Przejdź do głównej zawartości

Usługa Machine Learning Studio (klasyczna) — cennik

ML studio to zintegrowane środowisko projektowe oparte na graficznym interfejsie użytkownika do konstruowania i obsługi przepływów pracy usługi Machine Learning

Usługa ML Studio (wersja klasyczna) oferuje wizualne środowisko uczenia maszynowego.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny są jedynie szacunkowe i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie kursu dolara amerykańskiego i przeliczane przy użyciu londyńskich kursów zamknięcia typu spot z dwóch dni roboczych przed ostatnim dniem roboczym końca poprzedniego miesiąca. Jeżeli dwa dni robocze poprzedzające koniec miesiąca przypadają na dni świąteczne na głównych rynkach, dniem ustalenia kursu jest zazwyczaj dzień bezpośrednio poprzedzający te dwa dni robocze. Ten kurs dotyczy wszystkich transakcji w nadchodzącym miesiącu. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o wycenę. Zobacz często zadawane pytania dotyczące cen platformy Azure.

Cennik usługi Studio

Usługa Machine Learning Studio (wersja klasyczna) jest oferowana w dwóch warstwach — Bezpłatna i Standardowa.

Poniższa tabela zawiera porównanie funkcji według warstw:

Niedostępne Bezpłatnie Standard
Cena Bezpłatnie $- za obszar roboczy usługi ML Studio miesięcznie
$- za godzinę prowadzenia eksperymentów w usłudze Studio
Subskrypcja platformy Azure Niewymagane Wymagane
Maksymalna liczba modułów na eksperyment 100 Bez ograniczeń
Maksymalny czas trwania eksperymentu 1 godzina na eksperyment Do 7 dni na eksperyment przy maksymalnie 24 godzinach na moduł
Maksymalna ilość miejsca w magazynie 10 GB Bez ograniczeń — BYO
Odczyt danych z lokalnego serwera SQL Wersja zapoznawcza Nie Tak
Wykonywanie/wydajność Jeden węzeł Wiele węzłów
Produkcyjny interfejs API sieci Web Nie Tak
Umowa SLA Nie Tak
Stawki godzinowe dotyczą wyłącznie aktywnego korzystania z usługi. Gdy istnieje wiele mierników, są stosowane współbieżnie.

Cennik produkcyjnego interfejsu API sieci Web

Usługa Machine Learning Studio (klasyczna) umożliwia wdrażanie rozwiązań analizy predykcyjnej jako usług internetowych.

Wdrażane usługi internetowe podlegają następującym planom:

Niedostępne Tworzenie i testowanie aplikacji* Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Cena w warstwie za miesiąc $- $- $- $-
Funkcje
Dostępne transakcje (na miesiąc) 1 000 100 000 2 000 000 50 000 000
Dostępne godziny obliczeniowe (na miesiąc) 2 25 500 12 500
Łączna liczba usług internetowych1 2 10 100 500
Stawki za użycie nadwyżkowe ND $- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API
$- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API
$- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API
* Ograniczenia użycia interfejsu API mają zastosowanie w warstwie testowania — ograniczenie do dwóch równoczesnych wywołań usługi RRS.
1 Liczba usług sieci Web, które klient może skojarzyć z planem w danym momencie.

Klasyczna wersja usług internetowych jest nadal dostępna w następujących cenach:

 • $- za godzinę obliczeniową interfejsu API produkcji (jednostka godzinowa)
 • $- za 1000 transakcji interfejsu API produkcji (jednostka transakcji)

Stawki godzinowe dotyczą wyłącznie aktywnego korzystania z usługi. Gdy istnieje wiele mierników, są stosowane współbieżnie.

Więcej informacji na temat klasycznych i nowych usług internetowych można znaleźć w dokumentacji.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Usługa Machine Learning Studio (klasyczna)

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa Machine Learning Studio (klasyczna).

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Usługa Machine Learning Studio (klasyczna).

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa Machine Learning Studio (klasyczna).

 • Aby skopiować eksperymenty z warstwy Bezpłatna do warstwy Standardowa, wykonaj czynności opisane poniżej:

  1. Zaloguj się w usłudze Azure Machine Learning Studio (wersja klasyczna) i upewnij się, że w selektorze obszaru roboczego na górnym pasku nawigacyjnym są widoczne obszary robocze warstw Bezpłatna i Standardowa.
  2. Jeśli obecnie jest używany obszar roboczy warstwy Standardowa, przełącz do obszaru roboczego warstwy Bezpłatna.
  3. W widoku listy eksperymentów wybierz eksperyment, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk polecenia Kopiuj.
  4. W podręcznym oknie dialogowym wybierz obszar roboczy warstwy Standardowa i kliknij przycisk Kopiuj.
  5. Zwróć uwagę na to, że wszystkie skojarzone zestawy danych, wytrenowane modele itd. zostaną skopiowane razem z eksperymentem do obszaru roboczego warstwy Standardowa.
  6. Konieczne będzie ponowne uruchomienie eksperymentu i ponowne opublikowanie usługi sieci Web w obszarze roboczym warstwy Standardowa.
 • Usługa Machine Learning obsługuje wysoką dostępność, łącząc w parę dwa regiony w jednej lokalizacji geograficznej. Południowo-środkowe stany USA są powiązane z północno-środkowymi stanami USA.

 • Czasy wywołań interfejsu API produkcji mogą się istotnie różnić, zazwyczaj w zakresie od setek milisekund do kilku sekund, ale mogą wymagać kilku minut w zależności od złożoności przetwarzanych danych i modelu uczenia maszynowego. Najlepszą metodą oszacowania czasu wywołań interfejsu API produkcji jest przeprowadzenie testu porównawczego modelu w usłudze Machine Learning.

 • Usługa Machine Learning jest usługą z wieloma dzierżawcami, a rzeczywiste zasoby obliczeniowe używane na zapleczu różnią się i są zoptymalizowane pod kątem wydajności i stabilności.

 • Opłaty za przestrzeń roboczą są naliczane oddzielnie za każdy mający zastosowanie licznik i przedstawiane na jednym rachunku.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze