Przejdź do głównej zawartości

Cloud Shell — cennik

Usprawnij administrowanie platformą Azure za pomocą powłoki opartej na przeglądarce

Azure Cloud Shell to interaktywna, uwierzytelniona, dostępna w przeglądarce powłoka do zarządzania zasobami platformy Azure. Zapewnia elastyczność wyboru środowiska powłoki, które najlepiej odpowiada twojemu sposobowi pracy — Bash lub programowi PowerShell.

Pricing

Opłaty naliczane za usługę Cloud Shell są oparte tylko na wykorzystaniu usługi Azure Files do utrwalania Twoich danych. Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”. Domyślnie usługa Azure Cloud Shell tworzy konto magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) w Twoim imieniu w udziale usługi Azure Files. Na potrzeby funkcji Bash ten udział będzie również zawierał obraz dysku 5 GB.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cennik usługi Azure Files.

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Cloud Shell

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Cloud Shell.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Cloud Shell.

  • Tak. Odinstalowanie udziału usługi Azure Files z usługi Cloud Shell nie powoduje usunięcia podstawowych zasobów i nadal będziesz ponosić związane z nimi koszty, dopóki nie usuniesz tych zasobów.

  • Usługa Cloud Shell tworzy trzy zasoby w Twoim imieniu w obsługiwanym regionie znajdującym się najbliżej Twojej lokalizacji:

    • Grupa zasobów: cloud-shell-storage-<region>
    • Konto magazynu: cs<uniqueGuid>
    • Udział plików: cs-<user>-<domain>-com-<uniqueGuid>
  • Tak. Jeśli korzystasz zarówno z programu Bash, jak i programu PowerShell (teraz w wersji zapoznawczej), usługa Cloud Shell dołącza ten sam udział usługi Azure Files.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze