SQL Server Stretch Database — cennik

Dynamiczne rozciąganie baz danych programu SQL Server na platformę Azure

Przy pomocy bazy danych Stretch programu SQL Server możesz dynamicznie rozciągnąć ciepłe i zimne dane transakcyjne z programu Microsoft SQL Server na platformę Azure. Inaczej niż w przypadku typowych rozwiązań do zarządzania zimnymi danymi, dzięki bazie danych Stretch dane są zawsze pod ręką. Baza danych Stretch umożliwia dłuższe przechowywanie dużych ilości danych bez konieczności skalowania magazynu przedsiębiorstwa w górę. Wybierz poziom wydajności w zależności od wymagań dotyczących wydajności, a następnie skaluj w górę lub w dół w miarę potrzeb.

Szczegóły cennika

W ramach Bazy danych Stretch usługi Obliczenia i Magazyn są rozliczane oddzielnie. Użycie usługi Obliczenia jest reprezentowane przez jednostki DSU (jednostki Bazy danych Stretch), a klienci mogą skalować w górę i w dół poziom wydajności/liczbę jednostek DSU w miarę potrzeb i w dowolnym momencie.

Poniżej przedstawiono ceny za usługi ogólnie dostępne obowiązujące od 1 września 2016 r.

Wystąpienia obliczeniowe

Poziom wydajności (DSU) Cena
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Rozmiary bazy danych są ograniczone do 240 TB.

Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu przy stałej liczbie jednostek DSU.

Baza danych Stretch jest ogólnie dostępna we wszystkich regionach oprócz następujących regionów: Indie Południowe, Chiny Północne, Brazylia Południowa, Północno-środkowe stany USA, Indie Zachodnie, Australia, Japonia i Administracja USA.

Szybkość transferu danych wychodzących

Wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawką $-/GB za miesiąc. Magazyn danych obejmuje rozmiar bazy danych Stretch i migawek kopii zapasowych. Wszystkie bazy danych Stretch mogą korzystać z migawek przyrostowych kopii zapasowych przez 7 dni.

Uwaga: opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficzna kopia zapasowa

Możesz też utworzyć geograficznie nadmiarową kopię bazy danych Stretch na potrzeby odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za magazyn dyskowy RA-GRS platformy Azure w warstwie Standardowa w wysokości $-/GB miesięcznie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o SQL Server Stretch Database

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś