Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Usługi domenowe Azure Active Directory — cennik

Usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji z obsługą katalogu

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Usługi Azure Active Directory Domain Services są zgodne z usługą Active Directory systemu Windows Server, dlatego umożliwiają łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury. Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz jeden zarządzany katalog dla nowoczesnych aplikacji SaaS i tradycyjnych aplikacji obsługujących katalog.

Szczegóły cennika

Usługi Azure Active Directory Domain Services są rozliczane zgodnie ze stawką za godzinowe użycie na podstawie łącznej liczby obiektów w dzierżawie usługi Azure Active Directory, w tym użytkowników, grup i komputerów przyłączonych do domeny.

Warstwa lub liczba obiektów katalogu1 Cena ogólnie dostępnej wersji
Do 1 grudnia 2016 r.
Cena ogólnie dostępnej wersji
Od 1 grudnia 2016 r.
Mniej niż 25 000 $0.1 $0.15
Od 25 001 do 100 000 $0.2 $0.4
Ponad 100 000 Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

1Zliczane są wszystkie obiekty w dzierżawie usługi Azure Active Directory, w tym użytkownicy, grupy i komputery przyłączone do domeny. Rozmiar i godziny użycia katalogu są obliczane i emitowane codziennie. Opłaty za użycie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut użycia.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usług Azure Active Directory Domain Services jest świadczona w ramach pomocy technicznej platformy Azure, już od $29/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów. Odwiedź stronę umów SLA, aby dowiedzieć się więcej.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś