). Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez klaster w warstwie Hiperskala (Citus). Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% aprowizowanej pojemności magazynu klastra. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za liczbę używanych GiB. Jeśli na przykład magazyn klastra ma rozmiar 1.5 TiB, otrzymasz 1.5 TiB magazynu kopii zapasowych bez dodatkowych kosztów. Jeśli jednak rozmiar kopii zapasowych wyniesie 2 TiB, zapłacisz za dodatkowe 0.5 TiB przyrostu magazynu kopii zapasowych.
  • Tak. Więcej informacji znajduje się na stronie szczegółów cennika przepustowości.
  • Pojemność zarezerwowana umożliwia zarezerwowanie mocy obliczeniowej dla grup serwerów w warstwie Hiperskala (Citus). Ta opcja cenowa umożliwia oszczędności do 45% przez 1 rok i do 63% przez 3 lata w porównaniu z modelem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze