Pomiń nawigację

Cloud Shell — cennik

Opłaty naliczane za usługę Cloud Shell są oparte tylko na wykorzystaniu usługi Azure Files do utrwalania Twoich danych. Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”. Domyślnie usługa Azure Cloud Shell tworzy konto magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w Twoim imieniu w udziale usługi Azure Files. Na potrzeby funkcji Bash ten udział będzie również zawierał obraz dysku 5 GB.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cennik usługi Azure Files.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej są dostępne już od $29 miesięcznie (uwaga: pomoc techniczna firmy Microsoft nie obejmuje pomocy technicznej dla obrazów systemu Linux w witrynie Azure Marketplace, jednak czasami wydawcy systemu Linux oferują pomoc techniczną w ramach powyższych planów). Znajdź plan.
 • Cloud Shell to bezpłatna usługa i dlatego sama nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA. Dostępność usługi Cloud Shell jest oparta na umowie SLA podstawowego magazynu i używanych maszyn wirtualnych. Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz umowę SLA usługi Storage i umowę SLA usługi Virtual Machines.

Często zadawane pytania

 • Tak. Odinstalowanie udziału usługi Azure Files z usługi Cloud Shell nie powoduje usunięcia podstawowych zasobów i nadal będziesz ponosić związane z nimi koszty, dopóki nie usuniesz tych zasobów.

 • Usługa Cloud Shell tworzy trzy zasoby w Twoim imieniu w obsługiwanym regionie znajdującym się najbliżej Twojej lokalizacji:

  • Grupa zasobów: cloud-shell-storage-<region>
  • Konto magazynu: cs<uniqueGuid>
  • Udział plików: cs-<user>-<domain>-com-<uniqueGuid>
 • Tak. Jeśli korzystasz zarówno z programu Bash, jak i programu PowerShell (teraz w wersji zapoznawczej), usługa Cloud Shell dołącza ten sam udział usługi Azure Files.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Cloud Shell

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji