Azure Active Directory Domain Services — cennik

Przyłącz maszyny wirtualne platformy Azure do domeny bez kontrolerów domeny

Azure Active Directory Domain Services to skalowalne, zarządzane usługi domenowe o wysokiej wydajności zapewniające obsługę przyłączania do domeny, protokołów LDAP i Kerberos, uwierzytelniania zintegrowanego systemu Windows oraz zasad grupy. Administratorzy mogą włączać jednym kliknięciem zarządzane usługi domenowe dla maszyn wirtualnych i aplikacji obsługujących katalog wdrożonych w Usługach infrastruktury Azure. Dzięki zachowaniu zgodności z usługą Active Directory systemu Windows Server, usługa Azure Active Directory Domain Services umożliwia administratorom łatwe migrowanie starszych aplikacji lokalnych do chmury i scentralizowanie zarządzania wszystkimi aplikacjami i wszystkimi tożsamościami w usłudze Azure Active Directory.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Azure Active Directory Domain Services usage is charged per hour, based on the SKU selected by the tenant owner. Azure Active Directory is available in User Forest and Resource Forest.

Standard Enterprise Premium
Podstawowa usługa AAD DS
Sugerowane obciążenie uwierzytelniania (szczytowe, na godzinę)1 Od 0 do 3,000 Od 3 000 do 10 000 Od 10 000 do 70 000
Sugerowana liczba obiektów2 Od 0 do 25,000 Od 25 000 do 100 000 Od 100 000 do 500 000
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej Co 5 dni Co 3 dni Codziennie3
Relacje zaufania lasu zasobów ND 5 10
Wystąpienia
Las użytkowników4 $- $- $-
Las zasobów (wersja zapoznawcza)4 N/A $- $-

1 Transakcje są podane jako wytyczne dla wyboru jednostki SKU i nie są objęte umową SLA. Wydajność katalogu może się różnić w zależności od potrzeb aplikacji i liczby żądań uwierzytelniania.

2 Liczba obiektów jest podana jako wytyczna dla wyboru jednostki SKU i nie jest ona ograniczana w produkcie.

3 Codzienne kopie zapasowe będą przechowywane przez 7 dni, a co trzecia kopia zapasowa — przez 30 dni.

4 Każde wystąpienie składa się z 2 kontrolerów domeny w celu zapewnienia wysokiej dostępności, umieszczonych w 2 różnych strefach dostępności (jeśli są dostępne w regionie).

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Azure Active Directory Domain Services

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Active Directory Domain Services.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Active Directory Domain Services.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.