Azure Active Directory Domain Services — cennik

Usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji z obsługą katalogu

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Dzięki zachowaniu zgodności z usługą Active Directory systemu Windows Server, usługa Azure Active Directory Domain Services umożliwia administratorom łatwe migrowanie starszych aplikacji lokalnych do chmury i scentralizowanie zarządzania wszystkimi aplikacjami i wszystkimi tożsamościami w usłudze Azure Active Directory.

Szczegóły cennika

Opłaty za użycie usługi Azure Active Directory Domain Services są naliczane za godzinę w oparciu o jednostkę SKU wybraną przez właściciela dzierżawy. Usługa Azure Active Directory jest dostępna w lesie użytkowników i lesie zasobów (obecnie w wersji zapoznawczej). W wersji zapoznawczej ceny lasu zasobów uwzględniają rabat. Ceny podane w poniższej tabeli uwzględniają rabat dla wersji zapoznawczej.

Standardowa Enterprise Premium
Podstawowa usługa AAD DS
Sugerowane obciążenie uwierzytelniania (szczytowe, na godzinę) 1 Od 0 do 3,000 Od 3 000 do 10 000 Od 10 000 do 70 000
Sugerowana liczba obiektów 2 Od 0 do 25,000 Od 25 000 do 100 000 Od 100 000 do 500 000
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej Co 5 dni Co 3 dni Codziennie 3
Relacje zaufania lasu zasobów ND 5 10
Wystąpienia
Las użytkowników 4 $- $- $-
Las zasobów (wersja zapoznawcza) 4 ND $- $-

1 Transakcje są podane jako wytyczne dla wyboru jednostki SKU i nie są objęte umową SLA. Wydajność katalogu może się różnić w zależności od potrzeb aplikacji i liczby żądań uwierzytelniania.

2 Liczba obiektów jest podana jako wytyczna dla wyboru jednostki SKU i nie jest ona ograniczana w produkcie.

3 Codzienne kopie zapasowe będą przechowywane przez 7 dni, a co trzecia kopia zapasowa — przez 30 dni.

4 Każde wystąpienie składa się z 2 kontrolerów domeny w celu zapewnienia wysokiej dostępności, umieszczonych w 2 różnych strefach dostępności (jeśli są dostępne w regionie).

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usług Azure Active Directory Domain Services jest świadczona w ramach pomocy technicznej platformy Azure, już od $29 miesięcznie. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA — gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów. Dowiedz się więcej o umowie SLA. Ta umowa SLA nie dotyczy warstwy Enterprise lasu zasobów w wersji zapoznawczej.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory Domain Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji