Pomiń nawigację

Azure Active Directory Domain Services — cennik

Usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji z obsługą katalogu

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Usługi Azure Active Directory Domain Services są zgodne z usługą Active Directory systemu Windows Server, dlatego umożliwiają administratorom łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury. Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz jeden zarządzany katalog dla nowoczesnych aplikacji SaaS i tradycyjnych aplikacji obsługujących katalog.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Active Directory Domain Services jest rozliczana zgodnie ze stawką za godzinowe użycie na podstawie łącznej liczby obiektów w domenie zarządzanej usługi Active Directory Domain Services, w tym użytkowników, grup i komputerów przyłączonych do domeny.

Warstwa lub liczba obiektów katalogu1 Cena
Mniej niż 25 000 $-
Od 25 001 do 100 000 $-
Od 100 001 do 500 000 $-
Ponad 500 000 Skontaktuj się z nami

1Zliczane są wszystkie obiekty w domenie zarządzanej usługi Active Directory Domain Services, w tym użytkownicy, grupy i komputery przyłączone do domeny. Rozmiar i godziny użycia katalogu są obliczane i emitowane codziennie. Opłaty za użycie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut użycia.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usług Azure Active Directory Domain Services jest świadczona w ramach pomocy technicznej platformy Azure, już od $29/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA — gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów. Dowiedz się więcej o umowie SLA.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Active Directory Domain Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji