SQL Server Stretch Database — cennik

Dynamiczne rozciąganie baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Przy pomocy bazy danych SQL Server Stretch Database możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server na platformę Azure. Inaczej niż w przypadku typowych rozwiązań do zarządzania zimnymi danymi, dzięki bazie danych Stretch Database dane są zawsze pod ręką. Baza danych Stretch Database umożliwia dłuższe przechowywanie dużych ilości danych bez konieczności skalowania magazynu przedsiębiorstwa w górę. Wybierz poziom wydajności w zależności od wymagań dotyczących wydajności, a następnie skaluj w górę lub w dół w miarę potrzeb.

Szczegóły cennika

W ramach bazy danych Stretch Database usługi Compute i Storage są rozliczane oddzielnie. Użycie usługi Obliczenia jest reprezentowane przez jednostki DSU (jednostki Bazy danych Stretch), a klienci mogą skalować w górę i w dół poziom wydajności/liczbę jednostek DSU w miarę potrzeb i w dowolnym momencie.

Compute

Poziom wydajności (DSU) Cena
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Rozmiary bazy danych są ograniczone do 240 TB.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. użytkowania w miesiącu przy stałej liczbie jednostek DSU.

Baza danych Stretch jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach oprócz następujących regionów: Indie Południowe, Chiny Północne, Brazylia Południowa, Północno-środkowe stany USA, Indie Zachodnie, Australia, Japonia i Administracja USA.

Szybkość transferu danych wychodzących

Wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $-/GB za miesiąc. Magazyn danych obejmuje rozmiar bazy danych Stretch i migawek kopii zapasowych. Wszystkie bazy danych Stretch mogą korzystać z migawek przyrostowych kopii zapasowych przez 7 dni.

Uwaga: opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficzna kopia zapasowa

Możesz też utworzyć geograficznie nadmiarową kopię bazy danych Stretch na potrzeby odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za magazyn dyskowy RA-GRS platformy Azure w warstwie Standardowa w wysokości $-/GB miesięcznie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

 • Baza danych Stretch Database to funkcja programu SQL Server 2016. Jest ona dostępna we wszystkich wersjach programu SQL Server 2016. Aby dowiedzieć się więcej o bazie danych Stretch Database, zobacz przegląd bazy danych SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Możesz dostosować poziom wydajności bazy danych Stretch Database. Zmiana poziomów wydajności trwa minuty, a podczas zmiany baza danych pozostaje online i dostępna.
 • Jednostka DSU bazy danych SQL Stretch Database reprezentuje wydajność zapytań. Jej wielkość określają parametry docelowe obciążenia: szybkość zapisywania i odczytywania wierszy oraz wykonywania na nich obliczeń. Ta miara umożliwia klientom ocenienie względnej wydajności, jaka jest potrzebna dla ich obciążeń.

 • Wystawiany rachunek będzie składał się z dwóch części: przewidywalnej opłaty za magazyn oraz zmiennej opłaty za obliczenia. Ilość obliczeń może być różna w różnych miesiącach zależnie od ilości wykorzystanych zasobów obliczeniowych (jednostek DSU). Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia bazy danych Stretch niezależnie od aktywności lub jeśli baza danych istnieje krócej niż godzinę. Jeśli na przykład utworzysz bazę danych Stretch Database i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę obliczeń bazy danych oraz za użyty magazyn tej bazy danych. Jeśli usuniesz bazę danych, a następnie utworzysz drugą bazę danych o tej samej nazwie, opłata podczas tej godziny zostanie naliczona za dwie osobne bazy danych (opłaty za obliczenia i magazyn).

 • Opłaty za jednostki DSU zostaną naliczone godzinowo za najwyższy poziom wydajności, jaki był stosowany w tej godzinie. Jeśli utworzysz bazę danych Stretch Database ze 100 jednostkami DSU, a następnie natychmiast przeskalujesz ją w górę do 400 DSU, za pierwszą godzinę zostanie naliczona stawka za 400 jednostek DSU obliczeń.

 • Możesz dostosować poziom wydajności bazy danych Stretch Database. Zmiana poziomów wydajności trwa minuty, a podczas zmiany baza danych pozostaje online i dostępna.

 • Możesz rozciągnąć maksymalnie 240 TB danych za pomocą bazy danych Stretch Database.

 • W każdej chwili możesz przenieść dane z powrotem do środowiska lokalnego. Jeśli podejmiesz decyzję o anulowaniu subskrypcji bazy danych Stretch Database, musisz przenieść dane z powrotem do środowiska lokalnego za pomocą procesu kurczenia lub wyeksportować dane do usługi magazynu, aby zachować dostęp dodanych. Uwaga: w przypadku przenoszenia danych poza platformę Azure są naliczane opłaty za ruch wychodzący. Więcej informacji na temat kurczenia lub eksportowania danych zawiera dokumentacja bazy danych SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Baza danych Stretch Database będzie zajmowała w przybliżeniu tę samą pojemność magazynu co aktualnie program SQL Server, ponieważ dane oryginalnie zapisane w programie SQL Server zostaną przeniesione do bazy danych Stretch Database.

 • Baza danych Stretch Database aktualnie nie obsługuje rozciągania na inny program SQL Server. Nie możesz rozciągnąć bazy danych programu SQL Server na inną bazę danych programu SQL Server. Jeśli chcesz rozciągnąć bazę danych lub tabelę programu SQL Server na inny program SQL Server zamiast na bazę danych Stretch Database, przekaż szczegółową opinię tutaj.

 • Bezpośrednie uaktualnienie nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz zachować dane już rozciągnięte na platformę Azure, musisz najpierw cofnąć migrację danych z platformy Azure do bazy danych programu SQL Server. Po zakończeniu możesz przeprowadzić uaktualnienie i ponownie wykonać rozciąganie na nową usługę Stretch Database. Zwróć uwagę na to, że cofnięcie migracji danych z platformy Azure spowoduje naliczenie opłat za ruch wychodzący danych. Jeśli korzystasz z wersji RC1 lub nowszej, możesz przeprowadzić uaktualnienie do nowszej wersji za pomocą dowolnej z istniejących metod uaktualniania obsługiwanych przez program SQL Server.

 • Najpierw musisz cofnąć migrację danych z platformy Azure z powrotem do bazy danych programu SQL Server. Po zakończeniu możesz przeprowadzić uaktualnienie i ponownie wykonać rozciąganie na nową usługę Stretch Database. Zwróć uwagę na to, że cofnięcie migracji danych z platformy Azure spowoduje naliczenie opłat za ruch wychodzący danych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o SQL Server Stretch Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.