Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — cennik

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure Cosmos DB ważny przez 12 miesięcy.

Azure Cosmos DB to wielomodelowa, globalnie rozproszona baza danych firmy Microsoft. Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Można elastycznie skalować przepływność oraz magazyn na całym świecie i płacić tylko za potrzebne przepływność oraz magazyn. Usługa Azure Cosmos DB gwarantuje na całym świecie opóźnienia na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności do dostrajania wydajności i gwarantuje wysoką dostępność z możliwościami multihostingu. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB naprawdę nie wymaga schematów — automatycznie indeksuje wszystkie dane bez konieczności zarządzania schematami i indeksami. Jest też wielomodelowa: natywnie obsługuje takie modele danych jak dokumenty, pary klucz-wartość, grafy i rodziny kolumn. Dzięki usłudze Azure Cosmos DB można uzyskiwać dostęp do danych za pomocą dowolnie wybranych interfejsów API, ponieważ natywnie obsługiwane są usługi SQL (dokumenty), MongoDB (dokumenty), Azure Table Storage (pary klucz-wartość), Gremlin (grafy) i Cassandra (rodziny kolumn).

Możliwości usługi Azure Cosmos DB
Gotowa do użycia globalna dystrybucja z możliwością wielowzorcowości Dostępna
Globalna dostępność — wszystkie regiony Azure, w tym Instytucje rządowe USA Dostępna
Wielomodelowe, bogate zapytania i automatyczne indeksowanie z obsługą wielu interfejsów API

(obsługa modeli dokumentowych, par klucz-wartość, szerokokolumnowych i grafowych,
w tym zgodność z Mongo DB i interfejsem API Apache Cassandra)

Dostępna
Żądania odczytu i zapisu realizowane na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu poparte umową SLA Dostępna
Kompleksowe umowy SLA
 • Dostępność umowy SLA
 • Umowa SLA dotycząca przepływności
 • Umowa SLA dotycząca spójności
 • Umowa SLA dotycząca opóźnienia
Dostępna
Zabezpieczenia
 • Kompleksowe szyfrowanie danych (podczas przechowywania i przesyłania)
 • Izolacja IP i VNET
 • Kontrola dostępu i autoryzacja
Dostępna
Nieograniczona skala elastyczna
 • Brak ograniczeń przepływności i przestrzeni dyskowej
 • Błyskawiczne skalowanie, które obniża koszt TCO względem lokalnych i samodzielnie zarządzanych w chmurze baz danych NoSQL
Dostępna
Kompleksowe certyfikacje zgodności spójne ze zgodnością platformy Azure Dostępna

Ceny w skrócie

Aprowizowana przepływność

Konto bazy danych Azure Cosmos DB jest zaprojektowane do dystrybucji w jednym lub wielu regionach Azure. Chociaż wszystkie regiony skojarzone z kontem bazy danych mogą obsługiwać odczyty, konto bazy danych może być także skonfigurowane do przetwarzania zapisów we wszystkich regionach (wielowzorcowość) lub dokładnie jednym (jednowzorcowość).

W usłudze Azure Cosmos DB rozliczenia dotyczą aprowizowanej przepływności i wykorzystanej przestrzeni dyskowej na godzinę. Przepływność jest wyrażana w znormalizowanej jednostce przepływności o nazwie jednostki żądania na sekundę (RU/s). Po aprowizacji można używać jednostek RU/s wymiennie dla wielu operacji bazy danych (np. wstawiania, odczytywania, zastępowania, operacji upsert, usuwania, wykonywania zapytań itp.). Można programowo (lub przez witrynę Azure Portal) skonfigurować przepływność potrzebną do elastycznego skalowania przepływności w przyrostach 100 RU/s.

Aprowizacja na różnych stopniach szczegółowości

Można aprowizować przepływność na różnych stopniach szczegółowości dla:

 1. Kontener Cosmos DB. W zależności od wybranego modelu danych lub interfejsu API kontener Cosmos DB może być kolekcją (np. MongoDB, SQL), grafem (np. Gremlin) lub Tabelą (np. Cassandra, Azure Table Storage). Kontenery w Cosmos DB są podzielone na poziome partycje i mogą być elastyczne skalowane, aby dostarczać nieograniczoną przepływność i nieograniczoną przestrzeń dyskową.
 2. Baza danych Cosmos DB. Przepływność skonfigurowana w bazie danych jest współdzielona przez wszystkie kontenery w bazie danych. Można wybrać jawne wykluczenie pewnych kontenerów z aprowizacji baz danych i zamiast tego aprowizować przepływność tych kontenerów na poziomie kontenera.
Szczegółowość aprowizacji Minimalna przepływność (RU/s) Przyrosty skalowania w górę/w dół (RU/s) Maksymalna przepływność Zakres
Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Kontener* 400 400 100 100 Bez ograniczeń Partycjonowany kontener, którego przepływność jest aprowizowana
Baza danych** 10K 10K 1,000 1,000 Bez ograniczeń Cala przepływność jest współdzielona wśród wszystkich partycjonowanych kontenerów wewnątrz bazy danych (poza kontenerami, dla których przepływność jest jawnie aprowizowana)

* Kontener bazy danych Cosmos DB jest mapowany do następujących elementów: kolekcja Cosmos DB podczas używania interfejsu API SQL, kolekcja MongoDB podczas używania interfejsu API MongoDB, tabela podczas używania interfejsów API Cassandra lub Table Storage, a graf podczas używania interfejsu API Gremlin.

** Baza danych Cosmos DB jest mapowana do następujących elementów: baza danych podczas używania interfejsów API SQL lub MongoDB, przestrzeń kluczy podczas używania interfejsu API Cassandra, a konto bazy danych podczas używania interfejsów API Gremlin lub Table Storage.

Elastyczne skalowanie odczytów i zapisów na całym świecie

W dowolnym czasie można dodać/usunąć regiony świadczenia usługi Azure przypisane do konta bazy danych Cosmos DB i znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie. Jest gwarantowane, że przepływność skonfigurowana dla różnych baz danych i kontenerów Cosmos DB będzie zarezerwowana w poszczególnych regionach świadczenia usługi Azure skojarzonych z kontem bazy danych Cosmos DB.

Magazyn oparty na dysku SSD

Dane i indeks są trwale przechowywane w magazynie opartym na dysku SSD i replikowane (w co najmniej jednym regionie świadczenia usługi Azure skojarzonym z kontem bazy danych Cosmos DB). Rozliczana jest nie tylko przepływność aprowizowana co godzinę, ale także każdy GB przestrzeni dyskowej zużyty rzeczywiście na dane i indeks.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Zarezerwowane jednostki żądań/s (na 100 jednostek żądań — przy co najmniej 400 jednostkach żądań) $-
Aprowizowana przepływność (wiele regionów zapisu) — 100 RU/s $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Wydajność usługi Azure Cosmos DB zarezerwowana dla dodatkowych oszczędności

Ceny oparte na zarezerwowanej wydajności usługi Cosmos DB oferują jeszcze większe oszczędności (do 65% rabatu), zapewniając jeszcze bardziej rygorystyczne umowy dostępności SLA (przekraczające 99,999) i zmniejszając nakłady na planowanie wydajności. W przypadku jednorazowej opłaty z góry można zarezerwować aprowizowaną przepływność na rok lub trzy lata ze znacznym rabatem. Wszelka przepływność aprowizowana powyżej zarezerwowanej wydajności jest rozliczana po standardowych stawkach aprowizowanej przepływności. Zarezerwowana wydajność może być współdzielona dla przepływności aprowizowanej we wszystkich regionach, wszystkich interfejsach API, wszystkich kontach i wszystkich subskrypcjach pod zadaną rejestracją. Minimalna zarezerwowana wydajność wynosi 100 tys. RU/s. Więcej informacji zawiera strona dokumentacji

Rezerwacja roczna Rezerwacja trzyletnia
Przepływność Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Cena/oszczędności Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Pierwsze 100 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 400 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 2,5 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Powyżej 3 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

 • Azure Cosmos DB Local (wersja do pobrania): Downloadbezpłatny program Azure Cosmos DB Local, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi Azure Cosmos DB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure Cosmos DB w chmurze.
 • Bezpłatne konto platformy Azure: wypróbuj usługę Azure Cosmos DB w ramach bezpłatnego konta platformy Azure.
 • Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB: korzystaj z ograniczonej czasowo globalnie rozproszonej usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji, opłat i umów dzięki opcji Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie.
 • Dowiedz się więcej o oszczędnościach TCO z usługą Cosmos DB względem lokalnych i samodzielnie zarządzanych klastrów NoSQL w chmurze.

Gdzie można znaleźć informacje na temat regionalnej obecności usługi Azure Cosmos DB?

Usługa Azure Cosmos DB jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach publicznych, rządowych i DoD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dostępności według regionu dotyczącą usług platformy Azure.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Cosmos DB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie 99,99% dla baz danych obejmujących jeden region i na poziomie 99,999% dla baz danych obejmujących wiele regionów na potrzeby pomyślnego przetwarzania żądań i wykonywania operacji w usłudze Azure Cosmos DB. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • W usłudze Azure Cosmos DB aprowizowana przepływność jest określana w jednostkach żądania na sekundę. Jednostki żądania można sobie wyobrazić jako walutę przepływności, w której rezerwowana jest ilość gwarantowanych zasobów (pamięć, procesor CPU, liczba operacji we/wy na sekundę) dostępnych dla aplikacji w poszczególnych sekundach. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB — zapis, odczyt, aktualizacja, wykonanie zapytania — wykorzystuje procesor CPU, pamięć i operację we/wy na sekundę. Czyli każda operacja wykorzystuje zasoby, co jest przedstawiane przy użyciu jednostek żądania. Odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.

 • Opłaty są naliczane zgodnie z przepływnością (w jednostkach RU na sekundę) aprowizowaną dla kontenera usługi Azure Cosmos DB lub zestawu kontenerów (np. bazy danych) na bazie stawki godzinowej za czas, jaki obejmowała aprowizacja.

  Aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego nieograniczonego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność zestawu kontenerów:

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Jeśli kontenery obejmują wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Rozliczanie będzie odbywać się na podstawie zwykłych jednostek żądania, jeśli kontener lub baza danych będą aprowizowane w pojedynczym regionie zapisu. Zamiast tego rozliczanie może odbywać się na podstawie wielowzorcowych jednostek żądania w przypadku aprowizacji wielu regionów zapisu dla kontenerów lub bazy danych. Bez względu na to, czy jest to pojedynczy region zapisu, czy wiele regionów zapisu, usługa Cosmos DB pozwala odczytywać dane z dowolnego regionu.

  Zapis w pojedynczym regionie

  Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Wybierasz zapisywanie tylko do kontenera w regionie Zachodnie stany USA. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Zapis w wielu regionach

  Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia, każdy z tą samą przestrzenią dyskową i przepływnością, i chcesz mieć możliwość zapisywania do kontenerów we wszystkich czterech regionach z globalnie rozproszonej aplikacji. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  W obu powyższych przykładach załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych. Zobacz FAQ na temat usługi Cosmos DB w dokumentacji.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stała stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Możesz skalować liczbę jednostek żądań w górę lub w dół dla każdego kontenera na koncie usługi Azure Cosmos DB, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Zawsze zalecamy używanie kontenerów typu „Nieograniczony” w celu osiągnięcia nieograniczonej skali i elastyczności. Kontenery nieograniczone są partycjonowane w poziomie, a usługa Azure Cosmos DB w sposób elastyczny, przejrzysty i automatyczny umożliwia skalowanie przepływności i magazynu dla kontenerów nieograniczonych. Kontenery „stałe” mogą tylko skalować w górę do 10 000 jednostek żądania i oferować magazyn dysków SSD o maksymalnej pojemności 10 GB. Nie można również udostępniać przepływności w ramach zestawu kontenerów typu „Stały”.
 • W celu uzyskania najlepszej wydajności i zoptymalizowanego magazynu postępuj zgodnie z wytycznymi opisanymi tutaj.
 • Używając pojemności zarezerwowanej, możesz kupić aprowizowaną przepływność dla usługi Cosmos DB (dla dowolnych regionów świadczenia usługi Azure) na 1 rok lub 3 lata, uzyskując w zamian rabat. Pojemność zarezerwowana jest kupowana w ustalonych ilościach, przy czym minimum to 100 tys. RU/s. Jeśli całkowita aprowizowana pojemność dla danej godziny jest niższa niż zakupiona pojemność zarezerwowana, nie zostaną już naliczone żadne opłaty. Jeśli aprowizowana pojemność dla jakiejś godziny przekroczy pojemność zarezerwowaną kupioną dla tej godziny, opłata za różnicę zostanie naliczona po normalnej cenie.
 • Pojemność zarezerwowana usługi Cosmos DB pozwala dokonywać zakupów, które można współużytkować w ramach wszystkich baz danych i kontenerów usługi Cosmos DB (dla dowolnego interfejsu API lub modelu danych) we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure. Ponieważ ceny aprowizowanej przepływności różnią się zależnie od regionu, o zarezerwowanej pojemności można myśleć jak o środkach pieniężnych nabytych z rabatem, którymi można następnie płacić za aprowizowaną przepływność po cenie obowiązującej w każdym regionie. Przyjmijmy przykładowo, że masz konto bazy danych z jednym kontenerem i aprowizowaną przepływnością 50 oraz dystrybucją w regionach Wschodnie stany USA i Japonia Wschodnia. Gdyby została wybrana opcja „płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem”, ceny kształtowałyby się następująco: 50 tys. RU/s w cenie $0.008 za RU/s w regionie Wschodnie stany USA i 50 tys. RU/s w cenie $0.009 za RU/s w regionie Japonia Wschodnia. Całkowity rachunek wyglądałby tak:

  Przykład: rozliczenie bez pojemności zarezerwowanej
  Region Cena za 100 RU/s na godzinę Jednostki (RU/s) Naliczona opłata (za godzinę) Naliczona opłata (za miesiąc)
  Wschodnie stany USA $0.008 50 tys. $4 $2920
  Japonia Wschodnia $0.009 50 tys. $4.5 $3285
  Rachunek netto $8.5 $6205

  Teraz przyjmijmy, że zamiast tego kupujesz pojemność zarezerwowaną. Możesz kupić pojemność zarezerwowaną dla 100 tys. RU/s za cenę $56064 na 1 rok lub $6.4 za godzinę. To, co faktycznie kupujesz, to środki pieniężne w wysokości $8 za godzinę (100 tys. RU/s zgodnie z cennikiem RU/s w regionie Wschodnie stany USA) po cenie $6.4 za godzinę (rabat 20%). Następnie możesz korzystać z tego opłaconego z góry użycia z rozliczaniem godzinowym dla aprowizowanej pojemności przepływności w dowolnym publicznym regionie świadczenia usługi Azure po cenach z odpowiednich regionalnych cenników obowiązujących dla Twojej subskrypcji. W tym przykładzie, gdzie aprowizujesz po 50 tys. RU/s w regionach Wschodnie stany USA i Japonia Wschodnia, będziesz w stanie wykorzystać aprowizowaną przepływność na godzinę o wartości $8 i zostanie Ci naliczona opłata za nadwyżkowe użycie w wysokości $0.5 za godzinę (lub $365/miesiąc).

  Przykład: rozliczenie bez pojemności zarezerwowanej
  Region Cena za 100 RU/s na godzinę Jednostki (RU/s) Naliczona opłata (za godzinę) Naliczona opłata (za miesiąc)
  Wschodnie stany USA $0.008 50 tys. $4 $2920
  Japonia Wschodnia $0.009 50 tys. $4.5 $3285
  Użycie $8.5 $6205
  Zakupiona pojemność zarezerwowana $0.0064 (rabat 20%) 100 (RU/s) lub $8 zakupionej z góry pojemności -$8 -$5840
  Rachunek netto $0.5 $365

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji