Azure Cosmos DB — cennik

Niezwykle szybka, skalowana w skali globalnej usługa bazy danych NoSQL

Azure Cosmos DB is Microsoft’s globally distributed multi-model database. Azure Cosmos DB was built from the ground up with global distribution and horizontal scale at its core. It offers turnkey global distribution across any number of Azure regions by transparently scaling and replicating your data wherever your users are. Elastically scale throughput and storage worldwide, and pay only for the throughput and storage you need. Azure Cosmos DB guarantees single-digit-millisecond latencies at the 99th percentile anywhere in the world, offers multiple well-defined consistency models to fine-tune performance, and guarantees high availability with multi-homing capabilities—all backed by industry leading service level agreements (SLAs).

Azure Cosmos DB is truly schema-agnostic; it automatically indexes all the data without requiring you to deal with schema and index management. It’s also multi-model, natively supporting document, key-value, graph, and column-family data models. With Azure Cosmos DB, you can access your data using APIs of your choice, as DocumentDB SQL (document), MongoDB (document), Azure Table Storage (key-value), and Gremlin (graph) are all natively supported.

Szczegóły cennika

Provisioned Throughput

Możesz przechowywać dane i aprowizować przepływność w dowolnej skali. Za każdą kolekcję jest naliczana opłata godzinowa w zależności od ilości przechowywanych danych (w GB) i zarezerwowanej przepływności dla 100 jednostek żądania/s przy co najmniej 400 jednostkach żądania/s.

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Zarezerwowane jednostki żądania/s (na 100 jednostek żądania — przy co najmniej 400 jednostkach żądania) $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Add-on Provisioning: Request Units per Minute (preview)

You can now complement your Provisioned Throughput with an opt-in Provisioned Request Units per Minute feature. Provisioned Request Units per Minute lets you consume a bucket of requests on a per minute basis (UTC). Request Units per Minute are capped at 1,000 Request Units per Minute for every 100 provisioned throughput units per second. The price below reflects a 50% preview discount.

Jednostka Cena
Reserved RUs / minute (per 1,000 RUs) $-

Skalowanie kolekcji

W celu uzyskania obciążeń o wysokiej przepływności i dużej pojemności magazynu możesz tworzyć kolekcje podzielone na partycje przez zdefiniowanie klucza partycji podczas tworzenia kolekcji. Kolekcja podzielona na partycje umożliwia bezproblemowe skalowanie w poziomie wraz ze wzrostem ilości przechowywanych danych i zarezerwowanej przepływności.

Emulator usługi DocumentDB (bezpłatny)

Pobierz bezpłatny emulator usługi DocumentDB, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi DocumentDB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure DocumentDB.

Skala globalna dzięki replikacji geograficznej

Kolekcje bazy danych DocumentDB można rozproszyć globalnie, aby ułatwić tworzenie aplikacji w skali globalnej, co oznacza, że wszystkie dane są automatycznie replikowane do określonych regionów. Aplikacja nadal działa z jednym logicznym punktem końcowym, a dane są automatycznie dostarczane z regionu znajdującego się najbliżej użytkowników przy użyciu intuicyjnego modelu programowania w celu zachowania spójności danych i dostępności przez 99,99% czasu. Opłaty za globalnie dystrybuowane kolekcje są naliczane zgodnie z ilością przestrzeni dyskowej używanej w każdym regionie i przepływnością zarezerwowaną dla każdej kolekcji usługi DocumentDB pomnożoną przez liczbę regionów skojarzonych z kontem bazy danych DocumentDB. Za przesyłanie danych replikacji między regionami są naliczane standardowe opłaty za transfer danych. Na potrzeby przykładu załóżmy, że istnieje konto bazy danych obejmujące trzy regiony platformy Azure i dwie kolekcje, dla których aprowizowano, odpowiednio, 1 mln i 2 mln jednostek RU. Łączna liczba jednostek RU aprowizowanych dla pierwszej kolekcji wyniesie 3 mln (1 mln jednostek RU pomnożony przez 3 regiony), a dla drugiej — 6 mln (2 mln jednostek RU pomnożone przez 3 regiony).

Wysoka przepływność i małe opóźnienia zapytań

Baza danych DocumentDB umożliwia trwałe zapisywanie i synchroniczne indeksowanie dużych ilości danych, aby obsługiwać stałe żądania SQL, korzystając z wolnego od zatrzaśnięć aparatu bazy danych zoptymalizowanego pod kątem zapisu, zaprojektowanego z myślą o dyskach półprzewodnikowych (SSD) i dostępie z małymi opóźnieniami. Żądania odczytu i zapisu są zawsze obsługiwane z Twojego regionu, podczas gdy dane są dystrybuowane globalnie. Aby dodatkowo zoptymalizować wydajność, dostosuj automatyczne zachowanie indeksów.

Kolekcje ze wstępnie zdefiniowanymi wydajnością i rozmiarem

Do 1 sierpnia 2017 r. bieżący klienci korzystający z kolekcji w rozmiarze S1, S2 lub S3 mogą dalej ich używać ze wstępnie zdefiniowanym magazynem o rozmiarze 10 GB i przepływnością różniącą się w zależności od rozmiaru wystąpienia: wystąpienie S1 udostępnia 250 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), wystąpienie S2 udostępnia 1000 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina), a wystąpienie S3 udostępnia 2500 jednostek RU na sekundę (opłata wynosi $-/godzina). Aby dowiedzieć się, jak ponownie skonfigurować przepływność tych kolekcji, zobacz Zmienianie poziomów wydajności przy użyciu witryny Azure Portal. Jeśli chcesz korzystać z kolekcji partycjonowanych, musisz przekonwertować utworzone wcześniej kolekcje S1, S2 lub S3 w celu używania nieograniczonej skali przepływności i magazynu zgodnie z powyższymi informacjami, tak jak to opisano w artykule Partitioning and scaling in Azure DocumentDB (Partycjonowanie i skalowanie w usłudze Azure DocumentDB).

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym bazy danych DocumentDB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od$29.0/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Umowa SLA: firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu będzie pomyślnie przetwarzać żądania wykonywania operacji dotyczących zasobów bazy danych DocumentDB. Aby dowiedzieć się więcej o umowie SLA, odwiedź stronę umowy SLA.

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś