Pomiń nawigację

Azure Cosmos DB — cennik

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure Cosmos DB ważny przez 12 miesięcy.

Azure Cosmos DB to wielomodelowa, globalnie rozproszona baza danych firmy Microsoft. Usługa Azure Cosmos DB powstała od podstaw z myślą o dystrybucji globalnej i skalowaniu w poziomie. Oferuje gotową do użycia dystrybucję globalną w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy. Można elastycznie skalować przepływność oraz magazyn na całym świecie i płacić tylko za potrzebne przepływność oraz magazyn. Usługa Azure Cosmos DB gwarantuje na całym świecie opóźnienia na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu, oferuje wiele dokładnie zdefiniowanych modeli spójności do dostrajania wydajności i gwarantuje wysoką dostępność z możliwościami multihostingu. Wszystko to jest poparte wiodącymi w branży, wszechstronnymi umowami SLA.

Usługa Azure Cosmos DB naprawdę nie wymaga schematów — automatycznie indeksuje wszystkie dane bez konieczności zarządzania schematami i indeksami. Jest też wielomodelowa: natywnie obsługuje takie modele danych jak dokumenty, pary klucz-wartość, grafy i rodziny kolumn. Dzięki usłudze Azure Cosmos DB można uzyskiwać dostęp do danych za pomocą dowolnie wybranych interfejsów API, ponieważ natywnie obsługiwane są usługi SQL (dokumenty), MongoDB (dokumenty), Azure Table Storage (pary klucz-wartość), Gremlin (grafy) i Cassandra (rodziny kolumn).

Możliwości usługi Azure Cosmos DB
Gotowa do użycia globalna dystrybucja z możliwością wielowzorcowości Dostępna
Globalna dostępność (wszystkie regiony świadczenia usługi Azure, w tym instytucje rządowe USA, DoD, Chiny) Dostępna
Wielomodelowe, z wieloma interfejsami API, szeroką obsługą zapytań i automatycznym indeksowaniem Dostępna
Żądania odczytu i zapisu realizowane z opóźnieniem na poziomie pojedynczych milisekund w 99. percentylu poparte umową SLA Dostępna
Kompleksowe umowy SLA
 • Dostępność umowy SLA
 • Umowa SLA dotycząca przepływności
 • Umowa SLA dotycząca spójności
 • Umowa SLA dotycząca opóźnienia
Dostępna
Zabezpieczenia
 • Kompleksowe szyfrowanie danych (podczas przechowywania i przesyłania)
 • Izolacja IP i VNET
 • Kontrola dostępu i autoryzacja
Dostępna
Nieograniczona skala elastyczna
 • Brak ograniczeń przepływności i przestrzeni dyskowej
 • Błyskawiczne skalowanie, które obniża koszt TCO względem baz danych NoSQL hostowanych lokalnie i w ramach modelu IaaS
Dostępna
Kompleksowe certyfikacje zgodności spójne ze zgodnością platformy Azure Dostępna

Ceny w skrócie

Aprowizowana przepływność

Konto bazy danych Azure Cosmos DB może być dystrybuowane w jednym lub wielu regionach Azure. Chociaż wszystkie regiony skojarzone z kontem bazy danych mogą obsługiwać odczyty, konto bazy danych może być także skonfigurowane do przetwarzania zapisów we wszystkich regionach (wielowzorcowość) lub dokładnie jednym (jednowzorcowość).

W usłudze Azure Cosmos DB rozliczenia dotyczą aprowizowanej przepływności i wykorzystanej przestrzeni dyskowej na godzinę. Przepływność jest wyrażana w znormalizowanej jednostce przepływności o nazwie jednostki żądania na sekundę (RU/s). Po aprowizacji można używać jednostek RU/s wymiennie dla wielu operacji bazy danych (np. wstawiania, odczytywania, zastępowania, operacji upsert, usuwania, wykonywania zapytań itp.). Można programowo (lub przez witrynę Azure Portal) skonfigurować potrzebną przepływność i elastycznie skalować aprowizowaną przepływność w dowolnym momencie.

Aprowizacja na różnych stopniach szczegółowości

Można aprowizować przepływność na różnych stopniach szczegółowości dla:

 1. Kontener Cosmos DB. W zależności od wybranego modelu danych lub interfejsu API kontener Cosmos DB może być kolekcją (np. MongoDB, SQL), grafem (np. Gremlin) lub tabelą (np. Cassandra, Azure Table Storage). Kontenery w Cosmos DB są podzielone na poziome partycje i mogą być elastyczne skalowane, aby dostarczać nieograniczoną przepływność i nieograniczoną przestrzeń dyskową.
 2. Baza danych Cosmos DB. Przepływność skonfigurowana w bazie danych jest współdzielona przez wszystkie kontenery w bazie danych. Można wybrać jawne wykluczenie pewnych kontenerów z aprowizacji baz danych i zamiast tego aprowizować przepływność tych kontenerów na poziomie kontenera.
Szczegółowość aprowizacji Minimalna przepływność (RU/s) Przyrosty skalowania w górę/w dół (RU/s) Maksymalna przepływność Zakres
Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Kontener* 400 400 100 100 Bez ograniczeń Partycjonowany kontener, którego przepływność jest aprowizowana
Baza danych** 400 400 100 100 Bez ograniczeń Cala przepływność jest współdzielona wśród wszystkich partycjonowanych kontenerów wewnątrz bazy danych (poza kontenerami, dla których przepływność jest jawnie aprowizowana)

* Kontener bazy danych Cosmos DB jest mapowany do następujących elementów: kolekcja Cosmos DB podczas używania interfejsu API SQL, kolekcja MongoDB podczas używania interfejsu API MongoDB, tabela podczas używania interfejsów API Cassandra lub Table Storage, a graf podczas używania interfejsu API Gremlin.

** Baza danych Cosmos DB jest mapowana do następujących elementów: baza danych podczas używania interfejsów API SQL lub MongoDB, przestrzeń kluczy podczas używania interfejsu API Cassandra, a konto bazy danych podczas używania interfejsów API Gremlin lub Table Storage.

Elastyczne skalowanie odczytów i zapisów na całym świecie

W dowolnym czasie można dodać/usunąć regiony świadczenia usługi Azure przypisane do konta bazy danych Cosmos DB i znajdujące się w dowolnym miejscu na świecie. Jest gwarantowane, że przepływność skonfigurowana dla różnych baz danych i kontenerów Cosmos DB będzie zarezerwowana w poszczególnych regionach świadczenia usługi Azure skojarzonych z kontem bazy danych Cosmos DB.

Magazyn oparty na dysku SSD

Dane i indeks są trwale przechowywane w magazynie opartym na dysku SSD i replikowane (w co najmniej jednym regionie świadczenia usługi Azure skojarzonym z kontem bazy danych Cosmos DB). Rozliczana jest nie tylko przepływność aprowizowana co godzinę, ale także każdy GB przestrzeni dyskowej zużyty rzeczywiście na dane i indeks.

Szczegóły cennika

Jednostka Cena
Magazyn SSD (na GB) $- GB/miesiąc
Aprowizowana przepływność (zapisy w pojedynczym regionie) na 100 RU/s $-
Aprowizowana przepływność (zapisy w wielu regionach) na 100 RU/s $-
Obowiązują standardowe stawki za transfer danych. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 730 godz. w miesiącu.

Wydajność usługi Azure Cosmos DB zarezerwowana dla dodatkowych oszczędności

Ceny oparte na zarezerwowanej wydajności usługi Cosmos DB oferują jeszcze większe oszczędności (do 65% rabatu), zapewniając jeszcze bardziej rygorystyczne umowy dostępności SLA (przekraczające 99,999) i zmniejszając nakłady na planowanie wydajności. W przypadku jednorazowej opłaty z góry można zarezerwować aprowizowaną przepływność na rok lub trzy lata ze znacznym rabatem. Wszelka przepływność aprowizowana powyżej zarezerwowanej wydajności jest rozliczana po standardowych stawkach aprowizowanej przepływności. Zarezerwowana wydajność może być współdzielona dla przepływności aprowizowanej we wszystkich regionach, wszystkich interfejsach API, wszystkich kontach i wszystkich subskrypcjach pod zadaną rejestracją. Pojemność zarezerwowana rozpoczyna się od 20 tys. RU/s. Aby kupić zarezerwowaną pojemość, przejdź na stronę dokumentacji.

Rezerwacja roczna Rezerwacja trzyletnia
Przepływność Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach Zapis w pojedynczym regionie Zapis w wielu regionach
Cena/oszczędności Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Cena za 100 RU/s
(oszczędności względem płatności zgodnej z rzeczywistym użyciem)
Pierwsze 50 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 450 tys. RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Następne 2,5 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Powyżej 3 mln RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie

 • Azure Cosmos DB Local (wersja do pobrania): Downloadbezpłatny program Azure Cosmos DB Local, aby tworzyć i testować aplikacje przy użyciu usługi Azure Cosmos DB na maszynie lokalnej. Jeśli aplikacja działa w oczekiwany sposób, w celu jej wdrożenia wystarczy zmienić konfigurację tak, aby wskazywała na wystąpienie usługi Azure Cosmos DB w chmurze.
 • Bezpłatne konto platformy Azure: wypróbuj usługę Azure Cosmos DB w ramach bezpłatnego konta platformy Azure.
 • Wypróbuj bezpłatnie usługę Azure Cosmos DB: korzystaj z ograniczonej czasowo globalnie rozproszonej usługi Azure Cosmos DB bez subskrypcji, opłat i umów dzięki opcji Wypróbuj usługę Azure Cosmos DB bezpłatnie.
 • Dowiedz się więcej o oszczędnościach TCO z usługą Cosmos DB względem hostowanych lokalnie i w ramach modelu IaaS baz danych NoSQL w chmurze.

Gdzie można znaleźć informacje na temat regionalnej obecności usługi Azure Cosmos DB?

Usługa Azure Cosmos DB jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure, w tym w chmurach publicznych, rządowych i DoD. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę dostępności według regionu dotyczącą usług platformy Azure.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Cosmos DB, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
 • Umowa SLA — firma Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie 99,99% dla baz danych obejmujących jeden region i na poziomie 99,999% dla baz danych obejmujących wiele regionów na potrzeby pomyślnego przetwarzania żądań i wykonywania operacji w usłudze Azure Cosmos DB. Aby dowiedzieć się więcej o umowach SLA, odwiedź stronę umów SLA.

Często zadawane pytania

 • W usłudze Azure Cosmos DB rezerwuje się przepływność (dla bazy danych lub kontenera) i płaci się tylko za tę zarezerwowaną przepływność za daną godzinę. Korzyścią dla klienta wynikającą z modelu opartego na aprowizowanej przepływności jest gwarantowana wydajność i elastyczność w każdej skali. Dzięki modelowi aprowizowanej przepływności usługa Cosmos DB może oferować wysoką dostępność, gwarantowane niskie opóźnienia oraz gwarantowaną przepływność w 99. percentylu niezależnie od skali. Zarezerwowana przepływność jest określana w jednostkach żądania (RU, request units) na sekundę. Każda operacja w usłudze Azure Cosmos DB, w tym zapisy, aktualizacje, odczyty i zapytania oraz aktualizacje dokumentu, zużywa zasoby procesora CPU, pamięci i operacji wejścia/wyjścia. Oznacza to, że za każdą operację jest naliczana opłata za żądanie, co jest wyrażane w jednostkach żądania (RU). Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę jednostek żądania w usłudze Azure Cosmos DB.

 • Opłaty są naliczane na podstawie aprowizowanej przepływności wyrażonej w jednostkach żądania na sekundę (RU/s), która została zarezerwowana dla bazy danych lub kontenera usługi Azure Cosmos DB na bazie stawki godzinowej za czas, jaki obejmowała aprowizacja.

  Aprowizowana przepływność indywidualnego kontenera:

  Jeśli utworzysz konto bazy danych usługi Azure Cosmos DB w regionie Wschodnie stany USA 2 korzystające z dwóch kontenerów (odpowiednio 500 i 700 jednostek RU/s), łączna aprowizowana przepływność wyniesie 1200 jednostek RU/s. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 12 x $- = $-/godz..

  W przypadku zmiany potrzeb związanych z przepływnością i zwiększenia pojemności każdego kontenera o 500 jednostek RU/s oraz utworzenia nowego kontenera używającego 20 000 jednostek RU/s łączna aprowizowana pojemność wyniosłaby 22 200 jednostek RU/s (1000 jednostek RU/s + 1200 jednostek RU/s + 20 000 jednostek RU/s). Opłata zmieniłaby się na: $- x 222 = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 1200 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 22 200 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- miesięcznie.

  Aprowizowana przepływność dla bazy danych (zestawu kontenerów):

  Jeśli utworzysz konto w regionie Wschodnie stany USA 2 z dwoma bazami danych (z zestawem kolekcji w każdej z nich) z aprowizowaną przepływnością wynoszącą odpowiednio 50 000 RU/s i 70 000 RU/s, łączna aprowizowana przepływność wyniesie 120 000 jednostek RU na sekundę. W związku z tym naliczona opłata wyniesie 1200 x $- = $-/godz..

  Jeśli przepływność wymaga zmiany i aprowizowana przepływność każdej bazy danych zostanie zwiększona o 10 000 RU/s, ogólna aprowizowana pojemność wyniesie 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Opłata zmieniłaby się na: 1400 * $- = $-/godz..

  W przypadku miesięcznego użycia przez 720 godz., jeśli przez 500 godz. aprowizowano przepływność o wartości 120 000 jednostek RU/s, a przez pozostałe 220 godz. — 140 000 jednostek RU/s, na miesięcznym rachunku znajdzie się kwota: 500 x $-/godz. + 220 x $-/godz. = $- + $- = $- miesięcznie.

 • Jeśli konto usługi Cosmos (z bazami danych i kontenerami) obejmuje wiele regionów geograficznych, opłata jest naliczana za przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Na przykład załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony: Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia — każdy z nich z taką samą przestrzenią dyskową i przepływnością. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  Ponadto załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Jeśli wybierzesz operowanie kontenerami, które obejmują wiele regionów geograficznych, opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność i przestrzeń dyskową każdego kontenera w każdym regionie oraz transfer danych między regionami. Opłata będzie naliczana za aprowizowaną przepływność.

  Zapis w wielu regionach

  Załóżmy, że masz kontener w regionie Zachodnie stany USA aprowizowany przy przepływności 10 tys. jednostek żądań na sekundę i przechowujesz w tym miesiącu 1 TB danych. Załóżmy, że dodajesz 3 regiony — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia, każdy z tą samą przestrzenią dyskową i przepływnością, i chcesz mieć możliwość zapisywania do kontenerów we wszystkich czterech regionach z globalnie rozproszonej aplikacji. Oto łączna kwota rachunku miesięcznego (przy założeniu 31-dniowego miesiąca):

  Element Użycie (miesiąc) Stawka Koszt miesięczny
  Rachunek za przepływność dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA (zapis w wielu regionach) 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przepływność dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia (zapis w wielu regionach) (3 + 1) * 10 tys. jednostek RU/s * 24 * 31 $- za 100 jednostek RU/s za godzinę $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla kontenera w regionie Zachodnie stany USA 1 TB $-/GB $-
  Rachunek za przestrzeń dyskową dla 3 dodatkowych regionów — Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia 3 * 1 TB $-/GB $-
  Łącznie $-

  W powyższych przykładach załóżmy, że z kontenera w regionie Zachodnie stany USA wychodzi 100 GB danych miesięcznie na potrzeby replikowania danych do regionów Wschodnie stany USA, Europa Północna i Azja Wschodnia. Opłata jest naliczana za ruch wychodzący zgodnie ze stawkami za transfer danych.

 • Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach maksymalnej godzinnej ilości przechowywanych danych (w GB) w miesiącu. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie używane 100 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca będzie używane 50 GB, opłata będzie odpowiadać użyciu 75 GB miejsca w magazynie w tym miesiącu.

 • Stosowana jest stawka za każdą godzinę istnienia kontenera lub bazy danych niezależnie od użycia lub aktywności kontenera lub bazy danych krótszej niż godzina. Jeśli na przykład utworzysz kontener lub bazę danych i usuniesz ją 5 minut później, opłata zostanie naliczona za 1 godzinę.

 • Opłaty są naliczane za maksymalną aprowizowaną przepływność za każdą godzinę.

  Jeśli na przykład o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność z 400 jednostek RU na sekundę do 1000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 ponownie zmniejszysz ją do 400, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 1000 jednostek RU na sekundę.

  Jeśli o 9:30 zwiększysz aprowizowaną przepływność kontenera lub zestawu kontenerów ze 100 000 jednostek RU na sekundę do 200 000 jednostek RU na sekundę, a o 10:45 zmniejszysz ją do 100 000, zostanie naliczona opłata za dwie godziny użycia 200 000 jednostek RU na sekundę.

 • Aprowizowaną przepływność (tj. liczbę jednostek żądania na sekundę) można skalować w górę lub w dół dla każdego kontenera lub każdej bazy danych, korzystając z witryny Azure Portal, jednego z obsługiwanych zestawów SDK lub interfejsu API REST.

 • Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB pozwala zaoszczędzić pieniądze przez umożliwienie zapłacenia z góry za rok lub trzy lata aprowizowanej pojemności przepływności usługi Cosmos DB, dzięki czemu otrzymasz zniżkę na aprowizowaną przepływność usługi Cosmos DB dla baz danych i kontenerów (tabel/kolekcji/grafów). Pojemność zarezerwowana usługi Azure Cosmos DB może znacząco obniżyć Twoje koszty związane z usługą Cosmos DB w porównaniu do cen regularnych dzięki rocznemu lub trzyletniemu zobowiązaniu opłacanemu z góry. Pojemność zarezerwowana zapewnia zniżkę i nie ma wpływu na stan środowiska uruchomieniowego zasobów usługi Cosmos DB. Pojemność zarezerwowaną dla usługi Cosmos DB można kupić w witrynie Azure Portal. Aby dowiedzieć się więcej o pojemności zarezerwowanej, przeczytaj dokumentację usługi Cosmos DB.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure Cosmos DB

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji