Azure Active Directory Domain Services — cennik

Usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji z obsługą katalogu

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Usługi Azure Active Directory Domain Services są zgodne z usługą Active Directory systemu Windows Server, dlatego umożliwiają łatwe migrowanie tradycyjnych aplikacji lokalnych do chmury. Usługa Azure Active Directory udostępnia teraz jeden zarządzany katalog dla nowoczesnych aplikacji SaaS i tradycyjnych aplikacji obsługujących katalog.

Szczegóły cennika

Usługa Azure Active Directory Domain Services jest rozliczana zgodnie ze stawką za godzinowe użycie na podstawie łącznej liczby obiektów w domenie zarządzanej usługi Active Directory Domain Services, w tym użytkowników, grup i komputerów przyłączonych do domeny.

Warstwa lub liczba obiektów katalogu1 Cena
Mniej niż 25 000 $-
Od 25 001 do 100 000 $-
Od 100 001 do 500 000 $-
Ponad 500 000 Skontaktuj się z nami

1Zliczane są wszystkie obiekty w domenie zarządzanej usługi Active Directory Domain Services, w tym użytkownicy, grupy i komputery przyłączone do domeny. Rozmiar i godziny użycia katalogu są obliczane i emitowane codziennie. Opłaty za użycie są naliczane proporcjonalnie do liczby minut użycia.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Pomoc techniczna dla usług Azure Active Directory Domain Services jest świadczona w ramach pomocy technicznej platformy Azure, już od $29/mies.. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: gwarantujemy pomyślne przetworzenie co najmniej 99,9% żądań usług Azure Active Directory Domain Services dotyczących uwierzytelniania przez domenę kont użytkowników należących do domeny zarządzanej, wiązania LDAP z głównym wpisem DSE czy wyszukiwania DNS rekordów. Odwiedź stronę umów SLA, aby dowiedzieć się więcej.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Azure Active Directory Domain Services

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account