Machine Learning Studio — cennik

Zaawansowane narzędzia do analizy predykcyjnej działające w chmurze

Usługa Microsoft Azure Machine Learning to zestaw ofert umożliwiający klientom łatwe tworzenie, wdrażanie i udostępnianie zaawansowanych rozwiązań analizy w chmurze.

Szczegóły cennika

Cennik usługi Studio

Usługa Machine Learning Studio jest oferowana w dwóch warstwach — Bezpłatna i Standardowa.

Poniższa tabela zawiera porównanie funkcji według warstw:

Bezpłatnie Standardowa
Cena Bezpłatnie $- za obszar roboczy usługi ML Studio miesięcznie
$- za godzinę prowadzenia eksperymentów w usłudze Studio
Subskrypcja platformy Azure Niewymagane Wymagane
Maksymalna liczba modułów na eksperyment 100 Bez ograniczeń
Maksymalny czas trwania eksperymentu 1 godzina na eksperyment Do 7 dni na eksperyment przy maksymalnie 24 godzinach na moduł
Maksymalna ilość miejsca w magazynie 10 GB Bez ograniczeń — BYO
Odczyt danych z lokalnego serwera SQL Wersja zapoznawcza Nie Tak
Wykonywanie/wydajność Jeden węzeł Wiele węzłów
Produkcyjny interfejs API sieci Web Nie Tak
Umowa SLA Nie Tak

Stawki godzinowe dotyczą wyłącznie aktywnego korzystania z usługi. Gdy istnieje wiele mierników, są stosowane współbieżnie.

Cennik produkcyjnego interfejsu API sieci Web

Usługa Azure Machine Learning umożliwia wdrażanie rozwiązań analizy predykcyjnej jako usług sieci Web.

Wdrażane usługi internetowe podlegają następującym planom:

Tworzenie i testowanie aplikacji* Standardowa S1 Standardowa S2 Standardowa S3
Cena w warstwie za miesiąc $- $- $- $-
Funkcje
Dostępne transakcje (na miesiąc) 1 000 100 000 2 000 000 50 000 000
Dostępne godziny obliczeniowe (na miesiąc) 2 25 500 12 500
Łączna liczba usług internetowych1 2 10 100 500
Stawki za użycie nadwyżkowe ND $- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API
$- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API
$- za 1000 transakcji
$- za godzinę obliczeniową interfejsu API

* W warstwie testowej obowiązują ograniczenia użycia interfejsu API — maksymalnie dwa równoczesne wywołania RRS.
1 Liczba usług sieci Web, które klient może skojarzyć z planem w dowolnym czasie.

Klasyczna wersja usług internetowych jest nadal dostępna w następujących cenach:

 • $- za godzinę obliczeniową interfejsu API produkcji (jednostka godzinowa)
 • $- za 1000 transakcji interfejsu API produkcji (jednostka transakcji)

Stawki godzinowe dotyczą wyłącznie aktywnego korzystania z usługi. Gdy istnieje wiele mierników, są stosowane współbieżnie.

Więcej informacji na temat klasycznych i nowych usług internetowych można znaleźć w dokumentacji.

Często zadawane pytania

 • Usługa Azure Machine Learning w warstwie Bezpłatna zapewnia szczegółowe wprowadzenie do usługi Azure Machine Learning Studio. Do zarejestrowania się w tej usłudze wystarczy konto Microsoft. W ramach warstwy Bezpłatna jest zapewniany bezpłatny dostęp do jednego obszaru roboczego usługi Azure Machine Learning Studio na konto Microsoft. Obejmuje ona nawet 10 GB miejsca do magazynowania oraz umożliwia operacjonalizowanie modeli jako przejściowych interfejsów API. Obciążenia warstwy bezpłatnej nie są objęte umową SLA i są przeznaczone tylko do użytku osobistego i do opracowywania rozwiązań. Obciążenia warstwy bezpłatnej nie mogą uzyskiwać dostępu do danych, łącząc się z lokalnym serwerem SQL. W powyższej tabeli wskazano wiele różnic między warstwami Bezpłatna i Standardowa, jednak mogą istnieć inne różnice, a funkcje warstwy Bezpłatna mogą zmienić się w każdej chwili.

 • Wystarczy konto Microsoft. Przejdź do strony głównej usługi Azure Machine Learning i kliknij przycisk Rozpocznij teraz. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft — zostanie utworzony obszar roboczy w warstwie Bezpłatna. Możesz od razu zacząć przeglądać i tworzyć eksperymenty usługi Machine Learning.

 • Aby móc utworzyć obszar roboczy usługi Machine Learning w warstwie Standardowa, musisz mieć dostęp do subskrypcji platformy Azure. Możesz utworzyć konto w ramach subskrypcji 30-dniowej wersji próbnej platformy Azure i później wykonać uaktualnienie do płatnej subskrypcji platformy Azure lub od razu wykupić płatną subskrypcję platformy Azure. Po uzyskaniu dostępu do subskrypcji będzie można utworzyć obszar roboczy usługi Machine Learning w klasycznym portalu Microsoft Azure. Wyświetl szczegółowe instrukcje.

  Możesz też uzyskać zaproszenie od właściciela obszaru roboczego usługi Machine Learning w warstwie Standardowa, aby móc uzyskać dostęp do tego obszaru roboczego.

 • Nie, nie można określić własnego konta usługi Blob Storage na potrzeby używania w ramach warstwy Bezpłatna. Aby móc korzystać z własnego magazynu usługi Azure Storage, musisz używać warstwy Standardowa.

 • Tak. Można zoperacjonalizować modele uczenia maszynowego w tymczasowych usługach interfejsu API w ramach warstwy Bezpłatna. Aby móc wprowadzić przejściową usługę interfejsu API do produkcji i uzyskać produkcyjny punkt końcowy zoperacjonalizowanej usługi, musisz używać warstwy Standardowa.

 • Platforma Microsoft Azure w bezpłatnej wersji próbnej oferuje środki, które można stosować do każdej usługi platformy Azure przez miesiąc, natomiast usługa Machine Learning w warstwie Bezpłatna oferuje ciągły dostęp do usługi Azure Machine Learning w przypadku obciążeń nieprodukcyjnych.

 • Aby skopiować eksperymenty z warstwy Bezpłatna do warstwy Standardowa, wykonaj czynności opisane poniżej:

  1. Zaloguj się w usłudze Azure Machine Learning Studio i upewnij się, że w selektorze obszaru roboczego na górnym pasku nawigacyjnym są widoczne obszary robocze warstw Bezpłatna i Standardowa.
  2. Jeśli obecnie jest używany obszar roboczy warstwy Standardowa, przełącz do obszaru roboczego warstwy Bezpłatna.
  3. W widoku listy eksperymentów wybierz eksperyment, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk polecenia Kopiuj.
  4. W podręcznym oknie dialogowym wybierz obszar roboczy warstwy Standardowa i kliknij przycisk Kopiuj.
  5. Zwróć uwagę na to, że wszystkie skojarzone zestawy danych, wytrenowane modele itd. zostaną skopiowane razem z eksperymentem do obszaru roboczego warstwy Standardowa.
  6. Konieczne będzie ponowne uruchomienie eksperymentu i ponowne opublikowanie usługi sieci Web w obszarze roboczym warstwy Standardowa.
 • Usługa Machine Learning obsługuje wysoką dostępność, łącząc w parę dwa regiony w jednej lokalizacji geograficznej. Południowo-środkowe stany USA są powiązane z północno-środkowymi stanami USA.

 • Czasy wywołań interfejsu API produkcji mogą się istotnie różnić, zazwyczaj w zakresie od setek milisekund do kilku sekund, ale mogą wymagać kilku minut w zależności od złożoności przetwarzanych danych i modelu uczenia maszynowego. Najlepszą metodą oszacowania czasu wywołań interfejsu API produkcji jest przeprowadzenie testu porównawczego modelu w usłudze Machine Learning.

 • Usługa Machine Learning jest usługą z wieloma dzierżawcami, a rzeczywiste zasoby obliczeniowe używane na zapleczu różnią się i są zoptymalizowane pod kątem wydajności i stabilności.

 • Opłaty za przestrzeń roboczą są naliczane oddzielnie za każdy mający zastosowanie licznik i przedstawiane na jednym rachunku.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Machine Learning Studio

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.